Vụ ki ốt chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Bí thư Huyện ủy đối thoại với công dân, để hiểu vụ việc và tìm tiếng nói đồng thuận

Sự thực về việc các cấp báo cáo 12 ki ốt của các hộ dân được giao đất theo QĐ1633/CT năm 1996 trùng với 12 ki ốt được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt theo Quyết định số 86/XDCB ngày 16/11/1996, là báo cáo sai sự thật. Việc đầu tư dự án xây dựng chợ từ 2,52 tỉ đồng, đã được cấp vốn đầu tư tới 8,89 tỉ đồng, hiện tại chưa xây xong chợ Tân Quang nhưng xã Đào Mỹ đã nhận 2,5 tỉ đồng tiền thưởng về đích nông thôn mới từ tháng 5/2018. Đó  là thông tin lần đầu ông Bí thư huyện cùng cán bộ Viện KS, Thanh tra, Tư pháp và nhiều ban, ngành của huyện Lạng Giang  mới được nghe… tại buổi đối thoại với công dân khu 12 ki ốt chợ Tân Quang  xã Đào Mỹ 

10:40, 15/04/2019
Bí thư Huyện ủy cầu thị lắng nghe, đề nghị người dân
Ngày 5/4/2019, tại huyện Lạng Giang, ông Tạ Huy Cần, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạng Giang, chủ trì buổi đối thoại với đại diện 8 hộ gia đình khu vực 12 ki ốt chợ Tân Quang, thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ. Đây là buổi đối thoại đầu tiên của ông Cần trên cương vị người đứng đầu Huyện ủy tiếp dân theo Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Theo ông Cần, khiếu kiện của các hộ dân khu vực 12 ki ốt chợ Tân Quang đã kéo dài nhiều năm, huyện và tỉnh đã giải quyết, nhưng chưa tìm được ý kiến đồng thuận của người dân.
Ông Cần đề nghị các hộ dân tham gia đối thoại với tinh thần thẳng thắn, góp ý xây dựng cùng chính quyền địa phương tìm ra giải pháp, giải quyết khiếu nại trong tiếng nói đồng thuận đúng pháp luật, đúng sự thật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân, lấy lại niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.
Giấy mời công dân đối thoại với Bí thư Huyện ủy Lạng Giang

Khiếu kiện kéo dài vì báo cáo sai sự thật của cấc cấp chính quyền.
Theo ông Cần, nguồn gốc đất của 12 hộ khu vực ki ốt chợ Tân Quang, không ai hiểu rõ bằng chính các hộ dân- những người được giao đất theo Quyết định số 1633/CT (QĐ1633) ngày 5/12/1996 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc.
Ông Cần còn hiểu tường tận năm 1995, UBND xã Đào Mỹ cho xây 12 ki ốt là sai, không được huyện cho phép, để hợp thức hóa, HĐND xã đồng ý đưa 12 ki ốt này vào số 51 hộ dân được cấp đất dãn dân theo QĐ 1633. Nhưng 49 hộ dân ở 4 khu vực khác đã được giao đất, còn 12 hộ dân mua ki ốt ngoài chợ Tân Quang không thực hiện được vì xã Đào Mỹ báo cáo“chồng lấn với 12 ki ốt xây chợ Tân Quang được huyện Lạng Giang phê duyệt theo Quyết định số 86.XDCB ngày 16/11/1995” (QĐ86).
Bà Hoàng Thị Minh và ông Dương Nguyên Thái, báo cáo với Bí thư Huyện ủy, theo QĐ1633, UBND tỉnh đã cho phép xã Đào Mỹ chuyển đổi 1.197m2 đất hạng 1 khu vực ngoài chợ Tân Quang, để giao 816m2 đất cho 12 hộ, bình quân mỗi hộ 68m2. Không có căn cứ gì để nói đất ở của 12 hộ mua ki ốt là chồng lấn với 13 ki ốt trong chợ Tân Quang. Vì thế không có lý do gì để UBND tỉnh phải ra Quyết định số 469/QĐ-UBND (QĐ469) ngày 25/3/2015, hủy 1 phần QĐ 1633 liên quan đến việc giao đất của 12 hộ dân tại khu vực ngoài chợ Tân Quang. Hiện tại các hộ dân đã sống ổn định tại đây 23 năm, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính thuế đất và mua tài sản ki ốt, được Nhà nước bảo hộ việc mua bán theo Luật Dân sự và Luật Nhà ở. Các hộ dân chỉ có nguyện vọng được ở lại trên phần đất được giao đúng pháp luật và đã bỏ tiền mua phần xây dựng ki ốt trên mảnh đất này. Đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng quy định của Luật Đất đai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và chấm dứt khiếu kiện.
Đại diện của hộ gia đình bà Ninh Thị Ngọc Liễu, chứng minh tính pháp lý QĐ 1633 của UBND tỉnh Hà Bắc tại thời điểm năm 1996, được thực hiện đúng quy trình, theo tờ trình của UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Sở Địa chính, theo đúng quy hoạch đất đai của tỉnh được Chính phủ phê duyệt. Còn QĐ 469 của tỉnh Bắc Giang, dựa trên Báo cáo số 294/BC-TNMT ngày 28/12/2014 của Sở TN&MT nêu “12 ki ốt của các hộ dân giao đất theo QĐ1633/CT chồng với 12 ki ốt xây dựng chợ Tân Quang được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt theo QĐ 86”, là báo cáo sai sự thật. Minh chứng QĐ 86 phê duyệt cho xã Đào Mỹ xây dựng 3 nhà chợ diện tích 465,2m2, theo thuyết minh tháng 11/1995 có dấu của Phòng TL-GT-XD huyện Lạng Giang, thì “ba nhà chợ chính là ba nhà ki ốt, (hai nhà ki ốt 7 gian và và 1 nhà ki ốt 6 gian, tổng số 13 gian ki ốt).
Thực tế 13 ki ốt xây dựng trong chợ Tân Quang theo QĐ 86, có diện tích 35,8 m2/ ki ốt, tiền xây dựng 13 ki ốt chợ là 128 triệu đồng, từ ngân sách của huyện; 13 ki ốt trong chợ đã bị phá hoàn toàn để xây dựng chợ mới Tân Quang năm 2018. Còn 12 ki ốt các hộ dân được giao đất theo QĐ 1633 ven đường ngoài chợ Tân Quang, diện tích mỗi ki ốt 68m2, tiền xây dựng bán cho dân thu 240 triệu đồng, mỗi hộ mua ki ốt 20 triệu đồng (trong đó có 1,3 triệu đồng, tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính). Hiện ki ốt ngoài chợ của các hộ dân vẫn tồn tại và các hộ dân vẫn đang sinh sống tại đây. Báo cáo sai sự thật, của Sở TN&MT, dẫn đến QĐ 469 của UBND tỉnh gây xáo trộn cuộc sống của người dân và khiếu kiện kéo dài. Mặt khác việc thu hồi đất của các hộ dân ở chợ Tân Quang không có quyết định thu hồi, không có phương án đền bù hỗ trợ GPMB được UBND huyện phê duyệt là chưa đúng với quy định của Luật Đất đai. Đề nghị UBND huyện Lạng Giang có báo cáo để UBND tỉnh xử lý QĐ 469 căn cứ theo báo cáo của Sở TN&MT là sai sự thật. Đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng pháp luật. Ngoài việc đưa ra những căn cứ pháp luật bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hộ dân mua ki ốt khu dãn dân chợ Tân Quang. Đại diện của hộ bà Liễu còn nêu các câu hỏi giám sát theo Điều 5 Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở địa phương. Đề nghị UBND huyện Lạng Giang làm rõ các nội dung dân giám sát:
1) Trách nhiệm của cán bộ xã Đào Mỹ xây dựng 12 ki ốt ngoài chợ Tân Quang không có giấy phép, thu chênh lệch giá trên 138,5 triệu đồng (năm 1996) những ai hưởng lợi?
2) Làm rõ phương án tổng thể xây dựng chợ Tân Quang, trong đó có phương án bồi thường giải tỏa 12 ki ốt của các hộ dân theo quyết định thu hồi đất số bao nhiêu?.
3) Cần Thanh tra vốn đầu tư xây dựng chợ Tân Quang theo QĐ số 724/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND xã Đào Mỹ, trên 2,52 tỷ đồng, thế nhưng theo 2 QĐ số 204 và 369/QĐ-UBND ngày 3/4/2018 và 15/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, thì số tiền đầu tư đã lên tới 8,89 tỷ đồng, nếu kể cả dự án GPMB giải tỏa 12 ki ốt của các hộ dân thì tổng đầu tư dự án chợ Tân Quang là bao nhiêu tiền?
4) Cần Thanh tra đến thời điểm tháng 4/2019, chợ Tân Quang vẫn chưa xây dựng xong, nhưng theo QĐ số 2447/QĐ-UBND của UBND huyện Lạng Giang bổ sung kinh phí hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2018 và 2019 ngày 2/5/2018, thì xã Đào Mỹ đã được nhận 2,5 tỷ đ về đích nông thôn mới năm 2018 ?
5) Theo QĐ số 724/QĐ-UBND ngày 15/10/2017, UBND xã Đào Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp chợ Tân Quang căn cứ theo QĐ 1615/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 30/12/2011, nhưng QĐ này lại không có hạng mục nào là xây chợ Tân Quang?
Bí thư huyện ủy đề nghị dân hiến kế.
Ông Tạ Huy Cần , Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Lạng Giang,
đối thoại với công dân khu 12 ki ốt chợ Tân Quang, xã Đào Mỹ ngày 5/4/2019

Tiếp thu ý kiến của công dân, ông Cần cho biết, sẽ cùng với UBND huyện giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo với UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Ông Cần đề nghị các hộ dân hiến kế để có giải pháp sớm giải quyết đề nghị của công dân.
Ý kiến của ông Dương Nguyên Thái, đại diện các hộ dân nêu rõ, hiện có 6 hộ dân vì hoản cảnh và điều kiện đã đồng ý di dời sang khu vực di dân Hoa Dê do huyện bố trí, tạo điều kiện cho địa phương mở cổng chính và cổng phụ vào chợ Tân Quang, còn lại 6 hộ dân đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho các hộ dân, ổn định cuộc sống, đảm bảo quyền lợi của người dân theo đúng pháp luật, chấm dứt khiếu kiện ở địa phương.
Báo Người cao tuổi sẽ tiếp tục đưa tin về việc giải quyết sau đối thoại với công dân của ông Tạ Huy Cần, Bí thư Huyện ủy Lạng Giang mang lại niềm tin của nhân dân với cấp uy và chính quyền địa phương.
Trần Thị Thực
Bạn đang đọc bài viết Vụ ki ốt chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Bí thư Huyện ủy đối thoại với công dân, để hiểu vụ việc và tìm tiếng nói đồng thuận tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề bắc giang

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc