Trở lại vụ khiếu nại của 12 hộ dân chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Hé lộ nhiều góc khuất về diện tích và kinh phí xây dựng chợ

12 hộ dân  tại chợ Tân Quang được giao đất giãn dân (68m2/hộ) đúng pháp luật theo Quyết định số 1633/CT (QĐ số 1633) ngày 5/12/1996 của Chủ tịch tỉnh Hà Bắc (cũ). Nhưng thực tế chợ đã lấn 280m2 đất của 12 hộ dân (mỗi hộ 24m2)đưa diện tích đất chợ lên 3.053m2. Thế nhưng đến năm 2017 thì đất chợ chỉ còn 2.350m2, hụt 703m2, ai đã lấn chiếm? Nhập nhằng 13 ki ốt trong chợ xây dựng từ nguồn vốn 128 triệu đồng ngân sách cấp thành 12 ki ốt xây dựng trên đất ở giao cho dân theo QĐ số 1633, thu của dân 240 triệu đồng…

09:14, 15/02/2019
Từ năm 1996 đến năm 2017, đất chợ Tân Quang bị hụt 703m2?

Liên quan việc 12 hộ dân mua ki ốt đất ở theo QĐ số 1633/CT ngày 5/12/1996 và việc tranh chấp đất với chợ Tân Quang, phóng viên Báo Người cao tuổi đã 2 lần làm việc với ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ; ông Nghiêm Phú Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Công Tưởng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện Lạng Giang, cùng các hộ dân ở chợ Tân Quang.

Lần lại hồ sơ chợ Tân Quang được biết, ngày 18/12/1995, ông Đặng Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ kí Văn bản số 01/NQ, trích Nghị quyết HĐND xã tại kì họp thứ 3 khóa 16 ngày 25/1/1995, nhất trí thông qua việc giải quyết đất ở cho dân năm 1995, gồm 5 khu vực, tổng diện tích 9.229m2 đất giao cho 51 hộ, mỗi hộ từ 68-200m2. Cùng ngày, ông Vượng cũng kí bảng thống kê loại đất, hạng đất, xin chuyển mục đích sử dụng, riêng khu chợ Tân Quang, thuộc tờ bản đồ số 25 thửa 591-1, diện tích 3.970m2, loại đất chuyên dùng hạng 1, xin chuyển đổi 1.197m2, còn lại 2.773m2. Trong diện tích chuyển đổi, có 816 m2 đất ở, 285m2 hành lang, 96 m2 đường. Theo sơ đồ thiết kế giao đất khu vực chợ Tân Quang, do ông Nguyễn Hữu Hồng, cán bộ địa chính và ông Ninh Đắc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đào Mỹ kí, thì lô đất ki ốt của các hộ dân chợ Tân Quang có kích thước rộng 4,25m, dài 16 m (diện tích 68m2).

Căn cứ QĐ số 263/TTg ngày 25/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 của tỉnh Hà Bắc, xét đề nghị của UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 14/TT-UB ngày 21/12/1995, tờ trình của Sở Địa chính số 408/ĐC-KHTC ngày 28/11/1996, UBND tỉnh Hà Bắc đã ban hành QĐ số 1633/CT, do ông Ngô Văn Luật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kí, giao "Tổng số 8.038m2 đất ở cho 51 hộ dân xã Đào Mỹ, trong đó có 12 hộ mua ki ốt chợ Tân Quang với diện tích 816m2 bình quân một lô 68m2 (dài 16m, rộng 4,25m)"... là đúng quy trình, có căn cứ pháp luật.
Ông Nghiêm Phú Sơn và ông Trần Công Tưởng làm việc với nhà báo.

Trong hệ thống văn bản của 3 cấp chính quyền (UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang) từ năm 2015-2019, giải quyết khiếu nại của các hộ dân ở chợ Tân Quang, đều có nội dung khẳng định: "Ngày 2/5/1997, UBND xã Đào Mỹ đã nộp 67,138 triệu đồng theo giấy nộp số 000578 (cho 8.038m2 đất ở theo QĐsố 1633 của UBND tỉnh Hà Bắc, cho 51 hộ dân, (trong đó có 12 hộ mua ki ốt chợ Tân Quang được chuyển đổi 1.197m2 đất chuyên dùng hạng 1, để giao 816m2 đất ở, bình quân một lô 68m2 (dài 16m, rộng 4,25m)". Diện tích 816 m2 tại chợ Tân Quang, được UBND xã Đào Mỹ xây ki ốt, mỗi hộ phải nộp 20 triệu đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính 1,316 triệu đồng và 18,683 triệu đồng xây ki ốt 42m2, bình quân 444,847 đồng/m2-PV). Điều này càng chứng tỏ việc các hộ dân được giao đất ở tại khu vực 12 ki ốt chợ Tân Quang hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

Sau 23 năm được giao đất ở ki ốt (trên giấy tờ và thực địa) 12 hộ không lấn chiếm đất chợ, theo QĐ số 1633, mỗi hộ được giao 68m2, nhưng thực tế họ chỉ được nhận 44m2/hộ (trong đó diện tích xây dựng 42m2), vì chợ đã lấn của mỗi hộ dân 24 m2 (chợ lấn ki ốt 280m2). Thực tế đất chợ theo QĐ số 1633 còn 2.773m2, cộng thêm 280 m2 lấn 12 ki ốt, tăng lên 3.053m2. Song kì lạ đất chợ này như "miếng da lừa co lại", bởi theo QĐ số 724/QĐ-UBND của UBND xã Đào Mỹ ngày 15/10/2017, thì chỉ còn 2.350 m2, hụt 703m2. Ai lấn chiếm, cần phải được thanh tra làm rõ trả lại đất cho chợ?

Nhập nhằng 13 ki ốt xây dựng chợ năm 1995 theo QĐ số 86 thành 12 ki ốt đất giao cho dân theo QĐ số 1633...

Chợ Tân Quang vốn có từ trước năm 1995, là trung tâm thương mại "mảnh đất đẻ trứng vàng" của xã Đào Mỹ. Ngày 20/2/1995, UBND xã có Tờ trình số 02/UB xin xây dựng cải tạo lại khu chợ. Ngày 15/3/1995, ông Nguyễn Huy Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, kí QĐ phê duyệt luận chứng kinh tế kĩ thuật xây dựng và cải tạo chợ Tân Quang. Chợ được xây dựng 12 ki ốt mới tiêu chuẩn nhà cấp 4 diện tích 327,6m2 (bình quân 27,3m2/ki-ốt) và tu sửa các lều chợ đã bị hư hỏng nặng, tổng kinh phí khái toán 154,791 triệu đồng. Ngày 16/11/1995, tại QĐ số 86, UBND huyện Lạng Giang phê duyệt thiết kế tổng dự toán thi công 3 nhà chợ diện tích 465,52m2 xây dựng, tổng kinh phí 128,014 triệu đồng. Bản Thuyết minh công trình này, do Trưởng phòng Thủy lợi - Giao thông và Xây dựng huyện Lạng Giang kí tháng 11/1995 nêu rõ: "Chợ Tân Quang xã Đào Mỹ được cải tạo xây dựng thêm 3 nhà (tổng số 13 gian ki ốt), diện tích xây dựng 465,52m2 (bình quân 35,8m2/ki ốt), kinh phí dự toán 128,014 triệu đồng (giá xây dựng 9,8447 triệu đồng/ki ốt, bình quân 274.991đồng/m2)". Ngoài 13 ki ốt trong chợ, UBND xã Đào Mỹ còn xây 12 ki ốt ven đường ngoài chợ, không báo cáo, không được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt, bán cho các hộ dân 20 triệu đồng/ki ốt/42m2, thu 240 triệu đồng cách đây 24 năm đang còn là bí ẩn?

Đó là sự thật được chứng minh qua các văn bản pháp lí còn được lưu giữ tại xã Đào Mỹ và huyện Lạng Giang, có cơ sở để khẳng định 12 ki ốt xã Đào Mỹ xây dựng bán cho dân nằm trong quy hoạch cấp đất ở cho dân QĐ số 1633 của UBND tỉnh, không có liên quan gì tới 13 ki ốt xây dựng trong chợ Tân Quang theo QĐ 86 của UBND huyện Lạng Giang.

Từ ngày 25/3/2015, khi UBND tỉnh Bắc Giang có QĐ số 469/QĐ-UBND hủy 1 phần QĐ số 1633, liên quan đến việc thu hồi đất ki ốt của 12 hộ dân chợ Tân Quang, gây khiếu kiện kéo dài, thì hàng loạt văn bản của 3 cấp chính quyền từ xã Đào Mỹ đến huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang đều có nội dung: "Vị trí 12 lô ki ốt đất ở được giao tại chợ Tân Quang theo QĐ số 1633 của UBND tỉnh, chồng lên vị trí 12 ki ốt đã được UBND huyện Lạng Giang phê duyệt theo QĐ số 86 xây dựng 3 dãy nhà trong chợ Tân Quang gồm 13 ki ốt". Có hay không các văn bản này nhằm hợp thức hóa việc UBND xã Đào Mỹ xây 12 gian ki ốt trái pháp luật và cũng hợp thức hóa khoản thu 224 triệu đồng bán ki ốt, trong đó thu tăng 138,595 triệu đồng so với đơn giá tại thời điểm đó. Những ai đã hưởng lợi số tiền này? Câu hỏi còn bỏ ngỏ chờ cơ quan điều tra.

Bất chấp sự thật, trong hệ thống văn bản lưu giữ từ xã Đào Mỹ đến huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang đều "nhào nặn" biến 12 ki ốt của dân theo đất ở QĐ số 1633 thành 12 ki ốt của chợ Tân Quang theo QĐ số 86, đã quên 13 ki ốt chợ được quyết toán xây dựng 128,014 triệu đồng ngân sách, biến thành 12 ki ốt cho trùng khớp với 12 ki ốt của các hộ dân xây dựng trên đất ở của dân giao theo QĐ số 1633? Nếu 12 ki ốt của dân trùng lên ki ốt của chợ, thì ai cho phép UBND xã Đào Mỹ lấy ki ốt chợ xây bằng tiền ngân sách để bán lại cho dân thu 224,202 triệu đồng? Người dân sau khi trao trả xã tiền xây dựng ki ốt và tiền sử dụng đất, lệ phí địa chính (20 triệu đồng/hộ), được giao ở tại vị trí ki ốt ổn định từ năm 1996, trong đó có hộ ông Nguyễn Đăng Hùng được UBND huyện cấp sổ đỏ năm 2002. Nếu 12 ki ốt của dân đã ở ổn định thì đào đâu ra 13 ki ốt trong chợ để dân họp chợ trong suốt 23 năm qua? Việc giao 816m2 đất ở cho các hộ dân tại khu vực chợ Tân Quang căn cứ theo tờ trình của 4 cấp UBND xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, Sở Địa chính và UBND tỉnh Hà Bắc, chẳng lẽ diện tích 12 ki ốt giao theo QĐ số 1633 của UBND tỉnh cuối năm 1996 lại trùng với 13 ki ốt trong chợ Tân Quang được phê duyệt theo QĐ số 86 cuối năm 1995 của UBND huyện Lạng Giang mà các cấp chính quyền lại không biết? Hay biết mà vẫn trình các văn bản có nội dung không đúng sự thật?

Sự thật, 12 ki ốt của các hộ dân không chồng lên 13 ki ốt của chợ Tân Quang, các văn bản pháp lí còn lưu giữ đã vạch ra những văn bản có nội dung báo cáo sai sự thật, trái pháp luật. (Còn nữa)
Nghiêm Thị Hằng
Bạn đang đọc bài viết Trở lại vụ khiếu nại của 12 hộ dân chợ Tân Quang, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang: Hé lộ nhiều góc khuất về diện tích và kinh phí xây dựng chợ tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề bắc giang

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc