Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tích cực triển khai phương án cơ cấu lại doanh nghiệp

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đang tích cực đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại doanh nghiệp theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại Doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”. Ngày 28/2/2018, phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt thông qua.

Thế Thực – Nguyễn Hải
07:57, 24/06/2019

Trao đổi với phóng viên Báo Người cao tuổi, ông Đoàn Hữu Gia, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty cho biết: Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã đưa ra phương án cơ cấu , sắp xếp lại, để có được tổ chức, bộ máy hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung vào hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực, bảo đảm hoạt động bay; ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực phát triển. Tổng công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ; lĩnh vực mang tầm chiến lược, có tính dẫn dắt, định hướng, có hàm lượng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng Tổng Công ty phát triển toàn diện theo hướng hiện đại hóa, trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, là nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay uy tín, lớn mạnh trong khu vực và Quốc tế. Đồng thời, cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, thiết lập và duy trì một môi trường an toàn về hàng không, góp phần phát triển các ngành kinh tế của đất nước, kết hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh và lãnh thổ quốc gia.

Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân được khánh thành và đưa vào khai thác năm 2018

Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân được khánh thành và đưa vào khai thác năm 2018

Nhờ tập trung triển khai các giải pháp về cơ cấu lại phương án sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nhân sự và cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật, Tổng Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực. Tổng Công ty đã tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách khoa học, chặt chẽ, với các biện pháp tích cực, chủ động. Đặc biệt, trong việc cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, VATM đã bổ sung kịp thời các phương thức bay đi, đến theo đường hàng không mới và đường hàng không điều chỉnh tại các sân bay trong nước; nghiên cứu phương án, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm tắc nghẽn trên không; tích cực, chủ động tham gia hợp tác Quốc tế triển khai kế hoạch chuyển đổi kế hoạch bay và điện văn không lưu mới của ICAO trong khu vực… góp phần khai thác hiệu quả vùng trời; tăng cường năng lực điều hành bay, tiết kiệm chi phí cho các hãng vận tải hàng không.

Tổng Công ty quản lý, sử dụng chặt chẽ có hiệu quả các nguồn vốn được giao cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Để có được kết quả đó, Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tài chính - kế toán, luật chống tham nhũng trong công tác thu chi tài chính bảo đảm tiết kiệm chống lãng phí. Ngoài ra trên cơ sở vận dụng một số các quy định của nhà nước, Tổng Công ty đã thực hiện việc xây dựng hệ thống các quy chế quản lý nội bộ và thực hiện việc phân cấp cụ thể theo từng cấp trong công tác quản lý tài chính của Tổng Công ty; công tác kiểm tra, kiểm soát được chú trọng thể hiện qua các đợt kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo vụ việc.

Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất

Kíp trực tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất

Các dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng đều đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường năng lực quản lý, điều hành sản xuất, đặc biệt là nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Tổng Công ty. Quy trình quản lý đầu tư xây dựng ngày càng chặt chẽ và đi vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của nhà nước và của ngành.

Tổng Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác quản lý cán bộ, công tác tổ chức do Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan quy định. Việc công khai thông tin, minh bạch hóa hoạt động của Tổng Công ty luôn được quan tâm, cụ thể bằng việc xây dựng Quy chế dân chủ trong đó nêu rõ từng nội dung, công việc cần phải công khai, minh bạch hóa.

Trong những năm qua, Tổng Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao với số lượng sản phẩm, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 8%-10%/năm; là doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước dẫn đầu ngành hàng không, và là một trong số 100 doanh nghiệp đứng đầu toàn quốc về nộp ngân sách nhà nước. Năm 2018, Tổng công ty đã điều hành 890.398 lần chuyến. Tổng công ty dự kiến số chuyến bay điều hành năm 2019 là 963.453 lần chuyến, tăng 8,19% so với thực hiện năm 2018.

Bạn đang đọc bài viết Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tích cực triển khai phương án cơ cấu lại doanh nghiệp tại chuyên mục Kinh tế của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Kinh tế

Video