Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Còn ý kiến khác nhau về Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Sáng 21/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp thứ 31… 

08:35, 22/02/2019
Không đặt ra dự án đặc thù, đặc biệt

Sau phần khai mạc, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lí một số vấn đề lớn và nội dung còn ý kiến khác nhau về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, tại Kì họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công. Ngay sau Kì họp, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo tổ chức hội thảo để lấy ý kiến trong quá trình chỉnh lí, hoàn thiện Dự thảo Luật; thống nhất định hướng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với Dự án Luật này.

Tại phiên họp, UBTVQH đã thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Qua thảo luận UBTVQH nhất trí với việc sửa đổi Luật, xác định phạm vi tên gọi của Luật tùy thuộc vào quá trình rà soát các quy định, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế tối đa sửa nhưng nội dung không cần thiết, phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 31
Về các nội dung cụ thể, UBTVQH không tán thành với việc quy định tách riêng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là dự án độc lập; đồng ý với việc rà lại một cách hợp lí việc phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C không chỉ về giá trị mà còn các yếu tố liên quan đến môi trường, xã hội… và không đặt ra dự án đặc thù, đặc biệt. Về quy định quản lí nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phải lấy Luật Quản lí nợ công làm gốc và tuân thủ các quy định của luật về trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan hữu quan. UBTVQH cũng không tán thành với việc quy định kế hoạch đầu tư công 3 năm cuốn chiếu.

UBTVQH nhấn mạnh, Quốc hội quyết định tổng mức đầu tư, tiêu chí và danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời đề nghị Quốc hội quyết định tổng mức, tiêu chí tại Kì họp thứ nhất của khóa và Kì họp thứ 2 quyết định danh mục dự án.

Chiều cùng ngày, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Trong đó, một số vấn đề phức tạp và còn có nhiều ý kiến khác nhau, Chính phủ xin kiến UBTVQH. Cụ thể về chính sách tiền lương của nhà giáo; chính sách không thu học phí đối với học sinh thuộc diện phổ cập; việc phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp và quy định cụ thể nhiệm vụ của các Bộ trong việc thực hiện chức năng quản lí nhà nước về giáo dục.

Về các nội dung Chính phủ đề nghị, cơ bản UBTVQH tán thành các nội dung, quan điểm của Chính phủ về việc tập hợp, giải trình ý kiến của Nhân dân theo 11 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến và xác định 9 nhóm vấn đề tiếp thu, chỉnh lí Dự thảo Luật như đã nêu trong Báo cáo.

Cơ bản tán thành với quy định cụ thể về hướng nghiệp, phân luồng và liên thông vào Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), thể hiện rõ mục tiêu “hướng nghiệp”, “phân luồng” của hệ thống giáo dục, tạo hành lang pháp lí để triển khai thực hiện trong thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung thêm nguyên tắc, cơ chế liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo, ngành học, hình thức học để tạo cơ hội học tập cho mọi người.

Về chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa - đây là vấn đề đặc biệt quan trọng do đó nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu, tiếp thu thêm một số ý kiến của Nhân dân và cụ thể hóa thành các quy định trong dự thảo Luật về sách giáo khoa điện tử, vấn đề xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa để thuận lợi cho người học trong việc sử dụng sách giáo khoa, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến Nhân dân về đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục...

Về chính sách tiền lương đối với nhà giáo là một trong những vấn đề lớn đã và đang đặt ra. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang triển khai xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Khóa XII. Theo đó, vấn đề lương nhà giáo cũng được xây dựng theo tinh thần nghị quyết này...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp thu ý kiến của UBTVQH và làm rõ một số vấn đề trọng tâm của Dự thảo Luật đang được thảo luận, quan tâm...
Hoàng Trang
Bạn đang đọc bài viết Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Còn ý kiến khác nhau về Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại chuyên mục Sự kiện của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Sự kiện

Video