Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?

Luật Khiếu nại quy định thời hạn giải quyết khiếu nại (KN) lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý và thời hạn giải quyết KN lần 2 không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Nhưng một số cán bộ cơ quan có thẩm quyền không thực hiện đúng các quy định này; thậm chí có còn ngâm hồ sơ hàng năm trời không giải quyết, gây bức xúc trong dư luận.

Trong bài viết này, chúng tôi phản ánh một số vụ việc điển hình thể hiện dấu hiệu vi phạm về thời hạn giải quyết KN lần đầu. Đó là vụ ông Nguyễn Văn Vàng, cư ngụ phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh, KN Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của UBND quận 9, về việc điều chỉnh Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND quận 9. Lý do:

Một, trước khi ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định điều chỉnh, UBND quận 9 đều không gặp gỡ, trao đổi, không thông báo cho gia đình ông Vàng biết theo quy định của Luật Đất đai.

Hai, phần đất rộng 1.429,8m2 gia đình ông Vàng trực tiếp quản lý, sử dụng, thuộc một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 60, loại đất LUC (đất lúa) ghi tên Nguyễn Văn Vàng. Do đó, việc UBND quận 9 chỉ xác định thu hồi 86,7m2 của hộ ông Vàng, trong khi thực tế đã thu hồi 1.429,8m2 là gây thiệt hại cho ông Vàng.

Ba, UBND quận 9 cho rằng phần đất 1.343,1m2 có nguồn gốc đất rạch do Nhà nước quản lý là không có cơ sở, không phù hợp với thực tế. UBND quận 9 đã phủ nhận nội dung Báo cáo số 362/UBND của UBND phường Long Thạnh Mỹ, Biên bản kiểm kê đất đai của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9 và bác bỏ cả Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/2/2020 của UBND quận 9.

Bốn, UBND quận 9 đang xin ý kiến của Sở Giao thông Vận tải, nhưng lại vội vã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND, điều chỉnh diện tích từ 1.429,8m2 xuống còn 86,7m2, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư công khai lấn chiếm đất của gia đình ông Vàng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Trong đơn KN, ông Vàng đề nghị Chủ tịch UBND quận 9 giải quyết đơn theo quy định pháp luật, thu hồi Quyết định số 32/QĐ-UBND, giữ nguyên Quyết định số 25/QĐ-UBND của UBND quận 9, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thu hồi đất trong dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và công viên Phước Thiện, quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?

Thông báo thụ lý khiếu nại số 701/TB-UBND ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, UBND quận 9 có Thông báo số 701/TB-UBND về thụ lý giải quyết KN lần đầu. Nhưng đến nay đã hơn 1 năm, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết KN. Ông Vàng gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thì Ban Tiếp công dân TP. Hồ Chí Minh lại chuyển đơn về TP.Thủ Đức, nhưng UBND TP.Thủ Đức vẫn im lặng. Mới đây, Ban Tiếp công dân TP. Hồ Chí Minh lại chuyển đơn của ông Vàng về Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh. Ông Vàng đến Sở TN&MT thì lại được hướng dẫn về Ban Tiếp công dân TP. Hồ Chí Minh (!?)

Sự việc trên cho thấy Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức có dấu hiệu vi phạm về thời hạn giải quyết KN lần đầu quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại và không biết đến bao giờ, đơn KN mới được giải quyết dứt điểm?

Trường hợp thứ 2 là bà Phạm Thị Hà, KN Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 3/6/2021 của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về giải quyết đơn KN lần đầu. Lý do Quyết định số 2878/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa thể hiện có nhiều sai sót, không đúng bản chất vụ việc, không phù hợp với thực tế, có dấu hiệu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất. Cụ thể là:

Một, Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND TP.Biên Hòa, căn cứ Luật Đất đai năm 2013, nhưng trước khi ban hành Quyết định thu hồi đất, UBND TP.Biên Hòa không ban hành Thông báo thu hồi đất; không tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xác định diện tích đất, vị trí đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư... là có dấu hiệu làm trái với Điều 69 Luật Đất đai.

Hai, bà Hà nộp đơn KN quyết định trên. Sau khi tiếp nhận Đơn KN, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa không ban hành Thông báo thụ lý đơn KN lần đầu theo quy định tại Điều Điều 27 Luật Khiếu nại.

Ba, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa không lập Biên bản làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người được ủy quyền, là thể hiện không đúng Điều 29 Luật Khiếu nại và Điều 19 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Bốn, ngày 18/1/2021 nhận đơn KN của bà Hà, nhưng ngày 12/5/2021 (hơn 4 tháng sau) Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa mới tổ chức đối thoại và ngày 3/6/2021, (gần 5 tháng sau), Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa mới ban hành Quyết định giải quyết, là thể hiện vi phạm Điều 28 Luật Khiếu nại.

Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?

Đối thoại từ ngày 25/2/2022 nhưng đến nay chưa có quyết định giải quyết KN

Trong đơn KN, bà Hà đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thụ lý và giải quyết KN lần 2 theo thẩm quyền, với những nội dung như sau:

Công nhận nội dung đơn KN của bà Hà, giải quyết KN theo quy định pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thu hồi đất;

Chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 3/6/2021 của UBND TP. Biên Hòa và 1 số Quyết định có nội dung trái quy định pháp luật do UBND TP. Biên Hòa ban hành;

Yêu cầu UBND TP. Biên Hòa thực hiện đúng trình tự thủ tục khi ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai, trong dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền.

Sau khi tiếp nhận đơn KN, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, giao Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác minh theo quy định pháp luật. Ngày 25/2/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại với người KN, người đại diện ủy quyền. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng mà Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa ban hành Quyết định giải quyết KN là có dấu hiệu làm trái Điều 37 Luật Khiếu nại.

Như vậy, 2 trường hợp trên đã thể hiện rõ ràng dấu hiệu vi phạm thời hạn giải quyết KN, quy định tại Điều 27, Điều 37 Luật Khiếu nại và không biết đến khi nào mới được giải quyết dứt điểm. Trong khi một số cán bộ cơ quan có thẩm quyền giải quyết KN vẫn bình chân như vại. Đây là một nguyên nhân dẫn đến các vụ việc KN bị kéo dài, không có điểm dừng!

Minh Ngô

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Có nhiều căn cứ để giám đốc thẩm vụ án trên

Nghị quyết số: 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về sử dụng đất Quốc phòng quy định: “5. Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất” (khoản 5, Điều 6). Tuy nhiên, khi xét xử tranh chấp liên quan đất Quốc phòng đưa vào hợp đồng khoán trắng cho các hộ dân (ông Bùi Đức Vân, ông Hoàng Lê Hân, ông Giang Minh Họa) trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan tố tụng ở tỉnh Lâm Đồng có quan điểm trái với quy định trên. Đây là cơ sở để cấp trên xem xét lại toàn bộ vụ án theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm.
Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Bao giờ công trình xây dựng trái pháp luật trên đất nông nghiệp bị xử lý?

Sau khi Tạp chí Ngày mới online đưa tin “Xã Thượng Quân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp” thì dư luận nơi đây tiếp tục dậy sóng. Họ bàn tán nhiều về nguyên nhân vì sao dự án sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn tồn tại? Phải chăng chính quyền sở tại đã cố tình làm ngơ suốt thời gian dài để chủ công trình sai phạm coi thường pháp luật?
Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Nhà thầu "vô tư" sử dụng gạch nung vào dự án đầu tư công(!?)

Trong quá trình thi công dự án xây dựng mới trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng, đơn vị thi công đã đã không tuân thủ các yêu cầu hồ sơ kỹ thuật thi công khi sử dụng gạch nung, trái với Thông tư 13 của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, việc làm này không những không bị ngăn chặn mà còn được sự "đồng tình" của chủ đầu tư (!?)...
​​​​​​​Có căn cứ để khởi  tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

​​​​​​​Có căn cứ để khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”

Sau gần 4 năm quyết đi đến cùng vụ việc, bà Giáp Thị Dinh, một người cao tuổi, ở đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức vô cùng phấn khởi khi nhận được Quyết định 612-09/QĐ-CSHS-Đ8 ngày 6/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hồ Chí Minh “phục hồi việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm”. Trước đó, bà Dinh liên tục có đơn có đơn tố cáo vợ chồng ông Thân Thanh Giảng, bà Nguyễn Việt Hà chiếm giữ 9 tỉ đồng bằng thủ đoạn “hô biến” sổ đỏ. Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hướng dẫn khởi kiện dân sự, nhưng bà Dinh quyết tố giác…
Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Hàng loạt công trình trái phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Thời gian gần đây, nhiều người cao tuổi trên địa bàn, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang xôn xao về công trình xây dựng nghi là để kinh doanh dịch vụ du lịch trên đất công ích, đã tồn tại trong một thời gian dài vẫn chưa bị chính quyền xử lý.

Tin khác

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án

Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án
Vụ tranh chấp “Thỏa thuận khung” Dự án khu dân cư cao cấp và trường đua ngựa 500 ha ở tỉnh Long An, ngày càng trở nên phức tạp, luật sư đề nghị Cục Thi án hành dân sự tỉnh Long An đình chỉ thi hành án, vì Phán quyết Trong tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không thi hành được

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ

Nhiều điểm “mờ” chưa được làm sáng tỏ
Kết luận điều tra: Anh Trương Văn Cường bị ngã và đỉnh đầu va chạm vào khu vực tiếp giáp giữa sàn nhà và bậc lên xuống được xây bằng gạch; Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, xác định cơ chế hình thành thương tích dẫn đến anh Cường tử vong là do va chạm phần đỉnh đầu vào vật tày gây nên. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện các cơ quan tố tụng chưa chứng minh được bị can Trương Xuân Đen có hành vi gây chấn thương sọ não cho anh Cường; và nhiều điểm “mờ” của vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Nhiều người dân kêu cứu vì gặp khó khi làm giấy tờ đất

Nhiều người dân kêu cứu vì gặp khó khi làm giấy tờ đất
Văn phòng Đăng ký đất đai ở Sóc Trăng nhận đầy đủ giấy tờ của công dân làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng lại “ngâm” hồ sơ quá lâu so với thời hạn ghi trong phiếu hẹn.

Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?

Nhiều dấu hiệu làm trái thời hạn giải quyết khiếu nại: Không ai chịu trách nhiệm?
Luật Khiếu nại quy định thời hạn giải quyết khiếu nại (KN) lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý và thời hạn giải quyết KN lần 2 không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Nhưng một số cán bộ cơ quan có thẩm quyền không thực hiện đúng các quy định này; thậm chí có còn ngâm hồ sơ hàng năm trời không giải quyết, gây bức xúc trong dư luận.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo giải quyết dứt điểm
Ông Phan Công Thái khởi kiện Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Nhưng ngày 30/10/2017, ông Thái có đơn rút yêu cầu khởi kiện, do UBND tỉnh Bình Thuận thỏa thuận sẽ giải quyết cho ông Thái thuê đất. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Bình Thuận chưa thực hiện thỏa thuận với ông Thái, nên Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo phải giải quyết dứt điểm!

Nhà thầu sử dụng đá tảng để đắp nền đường?

Nhà thầu sử dụng đá tảng để đắp nền đường?
Đất đá thải phát sinh từ hạ cốt nền nhà dân lẫn cả đá tảng được nhà thầu "vô tư" dùng san lấp đắp lề, nền đường... Liệu các loại vật liệu để đắp nền đường này có đúng với thiết kế?
Xem thêm
"Mập mờ" chuyện giao, thành bán đất nghĩa trang!?

"Mập mờ" chuyện giao, thành bán đất nghĩa trang!?

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc UBND xã Ngư Lộc bán 143 lô đất, với giá từ 1.500.000 - 1.700.000 đồng/1m2, ở khu Dự án nghĩa trang xã Đa Lộc và Ngư Lộc có dấu hiệu trái quy định pháp luật…
Bất chấp bị xử lý hành chính, Công ty Nhạc Long Kim Sơn vẫn chiếm đất, xây dựng trái phép (!?)

Bất chấp bị xử lý hành chính, Công ty Nhạc Long Kim Sơn vẫn chiếm đất, xây dựng trái phép (!?)

Ngày 19/6, Tạp chí Ngày mới Online đăng bài: "Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Cần xử lý nghiêm hành vi xây dựng trai phép của Công ty Nhạc Long Kim Sơn”, phán ánh việc chưa được cấp phép xây dựng, chưa hoàn thiện thủ tục chuyển đổi đất… nhưng Công ty Cổ phần hợp tư khoáng sản Nhạc Long Kim Sơn vẫn chiếm đất, xây dựng trái phép ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
PVcomBank thua kiện một doanh nghiệp

PVcomBank thua kiện một doanh nghiệp

Ngày 30/6 và sáng 1/7/2022, TAND TP Quy Nhơn đưa ra xét xử vụ án dân sự, nguyên đơn là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thành Thương (Công ty Thành Thương), bị đơn là Ngân hàng Thương mại CP Đại chúng Việt Nam (PvcomBank). Doanh nghiệp khởi kiện PvcomBank, yêu cầu bồi thường thiệt hại do ngân hàng này ép doanh nghiệp mua bảo hiểm của các đối tác được đặt tại PvcomBank, đồng thời không cấp bản sao Giấy đăng kí xe (cà vẹt xe), khiến doanh nghiệp không hoạt động được, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án: Buộc PvcomBank bồi thường cho doanh nghiệp hơn 1,3 tỉ đồng…
Hiến đất mở đường là niềm vui vô giá

Hiến đất mở đường là niềm vui vô giá

Hiến đất mở đường là niềm vui vô giá mà bà con lương giáo hai thôn Ngọc Hà và Nam Sơn, xã Ngọc Sơn tâm nguyện. Ủng hộ hết mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cộng đồng, vườn sạch nhà đẹp, đường xã khang trang.
Đưa pháp luật đến gần với đồng bào dân tộc Khmer

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào dân tộc Khmer

Luật sự Kim Ron Tha, Giám đốc Công Ty Luật TNHH Thành Văn- Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh sinh trưởng ở Trà Vinh. Nhưng trong ông luôn nặng lòng với những người đồng bào dân tộc Khmer. Phóng viên Tạp chí Tạp chí Ngày mới online vừa có cuộc trao đổi ngắn với luật sư về những giải pháp để tuyên truyền pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giảm thiểu những hủ tục, phát huy được những nét văn hóa lành mạnh như tình nghĩa, trách nhiệm tương thân, tương ái trong cộng đồng dân tộc
Phá rừng tự nhiên mở đường, làm nhà trái phép

Phá rừng tự nhiên mở đường, làm nhà trái phép

Đơn của người dân phản ánh tình trạng một hộ dân đã tự ý phá rừng tự nhiên để mở đường, làm nhà với diện tích hàng trăm mét vuông tại thôn Thành Tân, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cần một bản án phúc thẩm khách quan, công tâm, thượng tôn pháp luật

Cho rằng Bản án số 142/2022/HSST ngày 13/6/2022 của TAND TP Thái Nguyên có nhiều mâu thuẫn, chưa được làm rõ, gia đình anh Hàn Văn Mạnh, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã kháng cáo toàn bộ bản án tới TAND tỉnh Thái Nguyên để giải quyết theo quy định pháp luật....
Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Xe quá khổ, quá tải “tung hoành” trên Quốc lộ 3

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online, về tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe vua hoạt động mạnh trên tuyến cao tốc Quốc lộ 3. Nhiều xe tự ý cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông …
Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Vụ việc đang được điều tra, làm rõ và xử lý dứt điểm

Ngày 18/5/2022, Ngày mới Online đăng bài: “Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lí nghiêm những sai phạm tại xã Hà Bắc” phản ánh việc người dân ở thôn Trạng Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung cho rằng, lãnh đạo xã Hà Bắc đang “bao che” cho việc khai thác đất trái phép, xây dựng nhà trái phép… thậm chí Chủ tịch UBND xã cũng bị “tố” nhận tiền “lót tay” để bao che cho sai phạm..
Phiên bản di động