Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định: Sự quan tâm của cấp trên là điều kiện tiên quyết

Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, hiện địa phương này có 6 xã và 1 thị trấn; trong đó có 3 xã đặc biệt khó khăn là Canh Hòa, Canh Hiệp, Canh Liên và 2 xã nghèo là Canh Hiển và Canh Thuận.  Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Báo Người cao tuổi; Báo Điện tử Ngày mới online đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Trần Kim Vũ, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh…

13:12, 02/05/2019
PV: Mặc dù là địa phương nghèo nhưng đâu là điểm nhấn nổi bật góp phần đưa nền kinh tế địa phương tăng trưởng trong thời gian vừa qua?

Ông Trần Kim Vũ: Trong những năm qua, được sự quan tâm của các bộ, ngành TW và đặc biệt là sự quan tâm của tỉnh, sự nỗ lực của toàn quân và Nhân dân huyện nhà nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, một bộ phận Nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Tốc độ phát triển kinh tế đạt bình quân 6,8%/năm. Kinh tế ổn định và tăng trưởng khá. Ngay từ lúc triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định, huyện Vân Canh đã tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh để dự án sớm được triển khai thực hiện. Với nhu cầu sử dụng diện tích đất 2.308 ha đất phục vụ cho dự án (Gồm Khu A: 1.425 ha, Khu B: 883 ha), huyện đã khẩn trương tiến hành khảo sát hiện trạng, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về vị trí, phạm vi ranh giới khu đất, hiện trạng sử dụng đất, các công trình hiện có và một số thông tin theo yêu cầu của các sở, ngành để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng.
Ông Trần Kim Vũ.
Huyện Vân Canh tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) một cách bền vững, tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tạo ra nhiều DN lớn, có tiềm lực mạnh, góp phần phát huy các thế mạnh và nâng cao tăng trưởng kinh tế của huyện, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn huyện có khoảng 200 DN hoạt động ổn định, đóng góp khoảng 40% thu ngân sách của huyện; có 1% DN lớn, tiềm lực mạnh tạo động lực hỗ trợ cộng đồng DN của huyện cùng phát triển.

Huyện còn bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh bảo đảm cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định. Đồng thời xử lí nghiêm những DN vi phạm pháp luật về các quy định quản lí thuế, gian lận thương mại, về bảo vệ môi trường... tạo môi trường bình đẳng cho các DN làm ăn chân chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự. Tăng cường đối thoại với DN bằng nhiều hình thức như thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các DN, nhà đầu tư không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho DN.
Lễ bàn giao đưa vào sử dụng bộ cồng chiêng Dân tộc Ba Na tại huyện Vân Canh.
PV: Những hành động cụ thể nào trong việc tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thưa ông?

Ông Trần Kim Vũ: Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới (NTM) của huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên và chỉ đạo dành nhiều thời gian để kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng NTM tại các địa bàn được phân công, phụ trách; gắn kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với các tiêu chí xây dựng NTM, theo dõi sát sao từng tiêu chí ngành mình quản lí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì, có hình thức tổng kết, biểu dương; đồng thời xây dựng lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp, chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho hằng năm, phát động phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các ngành có dự án và Ban phát triển thôn theo chỉ tiêu đăng kí. Huyện đang đặt mục tiêu cho xã Canh Vinh đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2019-2020, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; công việc nào dễ thì làm trước; ưu tiên nguồn lực; tập trung chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt, phải khơi dậy tinh thần, nguồn lực, công sức, vai trò chủ thể của Nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung khuyến khích, hỗ trợ việc đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại trong dây chuyền sản xuất, không đầu tư, nhập khẩu thiết bị, công nghệ cũ, lạc hậu; hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học phục vụ cho các ngành như: Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản, cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp; nhân rộng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, đánh giá có hiệu quả vào sản xuất. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn khoa học công nghệ, khuyến công… để xây dựng mô hình trình diễn kĩ thuật mới, mua máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, các cơ sở sản xuất mua phát minh, bí quyết công nghệ trong và ngoài nước để thực hiện đổi mới công nghệ; góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện CNH-HĐH và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, văn hóa và y tế ở địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng, giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.

PV: Những kiến nghị của địa phương đến ban, ngành cấp trên nhằm tạo điều kiện để Vân Canh phát triển một cách tốt hơn?

Ông Trần Kim Vũ: Đề nghị tỉnh có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện được vay vốn để kinh doanh phát triển sản xuất; tạo điều kiện cơ chế cho huyện miền núi; Trung ương, tỉnh cần có chính sách khuyến khích, ưu tiên cho các doanh nghiệp về hoạt động trên địa bàn huyện nghèo, tổ chức đào tạo, sử dụng lực lượng lao động tại chỗ của địa phương nhằm giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động ở nông thôn, lao động là con em người dân tộc thiểu số. Đề nghị Chính phủ tiếp tục phân công các doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước thực hiện giúp đỡ huyện nghèo thông qua hỗ trợ đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Bình Định cần quan tâm, xem xét tiếp tục đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Vân Canh giai đoạn 2016 - 2020 để phục vục tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Hiện nay Quốc Lộ 19C đi qua địa bàn huyện đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến các ngành liên quan, quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa để tạo thuận lợi việc giao thương địa phương

PV: Trân trọng cảm ơn ông!
Công Trình (Thực hiện)
Bạn đang đọc bài viết Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định: Sự quan tâm của cấp trên là điều kiện tiên quyết tại chuyên mục Kinh tế của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Kinh tế

Video