Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Cần xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức “bao che” cho doanh nghiệp gian lận, sai phạm… trốn thuế

Nhiều doanh nghiệp như Công ty Xuân Hương, Công ty Tấn Tài, Công ty Thanh Việt, Công ty Trang Khuê làm giả hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp khác để chứng minh khống năng lực tham gia đấu thầu tại 14 gói thầu trên địa bàn huyện Ia Pa. Bên cạnh, 4 doanh nghiệp này có dấu hiệu gian lận, trốn thực hiện nghĩa vụ thuế…

Sai phạm nghiêm trọng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, bằng tốt nghiệp đại học của ông Trương Minh Lai, nhân sự chủ chốt của Công ty TNHH Trang Khuê được kê khai trong E-HSDT (Mẫu 11A và 11B) tham gia đấu thầu dự án Trường THCS Phạm Hồng Thái, xã Ia Tul và Trường THCS Cù Chính Lan, xã Ia Kdăm là bằng giả để tham gia dự thầu. Đây là hành vi gian lận quy định tại điểm C, Mục 4.4 E-CDNT, vi phạm điểm a, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3-5 năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Công ty TNHH Thanh Việt trong quá trình tham gia dự thầu làm giả hợp đồng thi công công trình tương tự trong HSĐX tại 2 gói thầu là Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trôk và đường liên thôn Ma Rin 1 – Ma Rin 3, xã Ia Ma Rơn. Trong trường hợp này, nhà thầu có hành vi gian lận, vi phạm điểm a, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu. Theo đó, nhà thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3-5 năm quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Cũng theo nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, ngoài chế tài xử lý vi phạm nêu trên, việc làm giả tài liệu (làm giả hợp đồng tương tự ký kết với tổ chức khác và nâng khống giá trị hợp đồng) có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về Hình sự theo quy định tại Điều 341 của Bộ Luật Hình sự.

huyen ia pa tinh gia lai can xu ly nghiem ca nhan to chuc bao che cho doanh nghiep gian lan sai pham tron thue
Kể từ thời điểm bị đề nghị cấm tham gia đấu thầu do gian lận, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương trúng ít nhất 7 gói thầu tại huyện Ia Pa

Công ty TNHH Hiền Tấn Tài cung cấp thông tin, số liệu báo cáo tài chính trong HSĐX không đúng với số liệu tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành trong Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế có chữ ký điện tử bởi Công ty TNHH Hiền Tấn Tài được Cục Thuế tỉnh Gia Lai cung cấp tại văn bản số 1090/CT-KK&KTT ngày 24/08/2018. Do vậy, nhà thầu có hành vi gian lận trong đấu thầu, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Công ty TNHH xây dựng Xuân Hương trong quá trình tham gia dự 8 gói thầu (trong đó tham gia với tư cách nhà thầu độc lập 6 gói thầu và liên danh 2 gói thầu), nhà thầu này đã cung cấp số liệu báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu khác với báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế. Do vậy, nhà thầu có hành vi gian lận trong đấu thầu, vi phạm điểm a, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu.

Đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng (dự án kiên cố hóa kênh nội đồng TBĐ Chư Mố II, xã Chư Mố), nhà thầu trúng gói thầu này là liên danh Công ty TNHH XD Xuân Hương với Công ty TNHH XD Nguyễn Tín.

Qua kết quả kiểm tra E-HSDT và đối chiếu số liệu trong Bộ báo cáo tài chính của nhà thầu trong mẫu 13A E-HSDT xét thấy nhà thầu liên danh đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong E-HSDT, vi phạm vào hành vi bị cấm được quy định tại điểm C mục 4.4 E-CDNT. Đối chiếu quy định tại Khoản 35, Điều 4 Luật Đấu thầu thì nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh. Như vậy, khi tham gia đấu thầu thì tất cả các thành viên liên danh đều là nhà thầu chính.

Do đó, xét trường hợp Công ty TNHH xây dựng Xuân Hương là thành viên liên danh thuộc nhà thầu liên danh Công ty TNHH XD Xuân Hương với Công ty TNHH XD Nguyễn Tín đã kê khai không trung thực thông tin liên quan đến năng lực, kinh nghiệm của mình khi tham gia dự thầu. Vì vậy, việc xử lý hành vi vi phạm gian lận trong đấu thầu phải được áp dụng với tất cả các thành viên liên danh bao gồm Công ty TNHH XD Xuân Hương và Công ty TNHH XD Nguyễn Tín theo quy định tại điểm c, Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu. Do đó, các thành viên liên danh bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3-5 năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ.

Doanh nghiệp gian lận để trốn thuế

Dự án Trường THCS Nay Der, xã Chư Mố, huyện Ia Pa có tổng mức đầu tư 2.500.000.000 đồng. Giá gói thầu 2.146.148.000 đồng hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh thông thường, thời điểm mở thầu 14h ngày 11/5/2018. Dự án này được nhiều doanh nghiệp tham gia như Doanh nghiệp tư nhân Đức Thu (giá gói thầu 2.132.217.000 đồng); Công ty TNHH Trang Khuê (giá gói thầu 1.864.097.000 đồng) và Công ty TNHH XD Xuân Hương trúng thầu với giá 2.107.576.000 đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, xác minh đã phát hiện số liệu các chỉ tiêu về lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong Bộ báo cáo tài chính kèm theo HSĐX của Công ty TNHH XD Xuân Hương lập đều là số dương (+). Nhưng các số liệu tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành trong Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế có chữ ký hiện thời của Công ty TNHH XD Xuân Hương được Cục thuế tỉnh cung cấp tại văn bản số 1090/CT-KK&KTT ngày 24/8/2018 đã thể hiện số liệu âm (-)!?

huyen ia pa tinh gia lai can xu ly nghiem ca nhan to chuc bao che cho doanh nghiep gian lan sai pham tron thue
UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Không chỉ riêng ở dự án này, kết quả kiểm tra tất cả HSĐX của nhà thầu Công ty TNHH XD Xuân Hương ở tất các gói thầu khác mà doanh nghiệp này tham gia như dự án Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa với mức đầu tư 3 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh nội đồng TBĐ Chư Mố II, xã Chư Mố, huyện Ia Pa tổng mức đầu tư 2,9 tỷ đồng; đường liên thôn Ma Rin 1- Ma Rin 3, xã Ia Ma Rơn với mức đầu tư 2 tỷ đồng..v.v…. đều sai giống nhau. Với hành vi gian lận này, nhiều khả năng Công ty TNHH XD Xuân Hương có dấu hiệu của hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật?.

Ngoài Công ty TNHH XD Xuân Hương còn có Công ty TNHH Hiền Tấn Tài – doanh nghiệp trúng thầu dự án Trường Mẫu giáo Măng Non, xã Ia Broăi với tổng mức đầu tư 2,8 tỷ đồng cũng có dấu hiệu gian lận, trốn thuế.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai khẳng định, sau khi kiểm tra, xác minh số liệu Bộ báo cáo tài chính năm 2015, 2016 và 2017 trong HSĐX của Công ty TNHH Hiền Tấn Tài lập không trùng khớp với số liệu tương ứng các kỳ kế toán đã hoàn thành trong bộ báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế có chữ ký điện tử bởi Công ty TNHH Hiền Tấn Tài được Cục Thuế tỉnh cung cấp tại công văn số 1090/CT-KK&KKT ngày 24/8/2018. Riêng số liệu lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2016 đều âm (-) nhưng nhà thầu khai trong HSĐX số dương (+). Kết quả kiểm tra tất cả các HSĐX của nhà thầu là Công ty TNHH Hiền Tấn Tài ở các gói thầu khác đều sai giống nhau.

Có dấu hiệu “dễ dãi” với các doanh nghiệp “gian lận” nhưng lại làm khó những doanh nghiệp chân chính?

Tại dự án kiên cố hóa kênh nội đồng, sữa chữa kênh chính TBĐ Plei Toan, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Triệu Hải Gia Lai tham gia đấu thầu và trúng gói thầu này với giá 1.588.457.000 VNĐ.

Tuy nhiên, theo Công văn số 1678/SKHĐT-TTr do ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai ký đã khẳng định: Đây là gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (cấp IV) nhưng bên mời thầu là Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa đã lập E-HSMT (hồ sơ mời thầu qua mạng - PV) lại đưa tiêu chí, yêu cầu nhân sự chủ chốt vị trí kỹ thuật thi công trực tiếp là 02 người có trình độ Đại học trở lên (Mẫu 04A) là cao so với quy mô, tính chất của gói thầu. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa đã vi phạm điểm d, Khoản 3, Điều 19 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính Phủ (nêu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ yêu cầu không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu). Đây là điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo ra sự cạnh tranh không công bằng.

huyen ia pa tinh gia lai can xu ly nghiem ca nhan to chuc bao che cho doanh nghiep gian lan sai pham tron thue
Công văn 1678/SKHĐT-TTr của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai báo cáo sự việc lên UBND tỉnh để nghị chỉ đạo xử lý

Việc lập, thẩm định và phê duyệt HSYC của các gói thầu xây lắp, thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường lại đưa ra quy định số tuổi của toàn bộ nhân sự tham gia thực hiện gói thầu không quá 60 tuổi là trái với Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ và vi phạm điểm c, khoản 3, Điều 19 Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa đã nêu nhiều điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng. Trách nhiệm này thuộc đơn vị tư vấn lập HSĐX (cụ thể là Công ty TNHH TVTK Đầu tư và Xây dựng Phú Thịnh Gia); Ban Quản lý dự án ĐTXD và chủ đầu tư là UBND huyện Ia Pa.

Điều kỳ lạ là Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa “làm khó” các doanh nghiệp chân chính khi tham gia đấu thầu nhưng lại “dễ dãi”, bỏ qua sai phạm của các doanh nghiệp khác. Cũng theo công văn số 1678/SKHĐT-TTr, việc thành lập Tổ chuyên gia không đáp ứng đủ thành phần, chuyên gia về lĩnh vực tài chính, pháp lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính Phủ nên kết quả trong bước đánh giá về năng lực và kỹ thuật chưa phát hiện được một số tài liệu trong HSĐX của một số nhà thầu tham gia đấu thầu có dấu hiệu gian lận như Công ty TNHH XD Xuân Hương, Công ty TNHH Trang Khuê, Công ty TNHH Thanh Việt, Công ty TNHH Hiền Tấn Tài..v.v… nên không đề xuất xử lý vấn đề này theo quy định.

Ngoài những sai phạm khó hiểu, bên mời thầu là Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa còn ngang nhiên vi phạm Luật Đấu thầu. Công văn số 1678/SKHĐT-TTr của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai khẳng định: Thời gian đánh giá HSĐX đối với 14 gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường và đấu thầu qua mạng đều vượt quá thời gian so với quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 12 Luật Đấu thầu và điểm c, Khoản 6, Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa không báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định gia hạn thời gian là sai quy định. Trách nhiệm này thuộc Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Ia Pa và chủ đầu tư là ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa.

Tạp chí Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường La khởi tố; Viện KSND huyện Mường La truy tố Lèo Văn Hồng (con cụ Inh) về tội "Hủy hoại rừng" là oan sai, không đúng người, đúng tội, trái các quy định pháp luật...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được thi công bằng vật liệu bẩn, kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc để có biện pháp khắc phục, tránh hậu họa về sau...    
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ thông tin phản ánh của dân về Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huệ thị xã Ayun Pa bị thay đổi vật liệu trong quá trình thi công.
hai phong nguoi dan bat binh ve vu an co y gay thuong tich co dau hieu oan sai

Hải Phòng: Người dân bất bình về vụ án Cố ý gây thương tích có dấu hiệu oan sai

Người dân cho rằng, vụ án Cố ý gây thương tích tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng có nhiều dấu hiệu oan sai. Khi điều tra viên, kiểm sát viên đã vi phạm tố tụng...Cáo trạng của Viện KSND quận Hồng Bàng đã đẩy người dân vô tội vào tù tội.
quan le chan hai phong can lam ro viec chuyen doi dat nong nghiep thanh dat o tai phuong kenh duong

Quận Lê Chân, Hải Phòng: Cần làm rõ việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở tại phường Kênh Dương

Từ đất nông nghiệp được hợp thức hóa thành đất ở, xây nhà cao tầng kiên cố bị người dân phát hiện và tố cáo. Vụ việc có nguy cơ bị "chìm xuồng" và rơi vào quên lãng vì hơn hai năm nay không thấy cơ quan chức năng TP Hải Phòng đưa ra kết luận, xử lý?    

Tin khác

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An không hiểu luật, hay cố tình không hiểu luật!?

cuc truong cuc thads tinh long an khong hieu luat hay co tinh khong hieu luat
Như đã phản ánh, anh Nguyễn Thanh Nhân khiếu nại Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 23/12/2019, do chấp hành viên Lê Anh Quý, thuộc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Hưng kí ban hành, về cưỡng chế kê biên tài sản của anh là 3 thửa đất, mà anh đã nhận chuyển nhượng của vợ chồng anh Lê Tấn Thu, chị Lâm Thị Kim Hiền, nhằm buộc anh trả khoản nợ mà anh Thu, chị Hiền phải trả cho bà Mật. Chi cục trưởng THADS huyện Vĩnh Hưng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại không đúng, trái pháp luật. Anh Nhân tiếp tục khiếu nại lên Cục THADS tỉnh Long An. Ngày 9/9/2020, Phó Cục trưởng Đặng Phan Thiết kí Quyết định số 19/QĐ-CTHADS, giải quyết khiếu nại của anh Nhân. Thế nhưng, việc áp dụng pháp luật cũng không đúng thực tế…

Cần làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng

can lam ro va xu ly nghiem hanh vi vi pham phap luat cua cac doi tuong
Bà Nguyễn Thị Luấn (tên gọi khác là Nguyễn Hoàng Lan), Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Công ty Gia Bảo), là người cao tuổi, trú tại tổ 9 phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phản ánh, ông Trần Đức Nhuận và ông Trương Đình Nở thuê nhóm người đến lô cao su của bà để cạo mủ cao su, dựng nhà trái phép, nhằm chiến đất của bà và Công ty tại Lâm trường Đắk N’Tao…

Cần làm rõ việc đấu giá QSDĐ; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

can lam ro viec dau gia qsdd lua chon nha dau tu thuc hien du an khu dan cu tan duc jsc
Dự án đã san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng trong phương án đấu giá không nêu rõ, loại hồ sơ doanh nghiệp tham gia đấu giá thiếu thuyết phục… là những điều cần làm rõ xoay quanh việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Quảng Bình: Hiệu trưởng trường Mầm Non bị tố áp đặt các khoản thu đầu năm

quang binh hieu truong truong mam non bi to ap dat cac khoan thu dau nam
Quá bức xúc, phụ huynh có con em học ở Trường Mầm non số 1, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã làm đơn gửi đến chính quyền và các cấp tố cáo bà Đinh Thị Hiệu, Hiệu trưởng trường này lạm quyền, áp đặt các khoản thu đầu năm. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa xác nhận có sự việc xảy ra và đang thành lập đoàn để xác minh kiểm tra làm rõ.

Cần phải xử lý nghiêm các hành vi ngang ngược, lộng hành

can phai xu ly nghiem cac hanh vi ngang nguoc long hanh
Khu vực dưới chân phía Đông núi Hòn Rồng, thuộc tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lâu nay vốn là rừng sản xuất; người dân sống và làm vườn an bình. Thế nhưng, từ cuối năm 2018 đến nay, tình hình ở đây diễn ra nhiều điều lộn xộn, tiềm ẩn những phức tạp khó lường…

Vừa chiếm đất, vừa “la làng”?

vua chiem dat vua la lang
Như Tạp chí Người cao tuổi đã thông tin, ông Bùi Văn Thương, ở thôn Thanh Lương, xã Tân Thịnh, TP Yên Bái phản ánh việc nhà, đất bị ông Nguyễn Viết Bình chiếm dụng trái phép tài sản hơn 7 năm. Điều đáng nói, ông Thương là người bỏ tiền mua nhà, đất nhưng lại bị ông Bình tố cáo là… “kẻ trộm”(!?)...
Xem thêm
huyen muong la tinh son la vo co bi khoi to ve toi huy hoai rung

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La: Vô cớ bị khỏi tố về tội Hủy hoại rừng

Cụ Lèo Văn Inh (83 tuổi), dân tộc Thái, ở Bản Bủng, xã Mường Bú, huyện Mường La cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mường ...
tinh gia lai hdnd tinh gia lai de nghi thi xa ayun pa lam ro sai pham o duong nguyen hue

Tỉnh Gia Lai: HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị thị xã Ayun Pa làm rõ sai phạm ở đường Nguyễn Huệ

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 71/PBT-HĐND do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng kí để nghị Chủ tịch thị xã Ayun Pa làm rõ ...
nguyen pho chu tich ubnd tp ho chi minh nguyen thanh tai bi tuyen phat 8 nam tu

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và ...
ki an 13 nam doanh nhan tran tuan minh da tim thay cong li

Kì án 13 năm: Doanh nhân Trần Tuấn Minh đã tìm thấy công lí!

Ông Huang Pao Tzu, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) đã câu kết với một số cán bộ của các cơ quan tố tụng lạm quyền, để hình sự hóa ...
tand huyen go cong dong tinh tien giang co dau hieu long quyen lam trai de hanh dan

TAND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: Có dấu hiệu “lộng quyền”, làm trái để “hành dân”!

 Thụ lí ĐƠN khởi kiện HÀNH VI HÀNH CHÍNH, thì Tòa án lại coi là ĐƠN khởi kiện QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH! Thậm chí, nại ra quy định về thời ...
hoi am bai bao ubnd thi xa ben cat chi dao ra soat vu cuong che kiem dem bat buoc

Hồi âm bài báo: UBND thị xã Bến Cát chỉ đạo rà soát vụ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc

Ngày 19/9/2020, Ngày mới Online đăng bài phản ánh việc UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất và tài sản ...
buon ho dak lak xay dung cau duong bang vat lieu co van de

Buôn Hồ, Đắk Lắk: Xây dựng cầu, đường bằng vật liệu có vấn đề.

Nhiều người cao tuổi ở phường An Lạc phản ánh: Cầu Buôn Trinh nối liền phường An Lạc và xã Cư Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk được ...
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế
tu van phap li ve binh dang gioi va quyen cua nguoi cao tuoi

Tư vấn pháp lí về Bình đẳng giới và Quyền của Người cao tuổi

  Bình đẳng giới trong gia đình
hanh vi nguoc dai ong ba cha me

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hanh vi vi pham quy tac giao thong duong bo

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tùy tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt
phap luat quy dinh the nao ve tha tu truoc thoi han

Pháp luật quy định thế nào về thả tù trước thời hạn?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành hình phạt tù có đủ điều kiện theo quy định được quay trở về ...
Phiên bản di động