Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Bản án phúc thẩm, do TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm có liên quan đến đất đai của gia đình ông Trương Trọng Bình.

Đất có nguồn gốc rõ ràng, được cấp sổ đỏ đúng quy định.

Ngày 9/4/2004, các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, sinh năm 1957, ở thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình,gồm: Trương Trọng Giảng, Trương Trọng Duyệt, Trương Thị Tâm Hộ (các em trai và em gái của ông Trương Trọng Bình), đã ký giấy ủy quyền cho ông Bình sử dụng đất đai có nguồn gốc của ông bà, cha mẹ để lại, giấy ủy quyền ghi rõ: “Quyết định thống nhất giao lại toàn bộ số đất nhà ở, đất vườn, đất thổ mộ lại cho ông Trương Trọng Bình là trưởng nam, trưởng tộc được quyền sử dụng toàn bộ số đất nói trên. Nay chúng tôi làm đơn này để làm bằng chứng trước pháp luật, chúng tôi không khiếu nại về sau”.

Trước đó, ngày 6/5/1995, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ký Quyết định số 373/QĐ/UB, công nhận quyền sử dụng đất đai cho ông Trương Trọng Duyệt, với diện tích là 4.075m2, trong đó đất ở là 375m2, đất sản xuất nông nghiệp là 3.700m2, mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở lâu dài, tại thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận (ông Duyệt là em trai ông Bình, quản lý diện tích đất của ông bà, cha mẹ để lại, sau này chuyển giao lại cho ông Bình).

Ngày 26/8/2005, ông Trương Trọng Bình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AB 044675, diện tích 780m2, đất ở nông thôn, sử dụng lâu dài; GCNQSDĐ số AB 044674, diện tích 3404m2, đất trồng cây lâu năm, sử dụng lâu đến 2055. Như vậy nguồn gốc đất của gia đình ông Trương Trọng Bình rõ ràng, việc cấp sổ đỏ đủ cơ sở pháp lý.

Khiếu kiện không có căn cứ, UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, giải quyết khiếu kiện sai pháp luật

Ngày 1/9/2015, ông Trương Trọng Giảng (em trai của ông Bình) không sinh sống ở địa phương đã lâu, hiện cư trú tại 189 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, có đơn khiếu nại, về quy trình cấp sổ đỏ cho ông Trương Trọng Bình.

TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh
Trụ sở TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh

Sau 11 năm ký giấy ủy quyền, ngày 9/4/2004, ông Giảng bỗng quên nội dung mình đã ký: “… Không khiếu nại về sau”, để lật kèo khiếu nại. Trong qua trình giải quyết đơn của ông Giảng, Thanh tra và Phòng TN&MT huyện Bắc Bình chưa có kết luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo luật định; căn cứ vào các văn bản thiếu căn cứ pháp luật, để tham mưu cho ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, ký Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, thu hồi 2 GCNQSDĐ số: AB 044675 và AB 044674 cấp ngày 26/8/2005 đã cấp cho hộ ông Trương Trọng Bình.

Ông Bình có đơn khiếu Thông báo số 130. Giải quyết khiếu nại này, huyện Bắc Bình ban hành tiếp Quyết định số: 6343/QĐ-UBND ngày 15/9/2016; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017 và Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017:“Giữ nguyên nội dung Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016…”

Không đồng ý với các quyết định của UBND huyện Bắc Bình, ông Bình có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký Văn bản số 1277/QĐ-UBND, nội dung:“Giữ nguyên nội dung quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình”. Bất bình trước ý kiến thiếu khách quan của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Trương Trọng Bình đã có đơn khởi kiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 ; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Bản án phúc công minh, công lý trở về với gia đình ông Trương Trọng Bình

TAND tỉnh Bình Thuận xử phiên sơ thẩm vụ án Hành chính, ông Trương Trọng Bình khởi kiện các thông báo, Quyết định của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận. Với đầy đủ các căn cứ pháp luật viện diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng ông Bình vẫn bị thua kiện.

Ông Bình kháng cáo Bản án sơ thẩm số 41/2018-HC-ST. Ngày 18/11/2019 TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã xét xử Bản án phúc thẩm số: 828/2019/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, thuộc trường hợp thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ và thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính.

 bản  án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình
Bản án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình

Hội đồng xét xử đưa ra căn cứ Giấy ủy quyền ngày 9/4/2004 của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, đã được giám định chữ ký của ông Duyệt và bà Tâm Hỗ cùng nội dung là đúng căn cứ pháp luật. Tòa phúc thẩm làm rõ Báo cáo số 203/BC-TNMT ngày 31/12/1015 của Phòng TN&MT, Kết luận số 05/KL-TTr ngày 26/2/2016 của Thanh tra huyện Bắc Bình, không thể hiện nội dung khu đất của ông Bình đã được đưa vào HTX Nông nghiệp, là chưa đầy đủ và không chính xác. Dẫn đến UBND huyện Bắc Bình đã căn cứ vào các báo cáo, kết luận này để ra Thông báo số 130/TB-UBND 10/3/2016, là chưa có căn cứ hợp pháp. UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết khiếu nại, tiếp tục dựa trên các Báo cáo, Kết luận và Thông báo chưa đầy đủ chính xác, chưa có căn cứ hợp pháp, để ban hành quyết định hủy 2 quyết định đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông Bình. Tòa phúc thẩm nhận định, Tòa sơ thẩm không xem xét đến tính khách quan các chứng cứ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất qua từng thời kỳ, đất của hộ ông Bình đã được cấp sổ đỏ đúng quy định của pháp luật. Tòa sơ thẩm cũng chưa làm đúng các quy định của pháp luật khi xem xét việc cấp, thu hồi và hủy bỏ sổ đỏ đã cấp vẫn bác đơn khởi kiện của ông Bình, dẫn đến bản án sơ thẩm chưa có cơ sở pháp luật, thiếu tính thuyết phục, bị kháng cáo.

Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp
Bản án phúc thẩm, hủy các văn bản ban hành thiếu pháp luật, UBND huyện Bắc Bình ra văn bản yêu cầu cấp dưới thi hành

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trương Trọng Bình, sửa bản án sơ thẩm. Hủy các Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày15/9/2016, Quyết định số 7861/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về việc Thông báo thu hồi 2 Quyết định cấp đất, giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 và Quyết định thu hồi 2 quyết định cấp đất của hộ ông Trương Trọng Bình. TAND cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh đã đem lại công lý cho gia đình ông Bình, nhưng hậu quả từ các quyết định có nội dung sai sự thật trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình, UBND tỉnh Bình Thuận và TAND tỉnh này, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe, uy tín danh dự của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình vẫn chưa có lời giải !?

Hà Mới-Kim Châu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ án cựu Công an lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân

Lợi dụng lòng tin của người dân, một cựu cán bộ Công an công tác tại TP. Hồ Chí Minh đã vay mượn số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng không chịu trả. Mới đây, cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận đã khởi tố vụ án hình sự.
Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính":  Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Tiếp bài "Quyết định “kì lạ” đã được đính chính": Sơ suất từ tờ trình của Sở Xây dựng!

Quyết định số 4200/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, thiếu sót là do cán bộ Sở Xây dựng chưa chỉnh sửa ngày tháng năm...
Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Lãnh đạo phường Mai Động không đeo khẩu trang, hút thuốc lá khi làm việc với phóng viên

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên Tạp chí Ngày mới Online, lãnh đạo UBND phường Mai Động vẫn “vô tư” không đeo khẩu trang, thậm chí còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm phòng dịch liên quan đến Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2

Tối muộn ngày 12/5, Sở Nội vụ TP Hà Nội có văn bản thượng khẩn về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID -19, gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico).
Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Tỉnh Ninh Bình: Công viên Khủng Long xây dựng và hoạt động có đúng quy định pháp luật?

Phản ánh tới Tạp chí Ngày mới Online người dân cho rằng, Khu vui chơi giải trí Công viên Khủng Long ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xây dựng và hoạt động trái phép, chưa đúng các quy định pháp luật…

Tin khác

Tỉnh Hưng Yên: Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Lâm bị tố gian dối hồ sơ bằng cấp

Tỉnh Hưng Yên: Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Lâm bị tố gian dối hồ sơ bằng cấp
Quy trình học đại học trước, học bổ túc phổ thông sau có lẽ là điều chưa từng có tiền lệ trong môi trường giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên “quy trình ngược” này lại đang có dấu hiệu được một Trưởng phòng cấp huyện ở tỉnh Hưng Yên áp dụng, khiến nhiều người dân bức xúc ý kiến.

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng

Tất Thành Cang và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang và 18 đồng phạm đã gây thiệt hại lên hơn 1.100 tỉ đồng, thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim.

Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?

Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?
Quyết định số: 4200/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên thật “kì lạ” bởi ngày cuối cùng năm 2020, UBND tỉnh lại lập "kế hoạch” phấn đấu cho năm cũ (năm 2020)…

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: Nhiều công trình vẫn vi phạm trật tự xây dựng

Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: Nhiều công trình vẫn vi phạm trật tự xây dựng
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều công trình ở phố cũ, phố cổ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vẫn có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều người cao tuổi cho rằng, các công trình sai phạm đó có sự “tiếp tay”, thậm chí “bao che” của chính quyền sở tại….

Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: 14 bị cáo ra hầu tòa, đình chỉ xét xử 1 bị cáo

Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: 14 bị cáo ra hầu tòa, đình chỉ xét xử 1 bị cáo
Sáng 5/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đây là một trong năm vụ án lớn được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử.

Phục hồi điều tra vụ Công ty TNHH Vietmark bị tố "lừa đảo" người dân

Phục hồi điều tra vụ Công ty TNHH Vietmark bị tố "lừa đảo" người dân
Mới đây, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến Công ty TNHH Vietmark kinh doanh buôn bán bất động sản. Khi Công ty này bị người dân tố việc sử dụng côn đồ hành hung người dân, đột nhập trộm cắp tài sản, thách thức lực lượng chức năng… trong khi vụ việc bị kéo dài.
Xem thêm
TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn chuyện “Trên bảo dưới không nghe”!

Chuyện, lẽ ra đã là “cổ xưa” lắm rồi, nhưng nay lại vẫn tái xuất, thể hiện trong sự việc cụ thể dưới đây.
Tỉnh Thái Nguyên:  Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Tỉnh Thái Nguyên: Quyết định “kì lạ” đã được đính chính!

Ngày 10/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online (Tạp chí Người cao tuổi) có bài: “Quyết định “kì lạ” của UBND tỉnh Thái Nguyên!?”. Ngay sau khi đăng tải bài viết, ...
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu sai phạm trong một vụ án

Năm 2008, ông Nguyễn Tiến Thuật mua nhà đất của ông Huỳnh Đức Dũng và vợ là bà Trần Thị Chí Công. Tài sản này vợ chồng ông Dũng mua ...
Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Lời kêu cứu thảm thiết của hai cụ già trên 90 tuổi !

Cụ Lê Đình Nhạn và cụ Hồ Thị Lắm đều ở tuổi 90, trước đây cùng chung sống với con dâu là bà Đỗ Thị Mỹ, tại 209B ...
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Bà Hồ Thị Loan, ngụ 377, tổ 10, ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có đơn khiếu nại “V/v không bồi thường ...
Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Cái tâm và trách nhiệm của ngành giao thông ở đâu?

Vào các đợt thủy triều cao năm 2010 và những trận mưa lớn đầu trong năm 2021 người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ cầu Tân Thuận ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động