Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Bản án phúc thẩm, do TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm có liên quan đến đất đai của gia đình ông Trương Trọng Bình.

Đất có nguồn gốc rõ ràng, được cấp sổ đỏ đúng quy định.

Ngày 9/4/2004, các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, sinh năm 1957, ở thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình,gồm: Trương Trọng Giảng, Trương Trọng Duyệt, Trương Thị Tâm Hộ (các em trai và em gái của ông Trương Trọng Bình), đã ký giấy ủy quyền cho ông Bình sử dụng đất đai có nguồn gốc của ông bà, cha mẹ để lại, giấy ủy quyền ghi rõ: “Quyết định thống nhất giao lại toàn bộ số đất nhà ở, đất vườn, đất thổ mộ lại cho ông Trương Trọng Bình là trưởng nam, trưởng tộc được quyền sử dụng toàn bộ số đất nói trên. Nay chúng tôi làm đơn này để làm bằng chứng trước pháp luật, chúng tôi không khiếu nại về sau”.

Trước đó, ngày 6/5/1995, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ký Quyết định số 373/QĐ/UB, công nhận quyền sử dụng đất đai cho ông Trương Trọng Duyệt, với diện tích là 4.075m2, trong đó đất ở là 375m2, đất sản xuất nông nghiệp là 3.700m2, mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở lâu dài, tại thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận (ông Duyệt là em trai ông Bình, quản lý diện tích đất của ông bà, cha mẹ để lại, sau này chuyển giao lại cho ông Bình).

Ngày 26/8/2005, ông Trương Trọng Bình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AB 044675, diện tích 780m2, đất ở nông thôn, sử dụng lâu dài; GCNQSDĐ số AB 044674, diện tích 3404m2, đất trồng cây lâu năm, sử dụng lâu đến 2055. Như vậy nguồn gốc đất của gia đình ông Trương Trọng Bình rõ ràng, việc cấp sổ đỏ đủ cơ sở pháp lý.

Khiếu kiện không có căn cứ, UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, giải quyết khiếu kiện sai pháp luật

Ngày 1/9/2015, ông Trương Trọng Giảng (em trai của ông Bình) không sinh sống ở địa phương đã lâu, hiện cư trú tại 189 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, có đơn khiếu nại, về quy trình cấp sổ đỏ cho ông Trương Trọng Bình.

TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh
Trụ sở TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh

Sau 11 năm ký giấy ủy quyền, ngày 9/4/2004, ông Giảng bỗng quên nội dung mình đã ký: “… Không khiếu nại về sau”, để lật kèo khiếu nại. Trong qua trình giải quyết đơn của ông Giảng, Thanh tra và Phòng TN&MT huyện Bắc Bình chưa có kết luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo luật định; căn cứ vào các văn bản thiếu căn cứ pháp luật, để tham mưu cho ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, ký Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, thu hồi 2 GCNQSDĐ số: AB 044675 và AB 044674 cấp ngày 26/8/2005 đã cấp cho hộ ông Trương Trọng Bình.

Ông Bình có đơn khiếu Thông báo số 130. Giải quyết khiếu nại này, huyện Bắc Bình ban hành tiếp Quyết định số: 6343/QĐ-UBND ngày 15/9/2016; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017 và Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017:“Giữ nguyên nội dung Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016…”

Không đồng ý với các quyết định của UBND huyện Bắc Bình, ông Bình có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký Văn bản số 1277/QĐ-UBND, nội dung:“Giữ nguyên nội dung quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình”. Bất bình trước ý kiến thiếu khách quan của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Trương Trọng Bình đã có đơn khởi kiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 ; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Bản án phúc công minh, công lý trở về với gia đình ông Trương Trọng Bình

TAND tỉnh Bình Thuận xử phiên sơ thẩm vụ án Hành chính, ông Trương Trọng Bình khởi kiện các thông báo, Quyết định của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận. Với đầy đủ các căn cứ pháp luật viện diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng ông Bình vẫn bị thua kiện.

Ông Bình kháng cáo Bản án sơ thẩm số 41/2018-HC-ST. Ngày 18/11/2019 TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã xét xử Bản án phúc thẩm số: 828/2019/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, thuộc trường hợp thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ và thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính.

 bản  án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình
Bản án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình

Hội đồng xét xử đưa ra căn cứ Giấy ủy quyền ngày 9/4/2004 của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, đã được giám định chữ ký của ông Duyệt và bà Tâm Hỗ cùng nội dung là đúng căn cứ pháp luật. Tòa phúc thẩm làm rõ Báo cáo số 203/BC-TNMT ngày 31/12/1015 của Phòng TN&MT, Kết luận số 05/KL-TTr ngày 26/2/2016 của Thanh tra huyện Bắc Bình, không thể hiện nội dung khu đất của ông Bình đã được đưa vào HTX Nông nghiệp, là chưa đầy đủ và không chính xác. Dẫn đến UBND huyện Bắc Bình đã căn cứ vào các báo cáo, kết luận này để ra Thông báo số 130/TB-UBND 10/3/2016, là chưa có căn cứ hợp pháp. UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết khiếu nại, tiếp tục dựa trên các Báo cáo, Kết luận và Thông báo chưa đầy đủ chính xác, chưa có căn cứ hợp pháp, để ban hành quyết định hủy 2 quyết định đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông Bình. Tòa phúc thẩm nhận định, Tòa sơ thẩm không xem xét đến tính khách quan các chứng cứ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất qua từng thời kỳ, đất của hộ ông Bình đã được cấp sổ đỏ đúng quy định của pháp luật. Tòa sơ thẩm cũng chưa làm đúng các quy định của pháp luật khi xem xét việc cấp, thu hồi và hủy bỏ sổ đỏ đã cấp vẫn bác đơn khởi kiện của ông Bình, dẫn đến bản án sơ thẩm chưa có cơ sở pháp luật, thiếu tính thuyết phục, bị kháng cáo.

Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp
Bản án phúc thẩm, hủy các văn bản ban hành thiếu pháp luật, UBND huyện Bắc Bình ra văn bản yêu cầu cấp dưới thi hành

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trương Trọng Bình, sửa bản án sơ thẩm. Hủy các Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày15/9/2016, Quyết định số 7861/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về việc Thông báo thu hồi 2 Quyết định cấp đất, giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 và Quyết định thu hồi 2 quyết định cấp đất của hộ ông Trương Trọng Bình. TAND cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh đã đem lại công lý cho gia đình ông Bình, nhưng hậu quả từ các quyết định có nội dung sai sự thật trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình, UBND tỉnh Bình Thuận và TAND tỉnh này, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe, uy tín danh dự của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình vẫn chưa có lời giải !?

Hà Mới-Kim Châu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Tạm đình chỉ công tác Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Thái Bình

Ngày 21/10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đã ký quyết định số 128/QĐ-SXD về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Phùng Văn Chiến, sinh năm 1979, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình).
Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Những sai phạm của Công ty Thăng Long liệu có “chìm xuồng”?

Nhiều sai phạm trong việc tự ý đổ thải, phá rừng, mở đường, xây chùa, khai thác vàng ngoài lộ giới…. ở Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên chỉ rõ từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay, các sai phạm đó lại có nguy cơ bị “chìm xuồng” chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm...
Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Bắt đối tượng môi giới mại dâm cho "Sugar daddy"

Hà Trọng Thắng (28 tuổi, Hà Nội) kết nối đường dây mại dâm theo hình thức “sugar baby” rồi môi giới cho các quý ông ham của lạ, qua mạng xã hội Facebook.
Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, sai phép

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Cần xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, sai phép

Phán ánh tới Ngày mới Online, ông Nguyễn Xuân Thắng, đại diện cho nhiều hộ dân sống ở khu ngõ 521 đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cho rằng, trên địa bàn có một số hộ dân cố ý xây dựng công trình sai phép, trái phép nhưng không được xử lý dứt điểm. Nhiều người hoài nghi liệu có sự “tiếp tay”, “bao che” của một số cán bộ chính quyền nên các công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại?
Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 11.000 bao thuốc lá lậu

Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 11.000 bao thuốc lá lậu

14 giờ, ngày 7/10, hai đối tượng: Hồ Văn Riêng, thường trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Lê Hiền Công, thường trú thành phố Sóc Trăng bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp các lực lượng có liên quan phát hiện và bắt quả tang.

Tin khác

Tỉnh Phú Thọ: Cần làm rõ sai phạm ở dự án Khu đô thị mới Thanh Minh

Tỉnh Phú Thọ:  Cần làm rõ sai phạm ở dự án Khu đô thị mới Thanh Minh
Phản ánh tới Ngày mới Online, nhiều người cao tuổi ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho rằng, Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh, ở phường Thành Vinh và xã Thanh Minh có quy mô 92,34 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.390 tỷ đồng chưa được bàn giao đất, chưa có phê duyệt đánh giá tác động môi trường… nhưng chủ đầu tư vẫn “bất chấp” pháp luật xây dựng trái phép...

Hà Nội: Công ty CP Công trình Giao thông 18 thông tin về việc trúng hàng loạt các gói thầu

Hà Nội: Công ty CP Công trình Giao thông 18 thông tin về việc trúng hàng loạt các gói thầu
Trước những phản ánh của dư luận về việc Công ty CP Công trình Giao thông 18 là nhà thầu “sân sau” của huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Khi vài năm trở lại đây doanh nghiệp này liên tục trúng hàng loạt gói thầu tiền tỷ, sát giá, đại diện Công ty CP Công trình Giao thông 18 đã lên tiếng phản hồi về vụ việc…

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Một người cao tuổi bị dọa "chặt chân" khi tham gia đấu thầu

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai:  Một người cao tuổi bị dọa "chặt chân" khi tham gia đấu thầu
Phản ánh tới Ngày mới Online, ông Trần Văn Giáo, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Quốc Việt ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho rằng, các đối tượng gọi điện “dọa chặt chân, giết cả gia đình”. Ông kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Gia Lai cần phải xử lý nghiêm, đúng pháp luật hành vi trên.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên: Nhiều nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ là chưa "chính xác"!

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên:  Nhiều nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ là chưa "chính xác"!
Theo Báo cáo Sở Xây dựng Thái Nguyên ngày 27/7/2021, về việc rà soát quá trình thực hiện các dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu ở Thái Nguyên thì nhiều nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ được cơ quan chức năng địa phương này cho rằng chưa "chính xác"...

Đồng Nai : Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia

Đồng Nai : Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
Tối 30/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an Đồng Nai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc tế, từ nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động trong thời gian dài.

Bộ Tài chính: Dịch vụ xổ số “Đặt 1 ăn 70” là vi phạm pháp luật

Bộ Tài chính: Dịch vụ xổ số “Đặt 1 ăn 70” là vi phạm pháp luật
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “Đặt 1 ăn 70”, kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc là vi phạm pháp luật, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý theo quy định của pháp luật.
Xem thêm
UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

UBND Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Bị kiện vì cấp sổ đỏ không ghi ngày tháng

Bà Nguyễn Thị Ánh, ở xã Tân Phước, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, bổng dưng trở thành người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính, chỉ vì UBND huyện Nhơn Trạch cấp giấy chứng nhận, công nhận hơn trăm ngàn mét vuông đất nông nghiệp cho bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung không ghi ngày tháng, làm liên lụy đến bà trong nhiều năm qua.
Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Đại gia Lê Ân kêu cứu khẩn cấp lần thứ 18, vì UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hai lần thua kiện, nhưng không chịu thi hành án (?!)

Điều 7, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “1. Tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp về việc để xảy ra chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án tại cơ quan, tổ chức do mình là người đứng đầu”. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) coi quy định này là ngoại lệ, để không chịu thi hành 2 bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tại sao vậy?
Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Kỳ án có dấu hiệu oan sai ở tỉnh Đắk Nông: Cựu giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo (!?)

Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông (Công ty CPĐN) bị Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Hương Trang nợ tiền không trả, buộc ông Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Giám đốc Công ty khởi kiện và thắng kiện. Bản án dân sự đang được thi hành thì ông Sơn và ông Nguyễn Tiến Ly, kế toán trưởng Công ty CPĐN bất ngờ bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố, tạm giam gần một tháng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đổi sang tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án kéo dài gần 7 năm, với hàng loạt phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm cùng mức án “nhảy múa”, khiến cựu Giám đốc từ nguyên đơn thành bị cáo, liên tục kêu oan …
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động