Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Bản án phúc thẩm, do TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm có liên quan đến đất đai của gia đình ông Trương Trọng Bình.

Đất có nguồn gốc rõ ràng, được cấp sổ đỏ đúng quy định.

Ngày 9/4/2004, các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, sinh năm 1957, ở thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình,gồm: Trương Trọng Giảng, Trương Trọng Duyệt, Trương Thị Tâm Hộ (các em trai và em gái của ông Trương Trọng Bình), đã ký giấy ủy quyền cho ông Bình sử dụng đất đai có nguồn gốc của ông bà, cha mẹ để lại, giấy ủy quyền ghi rõ: “Quyết định thống nhất giao lại toàn bộ số đất nhà ở, đất vườn, đất thổ mộ lại cho ông Trương Trọng Bình là trưởng nam, trưởng tộc được quyền sử dụng toàn bộ số đất nói trên. Nay chúng tôi làm đơn này để làm bằng chứng trước pháp luật, chúng tôi không khiếu nại về sau”.

Trước đó, ngày 6/5/1995, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ký Quyết định số 373/QĐ/UB, công nhận quyền sử dụng đất đai cho ông Trương Trọng Duyệt, với diện tích là 4.075m2, trong đó đất ở là 375m2, đất sản xuất nông nghiệp là 3.700m2, mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở lâu dài, tại thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận (ông Duyệt là em trai ông Bình, quản lý diện tích đất của ông bà, cha mẹ để lại, sau này chuyển giao lại cho ông Bình).

Ngày 26/8/2005, ông Trương Trọng Bình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AB 044675, diện tích 780m2, đất ở nông thôn, sử dụng lâu dài; GCNQSDĐ số AB 044674, diện tích 3404m2, đất trồng cây lâu năm, sử dụng lâu đến 2055. Như vậy nguồn gốc đất của gia đình ông Trương Trọng Bình rõ ràng, việc cấp sổ đỏ đủ cơ sở pháp lý.

Khiếu kiện không có căn cứ, UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, giải quyết khiếu kiện sai pháp luật

Ngày 1/9/2015, ông Trương Trọng Giảng (em trai của ông Bình) không sinh sống ở địa phương đã lâu, hiện cư trú tại 189 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, có đơn khiếu nại, về quy trình cấp sổ đỏ cho ông Trương Trọng Bình.

TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh
Trụ sở TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh

Sau 11 năm ký giấy ủy quyền, ngày 9/4/2004, ông Giảng bỗng quên nội dung mình đã ký: “… Không khiếu nại về sau”, để lật kèo khiếu nại. Trong qua trình giải quyết đơn của ông Giảng, Thanh tra và Phòng TN&MT huyện Bắc Bình chưa có kết luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo luật định; căn cứ vào các văn bản thiếu căn cứ pháp luật, để tham mưu cho ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, ký Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, thu hồi 2 GCNQSDĐ số: AB 044675 và AB 044674 cấp ngày 26/8/2005 đã cấp cho hộ ông Trương Trọng Bình.

Ông Bình có đơn khiếu Thông báo số 130. Giải quyết khiếu nại này, huyện Bắc Bình ban hành tiếp Quyết định số: 6343/QĐ-UBND ngày 15/9/2016; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017 và Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017:“Giữ nguyên nội dung Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016…”

Không đồng ý với các quyết định của UBND huyện Bắc Bình, ông Bình có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký Văn bản số 1277/QĐ-UBND, nội dung:“Giữ nguyên nội dung quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình”. Bất bình trước ý kiến thiếu khách quan của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Trương Trọng Bình đã có đơn khởi kiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 ; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Bản án phúc công minh, công lý trở về với gia đình ông Trương Trọng Bình

TAND tỉnh Bình Thuận xử phiên sơ thẩm vụ án Hành chính, ông Trương Trọng Bình khởi kiện các thông báo, Quyết định của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận. Với đầy đủ các căn cứ pháp luật viện diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng ông Bình vẫn bị thua kiện.

Ông Bình kháng cáo Bản án sơ thẩm số 41/2018-HC-ST. Ngày 18/11/2019 TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã xét xử Bản án phúc thẩm số: 828/2019/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, thuộc trường hợp thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ và thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính.

 bản  án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình
Bản án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình

Hội đồng xét xử đưa ra căn cứ Giấy ủy quyền ngày 9/4/2004 của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, đã được giám định chữ ký của ông Duyệt và bà Tâm Hỗ cùng nội dung là đúng căn cứ pháp luật. Tòa phúc thẩm làm rõ Báo cáo số 203/BC-TNMT ngày 31/12/1015 của Phòng TN&MT, Kết luận số 05/KL-TTr ngày 26/2/2016 của Thanh tra huyện Bắc Bình, không thể hiện nội dung khu đất của ông Bình đã được đưa vào HTX Nông nghiệp, là chưa đầy đủ và không chính xác. Dẫn đến UBND huyện Bắc Bình đã căn cứ vào các báo cáo, kết luận này để ra Thông báo số 130/TB-UBND 10/3/2016, là chưa có căn cứ hợp pháp. UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết khiếu nại, tiếp tục dựa trên các Báo cáo, Kết luận và Thông báo chưa đầy đủ chính xác, chưa có căn cứ hợp pháp, để ban hành quyết định hủy 2 quyết định đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông Bình. Tòa phúc thẩm nhận định, Tòa sơ thẩm không xem xét đến tính khách quan các chứng cứ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất qua từng thời kỳ, đất của hộ ông Bình đã được cấp sổ đỏ đúng quy định của pháp luật. Tòa sơ thẩm cũng chưa làm đúng các quy định của pháp luật khi xem xét việc cấp, thu hồi và hủy bỏ sổ đỏ đã cấp vẫn bác đơn khởi kiện của ông Bình, dẫn đến bản án sơ thẩm chưa có cơ sở pháp luật, thiếu tính thuyết phục, bị kháng cáo.

Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp
Bản án phúc thẩm, hủy các văn bản ban hành thiếu pháp luật, UBND huyện Bắc Bình ra văn bản yêu cầu cấp dưới thi hành

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trương Trọng Bình, sửa bản án sơ thẩm. Hủy các Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày15/9/2016, Quyết định số 7861/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về việc Thông báo thu hồi 2 Quyết định cấp đất, giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 và Quyết định thu hồi 2 quyết định cấp đất của hộ ông Trương Trọng Bình. TAND cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh đã đem lại công lý cho gia đình ông Bình, nhưng hậu quả từ các quyết định có nội dung sai sự thật trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình, UBND tỉnh Bình Thuận và TAND tỉnh này, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe, uy tín danh dự của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình vẫn chưa có lời giải !?

Hà Mới-Kim Châu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

"Góc khuất" của các dự án cần được làm sáng tỏ tại phiên tòa phúc thẩm

Những "góc khuất" trong vụ án này thể hiện trong các quyết định hành chính của Công ty INDECO, UBND TP Hà Nội và quận Cầu Giấy, khi thu hồi đất lô TT-04-V, phố Trần Quốc Hoàn, theo phương thức "đổi đất lấy hạ tầng", đã xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Quy người dân địa phương. Xét thấy có yếu tố mới, TAND Cấp cao đã dừng xét xử, để xác minh thêm chứng cứ mà nguyên đơn cáo buộc bị đơn...
Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Đồng Nai: Bắt giữ được 2 tàu thủy liên quan chuyên án buôn lậu xăng giả 920G

Liên quan chuyên án 920G buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất việc truy tìm và bắt giữ 2 tàu Nhật Minh 07 và tàu Nhật Minh 09.
Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Tỉnh Lào Cai: Cảnh sát cơ động truy bắt đối tượng vi phạm giao thông gây tai nạn nghiêm trọng

Thay vì ghi lại biển số phương tiện, dùng điện thoại chụp hình, quay video vi phạm… Cảnh sát cơ động, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai lại đuổi bắt đối tượng vi phạm giao thông dẫn tới một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư đường Lùng Thàng giao nhau với Quốc lộ 4E, phường Nam Cường, TP Lào Cai.
UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại Bệnh viện Trưng Vương

Sở Y tế thành phố và Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh có kết luận về những sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh, công tác quản lý tài chính, đấu thầu, việc mua sắm, sử dụng vật liệu nhân tạo (vật tư y tế)... tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện (BV) Trưng Vương. Hàng loạt sai phạm trên diễn ra trong nhiều năm qua, có tổ chức, liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Đề xuất phạt 80 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin cá nhân trái phép

Đề xuất phạt 80 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin cá nhân trái phép

Mới đây, tại dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất xuất xử phạt hành chính tới 80 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,... người khác trái phép.

Tin khác

Nguyên Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai bị khởi tố

Nguyên Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai bị khởi tố
Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang: Ai cho phép Công ty Mai Nhung mở rộng vị trí khai thác khoáng sản?

Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang:  Ai cho phép Công ty Mai Nhung mở rộng vị trí khai thác khoáng sản?
Số lượng vượt theo thiết kế dự án, diện tích khai thác mở rộng thêm ở nhiều vị trí, nguy cơ khai thác vượt công suất được cấp phép, diện tích bãi chứa tập kết lớn hơn diện tích theo báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án, tự ý xây dựng các công trình phụ trợ khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Đó là những vi phạm trong việc khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Mai Nhung (Công ty Mai Nhung).

Công an Long Thành truy bắt đối tượng cướp giật tài sản

Công an Long Thành truy bắt đối tượng cướp giật tài sản
Sau khi gây ra vụ cướp điện thoại di động của người dân, các đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an vây bắt.

Quảng Bình: Liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy

Quảng Bình: Liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy
10.000 viên ma túy tổng hợp do một đối tượng quốc tịch Lào tuồn vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, khi đang di chuyển qua địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ khiến đối tượng chống trả rất hung hãn liều lĩnh

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ

Quảng Bình: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ
Được giao nhiệm vụ kinh doanh bán hàng tại khu vực Tây Nguyên, Lã Văn Trọng đã thu tiền của 6 đại lý, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng rồi tiêu xài cá nhân mà không nộp về công ty. Sự việc bị phát giác và Lã Văn Trọng bị khởi tố bắt tạm giam.
Xem thêm
Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3: Nhà thầu thi công ngang nhiên đổ "trộm" đất, đá thải!?

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân- Hà Nội), có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà thầu thi ...
Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

Nhiều sai phạm nhưng Giám đốc vẫn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ(!)

ông Trần Quang Chỉ, Giám đốc Trung tâm Y tế Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã có 3 sai phạm về quản lí kinh tế và công tác cán bộ
TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

TP Hồ Chí Minh: Sao Công an quận Tân Phú không xử lý đơn tố cáo của công dân theo đúng quy định?

Ông Huỳnh Ngọc P, thường trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, có đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền, phản ánh ông Lưu Hữu Thước, Giám đốc ...
Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Dân kiến nghị Viện KSND, Công an TP Hà Nội điều tra thu hồi tài sản ngân sách bị quyết toán khống

Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của bạn đọc kiến nghị Viện KSND và Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ một số ...
Giữ đào rừng  là giữ sắc màu Tây Bắc

Giữ đào rừng là giữ sắc màu Tây Bắc

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của ngành Nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Tân ...
Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương: Nhiều nội dung chưa được kết luận thanh tra làm rõ!

Người tố cáo cho rằng, Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang liên quan đến vụ ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Thay đổi biện pháp ngăn chặn

Cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND hủy bỏ biện pháp ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.
Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Hành vi ngược đãi ông bà, cha mẹ

Người có hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Phiên bản di động