Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp

Bản án phúc thẩm, do TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm có liên quan đến đất đai của gia đình ông Trương Trọng Bình.

Đất có nguồn gốc rõ ràng, được cấp sổ đỏ đúng quy định.

Ngày 9/4/2004, các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, sinh năm 1957, ở thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình,gồm: Trương Trọng Giảng, Trương Trọng Duyệt, Trương Thị Tâm Hộ (các em trai và em gái của ông Trương Trọng Bình), đã ký giấy ủy quyền cho ông Bình sử dụng đất đai có nguồn gốc của ông bà, cha mẹ để lại, giấy ủy quyền ghi rõ: “Quyết định thống nhất giao lại toàn bộ số đất nhà ở, đất vườn, đất thổ mộ lại cho ông Trương Trọng Bình là trưởng nam, trưởng tộc được quyền sử dụng toàn bộ số đất nói trên. Nay chúng tôi làm đơn này để làm bằng chứng trước pháp luật, chúng tôi không khiếu nại về sau”.

Trước đó, ngày 6/5/1995, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ký Quyết định số 373/QĐ/UB, công nhận quyền sử dụng đất đai cho ông Trương Trọng Duyệt, với diện tích là 4.075m2, trong đó đất ở là 375m2, đất sản xuất nông nghiệp là 3.700m2, mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở lâu dài, tại thôn Bình Liên, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận (ông Duyệt là em trai ông Bình, quản lý diện tích đất của ông bà, cha mẹ để lại, sau này chuyển giao lại cho ông Bình).

Ngày 26/8/2005, ông Trương Trọng Bình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AB 044675, diện tích 780m2, đất ở nông thôn, sử dụng lâu dài; GCNQSDĐ số AB 044674, diện tích 3404m2, đất trồng cây lâu năm, sử dụng lâu đến 2055. Như vậy nguồn gốc đất của gia đình ông Trương Trọng Bình rõ ràng, việc cấp sổ đỏ đủ cơ sở pháp lý.

Khiếu kiện không có căn cứ, UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận, giải quyết khiếu kiện sai pháp luật

Ngày 1/9/2015, ông Trương Trọng Giảng (em trai của ông Bình) không sinh sống ở địa phương đã lâu, hiện cư trú tại 189 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh, có đơn khiếu nại, về quy trình cấp sổ đỏ cho ông Trương Trọng Bình.

TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh
Trụ sở TAND Cấp cao khu vực TP Hồ chí Minh

Sau 11 năm ký giấy ủy quyền, ngày 9/4/2004, ông Giảng bỗng quên nội dung mình đã ký: “… Không khiếu nại về sau”, để lật kèo khiếu nại. Trong qua trình giải quyết đơn của ông Giảng, Thanh tra và Phòng TN&MT huyện Bắc Bình chưa có kết luận về giải quyết tranh chấp đất đai theo luật định; căn cứ vào các văn bản thiếu căn cứ pháp luật, để tham mưu cho ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, ký Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, thu hồi 2 GCNQSDĐ số: AB 044675 và AB 044674 cấp ngày 26/8/2005 đã cấp cho hộ ông Trương Trọng Bình.

Ông Bình có đơn khiếu Thông báo số 130. Giải quyết khiếu nại này, huyện Bắc Bình ban hành tiếp Quyết định số: 6343/QĐ-UBND ngày 15/9/2016; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017 và Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017:“Giữ nguyên nội dung Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016…”

Không đồng ý với các quyết định của UBND huyện Bắc Bình, ông Bình có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 16/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký Văn bản số 1277/QĐ-UBND, nội dung:“Giữ nguyên nội dung quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình”. Bất bình trước ý kiến thiếu khách quan của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Trương Trọng Bình đã có đơn khởi kiện Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016, Quyết định số 6343 ngày 15/9/2016 ; Quyết định số 7861 ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Bản án phúc công minh, công lý trở về với gia đình ông Trương Trọng Bình

TAND tỉnh Bình Thuận xử phiên sơ thẩm vụ án Hành chính, ông Trương Trọng Bình khởi kiện các thông báo, Quyết định của UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận. Với đầy đủ các căn cứ pháp luật viện diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nhưng ông Bình vẫn bị thua kiện.

Ông Bình kháng cáo Bản án sơ thẩm số 41/2018-HC-ST. Ngày 18/11/2019 TAND Cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh, đã xét xử Bản án phúc thẩm số: 828/2019/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, thuộc trường hợp thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ và thuộc trường hợp giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính.

 bản  án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình
Bản án phúc thẩm đêm lại công lý cho gia đình ông Trương Trọng Bình

Hội đồng xét xử đưa ra căn cứ Giấy ủy quyền ngày 9/4/2004 của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình, đã được giám định chữ ký của ông Duyệt và bà Tâm Hỗ cùng nội dung là đúng căn cứ pháp luật. Tòa phúc thẩm làm rõ Báo cáo số 203/BC-TNMT ngày 31/12/1015 của Phòng TN&MT, Kết luận số 05/KL-TTr ngày 26/2/2016 của Thanh tra huyện Bắc Bình, không thể hiện nội dung khu đất của ông Bình đã được đưa vào HTX Nông nghiệp, là chưa đầy đủ và không chính xác. Dẫn đến UBND huyện Bắc Bình đã căn cứ vào các báo cáo, kết luận này để ra Thông báo số 130/TB-UBND 10/3/2016, là chưa có căn cứ hợp pháp. UBND huyện Bắc Bình và UBND tỉnh Bình Thuận giải quyết khiếu nại, tiếp tục dựa trên các Báo cáo, Kết luận và Thông báo chưa đầy đủ chính xác, chưa có căn cứ hợp pháp, để ban hành quyết định hủy 2 quyết định đã cấp sổ đỏ cho gia đình ông Bình. Tòa phúc thẩm nhận định, Tòa sơ thẩm không xem xét đến tính khách quan các chứng cứ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất qua từng thời kỳ, đất của hộ ông Bình đã được cấp sổ đỏ đúng quy định của pháp luật. Tòa sơ thẩm cũng chưa làm đúng các quy định của pháp luật khi xem xét việc cấp, thu hồi và hủy bỏ sổ đỏ đã cấp vẫn bác đơn khởi kiện của ông Bình, dẫn đến bản án sơ thẩm chưa có cơ sở pháp luật, thiếu tính thuyết phục, bị kháng cáo.

Gia đình ông Trương Bình Trọng ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thắng kiện: Hậu quả thiệt hại về vật chất và tinh thần chưa có lời giải đáp
Bản án phúc thẩm, hủy các văn bản ban hành thiếu pháp luật, UBND huyện Bắc Bình ra văn bản yêu cầu cấp dưới thi hành

TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định: Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Trương Trọng Bình, sửa bản án sơ thẩm. Hủy các Thông báo số 130/TB-UBND ngày 10/3/2016; Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày15/9/2016, Quyết định số 7861/QĐ-UBND ngày 23/8/2017; Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện Bắc Bình và Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về việc Thông báo thu hồi 2 Quyết định cấp đất, giải quyết khiếu nại lần 1, lần 2 và Quyết định thu hồi 2 quyết định cấp đất của hộ ông Trương Trọng Bình. TAND cấp cao khu vực TP Hồ Chí Minh đã đem lại công lý cho gia đình ông Bình, nhưng hậu quả từ các quyết định có nội dung sai sự thật trái pháp luật của UBND huyện Bắc Bình, UBND tỉnh Bình Thuận và TAND tỉnh này, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe, uy tín danh dự của các thành viên trong gia đình ông Trương Trọng Bình vẫn chưa có lời giải !?

Hà Mới-Kim Châu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Gia Lai:  Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Tỉnh Gia Lai: Sai phạm của Công ty Xuân Hương sao không xử lý dứt điểm?

Hàng loạt các sai phạm đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong việc, gian lận trong công tác đấu thầu, thi công không đúng vật liệu xây dựng, gian lận thuế…khai thác cát không đúng mốc giới, xe quá khổ quá tải, nhưng Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương (Công ty Xuân Hương) vẫn không bị xử lý dứt điểm. Trách nhiệm này thuộc về cá nhân, cơ quan, tổ chức nào?
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt đối tượng chém trọng thương Thượng úy Công an

Sáng 16/7, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1990, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Quảng Bình: Nghi án con trai tâm thần sát hại mẹ ruột tử vong

Nguyễn Trường An cầm dao chém nhiều nhát vào bà Huỳnh Thị Vân (mẹ của An) làm bà Vân tử vong.
Lâm Đồng: Thanh tra Chính phủ rút yêu cầu thu hồi dự án Hồ Đại Ninh

Lâm Đồng: Thanh tra Chính phủ rút yêu cầu thu hồi dự án Hồ Đại Ninh

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký Văn bản số 1081/TB-TTCP ngày 8/7/2021, về “Thông báo kết luận sửa đổi một số nội dung Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 về việc quán lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Theo đó rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án khu đô thị, thương mại, nghỉ dưỡng lớn nhất ở Lâm Đồng.
Quảng Bình: Bắt đối tượng giết hại mẹ vợ

Quảng Bình: Bắt đối tượng giết hại mẹ vợ

Vì mâu thuẫn trong gia đình, Lê Văn Triễn đã ra tay giết hại mẹ vợ rồi trốn vào rừng, khiến lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phải tốn nhiều công sức cả tuần trời mới bắt được đối tượng

Tin khác

TP Hà Nội: Cần sớm khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật

TP Hà Nội: Cần sớm khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật
Ngày 28/5/2021, Tạp chí Ngày mới Online đăng bài: “Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội: Dấu hiệu hình sự trong vụ án bán xe khi hồ sơ gốc và đăng kí xe đang thế chấp tại ngân hàng” phản ánh việc, ông Lê Tiến Thanh, ở tổ dân phố số 10, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho rằng, bà Vũ Kim Oanh, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Phúc Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng Công an quận Cầu Giấy không khởi tố vụ án…

Dự án BT sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang bộc lộ nhiều sai phạm

Dự án BT sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang bộc lộ nhiều sai phạm
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy UBND tỉnh Khánh Hòa để xảy ra nhiều vi phạm trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác.

Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm ở Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm ở Khu Liên hợp thể thao quốc gia
Giai đoạn 2009-2018, Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã ký 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng sai nguyên tắc với 42 doanh nghiệp; có dấu hiệu gây thất thu ngân sách 658 tỷ đồng.

Nhiều sai phạm, thất thoát đặc biệt nghiêm trọng!?

Nhiều sai phạm, thất thoát đặc biệt nghiêm trọng!?
Viện KSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện Cấp cao 3) vừa ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy Bản án sơ thẩm, phúc thẩm đã công nhận cho Công ty Kim Oanh trúng đấu giá để giải quyết lại…

Quảng Bình: Triệt xóa đường dây lô đề khủng với số tiền giao dịch 36 tỷ đồng mỗi tháng

Quảng Bình: Triệt xóa đường dây lô đề khủng với số tiền giao dịch 36 tỷ đồng mỗi tháng
Thông qua mạng zalo, viber, facebook, 3 đối tượng gồm: Bùi Thị Thu Hương; Nguyễn Thị Giang; Lê Đình Hiệp cầm đầu 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, số tiền giao dịch lên đến gần 1,3 tỷ đồng mỗi ngày.

Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Hà Nội

Xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Hà Nội
Sáng 24-6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội).
Xem thêm
Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh: Tiếng kêu oan … như xé lòng của một cựu Bí thư Huyện ủy!

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm khẳng định: “Việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án phiến diện, không đầy đủ và ...
Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Tỉnh Gia Lai: Cần làm rõ việc phóng viên bị hành hung và doanh nghiệp tố phóng viên sách nhiễu

Có đơn của nhiều người cao tuổi phản ánh, sau khi vụ chủ doanh nghiệp và phóng viên xảy ra xô xát, ngày 9/7/2021, Công an thị xã An Khê ...
Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Sàn tài chính, tiền ảo nhiều rủi ro khi chưa có hành lang pháp lý

Đầu tư tiền ảo, ngoại tệ bằng tài khoản, ngoại hối (hay còn gọi là forex), hoạt động kinh doanh vàng (sàn vàng) xuyên biên giới nhiều năm trở lại ...
Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ và xử lý nghiêm vụ “Lừa đảo” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều hộ gia đình ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn tố cáo, tố giác tội phạm tới Công an thị xã Nghi Sơn, ...
Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Dân bị "hành" vì trang trại nuôi heo gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trang trại nuôi heo Bảo Ngọc, tại buôn Jăng Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đang xả thải không qua xử lý vào đầu nguồn suối chảy qua buôn, ...
Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Tài sản đang thuộc quyền sở hữu bỗng dưng bị tranh chấp vì cho người thân… ở nhờ?

Từ năm 2019 đến nay, UBND phường Nguyễn Trung Trực và UBND quận Ba Đình nhiều lần trả lại hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. ...
Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận, giấy chứng nhận ...
Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Công khai tiền, hàng cứu trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai

Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự ...
Phiên bản di động