Đào Duy Từ và những vần thơ được ca dao hóa

Đào Duy Từ (1572-1634) quê Thanh Hóa là người học cao, hiểu rộng, là nhà chính trị quân sự tài ba, nhà thơ, nhà văn hóa có chí khí yêu nước.

Trong kho tàng ca dao Việt Nam, ai cũng biết bài ca dao viết theo thể loại song thất lục bát dạng đối đáp: “Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân…”. Đó là những câu thơ đối đáp qua lại của Đào Duy Từ và Chúa Trịnh Tráng vào đầu thế kỷ 17, gắn liền với nhiều giai thoại, được lưu truyền trong dân gian cho đến ngày nay.

Từ chăn trâu trở thành quân sư

Đào Duy Từ (1572-1634) quê Thanh Hóa là người học cao, hiểu rộng, là nhà chính trị quân sự tài ba, nhà thơ, nhà văn hóa có chí khí yêu nước. Chỉ vì cha làm nghề hát xướng nên Đào Duy Từ không được chính quyền phong kiến của vua Lê chúa Trịnh cho ứng thí để đem tài năng giúp nước. Cũng trong thời gian này, đất nước bị chia cắt thành hai Đàng: Đàng trong thuộc chúa Nguyễn, Đàng ngoài chúa Trịnh. Tuy trên danh nghĩa hai Đàng đều phò vua Lê, nhưng thực chất hai bên đều ngấm ngầm thôn tính lẫn nhau, gây ra cuộc chiến tranh kéo dài cả thế kỷ.

Giai thoại kể rằng, cha Duy Từ làm nghề hát xướng. Khi Duy Từ lên 5 tuổi thì mất cha, được mẹ nuôi nấng cho ăn học. Ông thông minh, sáng dạ, học giỏi, nhưng không được thi Hương do luật lệ của chúa Trịnh thời bấy giờ cấm con của kép hát đi thi. Để được ra ứng thí, Duy Từ phải đổi sang họ Vũ của mẹ. Khoa thi Hương năm Quý Tỵ, Duy Từ thi đậu Á Nguyên. Năm sau, lúc Duy Từ đang ở Hội văn trên Thăng Long dự thi thì chuyện đổi họ bị lộ. Quan thái phó Nguyễn Hữu Liêu đang phân vân chấm Duy Từ vì một số bài bàn về cải cách chính trị có hơi trái ý chúa Trịnh Tùng thì Bộ Lễ truyền lệnh xóa tên Vũ Duy Từ, đánh tuột Á Nguyên, lột mũ áo. Nghe tin này, bà Kim Chi, mẹ Từ cắt cổ tự vẫn. Duy Từ vừa hỏng thi vừa mất mẹ nên đau buồn lâm bệnh, nằm lại tại nhà trọ.

Đoan quận công Nguyễn Hoàng bấy giờ đang trấn Thuận Hóa, được vua Lê Thế Tông triệu về Đông Đô bàn việc. Nhân dịp ông đến thăm Duy Từ và có ý mời Từ vào Nam giúp mình nên nhìn bức tranh anh em Lưu Bị đến Long Trung cầu Gia Cát treo trên tường, Nguyễn Hoàng liền ngâm: “Vó ngựa sườn non đá chập chùng/ Cầu hiền lặn lội biết bao công". Duy Từ tiếp thơ: "Đem câu phò Hán ra dò ý/ Lấy nghĩa tôn Lưu để ướm lòng". Nguyễn Hoàng tiếp: "Lãnh thổ đoán chia ba xứ sở/ Biên thùy vạch sẵn một dòng sông". Duy Từ đóng: “Ví chăng không có lời Nguyên Trực/ Thì biết đâu mà đón Ngọa Long".

Bằng những câu thơ trên, Nguyễn Hoàng và Duy Từ rất hiểu ý nhau,nhưng Nguyễn Hoàng không dám đón Duy Từ ngay vì sợ lộ cơ mưu, ông nói với Duy Từ: “Lão phu về trước, xin đắp đàn bái tướng chờ đợi tiên sinh. Năm nay lão phu đã 70 tuổi, nếu có thất lộc cũng xin di ngôn cho con cháu phải đón tiên sinh về dạy bảo”.

Bất mãn với chính quyền của tập đoàn phong kiến Lê -Trịnh Đàng ngoài, Đào Duy Từ bỏ vào Đàng trong, đến tận vùng đất Bình Định xin vào chăn trâu cho một phú hộ giàu có và rất yêu văn chương trọng người tài.

Chuyện kể rằng; Một hôm, khi lùa trâu về nhà, thấy có một số nho sĩ ngồi nói chuyện thơ văn Nho giáo không đâu, ông bèn đến ngồi vắt vẻo bên bàn đá vừa nghe vừa cười ngạo khiến chủ nhân phải quở trách. Rồi một cuộc vấn đáp đầy bất ngờ diễn ra khiến ai nấy đều bàng hoàng, kinh ngạc:

- Phận tôi tớ, chăn trâu sao dám đứng nghe lời cao luận của các nho sĩ, danh gia? - một nho sĩ quát.

- Bẩm, có chăn trâu hèn hạ, có chăn trâu anh hùng. Nhà nho, ngoài nho tiểu nhân còn bậc nho quân tử. - Từ trả lời bằng một cách khẳng khái, không hề run sợ trước đám nho sĩ.

- Thế nào nho quân tử? Sao gọi nho tiểu nhân? - một nho sĩ khác hỏi.

- Bẩm, nho quân tử là kẻ học rộng đức dày, tài kinh bang tế thế: Ngoài có thể khiến dân giàu nước mạnh cương thổ mở mang, trong đủ trí tuệ tham mưu giúp minh quân an dân, giữ nước: Ví như Hưng Đạo Vương nhà Trần, Khương Thượng Tử Nha nhà Châu, Khổng Minh thời hậu Hán, v.v. Còn tiểu nhân nho là những kẻ học từ chương làm mồi câu danh lợi. Thời thanh bình, vểnh râu tôm tự đắc, ăn trước ngồi trên, gặp vận nước nhiễu nhương thụt đầu rùa, nhu nhược than dài thở ngắn: Ví như bọn Vương Diễn đời Tấn, An Thạch thời Tống đem thơ văn mị thời, lỡm thế.

Nghe Duy Từ nói thế mọi người đều kinh ngạc.

- Còn thế nào là chăn trâu anh hùng khác chăn trâu hèn hạ?

- Bẩm, chăn trâu anh hùng như Đinh Bộ Lĩnh, tài dẹp loạn an dân, như Ninh Thích giúp Hoàn Công thịnh vượng được nước Tề, như Hứa Do đứng bên khe nước chảy, bàn hết lẽ thịnh suy ngoài cuộc thế …

Từ câu chuyện vấn đáp kia, cuộc đời Đào Duy Từ đổi khác. Qua tâu trình lên chúa Nguyễn của quan Khám lý Trần Đức Hoà trong lần về Huế 1627, bài “Ngoạ long cương” của Duy Từ được chính thức biết đến. Anh hùng tương ngộ được anh hùng. Chúa hiền, tôi giỏi gặp nhau để bắt đầu chuyển dịch một cơ đồ ...

Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên không ngần ngại khi phong tước Hầu, chức Nội Tán quân cơ cho một kẻ chăn trâu, xuất thân từ giai cấp nô tỳ hèn hạ. Với chức vị ấy, Đào Duy Từ nghiễm nhiên trở thành quân sư, người cố vấn tối cao cho chúa Nguyễn.

Bằng tài năng mưu lược hiếm có, Đào Duy Từ phò chúa Nguyễn bình định Đàng trong, mở mang bờ cõi về phía Nam đến tận Phú Yên, Khánh Hòa. Về quan hệ với Đàng ngoài, ông tham mưu cho chúa Nguyễn dùng chính sách khéo léo, hòa hoãn với chúa Trịnh để không xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, để phòng chúa Trịnh tấn công, ông cùng chúa Nguyễn lập phương án và kế hoạch phòng thủ lâu dài, dựng nên triều đại cai trịở phương Nam, xây dựng chiến lũy chạy dài từ sông Nhật Lệ đến núi Đâu Mâu mà dân gian gọi là Lũy Thầy thuộc tỉnh Quảng Bình ngày nay.

Ông tổ của nghệ thuật hát tuồng

Thấy được tài năng của Đào Duy Từ, cũng là mối lo cho mình, chúa Trịnh tìm cách chiêu dụ. Thanh Đô Vương Trịnh Tráng bèn bí mật cử người mang lễ vật vào Nam tìm gặp Duy Từ kèm theo phong thư có 4 câu thơ theo thể loại song thất lục bát, bằng lời lẽ xưng hô anh - em đầy ẩn dụ: “Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em lấy chồng anh tiếc lắm thay”. Câu cuối ý nói, Đào Duy Từ đã theo phò chúa Nguyễn, chúa Trịnh lấy làm tiếc nuối. Xem thơ xong, Đào Duy Từ “hồi âm” bằng 6 câu thơ có ý ngầm trách sự thờ ơ ngày trước của chúa Trịnh: “Ba đồng một mớ trầu cay/ Sao anh không hỏi những ngày còn không/ Bây giờ em đã có chồng/ Như chim vào lồng như cá cắn câu/Cá cắn câu biết đâu mà gỡ/ Chim vào lồng biết thuở nào ra…”.

Chúa Trịnh đọc thơ thấy câu cuối có ý chưa dứt khoát, còn bỏ ngõ nên tiếp tục cho người mang thư và lễ vật quý giá hơn vào gặp Duy Từ với mong muốn sẽ lôi kéo được Duy Từ về với mình. Tuy nhiên, lúc này Đào Duy Từ thấy sự qua lại với chúa Trịnh sẽ dễ gây ra sự sinh nghi và hiểu lầm đối với chúa Nguyễn, nên lần này Duy Từ thẳng thừng từ chối bằng hai câu thơ lục bát: “Có lòng xin tạ ơn lòng/ Đừng đi lại nữa kẻo chồng em ghen”. Lần này, thấy Duy Từ không mặn mòi gì với mình, nên chúa Trịnh đành từ bỏ ý định mời ông.

Sau đó, các khổ thơ này được hợp lại thành bài ca dao bất hủ, được lưu truyền trong dân gian qua nhiều thế kỷ cho đến tận ngày nay.

Riêng về bản thân Đào Duy Từ, sau khi từ chối lời mời của chúa Trịnh, ông đã hết lòng phò tá chúa Nguyễn xây dựng cơ đồ, mở mang bờ cõi phía Nam, đối phó với chúa Trịnh phía Bắc và tiến cử con rể mình là Nguyễn Hữu Tiến về sau là một công thần thần lập nhiều chiến công hiển hách. Ngoài ra, ông còn là một nhà văn hóa lớn, ông sáng tác nhiều tác phẩm văn, thơ, và nhiều ca khúc rất có giá trị, biên đạo một số điệu múa được lưu truyền rộng rãi. Đào Duy Từ cũng là người đầu tiên làm thơ lục bát và là ông tổ của nghệ thuật hát tuồng, nổi tiếng với hai ngâm khúc “Ngọa Long cương vãn” và “Tư Dung vãn”. Ông còn soạn ra bộ sách “Hổ tướng khu cơ” để dạy cho các tướng sĩ và đó cũng là bộ sách nghệ thuật quân sự duy nhất của người Việt Nam còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Năm 1634, Đào Duy Từ lâm trọng bệnh rồi mất, thọ 63 tuổi. Chúa Nguyễn vô cùng thương tiếc, cho táng tại Tùng Châu và phong làm "Hiệp đồng mưu đức công thần, đặc tiến Kim tử Vinh Lộc đại phu”. Đến năm thứ 5 đời vua Gia Long thì tùng tự ở Thái Miếu, đến thời vua Minh Mạng truy phong là Hoằng quốc công. Năm 1836, cho sửa sang mộ phần.

Đào Duy Từ và những vần thơ được ca dao hóa
Chân dung Đào Duy Từ
Phùng Hiệu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giải mã sức hút của Novaworld Phan Thiet từ thành công của lễ hội Vibe Fest Tết Giáp Thìn 2024

Giải mã sức hút của Novaworld Phan Thiet từ thành công của lễ hội Vibe Fest Tết Giáp Thìn 2024

Lần đầu tiên tại Vibe Fest Tết 2024, gần 180 nghìn lượt khách du xuân đã được hòa mình vào không khí bùng nổ với loạt hoạt động vui chơi, giải trí đỉnh cao ngay từ những ngày đầu năm. Nhiều du khách cho biết sẽ sớm quay lại NovaWorld Phan Thiet trong một ngày gần nhất. Điều này một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế của NovaWorld Phan Thiet trên bản đồ du lịch khu vực.
Trường Sinh Việt Nam và những điều tâm nguyện

Trường Sinh Việt Nam và những điều tâm nguyện

Ngày 20/2, hơn 200 hội viên NCT từ các huyện Thanh Trì, Sóc Sơn, Đan Phượng, quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân… hội tụ về Trung tâm Nhân đạo Thịnh Phúc ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội tham dự Chương trình giao lưu văn nghệ, dưỡng sinh Thức vũ kinh Trường Sinh NCT khai Xuân Giáp Thìn 2024.
Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội làng Đông Môn trên đất Tây Đô

Nhiều hoạt động đặc sắc tại lễ hội làng Đông Môn trên đất Tây Đô

Lễ hội truyền thống làng Đông Môn, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) năm 2024 diễn ra từ ngày 22-24/2, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.
Hiện tượng phòng vé “Đào, Phở và Piano” khiến cả web và app sập liên tục

Hiện tượng phòng vé “Đào, Phở và Piano” khiến cả web và app sập liên tục

Sau 10 ngày khởi chiếu, bộ phim "Đào, phở và piano" có lượng đặt vé tăng đột biến. Đến 10 giờ sáng 20/2, trang web của Trung tâm Chiếu phim quốc gia vẫn chưa thể truy cập bình thường bởi số lượng người đặt vé online quá đông.
Bộ phim “Đào, phở và piano” liên tục gây sốt phòng vé

Bộ phim “Đào, phở và piano” liên tục gây sốt phòng vé

Hiện toàn bộ vé xem phim đến hết ngày 20/2 đã được bán hết. Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã liên tục phải tăng suất chiếu cho “Đào, Phở và Piano”, ban đầu từ 3 suất lên 5 suất, và hiện nay là 11-15 suất chiếu mỗi ngày, tùy theo ngày thường hay cuối tuần.

Tin khác

Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia đền Đức Hoàng - Điểm hẹn đầu năm của du khách thập phương.

Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia đền Đức Hoàng - Điểm hẹn đầu năm của du khách thập phương.
Đền Đức Hoàng là địa danh văn hóa lịch sử gắn với tên tuổi của anh hùng dân tộc Hoàng Tá Thốn – vị tướng thời nhà Trần có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông ở thế kỷ 13. Đền Đức Hoàng đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Điểm du lịch đối với Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, nơi đây trở thành địa điểm du lịch tâm linh thu hút hàng vạn du khách gần xa đến tham quan và cầu an.

Hàng vạn du khách đến đền thờ Hoàng đế Quang Trung cầu an đầu năm

Hàng vạn du khách đến đền thờ Hoàng đế Quang Trung cầu an đầu năm
Tọa lạc trên đỉnh núi Dũng Quyết thơ mộng, đền thờ Hoàng đế Quang Trung là điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn du khách thập phương, nhất là vào dịp đầu Xuân năm mới.

Để những người có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng ngày Tết

Để những người có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng ngày Tết
Sáng 8/2, tại thôn 7, xã An Vinh, huyện An Lão, tỉnh Bình Định diễn ra chương trình thiện nguyện “từ tâm” do nhiều nhà hảo tâm tại địa phương tổ chức phát quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều người cao tuổi.

Trí tuệ và tao nhã - Tổ tôm điếm đầu Xuân

Trí tuệ và tao nhã - Tổ tôm điếm đầu Xuân
Đã mấy năm nay, năm nào tôi cũng được thưởng thức không khí ấm áp, sôi động, đầy cảm xúc, được hòa mình vào tâm trạng tưng bừng, phấn khởi của các bậc cao niên mà thẩm thấu cái tao nhã của bộ môn tổ tôm điếm nơi quê mẹ Bắc Ninh nhân dịp đón chào Xuân mới. Đã hơn ba thập kỉ, bộ môn thể thao trí tuệ, “bác học” này đã và đang dần khôi phục, trở lại với lớp người người cao tuổi (NCT), mà một trong những “người có công” lớn là Hội NCT tỉnh Bắc Ninh.

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi

Lễ Thượng nêu tại tòa thành đá hơn 600 năm tuổi
Chiều 1/2, hàng trăm học sinh cùng đông đảo người dân địa phương và du khách đã dự lễ Thượng nêu - thả cá ông Công ông Táo tại Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Cà phê ký sự

Cà phê ký sự
Việc Starbucks đưa cà phê Việt Nam vào bán tại 21.500 cửa hàng ở 56 quốc gia càng cho thấy ngành cà phê nước ta đang thua xa họ. Với màu sáng trang nhã và nổi bật trên đó là dòng chữ “Việt Nam - Đà Lạt”, các cửa hàng Starbucks bán mỗi gói cà phê 250gr với giá 12,5USD. Đơn giản vậy nhưng Starbucks đã đặt dấu ấn quan trọng: Cà phê Việt Nam đã được khẳng định và có mức giá rất cao.

Ký ức Tết xưa miệt sông Hậu

Ký ức Tết xưa miệt sông Hậu
Năm nay đã quá lục tuần, hơn nửa thế kỷ gắn bó với sông nước miền Tây và đã đi qua hơn 60 Tết rồi nhưng mỗi bận Đông tàn, Xuân về, Tết đến, tôi lại bồi hồi nhớ Tết xưa quê tôi. Nơi đó, có bữa cơm chiều 30 Tết, nơi đó có những món ăn dân dã mà không thể nào quên…

Bảo đảm nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Giáp Thìn 2024

Bảo đảm nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Giáp Thìn 2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/1/2024 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Kế thừa và phát huy phong tục xưa như nào trong cuộc sống hiện đại

Kế thừa và phát huy phong tục xưa như nào trong cuộc sống hiện đại
“Văn hóa truyền thống mất đi là điều không thể sám hối. Đã đến lúc cần phải coi biên giới là một khái niệm và mở. Đã đến lúc coi cái đẹp của nước Việt, văn hóa Việt, truyền thống Việt cũng là biên giới. Nếu để mất văn hóa là mất nước.” – Chia sẻ của hoạ sĩ Lê Thiết Cương trong một buổi toạ đàm với các bạn sinh viên ngành nghệ thuật tại Hà Nội về sự gìn giữ và phát triển những nét văn hoá truyền thống Việt đang dần biến mất.

“Chợ Tết quê” ở Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái

“Chợ Tết quê” ở Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái
“Chợ Tết quê” ở Trung tâm Chăm sóc NCT Nhân Ái

Giữa rừng già ngày cuối năm

Giữa rừng già ngày cuối năm
Nhà thơ Bằng Việt tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng, nguyên quán xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, sinh năm 1941, ở Huế và học phổ thông tại Hà Nội.

Nét đẹp tại di tích lịch sử Hồ Đình Trung

Nét đẹp tại di tích lịch sử Hồ Đình Trung
Di tích lịch sử Cụ Hồ Đình Trung toạ lạc dưới dãy chân núi Yên Ngựa ( ngày nay) thuộc xóm Đồng Nhân, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi đây thờ cúng Tiến sỹ thái bảo Mỹ Quận Công Hồ Đình Trung.

Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 hướng đến mục tiêu vì cộng đồng

Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 hướng đến mục tiêu vì cộng đồng
Sự kiện Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ diễn ra từ 18/01/2024 đến hết ngày 21/01/2024 với chủ đề “Tết Việt xưa và nay” tại Công viên Lê Văn Tám đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ - Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật NCT

Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật NCT
Đã bước sang tuổi 22, Trung tâm Văn hóa NCT, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam đã ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Đặc biệt, năm qua đã tham mưu cho Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT các cấp thành công rất tốt đẹp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và NCT trong xã hội.

“Biển người” đổ về Grand World Hà Nội, Vinpeal Nha Trang và Phú Quốc United Center đón năm mới 2024

“Biển người” đổ về Grand World Hà Nội, Vinpeal Nha Trang và Phú Quốc United Center đón năm mới 2024
Gần 900.000 du khách đã cùng đón năm mới 2024 trong những màn trình diễn đỉnh cao và pháo hoa ngợp trời tại các KĐT của Vingroup từ Bắc vào Nam. “Siêu đại tiệc” với hàng trăm hoạt động vui chơi, giải trí đẳng cấp cùng chuỗi trải nghiệm bùng nổ cảm xúc khiến Grand World Hà Nội, Vinpeal Nha Trang và Phú Quốc United Center trở thành những điểm đến sôi động không thua kém các tâm điểm countdown hot nhất thế giới.
Xem thêm
Nhà sản xuất đình đám nước Úc mang show Jetski đến Phú Quốc

Nhà sản xuất đình đám nước Úc mang show Jetski đến Phú Quốc

Được sáng tạo, điều hành bởi nhà sản xuất tên tuổi hàng đầu nước Úc - H2O Events và trình diễn bởi Á quân flyboard thế giới cùng hàng chục vận động viên quốc tế, show diễn Jetski hứa hẹn sẽ là chương trình đắt khách của tổ hợp giải trí nghìn tỷ tại Thị tr
Đầu năm hàng vạn du khách thăm viếng đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn

Đầu năm hàng vạn du khách thăm viếng đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn

Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đền thờ Cầm Bá Thước và Bà chúa Thượng Ngàn tọa lạc trên vùng đất mường Chiềng Vạn, nay là xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Tái hiện lễ hội của 05 dân tộc thiểu số dịp Lễ hội Khèn hoa 2024 tại Fansipan

Ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Lễ hội Khèn hoa-Ngày hội các dân tộc và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan sẽ chính thức khai mạc tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). Lễ hội đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho
Hoàng Đức, Kim Thanh sở hữu Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Hoàng Đức, Kim Thanh sở hữu Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Tại Nhà hát TP.HCM (quận 1, TP.HCM) tối 19/2, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 (do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức) đã công bố và trao giải cho các cá nhân đoạt danh hiệu ở 7 hạng mục giải thưởng.
Link xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Link xem trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023

Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào ngày 3/1. Tuy nhiên, vì vướng lịch trình chuẩn bị Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam thế nên buổi trao giải đã được dời lại với ngày hôm nay 19/2.
Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố lịch thi đấu World Cup 2026 tại các thành phố ở Mỹ, Canada và Mexico.
Tết của người cựu chiến binh

Tết của người cựu chiến binh

Kể từ khi bị tai biến cách đây vài năm về trước, kí ức đối với ông tôi chỉ là những mảnh chắp vá lúc nhớ lúc quên.
Mùa Xuân trên rẻo cao

Mùa Xuân trên rẻo cao

Dừng xe ở lưng chừng đèo, Lâm bước xuống dang tay hít hà, tận hưởng không khí trong lành nơi rẻo cao Tây Bắc. Trước đó, anh đã đi hơn 300 cây số nhưng chỉ nghỉ đúng 2 chặng, lần này Lâm quyết tâm ở lại Tây Bắc ăn Tết và hết mùa Xuân anh mới trở về Hà Nội.
Bên nhau là Tết

Bên nhau là Tết

- Giàng ơi! Mẹ cháu gửi thư về đây này!
Danh sách 11 tỉnh, thành phố công chiếu “Đào, phở và piano”

Danh sách 11 tỉnh, thành phố công chiếu “Đào, phở và piano”

Hệ thống rạp Beta Cinema đã chính thức công bố chiếu “Đào, Phở và Piano” tại các cụm rạp ở 11 tỉnh và thành phố, bắt đầu từ ngày 22/2, riêng tại Hà Nội là từ tối 21/2. Lịch chiếu đang được cập nhật dần trên trang fanpage của Beta Cinema.
Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM lên tiếng vụ Nam Em livestream ồn ào

Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM lên tiếng vụ Nam Em livestream ồn ào

Chiều 20/2, theo ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, qua phản ánh của dư luận, Sở đã nắm được thông tin về việc Nam Em thường xuyên livestream gây ồn ào trên mạng xã hội những ngày qua.
Link xem trực tiếp "Táo quân 2024 - Gặp nhau cuối năm"

Link xem trực tiếp "Táo quân 2024 - Gặp nhau cuối năm"

"Táo quân - Gặp nhau cuối năm" là chương trình truyền hình được chiếu vào đêm Giao thừa hàng năm. Như thường lệ, năm nay, "Táo quân 2024 - Gặp nhau cuối năm xuân Giáp Thìn" vẫn sẽ được phát sóng trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Phiên bản di động