Bình Dương phát triển kinh tế bền vững sau đại dịch Covid -19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương vẫn kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, tập trung duy trì phát triển kinh tế - xã hội, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2021 để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho NCT, các đối tượng chính sách xã hội

Tín hiệu khả quan để khôi phục kinh tế

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, sau thời gian phòng chống dịch, hiện đã có 6/9 địa phương đạt "vùng xanh" gồm: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Các ''vùng xanh'' được thiết lập, mở rộng, kết nối với nhau tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động lưu thông.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, hiện có 30% doanh nghiệp với khoảng 400.000 lao động đang sản xuất "3 tại chỗ". Tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine cho tất cả công nhân "3 tại chỗ", hệ thống y tế lưu động chuẩn bị tốt hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhanh hơn khi phát hiện F0.

Về thị trường đầu tư, tỉnh Bình Dương vẫn xúc tiến và có kết quả khả quan, nhiều doanh nghiệp tiếp tục đăng ký đầu tư vào Bình Dương. Mặc dù dịch bệnh nhưng đến nay vẫn có 1,4 tỉ USD đăng ký đầu tư vào Bình Dương.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin về kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới của tỉnh Bình Dương
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin về kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới của tỉnh Bình Dương

Điều này cho thấy doanh nghiệp nước ngoài vẫn tin tưởng môi trường kinh doanh ở Bình Dương và Việt Nam. Sau khi dịch được khống chế, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu hoạt động đầu tư.

Phía Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương cũng cho biết thêm, hiện có 386 doanh nghiệp mới đăng ký để trở lại hoạt động sản xuất với số lao động là 52.000 lao động.

Bên cạnh đó, qua xét nghiệm sàng lọc, kết quả tỉ lệ lây nhiễm trong công nhân lao động ở nhà máy rất thấp. Việc áp dụng phương án “3 xanh” (nhà máy, công nhân và nhà trọ xanh) bắt đầu được thực hiện có sự phối hợp, gắn kết và có hiệu quả. Đây là những tín hiệu khả quan để doanh nghiệp tái sản xuất và kinh tế phục hồi tại tỉnh Bình Dương.

Phía Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương cho hay, hiện có 386 doanh nghiệp mới đăng ký để trở lại hoạt động sản xuất với số lao động là 52.000 lao động.

Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện doanh nghiệp tái sản xuất, phục hồi kinh tế - xã hội
Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện doanh nghiệp tái sản xuất, phục hồi kinh tế - xã hội

Bên cạnh đó, qua xét nghiệm sàng lọc, kết quả tỉ lệ lây nhiễm trong công nhân lao động ở nhà máy rất thấp. Việc áp dụng phương án “3 xanh” (nhà máy, công nhân và nhà trọ xanh) bắt đầu được thực hiện có sự phối hợp, gắn kết và có hiệu quả. Đây là những tín hiệu khả quan để doanh nghiệp tái sản xuất và kinh tế phục hồi tại tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc trong cải cách hành chính được nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn tới là: tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” là vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế ổn định; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại, phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Bình Dương phát triển kinh tế bền vững sau đại dịch Covid -19
Bản đồ khu công nghiệp Bình Dương

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu: Phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; GRDP bình quân đạt 210 - 215 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 85%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 50%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 99%; tỷ lệ độ che phủ cây lâm nghiệp và cây lâu năm duy trì ở mức 57,5%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ lượng thông tin cung cấp công khai cho người dân có cơ chế phản hồi thông tin đạt 70%...

Để đạt được những mục tiêu trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm. Đơn cử, đối với nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững: Cần kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”. Triển khai kế hoạch, phương án tái khởi động các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới sau giãn cách xã hội. Tăng cường công khai, minh bạch các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng đối với 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư và kinh doanh…

Phát triển kinh tế kết hợp quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho NCT, các đối tượng chính sách xã hội

Bình Dương là tỉnh có tốc độ công nghiệp hoá ngày càng cao. Rất nhiều lao động của tỉnh và các tỉnh khác đến làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mọi công việc của gia đình gần như giao phó cho NCT chăm sóc các cháu, nội trợ và tự chăm lo sức khoẻ cho mình. Trong điều kiện giãn cách xã hội, NCT gặp nhiều khó khăn, chưa có điều kiện chăm sóc sức khoẻ. Những đối tượng chính sách xã hội cũng phần lớn là NCT là đối tượng cần được quan tâm, bảo đảm chế độ.

Nay tình hình “bình thường mới” tập trung phát triển kinh tế là điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho NCT và bảo đảm chế độ cho những đối tượng chính sách xã hội, vì NCT là những người sức khoẻ bị suy giảm, mắc nhiều bệnh nền, rất dễ bị mắc Covid-19. Việc quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho họ cũng là thiết thực thực hiện “mục tiêu kép” là chống dịch, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nghị quyết của HĐND tỉnh đã nhấn mạnh các giải pháp để bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ cho NCT và các chế độ cho đối tượng chính sách xã hội là định hướng để các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác này.

Mặt khác, trong điều kiện “bình thường mới”, người lao động sau thời gian ồ ạt trở về quê “lánh dịch” có xu hướng quay trở lại doanh nghiệp làm việc cũng đặt ra cho chính quyền và các doanh nghiệp nhiều vấn đề cần giải quyết. Bởi đi cùng với họ là gia đình, con cái, cha mẹ với không ít NCT, việc bảo đảm phòng chống dịch, an sinh xã hội, hỗ trợ họ giải quyết khó khăn về đời sống và việc làm không hề nhỏ. Vì vậy, các cấp chính quyền, đoàn thể, nhất là Hội NCT cần có sự chuẩn bị, nắm chắc tình hình, có biện pháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp và người lao động, NCT sớm ổn định cuộc sống. Điều này sẽ góp phần đáng kể để các doanh nghiệp bảo đảm được nguồn cung lao động, nhanh chóng phục hồi sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau đại dịch.

Hoàng Lân – Quang Nhân
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giá heo hơi 11/8: Tăng nhẹ ở miền Bắc, chững lại ở miền Trung

Giá heo hơi 11/8: Tăng nhẹ ở miền Bắc, chững lại ở miền Trung

Giá heo hơi 11/8, giá thịt lợn hôm nay, giá heo hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 11/8/2022 chững lại ở miền Trung, riêng miền Bắc, miền Nam tăng nhẹ từ 1-2.000 đ/kg
Quảng Ninh: Thu hồi gần 2.4 triệu m2 đất đã giao cho HD MON Vân Đồn

Quảng Ninh: Thu hồi gần 2.4 triệu m2 đất đã giao cho HD MON Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 2234/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.372.403,3 m2 đất và mặt nước đã giao cho Công ty TNHH HD MON Vân Đồn để thực hiện Dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên.
Lợi nhuận của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô "lao dốc" trong 6 tháng đầu 2022

Lợi nhuận của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô "lao dốc" trong 6 tháng đầu 2022

Theo báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ (6 tháng) đầu năm 2022 lợi nhuận của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô sụt giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2021.
Giá heo hơi 10/8: Điều chỉnh biên độ hẹp, giao dịch từ 60-70.000đ/kg

Giá heo hơi 10/8: Điều chỉnh biên độ hẹp, giao dịch từ 60-70.000đ/kg

Giá heo hơi 10/8, giá thịt lợn hôm nay, giá heo hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 10/8/2022 có sự điều chỉnh ở biên độ hẹp giao dịch từ 60-70.000 đ/kg.
Petrovietnam: Nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ trong quản trị biến động, nâng cao hiệu quả và giữ vững đà tăng trưởng

Petrovietnam: Nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ trong quản trị biến động, nâng cao hiệu quả và giữ vững đà tăng trưởng

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, quản trị biến động để điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu kế hoạch đặt ra, đặc biệt là trước những diễn biến mới của thị trường, có thể chuyển sang giai đoạn giá dầu giảm, biến động khó lường về địa chính trị.

Tin khác

Cụm Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt được vinh danh tại Giải thưởng Môi trường Việt Nam

Cụm Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt được vinh danh tại Giải thưởng Môi trường Việt Nam
Với chiến lược phát triển bền vững và những chương trình hành động về bảo vệ môi trường được thực hiện bài bản, Vinamilk với cụm Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt, đã là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất sắc được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

CADA đánh dấu trăm năm thành lập với tuyệt tác di sản cà phê Fine Robusta

CADA đánh dấu trăm năm thành lập với tuyệt tác di sản cà phê Fine Robusta
Lần đầu tiên, cà phê đặc sản CADA được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng sau một thời gian dài chỉ phục vụ xuất khẩu hay các dịp đặc biệt như hội chợ, triển lãm. Đây cũng là thời điểm đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của nông trường CADA – nơi cây cà phê Robusta đầu tiên được người Pháp trồng tại Việt Nam.

Giá heo hơi 9/8: Biến động nhẹ ở cả 3 miền

Giá heo hơi 9/8: Biến động nhẹ ở cả 3 miền
Giá heo hơi 9/8, giá thịt lợn hôm nay, giá heo hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 9/8/2022 đều có sự tăng giảm nhẹ, mức giá giao dịch 60 - 70.000 đồng/kg.

Vinamilk đầu tư lớn làm phim 3D, xây dựng thế giới thần tiên cho trẻ em

Vinamilk đầu tư lớn làm phim 3D, xây dựng thế giới thần tiên cho trẻ em
Vinamilk hợp tác cùng hãng phim hoạt hình nổi tiếng Colory Animation Studio, thực hiện phim điện ảnh 3D xây dựng câu chuyện thú vị về hành trình giải cứu Đại tinh Thần thú của đội Vệ binh SuSu, mở ra thế giới thần tiên đầy sáng tạo cho trẻ em Việt.

Giá xăng dầu hôm nay: Dự báo tiếp tục giảm mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay: Dự báo tiếp tục giảm mạnh?
Giá xăng dầu ngày 9/8: Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng nhập từ Singapore tính đến ngày 7/8 giảm về mức 103 USD/thùng, mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Chính thức giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Chính thức giảm 10% thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng
Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với xăng động cơ, không pha chì được điều chỉnh giảm một nửa, từ 20% xuống còn 10%. Việc giảm này được cấp có thẩm quyền đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính vào tháng trước.
Xem thêm
Giá heo hơi 11/8: Tăng nhẹ ở miền Bắc, chững lại ở miền Trung

Giá heo hơi 11/8: Tăng nhẹ ở miền Bắc, chững lại ở miền Trung

Giá heo hơi 11/8, giá thịt lợn hôm nay, giá heo hơi miền Bắc, miền Trung, miền Nam ngày 11/8/2022 chững lại ở miền Trung, miền Bắc, miền Nam tăng nhẹ.
Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Việt Nam đang có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng kinh tế cao, lãi suất tăng ít. Nền tảng này giúp cho nhận định giá bất động sản có thể giảm 30% và sau đó có thể phục hồi trở lại.
Lợi nhuận của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô "lao dốc" trong 6 tháng đầu 2022

Lợi nhuận của Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô "lao dốc" trong 6 tháng đầu 2022

Trong 6 tháng đầu 2022 lợi nhuận của Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô "lao dốc" chỉ vọn vẹn gần 1,7 tỷ đồng, giảm 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Từ 12/8, cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Từ 12/8, cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc phụ trách Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa ký quyết định về việc chuyển cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.
Công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty xổ số kiến thiết TPHCM lãi hơn 736 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với số lãi "khủng" hơn 736 tỷ đồng.
Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính chuyển cơ quan điều tra 35 vụ việc bất thường trên thị trường chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản trả lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề liên quan tới quản lý thị trường vốn, cổ phiếu, trái phiếu.
Quảng Nam: Xây dựng không có giấy phép, Công ty Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt

Quảng Nam: Xây dựng không có giấy phép, Công ty Indochina Hội An Beach Villas bị xử phạt

Ngày 1/8, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 1988/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép.
Vi phạm hành chính về thuế FPT bị xử phạt

Vi phạm hành chính về thuế FPT bị xử phạt

Công ty Cổ phần FPT, mã chứng khoán FPT niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công khai thông tin về quyết định xử phạt của Cục Thuế TP. Hà Nội.
Nợ hơn 3,2 tỷ tiền thuế Công ty Cổ phần Thành An 77 bị cưỡng chế hóa đơn

Nợ hơn 3,2 tỷ tiền thuế Công ty Cổ phần Thành An 77 bị cưỡng chế hóa đơn

Cục thuế tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Thành An 77 vì nợ hơn 3,2 tỷ tiền thuế đã quá 90 ngày chưa nộp theo quy định.
Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Sau nhiều biến động, giá bất động sản có thể giảm 30% trong thời gian tới

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Việt Nam đang có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng kinh tế cao, lãi suất tăng ít. Nền tảng này giúp cho nhận định giá bất động sản có thể giảm 30% và sau đó có thể phục hồi trở lại.
Quảng Ninh: Thu hồi gần 2.4 triệu m2 đất đã giao cho HD MON Vân Đồn

Quảng Ninh: Thu hồi gần 2.4 triệu m2 đất đã giao cho HD MON Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định 2234/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.372.403,3 m2 đất và mặt nước đã giao cho Công ty TNHH HD MON Vân Đồn để thực hiện Dự án Quần thể sân golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên.
“Bộ tứ kim cương” làm nên thiên đường giải trí bất tận Paradise Walk

“Bộ tứ kim cương” làm nên thiên đường giải trí bất tận Paradise Walk

Tọa lạc tại trung tâm Hòn Thơm, bao quanh là hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, phân khu Paradise Walk thuộc hợp phần Sun Festival Avenue sở hữu những giá trị ưu việt, biến nơi đây thành tâm điểm giải trí của Hon Thom Paradise Island.
Phiên bản di động