Bế mạc Phiên họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 18/8, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ hai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và có linh hoạt điều chỉnh về nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình. Các nội dung tại Phiên họp đều được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo trên nhiều mặt, nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và rất tâm huyết của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như của các đại biểu tham dự.

Nâng cao chất lượng công tác lập pháp; bảo đảm tính an toàn của quỹ Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao đối với các vấn đề quyết định theo thẩm quyền cũng như các nội dung cho những ý kiến, những định hướng lớn để các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục chuẩn bị để bảo đảm nội dung chất lượng nhất sẽ được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai.

Về dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi cần được tiến hành kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm sau khi ban hành tạo ra bước chuyển biến tích cực và rõ rệt trong công tác thi đua, khen thưởng, nhất là khắc phục bệnh hình thức, bệnh thành tích trong tổ chức thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và Ủy ban Xã hội tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội thảo để hoàn thiện dự án có chất lượng cao nhất để trình ra Quốc hội xem xét và quyết định. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là dự án luật đầu tiên của Quốc hội khóa XV nên phải bảo đảm dự án luật này trở thành hình mẫu tiêu biểu để hiện thực hóa được tầm nhìn cũng như các định hướng, các chủ trương nâng cao chất lượng công tác lập pháp trong cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Về việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tình hình nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, công tác kiểm tra, công tác thanh tra, thu, chi bảo hiểm xã hội, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, rà soát trách nhiệm về quản lý nhà nước của các quỹ trong quản lý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các quỹ này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉ đạo cả về định mức, mức đóng của các đối tượng, rà soát lại phạm vi và mức chi sử dụng các quỹ này để đảm bảo cho việc sử dụng các quỹ này đúng tính chất là các quỹ ngắn hạn, hằng năm chỉ giữ lại khoảng 10% để làm công tác dự phòng, không để có số dư quá lớn như hiện nay, tránh tiêu cực và trục lợi trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; đồng thời đề xuất các giải pháp để bảo đảm tính an toàn của quỹ trong giới hạn, sử dụng chi phí cho bộ máy, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo công tác nghiên cứu xây dựng, xem xét trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa các tinh thần, các quan điểm lớn của Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc, định mức chung về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần phải làm rõ thêm để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi ký ban hành.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám sát

Để bảo đảm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022, đó là “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Trong đó, thành viên Đoàn giám sát ngoài Thường trực các cơ quan của Quốc hội còn bổ sung thêm và mời đại diện một số cơ quan của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các chuyên gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng đề cương chi tiết về kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện giám sát.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; thông qua quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; giao Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần cuối trước khi ký ban hành.

Về kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổng kết, đánh giá toàn diện, hiệu quả việc thực hiện vấn đề này để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí và thực hiện phân định miền núi, vùng cao làm cơ sở thống nhất và đồng bộ để thực hiện các chính sách, pháp luật, thể chế trong giai đoạn tiếp theo.

Làm tốt hơn nữa công tác dân nguyện

Về Báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Ban Dân nguyện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung về công tác rất quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên hằng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của công tác dân nguyện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Dân nguyện phối hợp với các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn thiện báo cáo cũng như chuẩn bị cho những báo cáo của các tháng tiếp theo bám sát vào các chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan hữu quan của Chính phủ trong việc giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giúp cho Quốc hội làm tốt hơn nữa công tác dân nguyện trong thời gian tới.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc, chiều 18/8. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc, chiều 18/8. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp, trước mắt là Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp cơ quan tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, xem xét kỹ lưỡng, thận trọng công tác chuẩn bị và đề xuất các phương án, với các kịch bản linh hoạt và hiệu quả theo hướng thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Kỳ họp thứ hai của Quốc hội có thể diễn ra theo hướng kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong trường hợp điều kiện thuận lợi hơn có thể tổ chức bình thường như trước đây. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, phức tạp thì có thể họp trực tuyến toàn phần. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dù tổ chức theo hình thức nào thì nhân dân, cử tri cả nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều mong muốn, yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm hoàn thành tốt đẹp, chất lượng cao nhất với thời gian ngắn nhất...

Đối với các nội dung khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban có liên quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các kết luận tại Phiên họp và hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để trình ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhằm kịp thời triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh dự kiến các nội dung trong 4 Phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến cuối năm 2021.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, còn phiên họp thường kỳ tháng 9 và tháng 10 tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong trường hợp cần thiết Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội xem xét có thể trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp thêm những phiên họp không thường kỳ hoặc phiên họp chuyên đề để có thể giải quyết kịp thời những nội dung Chính phủ trình, nhất là trong nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 30 của Quốc hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Phiên họp tháng 9, bên cạnh việc dành thời gian xem xét các báo cáo của trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung xem xét 6 dự án luật còn lại trình Quốc hội. Các dự án luật này đã được lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến bước đầu, đề nghị các cơ quan có liên quan bám sát kết luận để tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai hiệu quả công việc theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý không để diễn ra tình trạng chậm trễ các nội dung của Phiên họp, Kỳ họp hoặc là rút nội dung ra do không kịp chuẩn bị hoặc xin bổ sung nội dung rất khẩn cấp nhưng lại không bảo đảm các thủ tục, kể cả thủ tục rút gọn và nhất là không bảo đảm chất lượng.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Nhiều hàng quán vẫn đóng cửa im lìm, dù shipper đã được chạy liên quận

TP Hồ Chí Minh: Nhiều hàng quán vẫn đóng cửa im lìm, dù shipper đã được chạy liên quận

Đã 3 ngày, kể từ khi tài xế xe công nghệ (shipper) tại TP Hồ Chí Minh được hoạt động liên quận trở lại và bổ sung thêm nhiều lĩnh vực được hoạt động, nới rộng thời gian mở cửa từ 6 - 21 giờ. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường khu vực nội đô như: Quận 1, 3 và Tân Bình… phần lớn hàng quán vẫn đóng cửa im lìm.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Cung Cách mạng - Trụ sở Hội đồng Nhà nước Cuba, được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, đêm 17, rạng sáng 18/9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 - 20/9.
Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Ngày 17/9, Bộ Chính trị đã họp nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Bộ trưởng Tài chính: Không có chuyện “ngân sách cạn kiệt”

Bộ trưởng Tài chính: Không có chuyện “ngân sách cạn kiệt”

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: Không có chuyện ngân sách cạn kiệt, ngân sách vẫn hoàn toàn bảo đảm được các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt. Chỉ có khoản dự phòng ngân sách năm 2021 (thường chiếm 2-4% ngân sách), thì đã sử dụng hết cho công tác phòng chống dịch, cho nên Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm 14.620 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin khác

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thôi giãn cách xã hội từ ngày 17/9

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thôi giãn cách xã hội từ ngày 17/9
Ổ dịch tại huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) được kiểm soát, chính quyền Bắc Ninh quyết định xoá giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 19 từ 0 giờ ngày 17/9.

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh
Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ngày 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Chiều 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Phùng Quang Thanh - vị tướng trưởng thành trong chiến đấu

Đại tướng Phùng Quang Thanh - vị tướng trưởng thành trong chiến đấu
Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2/2/1949, tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng...
Xem thêm
Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Sáng 15/9, Bộ Y tế- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Chưa lúc nào và hơn bao giờ hết, Việt Nam xác định việc phòng, chống đại dịch Covid-19 ngang tầm công việc chống giặc ngoại xâm. Bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng kể dù phải vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. “Vũ khí” bí mật gì đã giúp Việt Nam giải quyết căn cơ cơn “đại hồng thủy” gây tổn hại khôn lường đến sức khỏe nhân loại toàn cầu? Chúng tôi tìm kiếm thông tin qua cuộc trao đổi với ThS Bs Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Y Khoa Công ty Dược Việt Y…
Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Phiên bản di động