Bế mạc Phiên họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 18/8, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ hai.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và có linh hoạt điều chỉnh về nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình. Các nội dung tại Phiên họp đều được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo trên nhiều mặt, nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và rất tâm huyết của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như của các đại biểu tham dự.

Nâng cao chất lượng công tác lập pháp; bảo đảm tính an toàn của quỹ Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao đối với các vấn đề quyết định theo thẩm quyền cũng như các nội dung cho những ý kiến, những định hướng lớn để các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục chuẩn bị để bảo đảm nội dung chất lượng nhất sẽ được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai.

Về dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi cần được tiến hành kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm sau khi ban hành tạo ra bước chuyển biến tích cực và rõ rệt trong công tác thi đua, khen thưởng, nhất là khắc phục bệnh hình thức, bệnh thành tích trong tổ chức thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình và Ủy ban Xã hội tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tổ chức tọa đàm, hội thảo để hoàn thiện dự án có chất lượng cao nhất để trình ra Quốc hội xem xét và quyết định. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là dự án luật đầu tiên của Quốc hội khóa XV nên phải bảo đảm dự án luật này trở thành hình mẫu tiêu biểu để hiện thực hóa được tầm nhìn cũng như các định hướng, các chủ trương nâng cao chất lượng công tác lập pháp trong cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Về việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tình hình nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, công tác kiểm tra, công tác thanh tra, thu, chi bảo hiểm xã hội, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, rà soát trách nhiệm về quản lý nhà nước của các quỹ trong quản lý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các quỹ này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉ đạo cả về định mức, mức đóng của các đối tượng, rà soát lại phạm vi và mức chi sử dụng các quỹ này để đảm bảo cho việc sử dụng các quỹ này đúng tính chất là các quỹ ngắn hạn, hằng năm chỉ giữ lại khoảng 10% để làm công tác dự phòng, không để có số dư quá lớn như hiện nay, tránh tiêu cực và trục lợi trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; đồng thời đề xuất các giải pháp để bảo đảm tính an toàn của quỹ trong giới hạn, sử dụng chi phí cho bộ máy, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo công tác nghiên cứu xây dựng, xem xét trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa các tinh thần, các quan điểm lớn của Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc, định mức chung về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần phải làm rõ thêm để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi ký ban hành.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám sát

Để bảo đảm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022, đó là “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”. Trong đó, thành viên Đoàn giám sát ngoài Thường trực các cơ quan của Quốc hội còn bổ sung thêm và mời đại diện một số cơ quan của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, các chuyên gia. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng đề cương chi tiết về kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện giám sát.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; thông qua quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; giao Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần cuối trước khi ký ban hành.

Về kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổng kết, đánh giá toàn diện, hiệu quả việc thực hiện vấn đề này để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí và thực hiện phân định miền núi, vùng cao làm cơ sở thống nhất và đồng bộ để thực hiện các chính sách, pháp luật, thể chế trong giai đoạn tiếp theo.

Làm tốt hơn nữa công tác dân nguyện

Về Báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Ban Dân nguyện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung về công tác rất quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên hằng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của công tác dân nguyện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Dân nguyện phối hợp với các cơ quan tiếp thu tối đa ý kiến để hoàn thiện báo cáo cũng như chuẩn bị cho những báo cáo của các tháng tiếp theo bám sát vào các chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân nguyện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ cũng như các cơ quan hữu quan của Chính phủ trong việc giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giúp cho Quốc hội làm tốt hơn nữa công tác dân nguyện trong thời gian tới.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc, chiều 18/8. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc, chiều 18/8. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Về tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp, trước mắt là Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp cơ quan tiếp tục bám sát diễn biến tình hình, xem xét kỹ lưỡng, thận trọng công tác chuẩn bị và đề xuất các phương án, với các kịch bản linh hoạt và hiệu quả theo hướng thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Kỳ họp thứ hai của Quốc hội có thể diễn ra theo hướng kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Trong trường hợp điều kiện thuận lợi hơn có thể tổ chức bình thường như trước đây. Nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, phức tạp thì có thể họp trực tuyến toàn phần. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dù tổ chức theo hình thức nào thì nhân dân, cử tri cả nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều mong muốn, yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm hoàn thành tốt đẹp, chất lượng cao nhất với thời gian ngắn nhất...

Đối với các nội dung khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban có liên quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng triển khai các kết luận tại Phiên họp và hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để trình ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhằm kịp thời triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh dự kiến các nội dung trong 4 Phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến cuối năm 2021.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, còn phiên họp thường kỳ tháng 9 và tháng 10 tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong trường hợp cần thiết Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội xem xét có thể trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp thêm những phiên họp không thường kỳ hoặc phiên họp chuyên đề để có thể giải quyết kịp thời những nội dung Chính phủ trình, nhất là trong nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 30 của Quốc hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tại Phiên họp tháng 9, bên cạnh việc dành thời gian xem xét các báo cáo của trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung xem xét 6 dự án luật còn lại trình Quốc hội. Các dự án luật này đã được lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến bước đầu, đề nghị các cơ quan có liên quan bám sát kết luận để tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm chất lượng, tiến độ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai hiệu quả công việc theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý không để diễn ra tình trạng chậm trễ các nội dung của Phiên họp, Kỳ họp hoặc là rút nội dung ra do không kịp chuẩn bị hoặc xin bổ sung nội dung rất khẩn cấp nhưng lại không bảo đảm các thủ tục, kể cả thủ tục rút gọn và nhất là không bảo đảm chất lượng.

* Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết về việc thành lập, giải thể các Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.
Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, trong đó cần đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú cho con em đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; phát huy tối đa miền di sản Xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải…
Tổng Bí thư: TP Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Tổng Bí thư: TP Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước

Ngày 23/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của TP Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và 8 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn Điểm 3, Thông báo số 20 ngày 8/9 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
Thủ tướng chỉ đạo "nóng" giữ ổn định kinh tế sau khi FED tăng lãi suất

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" giữ ổn định kinh tế sau khi FED tăng lãi suất

Sáng 22/9, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2022, sau khi nghe báo cáo tình hình kinh tế thế giới, một số nước tăng lãi suất, tăng giá trị đồng tiền, nhất là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo "nóng" các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó với tình hình.

Tin khác

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Chiều 19/9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng: Nhân dân đang mong mỏi các dự án bệnh viện lớn tại Hà Nam sớm đưa vào sử dụng

Thủ tướng: Nhân dân đang mong mỏi các dự án bệnh viện lớn tại Hà Nam sớm đưa vào sử dụng
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án xây dựng 3 bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong các quý đầu năm

Tổng công ty Điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định trong các quý đầu năm
Trong các tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động trong công tác truyền thông đến khách hàng thực hiện sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, trong tháng Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Thủ tướng kỷ luật cách chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành
Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1080/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Xem thêm
Giao lưu, học tập kinh nghiệm chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Giao lưu, học tập kinh nghiệm chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Chiều 20/9, tại trụ sở Trung ương Hội NCT Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng đã có buổi tiếp làm việc với Đoàn đại biểu Campuchia
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học 2022-2023

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu chi đầu năm học 2022-2023

các Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm; thu chi đầu năm học, việc thực hiện tài trợ, xã hội hóa giáo dục.
Chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam

Chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam

Ngày 13/9, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022
Phiên bản di động