Bắc Kạn: Vi phạm của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là nghiêm trọng

"Vi phạm của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là nghiêm trọng" đó là nhận định, kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bắc Kạn khi ban hành Quyết định thi hành kỷ luật ông Mã Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn hôm 17/11/2021.

Từ cuối tháng 7 đến ngày 13/8/2021, Tạp chí Ngày mới online đã đăng loạt bài liên quan đến những sai phạm tại Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254 Bắc Kạn, gồm các bài viết: Lập "khống" hồ sơ vẫn vô can, Không xác định được khối lượng, cự ly đổ thải vẫn thanh toán" và bài "Ai chịu trách nhiệm về việc giao Chủ đầu tư dự án ĐT254 không đủ điều kiện?".

Bên cạnh đó, theo đơn thư bạn đọc và tìm hiểu của phóng viên, tạp chí cũng phản ánh về nội dung “Tỉnh Bắc Kạn: Ai có lỗi trong việc hủy bỏ, kết nạp Đảng của ông Mã Văn Thịnh?” Khi có quá nhiều khuất tất trong vấn đề kết nạp Đảng, hủy kết nạp và công nhận kết nạp Đảng lần đầu của ông này. Một trong những điểm đáng chú ý đó là việc ông đã tự hoàn thiện- hợp thức hồ sơ kết nạp đảng năm 2002 nội dung xác nhận nơi cư trú vào năm 2006.

 UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật ông Mã Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức Khiển trách.
UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật ông Mã Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức Khiển trách.

Trước những sai phạm của ông Mã Văn Thịnh, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thành lập đoàn kiểm tra. Trong Thông báo số 10-TB/UBKT ngày 17/11/2021, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đồng chí Mã Văn Thịnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 xảy ra việc không đúng, không đầy đủ, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Cụ thể: Để cán bộ được mình ủy quyền làm trái quy định trong nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và trực tiếp ký Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán phần khối lượng công việc chưa hoàn thiện, chưa thực hiện nhiều hơn khối lượng thực tế thi công trị giá 25.238.136.249 đồng để chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại ngân hàng thương mại không đúng quy định; thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thực hiện nhiệm vụ thiết kế xây dựng bãi đổ thải, thanh toán chi phí đổ thải của dự án, gây ảnh hưởng đến môi trường và thanh toán chi phí đổ chất thải rắn xây dựng cho các nhà thầu không chính xác.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn: Nguyên nhân do không làm tròn trách nhiệm của Chủ đầu tư trong lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng; đơn vị được giao quản lý nhiều dự án, trong đó tiếp nhận các dự án chuyển chủ đầu tư từ các sở, ngành còn đang thực hiện, chưa hoàn thiện; năng lực tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế; đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công.

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhận định: Đồng chí Mã Văn Thịnh đã vi phạm một số nội dung tại Điều 1, Điều 10, Điều 11 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm một số nội dung tại Điều 17, Điều 29 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Cũng theo UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn: “Vi phạm của đồng chí Mã Văn Thịnh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác”.

Vi phạm trong thực hiện dự án có một số nội dung đã được khắc phục, một số nội dung đang được chỉ đạo khắc phục: Giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh toán công việc chưa hoàn thiện, chưa thực hiện nhiều hơn khối lượng thực tế thi công trị giá hơn 25 tỷ đồng đã được các nhà thầu thi công bù; việc thanh toán khối lượng đổ thải theo thực tế đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện.

 Thông báo của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng nêu rõ: “Vi phạm của đồng chí Mã Văn Thịnh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác”
Thông báo của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng nêu rõ: “Vi phạm của đồng chí Mã Văn Thịnh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác”

Đối chiếu quy định, đồng chí Mã Văn Thịnh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ mức kỷ luật tại Điều 4 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017, UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Mã Văn Thịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức Khiển trách.

Tìm hiểu thực tế, phóng viên, được biết: Ngày 16/6/2020, trong Văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Kạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khẳng định: “Hành vi xác nhận khống khối lượng công việc hoàn thành của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn với các nhà thầu trái quy định của pháp luật, dẫn đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã thanh toán 25.238.136.294 đồng cho khối lượng công việc hoàn thành được xác nhận khống theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn vào cuối năm 2019.”

Xin được nhấn mạnh lại: Đây là hành vi “trái quy định của pháp luật”. Nội dung này cũng được UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn nhận định, kết luận trong văn bản của mình: “đồng chí Mã Văn Thịnh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254 xảy ra việc không đúng, không đầy đủ, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng”.

Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: Theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 (khoản 6, Điều 2): “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý xủa pháp luật”.

Trên cơ sở quyết định thi hành kỷ luật của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn, chưa nói đến hành vi “trái quy định của pháp luật” thì việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Mã Văn Thịnh được coi là đương nhiên bởi “Vi phạm của đồng chí Mã Văn Thịnh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác”. Điều đó cần được áp dụng theo khoản 1, Điều 5 Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ được ký- ban hành ngày 3/11/2021 (Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 2/10/2009) của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đã nêu rõ: Một trong những căn cứ xem xét việc miễn nhiệm chức vụ là: “Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.”

Cũng theo Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng: Quy định xử lý kỷ luật đảng viên nêu rất rõ: “Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”.

Tạp chí Ngày mới trân trọng sự hồi âm tích cực của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh Bắc Kạn trong việc xem xét các nội dung liên quan đến thông tin đã phản ánh; đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, UBND và các cơ quan liên quan tỉnh Bắc Kạn xem xét nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước trong công tác nhân sự, cán bộ tại địa phương, tránh để lọt sai phạm, vi phạm, đặc biệt là những vi phạm pháp luật đã được làm rõ!

Tạp chí Ngày mới online sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin.

Tường Vy - Anh Khoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực

Nghị định số 93/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12 tới đây.
VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán trái phiếu sai quy định

VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán trái phiếu sai quy định

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) tối 1/12, Tập đoàn VSETGroup bị phạt 600 triệu đồng vì chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.
Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây đánh bạc ở Sóc Trăng giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng

Hàng chục nghi can đã tham gia đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng, hoạt động khoảng nửa năm, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành.
Công ty Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Công ty Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu thuế gần 10 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra quyết định xử phạt và truy thu thuế tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.
Công ty TNHH Khánh Giang bị xử phạt 1,25 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Khánh Giang bị xử phạt 1,25 tỷ đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Khánh Giang thực hiện dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô diện tích 27,8 ha, đi vào hoạt động từ năm 2015. Tuy nhiên, đơn vị này đã tự ý chuyển đổi mục đích, từ chăn nuôi bò sang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm trái phép. Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tin khác

Phú Mỹ Holdings bị xử phạt vì cung cấp thông tin sai sự thật hàng loạt dự án

Phú Mỹ Holdings bị xử phạt vì cung cấp thông tin sai sự thật hàng loạt dự án
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đăng tải thông tin liên quan tới việc xử phạt Phú Mỹ Holdings.

Công an Sóc Trăng bắt giữ 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2 tỉ đồng

Công an Sóc Trăng bắt giữ 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 2 tỉ đồng
Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức bắt giữ 20 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Tang vật thu giữ trên 1,3 tỉ đồng, 26.400 USD, 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật có liên quan.

Đại diện Công ty Nhật Cường không đến tòa trong phiên phúc thẩm

Đại diện Công ty Nhật Cường không đến tòa trong phiên phúc thẩm
Sáng 29/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty này.

Từ 1/1/2022 Tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến

Từ 1/1/2022 Tòa án nhân dân được tổ chức xét xử trực tuyến
Theo đó, Nghị quyết số 33/2021/QH15 quyết nghị Tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng

Trên địa bàn phường Tràng Tiền có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng
Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, vài năm gần đây, trên địa bàn phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm “nở rộ” nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, trái phép, sai mật độ, phá vỡ quy hoạch… nhưng không bị kiểm tra, xử lý...

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ doanh nghiệp về hành vi cưỡng đoạt tài sản
Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Phát và Ngô Mạnh Linh, sinh năm 1987, ở huyện Quảng Trạch là những đối tượng cầm đầu trong đường dây "bảo kê" thu tiền của người dân đã bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Xem thêm
Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Vừa qua, Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức phiên đấu giá tài sản "Vườn cây Cao su thanh lý" là tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Tuy nhiên, quá trình diễn ra phiên đấu giá có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB), có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” số 406/VCSB/2021- ĐKCKC ngày 29/11/2021, về việc lợi dụng dịch bệnh chiếm đất xây dựng trái phép, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu; UBND phường 12, TP.Vũng Tàu.
Nhiều quyết định, việc làm có dấu hiệu trái luật

Nhiều quyết định, việc làm có dấu hiệu trái luật

Năm 2007, dù chỉ mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho ông Lê Bá Trạng, nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã buộc gia đình ông Trạng phải thi hành, mà không cho ông quyền khiếu nại lên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là dấu hiệu vi phạm các quy định tại Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998, năm 2004, năm 2005 và Luật Đất đai năm 2003, gây oan và thiệt hại cho gia đình ông Trạng.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động