Về vụ cụ Lý Văn Hon, 90 tuổi, 20 năm "ôm đơn" đi đòi đất ở Đồng Nai:

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?

Như Tạp chí Ngày mới Online đã thông tin, cụ Lý Văn Hơn ngụ tại xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hơn 20 năm “ôm đơn” đòi lại quyền sử dụng hơn 208ha đất trồng cao su ở Đồng Nai. Đến nay, cụ đã mất nhưng hành trình đi đòi lại đất vẫn chưa có kết quả…

Nguồn gốc thửa đất

Đất có nguồn gốc do cụ Đặng Văn Bá, cụ Trần Văn Ngự và cụ Đặng Thị Hiệp sử dụng trước năm 1971, đến ngày 11/9/1971, chuyển nhượng toàn bộ cho cụ Lý Văn Hơn theo trích lục địa bộ 310, 739 - 740.

Bản đồ đồn điền cao su 314, ngày 2/10/1961, đo và lập do trắc địa sư Nguyễn Hữu Nguyên ký và đóng dấu. Kiển thị sao y ngày 10/1/1975, do Trưởng ty Điền địa Lê Chí Thành ký. Cụ Lý Văn Hơn đứng tên trên trích lục địa bộ.

Các thửa đất trong trích lục địa bộ số 310 và 739 - 740 ngày 26/12/1974 của Ty Điền địa Biên Hòa do cụ Hơn đứng tên trên trích lục địa bộ, vị trí đất cụ thể thuộc các thửa đất thể hiện trong bản đồ.

1.	Giấy nhận bạc của ông Đặng Văn Bá năm 1971.
Giấy nhận bạc của ông Đặng Văn Bá năm 1971.

Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình cụ Hơn, trực tiếp quản lý sử dụng và được cấp thẻ môn bài năm 1975 – 1976. Số đăng bạ của thửa đất là: 06545473 - 49 01330936 do Ty Thuế vụ Đồng Nai cấp ngày 27/3/1976 cho cụ Lý Văn Hơn, với ngành nghề khai thác đồn điền cao su.

Tuy nhiên đến năm 1977, Công ty Cao su Long Khánh tự ý sáp nhập vườn cây cao su của cụ Hơn, với lý do “đất do Nhà nước quản lý”, buộc ông Hơn phải tuân theo, và mất quyền quản lý từ đó.

Hiện nay, diện tích 34ha của gia đình cụ Hơn do Tổng Công ty Công nghệ Thực phẩm Đồng Nai quản lý, sử dụng tại xã Tam An, huyện Long Thành và xã Tam Phước, TP Biên Hòa theo Quyết định số 4141/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Bò sữa tỉnh Đồng Nai (thuộc Tổng Công ty Công nghệ Thực phẩm Đồng Nai), đã được Nhà nước cho thuê theo Hợp đồng thuê đất số 57/HĐTĐ, ngày 31/10/2012 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 092979, BN 092780, BN 092981 cấp ngày 5/4/2013.

Trong khi cụ Hơn đang khiếu nại xin lại đất nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, thì UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường lại đem diện tích đất này giao cho Công ty Cổ phần Bò sữa tỉnh Đồng Nai(!?).

Mặt khác, theo các chuyên gia pháp lý, việc cho thuê đất theo Hợp đồng số 57/HĐTĐ ngày 31/10/2012 vi phạm về mặt hình thức, thể hiện tại phần ký tên bên cho thuê không thể hiện chức vụ người có thẩm quyền cho thuê theo quy định pháp luật.

Cần nhắc lại là, đất của gia đình cụ Hơn có nguồn gốc rõ ràng, có đủ giấy tờ chứng minh; cũng không có quyết định thu hồi hoặc thỏa thuận về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

Vì sao tỉnh Đồng Nai không trả lại đất cho cụ Hơn?

Tháng 2/1995, do không có nhu cầu sử dụng nên Công ty Cao su Đồng Nai đã có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Địa chính tỉnh Đồng Nai và UBND huyện Long Thành đề nghị “trao trả 22,04ha đất cho chủ cũ” vì diện tích không nằm trong quy hoạch; đề nghị cụ Lý Văn Hơn liên hệ với cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục nhận lại quyền sử dụng đất cho gia đình.

Vì sao đất của cụ Hơn chưa được giải quyết dứt điểm?
Công văn số 95 và 84 của Tổng Công ty Cao su Việt Nam về việc đề nghị trao trả lại phần đất đã lấn chiếm của gia đình cụ Lý Văn Hơn.
Công văn số 95 và 84 của Tổng Công ty Cao su Việt Nam về việc đề nghị trao trả lại phần đất đã lấn chiếm của gia đình cụ Lý Văn Hơn.

Qua công văn 84/KHVT-CV ngày 15/2/1995, Tổng Công ty Cao su có ý kiến như sau:

“Đồng ý Công ty Cao su Đồng Nai không tái canh cao su và chuyển nhượng quyền sử dụng đất về chủ cũ là cụ Lý Văn Hơn vì diện tích này nằm ngoài quy hoạch của Công ty cao su Đồng Nai.

Công ty Cao su Đồng Nai có văn bản trả lại đất cho địa phương căn cứ thông tư 03/ NNCSQL/TT của bộ Nông Nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành ngày 24/4/1993”.

Sau đó, cụ Lý Văn Hơn đã nhiều lần làm đơn xin được nhận lại phần đất của mình do Tổng Công ty Cao su trao trả nhưng không hiểu sao đều không được chính quyền giải quyết.

Đến tháng 9/2019, khi làm việc với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, gia đình cụ Hơn cho biết, bất ngờ nhận được thông báo từ ngày 7/8/2000, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 2096/QĐ.CT.UBT có nội dung “không chấp nhận” khiếu nại đòi 208,344ha đất của cụ vì “không có căn cứ giải quyết”.

Theo phản ánh của các con cụ Hơn, việc UBND tỉnh Đồng Nai không có quyết định thu hồi đất của gia đình là có nhiều “khuất tất”. Không dừng ở đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao diện tích đất trên cho Công ty Bò sữa Đồng Nai được triển khai các dự án có nhiều “bất thường” và chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường vào cuộc thanh, kiểm tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong việc UBND tỉnh Đồng Nai tự ý giao 22,04ha đất cho các tổ chức, cá nhân quản lý. Vậy mà đến nay, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa giải quyết dứt điểm việc giao trả diện tích đất cho gia đình cụ Hơn.

Quyết định bất thường!?

Như đã nói ở trên, Quyết định số 2096 QĐ.CT-UBT về việc giải quyết khiếu nại cụ Hơn của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 7/8/2000 có nhiều điểm bất thường.

Cụ thể, trong phần diễn giải có ghi nội dung: “Việc Công ty Cao su Đồng Nai có ý kiến giao trả 22.04ha đất cho địa phương để trả cho ông Lý Văn Hơn là không đúng với quy định của pháp luật. Việc bố trí sử dụng 22.04ha đất này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lý Văn Hơn khiếu nại đòi lại 195,338 ha đất nêu trên là không có căn cứ pháp lý để giải quyết”.

Thế nhưng, khi được hỏi về Quyết định bàn giao 22,04ha đất cho Công ty Cao su Đồng Nai thì tỉnh Đồng Nai lại không giải thích được.

Ngoài ra, trong Quyết định 2096 có ghi: “Qua xác minh của Sở Địa chính, xét thấy trên địa bàn xã Tam An hiện nay còn khoảng 39.05ha đất cao su thanh lý trước đây UBND huyện Long Thành giao cho xã Tam An quản lý và 1 số cán bộ công nhân viên mượn trồng cây ngắn ngày nhưng trên thực tế hiện nay nhiều hộ đã trồng cây lâu năm cần phải thanh tra làm rõ để xử lý”. Dư luận người dân địa phương đặt câu hỏi, từ đó đến nay, đã hơn 20 năm mà tỉnh Đồng Nai vẫn chưa xác minh xong?

Năm 1997, cụ Hơn đã làm đơn xin quyết định công nhận quyền sử dụng đất đã được trả lại. Khi cụ Hơn làm đơn, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đã có chủ trương và đề xuất đã được gửi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay đơn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Không thể đợi đến ngày có quyết định giải quyết, do tuổi cao sức yếu, cụ Lý Văn Hơn đã mất sau khi lập di chúc ủy quyền lại cho 8 người con tiếp tục hành trình đòi đất. Để rồi, ngày 27/3/2020, gia đình lại nhận được phiếu hướng dẫn của Ban Nội chính Tỉnh ủy với nội dung: “… nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của các cơ quan Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị đại diện theo ủy quyền của 8 đương sự là con ruột của cụ Lý Văn Hơn và các đương sự liên hệ Thủ trưởng cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Sự việc xin lại đất hợp pháp của gia đình cụ Hơn đã kéo dài hơn 20 năm, đã được thể hiện đầy đủ trong các tài liệu liên quan. Vụ việc qua rất nhiều đời lãnh đạo (Bí thư, Chủ tịch tỉnh), trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ở đâu?

Hiện nay công tác phòng, chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất đai là một nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều chuyển đổi. Kết quả của sự minh bạch phụ thuộc vào quyết tâm của bộ máy hành chính nói chung và của bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai tỉnh Đồng Nai nói riêng. Thiết nghĩ Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cần quan tâm xem xét, xác minh làm rõ việc sử dụng đất 34ha tại khu bò sữa tọa lạc tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa và 22,04ha tọa lạc tại lô A, xã An Lợi – Tam An – Long Thành để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc đã kéo dài, của gia đình cụ Hơn cũng như đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Nhóm PVĐT

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Sáng 6/12, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHồ Chí Minh, cùng đồng phạm, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.
Cần xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lí những kiến nghị của dân

Cần xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lí những kiến nghị của dân

Nhiều người dân ở khu Cánh Đồng Linh, phường Đằng Giang bức xúc cho rằng, thửa đất của gia đình họ có từ hàng chục năm nay, nhưng khi thu hồi đất lại không được đền bù thỏa đáng, quyền lợi không được bảo đảm…
Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu
Phòng khám chuyên khoa phụ sản số 11 Quốc Tử Giám bị đình chỉ hoạt động

Phòng khám chuyên khoa phụ sản số 11 Quốc Tử Giám bị đình chỉ hoạt động

Ngày 4/11/2021, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản có địa chỉ số 11 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, giấy phép hoạt động số 1090/SYT-GPHĐ cấp ngày 19/6/2013, do bà Đinh Thị Hồng Vân phụ trách chuyên môn kỹ thuật.
CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị xử phạt gần 300 triệu đồng

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam bị xử phạt gần 300 triệu đồng

Ngày 1/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 819/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Tin khác

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty Hoành Sơn bị xử phạt

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty Hoành Sơn bị xử phạt
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng số tiền 110 triệu đồng.

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bị phạt và truy thu 333 triệu đồng

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bị phạt và truy thu 333 triệu đồng
Cục Thuế TP.Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (MCK: NSC) với tổng số tiền 333 triệu đồng.

Lén lút lập hồ sơ và chuyển quyền sử dụng đất từ bản di chúc có dấu hiệu giả mạo

Lén lút lập hồ sơ và chuyển quyền sử dụng đất từ bản di chúc có dấu hiệu giả mạo
Ông Nguyễn Văn Ngọt, trú tại số 220-222 đường Đàm Văn Tiết, khu Môn Tự, phường Nam Sơn làm đơn khởi kiện ông Nguyễn Văn Hậu (bác ruột ông Ngọt), trú tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai về hành vi sử dụng hồ sơ có dấu hiệu giả mạo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) và chuyển nhượng trái pháp luật. Đơn của ông Ngọt đang được TAND thành phố Bắc Ninh thụ lí, giải quyết…

Y án sơ thẩm 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài

Y án sơ thẩm 8 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và 3 bị cáo khác, bác toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Nam.

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ!

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ!
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam vừa tổ chức phiên đấu giá tài sản “Vườn cây cao su thanh lí” là tài sản của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Tuy nhiên, quá trình đấu giá có nhiều dấu hiệu bất thường, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xem xét, làm rõ…

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực

Quy định mới liên quan đến việc vận động quyên góp từ thiện sắp có hiệu lực
Nghị định số 93/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12 tới đây.
Xem thêm
Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Tạm hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Vĩnh Tuyến

Sáng 6/12, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHồ Chí Minh, cùng đồng phạm, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.
Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Thu hồi giấy phép hoạt động Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu

Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ Lê Minh Châu
Phòng khám chuyên khoa phụ sản số 11 Quốc Tử Giám bị đình chỉ hoạt động

Phòng khám chuyên khoa phụ sản số 11 Quốc Tử Giám bị đình chỉ hoạt động

Ngày 4/11/2021, Sở Y tế Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa phụ sản có địa chỉ số 11 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội, giấy phép hoạt động số 1090/SYT-GPHĐ cấp ngày 19/6/2013, do bà Đinh Thị Hồng Vân phụ trách chuyên môn kỹ thuật.
Văn phòng Chủ tịch nước nhận “Đơn đề nghị minh oan” của đại gia Lê Ân

Văn phòng Chủ tịch nước nhận “Đơn đề nghị minh oan” của đại gia Lê Ân

Ngày 17/11/2021, ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, có “Đơn đề nghị minh oan” (kèm theo hồ sơ), kính gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Cơ quan chức năng cần vào cuộc!

Vừa qua, Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức phiên đấu giá tài sản "Vườn cây Cao su thanh lý" là tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Tuy nhiên, quá trình diễn ra phiên đấu giá có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Đại gia Lê Ân yêu cầu xử lí nghiêm minh hành vi chiếm đất xây dựng trái phép

Ông Lê Ân, địa chỉ: 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu, đại diện Hội đồng thanh lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Vũng Tàu (VCSB), có “Đơn kêu cứu khẩn cấp” số 406/VCSB/2021- ĐKCKC ngày 29/11/2021, về việc lợi dụng dịch bệnh chiếm đất xây dựng trái phép, gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu; Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu; UBND phường 12, TP.Vũng Tàu.
Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Tổ chức họp chợ trái phép, chính quyền dung túng, tư nhân hưởng lợi (!?)

Khu chợ tự phát của một hộ tư nhân trên đất nông nghiệp, tiếp giáp Công ty may mặc Appael Tech và trên tuyến Tỉnh lộ 217 nhiều năm nay, gây mất trật tự an toàn giao thông, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và phòng cháy. Tạp chí Ngày mới online đã đăng nhiều bài phàn ánh về chợ hoạt động không đúng luật này, nhưng đến nay chính quyền địa phương không những không xử lý mà vẫn tiếp tục đề xuất cho chợ hoạt động.
Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Thanh Hóa: Xe quá tải "băm nát" Tỉnh lộ 512

Mỗi ngày, hằng trăm xe tải trọng lớn ngày đêm chở đất, cát sỏi đang thi nhau "băm nát" Tỉnh lộ 512, đoạn qua xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, khiến người dân hết sức bất bình, lo lắng.
Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Bãi tập kết cát trái phép 'khổng lồ' giữa lòng thị trấn Tân Phong

Một bãi tập kết cát trái phép "khổng lồ" nằm ngay trên đường Thanh Niên chỉ cách công sở thị trấn Tân Phong và huyện Quảng Xương vài trăm mét.
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động