Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội

Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 16/6, với 474/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,18% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã cho ý kiến tại tổ và hội trường về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án). Về sự cần thiết đầu tư Dự án, một số ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động về kinh tế - xã hội Dự án đối với Thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận, có ý kiến đề nghị báo cáo làm rõ tình hình thực hiện các tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 của thành phố Hà Nội, để làm rõ hơn tính cấp bách của Dự án, tránh dẫn đến đầu tư dàn trải, lãng phí.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Dự án với vai trò liên kết vùng, giúp tái cấu trúc đô thị của các địa phương trong vùng, khai thác hiệu quả các đô thị vệ tinh góp phần giãn mật độ dân cư khu vực nội đô; tách giao thông liên tỉnh với giao thông nội đô, giảm thiểu ùn tắc giao thông; thúc đẩy phát triển đô thị hóa, phát triển các hành lang kinh tế và thu hút đầu tư, tạo nguồn lực đầu tư phát triển cho các địa phương trong vùng.

Hiện nay, 5 tuyến vành đai nằm trong khu vực đô thị trung tâm thành phố Hà Nội, bao gồm: Vành đai 1; Vành đai 2; Vành đai 2,5; Vành đai 3 và Vành đai 3,5. Theo báo cáo của Chính phủ, các tuyến vành đai này trong giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản sẽ hình thành và thông tuyến được khoảng 154km/179km (đạt khoảng 86%) của 5 tuyến đường vành đai, đối với các đoạn còn lại, hiện nay Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện để sớm hoàn chỉnh các tuyến đường vành đai này. Tuy nhiên, theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, hệ thống hạ tầng nội đô chưa đáp ứng được yêu cầu vận tải, đến năm 2027 cần thiết phải đưa Dự án đường Vành đai 4 vào vận hành khai thác để giảm tải cho hệ thống giao thông nội đô và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của khu vực Vùng Thủ đô theo quy hoạch, do đó, việc sớm đầu tư tuyến Vành đai 4 sẽ từng bước giúp khai thác đồng bộ với các tuyến đường vành đai khác để bảo đảm các mục tiêu phát triển của thành phố và Vùng Thủ đô.

Về sự phù hợp với quy hoạch, Ủy ban Thường vụ cho rằng, Dự án được lập trên cơ sở xem xét sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan để bảo đảm tầm nhìn dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai bao gồm các quy hoạch: Mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô; quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội... Trên cơ sở đó, Dự án được lập với mặt cắt ngang quy hoạch có bề rộng nền đường 90 - 130 m (gồm 06 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành). Thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng thời 05 quy hoạch (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không) là điều kiện thuận lợi để hoàn thành ý tưởng quy hoạch một hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại, bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các phương thức nhằm tái cơ cấu thị phần vận tải; nâng cao chất lượng vận tải và giảm chi phí logistics; bảo đảm tầm nhìn dài hạn (đến năm 2050). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương cập nhập Dự án trong quá trình lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống quy hoạch.

Về phạm vi, quy mô đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, theo quy hoạch đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường đô thị song hành hai bên, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dự trữ cho đường sắt vành đai. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang đoạn thông thường là 120m; đoạn đi ra ngoài đê sông Đáy hiện hữu dài khoảng 5,5km tổng chiều rộng mặt cắt ngang 135m bảo đảm tuân thủ Luật Đê điều; một số vị trí đặc biệt đi qua khu đô thị, khu công nghiệp, không có đường sắt song hành khó khăn về giải phóng mặt bằng có thể thu hẹp phần dự trữ tổng chiều rộng mặt cắt ngang 90m. Đối với đoạn Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có dự trữ quy hoạch bề rộng 30m để tương lai địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của địa phương. Để phù hợp với số liệu dự báo nhu cầu vận tải và khả năng cân đối vốn, Dự án được nghiên cứu phân kỳ đầu tư theo quy mô 17m, tương tự như tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, đến nay, Hội đồng nhân dân của các địa phương có Dự án đi qua đã có nghị quyết và cam kết bố trí đủ vốn ngân sách địa phương cho Dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. Đối với phần vốn còn lại trong giai đoạn 2026 - 2030, các địa phương cam kết thực hiện tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm tính khả thi về nguồn vốn cho Dự án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin thể hiện nội dung này tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị quyết.

Về phương án hoàn vốn, có ý kiến đề nghị xem lại phương án hoàn vốn trong 21 năm là ngắn quá dẫn tới giá phí cao, đề nghị kéo dài thời gian thu phí để giảm mức phí. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đối với dự án thành phần 3 đầu tư theo phương thức PPP, phương án tài chính của Dự án đã thể hiện các thông số đảm bảo tính hiệu quả về mặt tài chính với khung giá phí áp dụng phù hợp với quy định, thời gian thu phí 21 năm. Thực tế trên cơ sở kết quả tổng kết triển khai, các Dự án BOT giao thông có thời gian thu phí trên 26 năm không có nhà đầu tư quan tâm, nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng là không khả thi dothời gian thu phí dài. Do đó, thời gian dự kiến thu phí 21 năm của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là phù hợp để bảo đảm tính khả thi cho phương thức đầu tư này.

Về tiến độ hoàn thành các Dự án, có ý kiến cho rằng thời gian triển khai theo tiến độ yêu cầu rất ngắn, trong bối cảnh, nhiều dự án quan trọng quốc gia cùng được triển khai thực hiện sẽ khó bảo đảm được tiến độ hoàn thành Dự án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để bảo đảm tiến độ cho Dự án, Chính phủ đã đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho Dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Do đó, trường hợp được Quốc hội thông qua việc tổ chức thực hiện Dự án sẽ rút ngắn được thời gian hơn so với thông thường. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng kết công tác triển khai các dự án thời gian qua, trong đó đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Về các cơ chế, chính sách triển khai đầu tư Dự án, một số ý kiến đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện thành 2 năm từ khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua hoặc hoặc toàn thời gian thực hiện Dự án. Một số ý kiến đề nghị áp dụng điểm d khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết cho đến khi hoàn thành Dự án. Có ý kiến đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết trong thời hạn 3 năm; có ý kiến đề nghị áp dụng đến khi hoàn thành Dự án. Một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp điều chỉnh các nội dung tại điểm c, d khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết (về cơ chế chỉ định thầu và cơ chế không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường) trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp có vấn đề vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, đồng thời tránh có thể dẫn đến việc lạm dụng các cơ chế đặc biệt trong khi quy định pháp luật liên quan đã tương đối đầy đủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện nội dung này tại điểm c và d khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết theo hướng các cơ chế đặc biệt này được áp dụng trong thời gian 2 năm kể từ khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Thời hạn 2 năm kể từ khi Nghị quyết được thông qua là thời hạn để tiến hành việc chỉ định thầu và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án, còn việc thực hiện các gói thầu và khai thác mỏ khoáng sản sẽ được thực hiện đến khi hoàn thành Dự án. Các cơ chế tương tự tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được áp dụng trong 2 năm (2022 - 2023). Đối với trường hợp vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ, do chưa rõ nội dung Quốc hội sẽ ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Do đó, xin giữ như dự thảo Nghị quyết. Trong trường hợp có phát sinh vướng mắc trong triển khai thực hiện, hằng năm Chính phủ có báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định...

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Quân và dân huyện đảo mang lại niềm tin, hi vọng, bình yên và hạnh phúc

Quân và dân huyện đảo mang lại niềm tin, hi vọng, bình yên và hạnh phúc

Trong 6 ngày từ 22 đến 27/5/2023, Đoàn Công tác số 14, do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Những nội dung cơ bản trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Những nội dung cơ bản trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch 780 ngày 7/4/2023 triển khai thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023. Theo đó, thời gian thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn tỉnh tập trung cao điểm từ ngày 1/9 đến 31/10/2023.
Lan tỏa những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Lan tỏa những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Ngày 18/5, Hội NCT quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Ông Đinh Việt Thắng, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT TP Hà Nội; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT và các cá nhân NCT làm kinh tế giỏi tham dự.
Quản lí, bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự

Quản lí, bảo vệ hiệu quả công trình quốc phòng và khu quân sự

Sáng 17/5, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Dự án Luật Quản lí, bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (KQS). Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Lưu Quang Vụ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Ủy viên Ban Soạn thảo Dự án Luật chủ trì họp báo.
Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT

Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT

Thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV, chiều 16/5, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV có buổi gặp mặt, tiếp xúc cử tri tại Cơ quan trung ương Hội. Tham dự có lãnh đạo các Ban, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cử tri Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Tin khác

Tri ân cán bộ, hội viên NCT

Tri ân cán bộ, hội viên NCT
Nhân dịp kỉ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2023), một số cơ quan, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Nghị lực vượt khó vươn lên của NCT TP Bắc Kạn

Nghị lực vượt khó vươn lên của NCT TP Bắc Kạn
Hội NCT TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018 - 2023. Tại Hội nghị, có 8 hội viên tiêu biểu làm kinh tế giỏi trong 5 năm qua được Hội NCT thành phố khen thưởng.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Chiều 4/5, đoàn công tác của Hội NCT Việt Nam do TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh và Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh; ông Ngụy Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội NCT tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động của Hội NCT tỉnh
Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 189/TB-UBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên tại buổi làm việc với Hội NCT tỉnh (ngày 19/4/2023). Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh trong công tác tham mưu, phối hợp về công tác NCT đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời chỉ đạo cụ thể đối với từng ý kiến, kiến nghị, đề xuất do Hội NCT tỉnh phản ánh.

Phát huy vai trò hội viên NCT làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo

Phát huy vai trò hội viên NCT làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo
Ngày 26/4, Hội NCT huyện Can Lộc là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tại Hội nghị, UBND huyện tặng 14 Giấy khen; Hội NCT huyện trao 53 Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh giỏi cho các hội viên xuất sắc. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Trần Sỹ Thành, Chủ tịch Hội NCT huyện về nội dung trên…

Phối hợp để chăm sóc sức khỏe NCT ngày càng tốt hơn

Phối hợp để chăm sóc sức khỏe NCT ngày càng tốt hơn
Sáng 28/4, Hội NCT Việt Nam và Công ty CP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc (Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI) đã kí kết Chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe (CCSK) cho NCT giai đoạn 2023 - 2026. Tham dự buổi lễ có TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; bà Nguyễn Thu Trang, Tổng Giám đốc Công ty CP Y khoa và Thẩm mỹ Thu Cúc; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam và đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn của Công ty Thu Cúc.

Giải quyết thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Hội NCT

Giải quyết thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Hội NCT
Đó là khẳng định của ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lạng Sơn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới Online về kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Hội NCT. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Người cao tuổi - Lực lượng quan trọng góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Người cao tuổi có vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi chính là góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, như ước nguyện sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Vinh quang và tự hào nhiệm vụ quốc tế cao cả

Vinh quang và tự hào nhiệm vụ quốc tế cao cả
Sáng 22/4, tại Hà Nội, Ban liên lạc (BLL) cựu Chuyên gia Quân sự (CGQS) Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia đã tổ chức gặp mặt kỉ niệm 45 năm Ngày thành lập Đoàn CGQS 478 Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các Tổng cục, các quân chủng, binh chủng Bộ Quốc phòng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện; BLL cựu Chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt vai trò NCT thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Tháo gỡ khó khăn, phát huy tốt vai trò NCT thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương
Chiều 19/4, UBND tỉnh Lạng Sơn có buổi làm việc với Hội NCT tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do Hội phản ánh nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Hội và NCT. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác NCT tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội NCT tỉnh và đại diện Hội NCT huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn; cùng các Sở, ban, ngành liên quan.

Hiệu quả từ Tháng hành động vì NCT Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiệu quả từ Tháng hành động vì NCT Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thực hiện Quyết định 544 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì NCT Việt Nam, hằng năm, Hội NCT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch; đồng thời hướng dẫn các cấp Hội triển khai thực hiện.

NCT đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương

NCT đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương
Đó là khẳng định của ông Phạm Xuân Sánh, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Công tác NCT huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã phỏng vấn ông Phạm Xuân Sánh về nội dung trên…

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật một loạt cán bộ Kiểm sát, Công an tỉnh

Triển khai chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kỷ luật một loạt cán bộ Kiểm sát, Công an tỉnh
Thực hiện Thông báo 355-TB/UBKTTW, ngày 13/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã quyết định thi hành kỷ luật một loạt cán bộ Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Cán bộ, công chức phải thay đổi tâm thế, dám chịu trách nhiệm!

Cán bộ, công chức phải thay đổi tâm thế, dám chịu trách nhiệm!
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 0,7% của TP Hồ Chí Minh quý 1/2023, được đánh giá là thấp so với kỳ vọng. Lãnh đạo và các sở ban ngành thành phố đang xốc lại “đội hình” với quyết tâm cao, nhanh chóng hành động vực dậy sự tăng trưởng. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu với đã vào cuộc với các đánh giá khách quan, thẳng thắn, đặt câu hỏi và gợi mở giải pháp.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XII

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XII
Sáng ngày 13/4 tại Đà Nẵng, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai, khoá XII đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.
Xem thêm
Nam Định phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - 2023

Nam Định phát động hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - 2023

Sáng 26/5/2023, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.
Bộ Công an lấy ý kiến về việc xét tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang đối với Trung tá Nguyễn Chí Thành

Bộ Công an lấy ý kiến về việc xét tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang đối với Trung tá Nguyễn Chí Thành

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân" cho 2 tập thể và 1 cá nhân
Long An: Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho Thiếu tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Long An: Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho Thiếu tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá CSGT ở Long an hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Phiên bản di động