Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng "xanh, đỏ" để chống dịch Covid-19

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký Quyết định 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 “Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”.
Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng
Trang 1
Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng

Quyết định 2093/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Quyết định trên phân chia 4 vùng để vừa dập dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, màu xanh là vùng an toàn (bình thường mới) có 45 địa phương cấp xã. Trong 3 vùng còn lại, màu vàng được đánh giá với mức độ “nguy cơ” (28), màu cam “nguy cơ cao” (27) và đỏ là “nguy cơ rất cao” (9).

Đối với mức “Bình thường mới” (Vùng xanh). Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khi khách đến; bổ trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống khác được phục vụ khách tại chỗ nhưng bố trí 1 bàn không quá 4 người; khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2m. Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được bán phục vụ tại chỗ. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cơ sở giáo dục được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất được lưu thông qua lại giữa các vùng xanh với nhau.

Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng
Đường phố ở TP Sóc Trăng những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng
Một góc của TP Sóc Trăng những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Đối với mức “Nguy cơ” (Vùng vàng). Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khi khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống khác được phục vụ khách tại chỗ nhưng bố trí 1 bàn không quá 2 người; khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 4m. Riêng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ven các tuyến đường thuộc luồng xanh quốc gia không được bán phục vụ tại chỗ. Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử khuẩn thường xuyên. Các nhà máy, xí nghiệp, công ty được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất được lưu thông nhưng phải đảm bảo các quy định tại Phụ lục 2. Đối với các sự kiện bắt buộc, hội nghị cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tô chức phải đảm bảo đầy đủ các quy định của cơ quan y tế trên địa bàn. Đối với lễ cưới, lễ tang phải rút ngắn thời gian, tổ chức trong phạm vi gia đình và phải thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã nơi tổ chức để có biện pháp phòng, chống dịch. Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Đối với mức “Nguy cơ cao” (Vùng cam). Không tập trung quá 4 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện. Các cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp. Các nhà máy, xí nghiệp, công ty được hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất được lưu thông nhưng phải đảm bảo các quy định tại Phụ lục 2. Yêu cầu người dân hạn chế ra đường, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, hội họp trực tuyến; các cuộc họp dưới 10 người, bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biếu tối thiếu l,5m và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Các trường họp đặc biệt phải xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Tạm dừng lễ cưới; tang lễ được tổ chức không quá 02 ngày, trong phạm vi gia đình, giảm bớt các nghi thức và phải thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã nơi tổ chức để có biện pháp phòng, chống dịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ được kinh doanh theo hình thức bán mang về; yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ các quy định về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm của ngành chức năng. Đối với các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phấm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Trường họp không bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động.

Đối với mức “Nguy cơ rất cao” (Vùng đỏ). Áp dụng các biện pháp được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội “nhà cách ly với nhà; ấp, khóm cách ly với ấp, khóm; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn”. Các cơ sở giáo dục tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp. Không được tổ chức lễ cưới; lễ tang phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ được kinh doanh theo hình thức bán mang về. Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh tuân thủ các quy định về vệ sinh phòng dịch và an toàn thực phẩm của ngành chức năng. Các chợ truyền thống được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, vào các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch. Khuyến khích mua lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu qua kênh mua bán Online và thanh toán trực tuyến. Đội ngũ những người giao hàng giữ khoảng cách tiếp xúc ít nhất 2m với người mua hàng, phải có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính trong vòng 72 giờ.

Đối với các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phấm, dược phấm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); dịch vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định thì phải tạm dừng hoạt động.

Tổ chức giãn cách tại nơi làm việc, tùy theo tính chất công việc đế bố trí nhân viên làm việc tại nhà từ 30% đến 50%, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng cường tố chức các cuộc họp trực tuyến phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị; trừ các trường hợp cần thiết như trực chiến đấu, y tế, cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ, thiết yếu; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không được di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp khẩn cấp. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước ở địa bàn nào thì làm việc tại địa bàn đó (hoặc tại nhà), không được di chuyển khỏi địa bàn.

Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng
Trang 1
Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng
Trang 2
Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng
Trang 3
Sóc Trăng, tỉnh duy nhất ở miền Tây áp dụng vùng

Trang 4, Phụ lục chi tiết

Trần Thủ An

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đến 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Đến 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp

Ngày 10/8/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 242/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.
Thừa Thiên - Huế: Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong

Thừa Thiên - Huế: Danh tính các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) chiều tối 10/8, cơ quan chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân.
Cà Mau: Công bố quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cà Mau: Công bố quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Ngày 10/8, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã đi vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.
Hai nhà cung cấp dịch vụ là VETC và VDTC đều có tình trạng dán thẻ cho phương tiện đã đăng ký của bên còn lại

Hai nhà cung cấp dịch vụ là VETC và VDTC đều có tình trạng dán thẻ cho phương tiện đã đăng ký của bên còn lại

Cả hai nhà cung cấp dịch vụ dán thẻ thu phí không dừng ETC là VETC và VDTC đều có tình trạng dán thẻ, mở tài khoản cho phương tiện đã đăng ký mở tài khoản của bên còn lại.

Tin khác

Hàng tấn ngao giấy chết dạt vào bờ biển Thanh Hoá

Hàng tấn ngao giấy chết dạt vào bờ biển Thanh Hoá
Tại Thanh Hoá vừa xuất hiện một hiện tượng lạ, hàng tấn ngao giấy tự nhiên, có vỏ màu tím chết và trôi dạt vào bờ biển, chất thành đống kéo dài hàng chục km

Bão số 2 (MULAN) hướng thẳng về đất liền Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 2 (MULAN) hướng thẳng về đất liền Hải Phòng - Quảng Ninh
Bão số 2 (tên quốc tế là bão MULAN) đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, dự báo hướng thẳng về đất liền Hải Phòng - Quảng Ninh của nước ta.

Vụ ghép du thuyền 5 sao để tổ chức tiệc chia tay: Xử phạt công ty sở hữu

Vụ ghép du thuyền 5 sao để tổ chức tiệc chia tay: Xử phạt công ty sở hữu
Ngày 9/8, lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh xác nhận, đơn vị đã vào cuộc xác minh và ra quyết định xử phạt đối với 2 du thuyền trên vịnh Hạ Long ghép vào nhau để tổ chức sự kiện trên boong tàu cho CLB Giám đốc CDC miền Bắc.

Đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ giao đất không đúng đối tượng

Đề nghị chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ giao đất không đúng đối tượng
Không chỉ giao đất không đúng đối tượng, lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng nhiệm kỳ 2010 - 2015 còn “tạo điều kiện” cho một doanh nghiệp xây nhà rồi bán, hưởng lợi trên 1,9 tỉ đồng.

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2
Chiều 9/8 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là MULAN.

Tước danh hiệu CAND đối với Đại úy Công an nổ súng cướp tiệm vàng

Tước danh hiệu CAND đối với Đại úy Công an nổ súng cướp tiệm vàng
Ngày 8/8, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, cựu cán bộ trại giam Bình Điền).
Xem thêm
Khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến học phí và sách giáo khoa

Khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến học phí và sách giáo khoa

Văn phòng Chính phủ mới đây ban hành Thông báo số 236/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa.
Mức điểm xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2022

Mức điểm xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2022

Mới đây, Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường quân đội.
Học sinh CMS Edu xuất sắc giành 10 huy chương tại kỳ thi Toán quốc tế AIMO 2022

Học sinh CMS Edu xuất sắc giành 10 huy chương tại kỳ thi Toán quốc tế AIMO 2022

Mới đây, 19 học sinh CMS Edu đã giành Huy chương tại vòng 1 của Đấu trường Toán học Châu Á 2022 (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) tiếp tục bước vào vòng thi thứ 2 và xuất sắc giành thêm 10 Huy chương, trong đó có 1 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.
Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…

Kì cuối: Cấp ủy, chính quyền nói gì?
Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…

Kì 3: Gương sáng tuổi cao
Hơn cả một chuyến đi…

Hơn cả một chuyến đi…

Kì 2: Sôi động phong trào người cao tuổi
Phiên bản di động