Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)

Ghi nhận công lao to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi nhằm chăm lo cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực. Trong các kì bầu cử Quốc hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam đều được phân bổ chỉ tiêu ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Kì bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội Người cao tuổi Việt Nam và đông đảo cử tri đã tin tưởng, giới thiệu TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội ứng cử đại biểu Quốc hội. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu ý kiến của cử tri cao tuổi cả nước về nội dung trên…

Tiến sĩ người Tày Trương Xuân Cừ

Mong cử tri tiếp tục ủng hộ để ứng cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XV

Bà Hà Thị Ngọ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang:

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)
Bà Hà Thị Ngọ

“Lớp người cao tuổi có nhiều cống hiến, kinh nghiệm và có tiềm năng, thế mạnh riêng. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến mọi giai tầng trong xã hội, trong đó có người cao tuổi. Thực tiễn, không ai có thể hiểu được người cao tuổi bằng chính những người cao tuổi. Do vậy, rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi; tham mưu đề xuất những quyết sách giải quyết các vấn đề về người cao tuổi, đảm bảo để người cao tuổi luôn được tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ và được cống hiến.

Hội Người cao tuổi và cử tri đã lựa chọn và giới thiệu ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, là người cao tuổi dân tộc thiểu số, xuất thân từ miền núi, vùng sâu, vùng xa và được đào tạo cơ bản, có trình độ tiến sĩ ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV… Chúng tôi mong muốn cử tri TP Hà Nội quan tâm ủng hộ ứng cử viên của người cao tuổi và tin tưởng rằng với trách nhiệm đại biểu Quốc hội, ông Trương Xuân Cừ sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả xây dựng cơ chế, chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi tới nghị trường Quốc hội; Luật Người cao tuổi sẽ được sửa đổi bổ sung phù hợp với điều kiện già hóa dân số; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi; xây dựng tổ chức Hội nói chung và quan tâm người cao tuổi miền núi dân tộc nói riêng. Để người cao tuổi có điều kiện đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội”.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn:

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)
Ông Nông Ngọc Tăng

“Hiện nay người cao tuổi đã chiếm 12% tổng dân số. Đây là lực lượng xã hội rộng lớn, có lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc, tích lũy được vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng phong phú; có tín nhiệm cao; tiếng nói có trọng lượng; đóng góp quan trọng vào các thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh, tuy đã có nhiều chính sách pháp luật ưu đãi dành cho người cao tuổi nhưng quá trình thực thi còn có những bất cập. Do vậy, cần có đại biểu Quốc hội là người cao tuổi đại diện cho tầng lớp người cao tuổi, cho ý chí, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh trung thực ý kiến của người cao tuổi với Quốc hội. Từ đó Quốc hội có những quyết sách đúng đắn cho người cao tuổi trong điều kiện già hóa dân số.

Tôi có niềm tin to lớn vào đại biểu Quốc hội là người cao tuổi bởi họ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, gần gũi, thân thiết, gắn bó và quan tâm đến đời sống của người cao tuổi. Tôi mong rằng, đại biểu được người cao tuổi tín nhiệm giới thiệu ứng cử và khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự tin tham gia công việc được Quốc hội phân công, làm tốt vai trò là cầu nối giữa người cao tuổi với cơ quan dân cử và cơ quan dân cử với người cao tuổi, làm tròn trách nhiệm đại biểu Quốc hội và xứng đáng với sự tin cậy của cử tri, của Nhân dân”.

Ông Phạm Kim Tinh, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội:

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)
Ông Phạm Kim Tinh

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có vai trò quan trọng tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Được cử tri tại cơ quan và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại diện cho người cao tuổi cả nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Là người cao tuổi trên địa bàn thủ đô Hà Nội, tôi và nhiều cử tri tin tưởng rằng đại biểu Trương Xuân Cừ, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kì 2021 - 2026, sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và người cao tuổi với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan để đề xuất Quốc hội hoạch định chính sách an sinh xã hội, xây dựng và phát triển đất nước”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)
Ông Nguyễn Đức Thắng

“Với đóng góp to lớn, người cao tuổi hiện nay được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng, tôn vinh, quan tâm chăm sóc và tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng cả” trong gia đình, xã hội.

Cũng như các giới khác trong xã hội, người cao tuổi có tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng riêng về các vấn đề trọng đại xây dựng và phát triển đất nước, về thực tiễn đời sống, về cuộc sống của người cao tuổi; mong muốn Đảng, Nhà nước có nhiều đổi mới về các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi trong tình hình mới, để được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước. Vì vậy, người cao tuổi rất cần có đại biểu là lãnh đạo của Hội Người cao tuổi Việt Nam tham gia Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, để có thể tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi và góp phần đề xuất những chính sách thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với người cao tuổi, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Từ trước đến nay, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có nhiều lãnh đạo tham gia đại biểu Quốc hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội như ông Nguyễn Tấn Trịnh, bà Cù Thị Hậu…

Tôi rất phấn khởi, lần này, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam được giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026. Tôi rất tin tưởng vào ông Trương Xuân Cừ, người đã rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành từ quê hương cách mạng Cao Bằng, đã trải qua công tác lãnh đạo ở cơ quan Trung ương, đang là lãnh đạo của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, gần gũi mọi người.

Tôi cũng rất kì vọng và mong muốn các cử tri xem xét về vị thế Hội Người cao tuổi, quá trình công tác và phẩm chất của ứng cử viên Trương Xuân Cừ để bầu làm đại biểu Quốc hội với tín nhiệm cao. Tin rằng ông Trương Xuân Cừ khi ứng cử thành công đại biểu Quốc hội sẽ làm tốt trách nhiệm của mình trước người cao tuổi, trước cử tri và Nhân dân”.

(Còn nữa)

Thanh Hà (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt các công tác Hội

Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt các công tác Hội

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động tập trung đông người đều bị hạn chế. Tính đến ngày 10/6, trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có 10 ca dương tính, một số địa điểm phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cơ sở cũng thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh…
Hội NCT xã Vĩnh Lộc B (TP Hồ Chí Minh): Chăm cho người cao tuổi trong mùa dịch Covid -19

Hội NCT xã Vĩnh Lộc B (TP Hồ Chí Minh): Chăm cho người cao tuổi trong mùa dịch Covid -19

Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Hội NCT xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ chí Minh đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm làm tốt công tác chăm lo cho NCT trong mùa dịch Covid-19.
Cả nước chung tay chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Cả nước chung tay chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Hội NCT các cấp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội...
Sân chơi bổ ích, thiết thực cho người cao tuổi

Sân chơi bổ ích, thiết thực cho người cao tuổi

Hội NCT huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu có trên 5.000 hội viên, sinh hoạt tại 13 Hội NCT các xã, thị trấn; 139 chi hội, giảm 16 chi hội do sáp nhập thôn bản.
Vị trí, vai trò người cao tuổi được khẳng định trong đời sống xã hội

Vị trí, vai trò người cao tuổi được khẳng định trong đời sống xã hội

Hội NCT huyện Duy Xuyên vừa tổ chức Lễ kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2021), tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” nhiệm kì 2016-2021. Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội NCT tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành và lãnh đạo Hội NCT 14 xã, thị trấn…

Tin khác

Hội NCT tỉnh Long An: Quan tâm chăm lo cho người cao tuổi trong mùa dịch Covid-19

Hội NCT tỉnh Long An: Quan tâm chăm lo cho người cao tuổi trong mùa dịch Covid-19
Chăm sóc và phát huy vai trò của NCT là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh Long An luôn thể hiện vai trò là điểm tựa cho hội viên và NCT, đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội NCT sẽ có nhiều hoạt động chăm lo cho NCT, tạo điều kiện giúp NCT sống vui, sống khỏe…

Phòng chống dịch Covid-19: Chương trình công tác trọng tâm của NCT

Phòng chống dịch Covid-19: Chương trình công tác trọng tâm của NCT
Bà Châu Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Đại diện NCT thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, tham gia công tác phòng, chống dịch, giúp đỡ NCT vượt qua giai đoạn khó khăn này là một trong những chương trình công tác trọng tâm của Hội NCT thành phố Thủ Đức.

Tỉnh Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tỉnh Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Trong những năm qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn được các cấp, ngành, đoàn thể, cùng với Hội NCT các cấp tỉnh Bạc Liêu quan tâm, tạo động lực mạnh mẽ để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội...

TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam

TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp hội NCT trên đại bàn TP Hồ Chí Minh không tổ chức tập chung đông người, thay vào đó, Ban Đại diện Hội NCT các quận/huyện đến tận nhà thăm, chúc thọ các cụ nhân Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre thăm và chúc thọ người cao tuổi tại huyện Thạnh Phú

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre thăm và chúc thọ người cao tuổi tại huyện Thạnh Phú
Ngày 4/6, ông Phạm Thanh Hùng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng ông Huỳnh Khắc Hiệp,Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú đã đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 90 tuổi trên địa bàn huyện Thạnh Phú nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6).

Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình  Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Trong những năm qua, công tác chăm sóc NCT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu luôn được các cấp, ngành, chính quyền địa phương, Hội NCT các cấp và toàn xã hội quan tâm, tạo động lực mạnh mẽ để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Xem thêm
Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

Vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn trước cử tri và hơn 11 triệu NCT cả nước

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đtrúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, với tỉ lệ 76,54%.
Góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tốt hơn

Góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tốt hơn

Xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An một ngày nắng gắt.
Bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả

Bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả

Ngày 26/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Văn bản số 795-CV/VPTW về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi.
Nhiều người cao tuổi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Nhiều người cao tuổi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 cũng như ủng hộ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề ...
Thay đổi số phận những đứa trẻ mồ côi

Thay đổi số phận những đứa trẻ mồ côi

Hơn 30 năm nay, số nhà 13 Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã nuôi hàng trăm mảnh đời lang thang, cơ nhỡ. Nhiều người đến nay ...
Tiên phong trồng bưởi Diễn

Tiên phong trồng bưởi Diễn

Phong trào NCT tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo ngày càng được nhân rộng trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh ...
Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 23/4, Hội NCT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Bước vào tuổi 82, cụ Võ Xuân Huê, Chủ tịch Hội NCT xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Phiên bản di động