Phương án tổ chức giao thông tại Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2022.
Phú Thọ lên phương án phân luồng giao thông bảo vệ giỗ Tổ
Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022

Cụ thể phương án phân luồng như sau:

Phân luồng đối với các phương tiện trong tỉnh không đi Lễ hội

Với ô tô chở hàng hoá trọng tải 3500 kg trở lên từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ về Vĩnh Phúc, Hà Nội.

Phương án 1: Các phương tiện từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2 hoặc quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314, nút giao IC9 (Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đi Vĩnh Phúc, Hà Nội. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

Phương án 2: Các phương tiện từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2 hoặc quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314, thị xã Phú Thọ, tỉnh lộ 315b, đường Hồ Chí Minh đến km 22+200 rẽ phải vào quốc lộ 32, cầu Trung Hà, Hà Nội. Các phương tiện từ Hà Nội đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

Phương án 3: Các phương tiện từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2 hoặc quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2D, ngã 4 chợ Nú rẽ phải đi cầu Văn Lang, Hà Nội hoặc đến ngã 4 chợ Nú, cầu Hạc Trì, Vĩnh Phúc. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Hà Nội đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

Với ô tô chở hàng hóa trọng tải 3500kg trở lên từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ về TP. Việt Trì.

Phương án 1: Các phương tiện từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2 hoặc quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314, thị xã Phú Thọ, nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), nút giao IC7, Việt Trì. Các phương tiện từ Việt Trì đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

Phương án 2: Các phương tiện từ huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2 hoặc quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314, thị xã Phú Thọ, quốc lộ 2D (qua huyện Lâm Thao), Việt Trì. Các phương tiện từ Việt Trì đi thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, Đoan Hùng theo chiều ngược lại.

Với ô tô chở hàng hóa trọng tải 3500kg trở lên từ TP. Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn và ngược lại.

Phương án 1: Việt Trì, ngã 4 chợ Nú (phường Minh Nông, Việt Trì) quốc lộ 2D, cầu Phong Châu, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn. Các phương tiện từ Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Việt Trì theo chiều ngược lại.

Phương án 2: Việt Trì, ngã 4 chợ Nú (Việt Trì), quốc lộ 32C (đường tránh Việt Trì), cầu Phong Châu, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Với ô tô chở hàng hóa trọng tải 3500kg trở lên từ TP. Việt Trì đi huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa và ngược lại.

Phương án 1: Việt Trì, nút giao ICT cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao IC10, Cẩm Khê hoặc nút giao IC11, Hạ Hòa. Các phương tiện từ huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa đi Việt Trì theo chiều ngược lại.

Phương án 2: Việt Trì, ngã 4 chợ Nú (phường Minh Nông, Việt Trì), quốc lộ 2D, cầu Phong Châu rẽ phải theo quốc lộ 32C, Cẩm Khê, Hạ Hòa. Các phương tiện đi từ Hạ Hòa, Cẩm Khê về nội thành Việt Trì đi theo chiều ngược lại.

Phương án 3: Việt Trì, ngã 4 chợ Nú (phường Minh Nông, Việt Trì), quốc lộ 32C (đường tránh Việt Trì), cầu Phong Châu rẽ phải theo quốc lộ 32C, Cẩm Khê, Hạ Hòa

Đối với phương tiện chở hàng hóa ra, vào KCN Thụy Vân, Việt Trì.

Với ô tô chở hàng hóa đi từ Vĩnh Phúc, Hà Nội về khu công nghiệp Thụy Vân và ngược lại.

Phương án 1: Các phương tiện từ Vĩnh Phúc đi quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì rẽ trái vào quốc lộ 32C (đường tránh TP. Việt Trì), ngã tư chợ Nú (Việt Trì), quốc lộ 32C (đường tránh TP. Việt Trì) rẽ phải vào đường Trường Chinh (tại km 10+800), KCN Thụy Vân. Các xe đi từ KCN Thụy Vân đi Hà Nội theo chiều ngược lại.

Phương án 2: Các phương tiện từ Hà Nội lên theo quốc lộ 32 qua cầu Văn Lang rẽ trái vào quốc lộ 32C (đường tránh TP. Việt Trì), ngã tư chợ Nú (Việt Trì), quốc lộ 32C (đường tránh TP. Việt Trì) rẽ phải vào đường Trường Chinh (tại km 10+800), KCN Thụy Vân. Các xe đi từ KCN Thụy Vân đi Hà Nội theo chiều ngược lại.

Với ô tô chở hàng hóa đi từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về KCN Thụy Vân và ngược lại.

Nút giao ICT (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), đường Phù Đổng, đường Trường Chinh rẽ phải đi quốc lộ 2 (tại ngã 4 giao đường Trường Chinh và quốc lộ 2), tại km 64+500 rẽ phải vào KCN Thụy Vân. Các xe đi từ KCN Thụy Vân đi nút giao IC7 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) theo chiều ngược lại.

Với ô tô chở hàng hóa từ huyện Đoan Hùng đi trên quốc lộ 2; từ Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi trên quốc lộ 2D về KCN Thụy Vân và ngược lại.

Phương án 1: Xe ô tô chở hàng hóa từ huyện Đoan Hùng đi trên quốc lộ 2 về KCN Thụy Vân: Quốc lộ 2 rẽ phải vào đường Hùng Vương (đường vào KCN Phú Hà), nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai). Nút giao ICT (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), đường Phù Đổng, đường Trường Chinh rẽ phải đi quốc lộ 2 (tại ngã 4 giao đường Trường Chinh và quốc lộ 2); tại km 64+500 rẽ phải vào KCN Thụy Vân.

Phương án 2: Xe ô tô chở hàng hóa đi từ Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo đường quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314 về KCN Thụy Vân: Hạ Hòa, Thanh Ba, quốc lộ 2D hoặc tỉnh lộ 314, trung tâm thị xã Phú Thọ, nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai), nút giao ICT (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đường Phù Đổng, đường Trường Chinh rẽ phải đi quốc lộ 2 (tại ngã 4 giao đường Trường Chinh và quốc lộ 2), tại km 64+500 rẽ phải vào KCN Thụy Vân.

Với ô tô chở hàng hóa từ huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn Thanh Thuỷ, Cẩm Khê, Yên Lập theo quốc lộ 32, quốc lộ 32C về KCN Thụy Vân và ngược lại.

Quốc lộ 32, 32C, cầu Phong Châu rẽ phải theo quốc lộ 2D (qua huyện Lâm Thao) đến ngã 3 giao với đường Trường Chinh, rẽ trái đường Trường Chinh, KCN Thụy Vân hoặc đi thẳng quốc lộ 2D, ngã 3 giao với đường quốc lộ 32C (đoạn tránh Việt Trì) rẽ trái đi quốc lộ 32C (đoạn tránh Việt Trì), đường Trường Chinh, KCN Thụy Vân.

Phân luồng đối với các phương tiện đi Lễ hội

Phương tiện ô tô từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Đền Hùng

Phương án 1: Nút giao IC7 (cao tốc nội bài - Lào Cai), đường Phù Đổng, đường Trường Chinh đến ngã 4 giao nhau với quốc lộ 2 đi thẳng đường Trường Chinh, tại ngã tư giao với đường Nguyễn Tất Thành rẽ phải ở đường Nguyễn Tất Thành, bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc đường đường Nguyễn Tất Thành, bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Phương án 2: Nút giao IC8 (cao tốc nội bài - Lào Cai), rẽ trái quốc lộ đến km 67+300 (ngã 3 cây xăng quân khu 2) rẽ phải, quốc lộ 32C, bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc đi thẳng vào bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phương tiện từ Vĩnh Phúc theo quốc lộ 2 về Đền Hùng

Đối với xe ô tô: Các phương tiện từ Vĩnh Phúc theo quốc lộ 2 qua cầu Hạc Trì hoặc qua cầu Việt Trì đến ngã 4 BigC (giao nhau giữa đường quốc lộ 2 và đường Nguyễn Tất Thành) rẽ phải đường Nguyễn Tất Thành đến ngã tư giao với đường Hùng Vương đi tiếp đường Nguyễn Tất Thành, bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với xe mô tô: Các phương tiện từ Vĩnh Phúc đi theo quốc lộ 2 đến ngã ba giao với quốc lộ 32C (cây xăng Quân khu 2) rẽ trái vào quốc lộ 32C, bãi gửi xe số 2 (bãi gửi xe Gò Đốt) hoặc quốc lộ 2, ngã ba giao với tỉnh lộ 325 cũ (cổng chính cũ Đền Hùng) rẽ trái đường tỉnh lộ 325 cũ, bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang về Đền Hùng

Đối với xe ô tô: Các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang đi thẳng vào ngã tư giao với đường Hùng Vương, rẽ trái vào đường Hùng Vương (đến ngã tư giao với đường Nguyễn Tất Thành) rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành, bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc cầu Văn Lang rẽ trái vào quốc lộ 32C (đường Lạc Long Quân), ngã tư Chợ Nú quốc lộ 32C (đoạn tránh TP. Việt Trì), đường Trường Chinh, đường Nguyễn Tất Thành, bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với xe mô tô: Các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang đi thẳng vào ngã tư giao với đường Hùng Vương rẽ trái vào đường Hùng Vương đến ngã ba giao với quốc lộ 32C (cây xăng Quân khu 2) rẽ trái vào quốc lộ 32C, bãi gửi xe số 2 (bãi gửi xe Gò Đốt) hoặc đường Hùng Vương ngã 3 giao với tỉnh lộ 325 cũ (cổng chính cũ Đền Hùng) rẽ trái vào đường tỉnh lộ 325 cũ, bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phương tiện từ hướng Tuyên Quang theo quốc lộ 2 về Đền Hùng

Đối với xe ô tô: Quốc lộ 2, đến km 74+800, ngã 3 giao nhau với đường tỉnh lộ 325 (ngã 3 Phù Lỗ) rẽ phải, tỉnh lộ 325, ngã 3 Tiên Kiên rẽ trái vào quốc lộ 32C, bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc quốc lộ 2 đến ngã ba giao với đường quốc lộ 32C (cây xăng quân khu 2) rẽ phải vào quốc lộ 32C, bãi gửi xe trên tuyến đường vào Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hoặc bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với xe mô tô: Quốc lộ 2, đến km 69+350 (cổng KCN Đồng Lạng) rẽ phải vào bãi gửi xe số 5 (bãi gửi xe Đồi Thông) hoặc đi thẳng đến km 67+700 (cổng chính cũ Đền Hùng) rẽ phải vào đường tỉnh lộ 325 cũ, bãi gửi xe số 1 (bãi gửi xe Lâm Viên) thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thuỷ, Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ) theo quốc lộ 32, 33C về Đền Hùng

Đối với xe ô tô: Quốc lộ 32 hoặc quốc lộ 32C, cầu Phong Châu rẽ phải đi theo đường quốc lộ 2D đến ngã 3 giao với đường Trường Chinh rẽ phải vào đường Trường Chinh đi qua KCN Thụy Vân đến ngã 4 giao với đường Nguyễn Tất Thành rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành, bãi gửi xe Trung tâm của Khu di tích lịch sử Đền Hùng hoặc qua cầu Phong Châu rẽ phải đi theo đường quốc lộ 2D rẽ trái vào quốc lộ 32C (qua huyện Lâm Thao), bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với xe mô tô: Quốc lộ 32, 32C qua cầu Phong Châu đi thẳng đường quốc lộ 32C (đoạn tránh TP. Việt Trì), quốc lộ 32C (qua huyện Lâm Thao) đến ngã ba giao với đường tỉnh lộ 325 cũ rẽ trái vào tỉnh lộ 325 cũ, đi thắng qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương) hoặc quốc lộ 32, 32C qua cầu Phong Châu đi thẳng đường quốc lộ 32C (đường tránh TP. Việt Trì) đến ngã tư giao với đường Trường Chinh rẽ trái vào đường Trường Chinh đi qua KCN Thụy Vân đến ngã 4 giao với đường Nguyễn Tất Thành rẽ trái vào đường Nguyễn Tất Thành đi thẳng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo quốc lộ 2D (tỉnh lộ 320 cũ) về Đền Hùng

Đối với xe ô tô: Các phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo quốc lộ 2D đến ngã 3 ga Xép Hà Thạch (ngã 3 giao nhau với tỉnh lộ 320B) rẽ trái vào tỉnh lộ 320B 150m sau đó rẽ phải tỉnh lộ 325b đi thẳng đến ngã 3 giao nhau với tỉnh lộ 325 rẽ phải ngã 3 Tiên Kiên, rẽ trái đi quốc lộ 32C, bãi gửi xe Trung tâm thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với xe mô tô: Các phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo quốc lộ 2D, tỉnh lộ 325B đến ngã 3 giao nhau với tỉnh lộ 325 rẽ phải ngã 3 Tiên Kiên, rẽ trái đi quốc lộ 32C đến km 4+500 rẽ trái tỉnh lộ 325, đi qua Chùa Tổ vào bãi gửi xe số 3 (bãi gửi xe UBND xã Hy Cương).

Đối với xe taxi đưa, đón, trả khách trong khu vực Đền Hùng

Đối với xe taxi đi từ quốc lộ 2 vào sẽ được hướng dẫn cho dừng trả khách, quay ở đầu xe ở đầu đường Lữ Gia (ngã 4 giao quốc lộ 32C); các xe đi từ Lâm Thao theo quốc lộ 32C thì được hướng dẫn cho trả khách, quay đầu xe ở gần khu vực ngã 3 với tỉnh lộ 325 cũ; các xe đi từ cầu Miễu (đường vào UBND xã Chu Hóa), qua Trung đoàn 652 sẽ được hướng dẫn cho trả khách, quay đầu xe ở gần khu vực ngã ba giao đường Nguyễn Tất Thành và đường vào Trung đoàn 652, không cho vào khu vực Đền Hùng, không được dừng, đỗ dọc đường để đón, trả khách.

Thời gian triển khai phân luồng từ ngày 8/4 đến hết ngày 10/4, tức từ ngày 8/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch.

Khởi động Dự án Khởi động Dự án "Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo"

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương phối hợp với các đơn vị liên quan công bố chương trình "Hợp tác ...

Về Phú Thọ dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương du khách cần lưu ý những gì? Về Phú Thọ dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương du khách cần lưu ý những gì?

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 đã ban hành các quy định về việc giữ gìn trật tự trị an, phòng chống dịch ...

Lê Vũ Anh

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tỉnh Quảng Ngãi: Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa chậm bàn giao mặt bằng

Tỉnh Quảng Ngãi: Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Tịnh Hòa chậm bàn giao mặt bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu Sở NN và PTNT, UBND thành phố Quảng Ngãi sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh triển khai thi công dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi.
Tỉnh Bình Định: Thành lập thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát

Tỉnh Bình Định: Thành lập thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát

Việc thành lập thị trấn Cát Khánh, huyện Phù Cát sẽ tạo điều kiện phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế sẵn có, thu hút đầu tư phát triển của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền các cấp, thuận lợi trong việc xây dựng, phát triển đô thị.
Tỉnh Bình Định: Chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống

Tỉnh Bình Định: Chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống

UBND tỉnh Bình Định vừa có Tờ trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết một số chính sách bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, giai đoạn 2024 – 2028. Đây là chính sách đặc thù dành cho nghệ sĩ ngoài công lập, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trong giai đoạn mới.
Xây dựng Công viên võ Bình Định để tạo sản phẩm du lịch mới

Xây dựng Công viên võ Bình Định để tạo sản phẩm du lịch mới

UBND TP. Quy Nhơn trình UBND tỉnh Bình Định Đề án cải tạo Công viên Thiếu nhi mở rộng thành Công viên võ Bình Định tại trung tâm TP.Quy Nhơn, để phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của võ cổ truyền Bình Định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đa dạng loại hình sản phẩm phục vụ du lịch.
Nestlé MILO đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic và Paralympic Paris 2024

Nestlé MILO đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic và Paralympic Paris 2024

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Olympic Paris 2024. Nestlé Việt Nam và nhãn hàng Nestlé MILO là nhà tài trợ đồng hành cùng Đoàn TTVN tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Tin khác

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm và làm việc với cảng Eamshaven

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm và làm việc với cảng Eamshaven
Tiếp tục Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan, ngày 16/7, tại tỉnh Groningen, Hà Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc với cảng Eemshaven.

Tây Ninh: Tăng cường giải pháp xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Tây Ninh: Tăng cường giải pháp xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 18/7, đại diện ngành Công an tỉnh này cho biết sẽ tăng cường giải pháp xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thanh Hóa: Nửa năm thu ngân sách hơn 27.000 tỷ đồng

Thanh Hóa: Nửa năm thu ngân sách hơn 27.000 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước ước đạt 27.348 tỷ đồng, tăng 29,6%. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,5%, xếp thứ 3 cả nước, và đứng đầu nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.

Người cao tuổi "sống khổ" cạnh Dự án cải tạo hệ thống mương thoát nước Thụy Khuê "ì ạch" hơn 10 năm chưa xong

Người cao tuổi "sống khổ" cạnh Dự án cải tạo hệ thống mương thoát nước Thụy Khuê "ì ạch" hơn 10 năm chưa xong
Tạp chí Người cao tuổi nhận được phản ánh của nhiều người cao tuổi sinh sống ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Dự án cải tạo hệ thống mương thoát nước ở phường Thụy Khuê thi công "ì ạch", chậm tiến độ hơn 10 năm nay ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.

Vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong ở Thanh Hóa: Sẽ khởi tố nếu xác định dấu hiệu phạm tội

Vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong ở Thanh Hóa: Sẽ khởi tố nếu xác định dấu hiệu phạm tội
Trả lời báo chí nội dung liên quan đến hai mẹ con sản phụ tử vong ở Vĩnh Lộc, Quyền Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đã thành lập Hội đồng y khoa xác định nguyên nhân tử vong. Trong khi đại diện Công an tỉnh cho biết, sẽ khởi tố vụ án nếu xác định có dấu hiệu phạm tội.

Ông Trần Văn Trung làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

Ông Trần Văn Trung làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
Chiều 17/7, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lạng Sơn: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Lạng Sơn: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 5/7/2024).

NESCAFÉ: Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn”

NESCAFÉ: Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn”
Mới đây, NESCAFÉ tổ chức chuỗi hoạt động thú vị dành cho người tiêu dùng với thông điệp “Khơi mở thế giới của bạn” diễn ra tại 4 thành phố lớn, gồm sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/7 và tại Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng liên tục từ ngày 22 đến 24/7.

Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo

Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo
Ngày 16/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 656/QĐ-TTg thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội phát triển

Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội phát triển
Sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2024.

Tỉnh Phú Yên: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Hòa Tâm

Tỉnh Phú Yên: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Hòa Tâm
Tỉnh Phú Yên quy hoạch khu công nghiệp (KCN) Hòa Tâm là KCN tập trung tỉnh Phú Yên thuộc hệ thống các KCN Quốc gia, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại; đa ngành, đầu tư các loại hình công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển.

6 tháng đầu năm lực lượng chức năng xử lý 3.174 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm lực lượng chức năng xử lý 3.174 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn tại hội nghị Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không có biến động lớn so với cùng kỳ năm trước.

Xôn xao nước kênh ở Thanh Hóa bỗng chuyển màu tím

Xôn xao nước kênh ở Thanh Hóa bỗng chuyển màu tím
Nước kênh tiêu 19-5 đoạn chảy qua địa phận xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ đổi màu tím bất thường khiến người dân lo lắng.

Bóng đá bãi biển hướng phát triển mới cho thể thao Bình Định

Bóng đá bãi biển hướng phát triển mới cho thể thao Bình Định
Lần đầu tiên tỉnh Bình Ðịnh đăng cai Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2024, tại bãi biển khu vực Tượng đài Chiến thắng, TP Quy Nhơn, thu hút hàng ngàn du khách đến xem cổ vũ giải đấu.

6 tháng đầu năm, huyện miền núi Lang Chánh thu ngân sách hơn 750 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, huyện miền núi Lang Chánh thu ngân sách hơn 750 tỷ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách toàn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) là 750,928 tỷ đồng, đạt 157,07% so với dự toán tỉnh giao.
Xem thêm
Nghệ An: Nhiều trường THPT công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Nghệ An: Nhiều trường THPT công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Ngày 16/7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sau khi UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào lớp 10 các trường công lập trên đị
Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Điểm sáng về kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên

Năm 2021, học sinh lớp 12 đầu tiên của TP Vĩnh Yên vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng là em Trần Ánh Dương ở Trường THPT Vĩnh Yên. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố kết nạp được 71 đảng viên thì có 38 đảng viên là học sinh, sinh viên (HSSV)…
Trường THPT Lang Chánh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả xuất sắc về nhiều mặt

Trường THPT Lang Chánh luôn nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả xuất sắc về nhiều mặt

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn đặt phương trâm “Lấy học sinh làm trung tâm – chất lượng giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bền vững” lên hàng đầu
Chữa bệnh cứu người là hạnh phúc nhất đời mình

Chữa bệnh cứu người là hạnh phúc nhất đời mình

Bằng những bài thuốc nam do cha ông truyền lại, Lương y Hà Duy Bồi, xóm Dẹ 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nêu tấm gương sáng của một thầy thuốc giàu tình thương, coi việc chữa bệnh cho mọi người là mục đích cao cả nhất, hạnh phúc nhất của c
“Phép thuật” thu phục lòng người của Bí thư Hồ Hữu Hải

“Phép thuật” thu phục lòng người của Bí thư Hồ Hữu Hải

Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy với công việc; khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đó là ấn tượng ban đầu khi được tiếp xúc, trò chuyện với ông Hồ Hữu Hải, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khối 10, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ và Chủ
“Bí quyết” sống thọ của NCT xã Yên Dương

“Bí quyết” sống thọ của NCT xã Yên Dương

Đó là các cụ Lý Văn Khoa 96 tuổi, Ôn Thị Tư 98 tuổi ở khu Đồng Pheo, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy tuổi đã cao nhưng các cụ vẫn minh mẫn, khỏe khoắn, nước da đỏ hồng, giọng nói vang khỏe, dõng dạc và vẫn tham gia lao động sản xuất cùng
Phiên bản di động