Chương trình phối hợp giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an

Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Năm 2016, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kí kết Chương trình phối hợp hành động về Phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2020. Chương trình nhằm phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm của NCT trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời gắn công tác phòng chống tội phạm với thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội NCT; tuyên truyền vận động hội viên, NCT và các tầng lớp Nhân dân không vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Ngay sau khi kí kết, Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch với các tiêu chí, nội dung cụ thể, lồng ghép các hoạt động của ngành phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương, nhất là đối với địa bàn cơ sở.

Hằng năm, hai bên tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các đợt kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của ngành, của trung ương và địa phương tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới và các điển hình tiên tiến trong lớp NCT trên Tạp chí Người cao tuổi, các ấn phẩm của lực lượng Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí khác.

Cơ quan thường trực giúp việc cho 2 ngành là Ban Phát huy vai trò NCT (Trung ương Hội NCT Việt Nam) và Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp, có sự trao đổi, phân công nhiệm vụ, thống nhất triển khai thực hiện; giữ mối liên hệ với cơ quan thường trực của các địa phương, duy trì nền nếp chế độ thông tin, báo cáo, qua đó nắm tình hình cơ sở, kịp thời định hướng hoạt động lực lượng Công an và NCT trong cả nước.

NCT phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tích cực vận động người dân lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà
NCT phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tích cực vận động người dân lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà

Bộ Công an chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ Công an làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở; ban hành, triển khai thực hiện các văn bản đẩy mạnh thực hiện phong trào và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng.

Hội NCT Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện Chương trình phối hợp; phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, ma túy và AIDS, tệ nạn xã hội”; chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, người thân, gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch lồng ghép chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người với nội dung phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” do Hội NCT Việt Nam phát động.

Năm 2020, Bộ Công an và Hội NCT thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp, làm cơ sở để hai ngành tiếp tục chỉ đạo, xây dựng phong trào, phát huy vai trò NCT trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021-2026. Đến nay, hai ngành đang phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch số 318 ngày 8/7/2022 về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021, tiến tới Hội nghị toàn quốc vào tháng 12 tại Thủ đô Hà Nội. Hầu hết các tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 cấp tỉnh; giới thiệu, tôn vinh đại biểu NCT tiêu biểu tham dự Hội nghị Trung ương.

NCT tỉnh Quảng Bình vận động người dân tích cực tham gia lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà
NCT tỉnh Quảng Bình vận động người dân tích cực tham gia lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà

Hội NCT và Công an các cấp chủ động tổ chức triển khai, quán triệt chương trình phối hợp hành động đến cán bộ chủ chốt của ngành, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, định kì tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Cấp huyện tập trung xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; trách nhiệm của lực lượng Công an và Hội NCT trong xây dựng nội dung, phân công phối hợp thực hiện. Cấp xã xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, tích cực tuyên tuyền phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Những kết quả nổi bật

Xác định công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là việc làm thường xuyên, lâu dài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội NCT và Bộ Công an tập trung xây dựng các văn bản, các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, NCT về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó tích cực tham gia, chủ động nhắc nhở, quản lí con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Camera an ninh ở TP Đồng Hới do Hội NCT phối hợp với lực lượng Công an vận động người dân lắp đặtcực tham gia lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà
Camera an ninh ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Hội NCT phối hợp với lực lượng Công an vận động người dân lắp đặt. Ảnh Thanh Hà

Với phương châm chủ động, tích cực phòng ngừa là chính, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp tích cực tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, về âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ kích động của các thế lực thù địch. Thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi, thủ đoạn mới của tội phạm, nâng cao cảnh giác, hướng dẫn cán bộ, hội viên NCT cung cấp các tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 5 năm qua, cả nước đã tổ chức 1.260 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ làm công tác Hội; trên 612.500 buổi họp dân tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, NCT và Nhân dân. Hội NCT các cấp còn phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội nhằm giao lưu học hỏi, phổ biến kinh nghiệm, cách thức xây dựng, nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Với uy tín, kinh nghiệm và kĩ năng giáo dục thuyết phục, NCT đã phối hợp hòa giải thành công gần 95.000 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; tham gia vận động 15.900 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng Công an 196.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị; giới thiệu và tạo việc làm cho trên 10.200 người; giúp đỡ 89.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp vận động hàng chục ngàn lượt quần chúng Nhân dân tham gia công tác tuần tra canh giác, giữ gìn an ninh trật tại địa bàn phức tạp. Đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã có trên 70% NCT tham gia các tổ phòng chống Covid cộng đồng.

Cán bộ Hội NCT cơ sở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên trao đổi công việc với cán bộ Công an xã
Cán bộ Hội NCT cơ sở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên trao đổi công việc với cán bộ Công an xã

Hội cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phối hợp có hiệu quả với MTTQ, các đoàn thể, chính quyền, phát huy vai trò, uy tín của NCT tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “NCT chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Hội viên NCT gương mẫu”, “Hộ gia đình NCT tiến bộ”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Các mô hình CLB phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, tổ tự quản, tổ nắm tin để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở… ngày càng nhân rộng. Mà ở đó, hội viên NCT luôn gương mẫu đi đầu, là điểm sáng cho các thế hệ học tập, noi theo.

Hội NCT các cấp chủ động phối hợp với MTTQ cùng cấp và lực lượng Công an hướng dẫn, đưa nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm an ninh trật tự vào Hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, giúp mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu
UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp và thực hiện Kế hoạch số 318, đã có hàng vạn tập thể, cá nhân được Hội NCT Việt Nam, Bộ Công an; UBND tỉnh, Công an tỉnh, Hội NCT các địa phương khen thưởng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều địa phương tích cực, chủ động, sáng tạo, đạt thành tích cao, tiêu biểu là các TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đồng Nai, Tây Ninh…

Những nỗ lực của Hội NCT và lực lượng Công an các cấp trong quá trình triển khai chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên NCT và quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ở các địa bàn phức tạp, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, mẫu mực của NCT tuyên truyền, giáo dục con cháu, dòng họ, cộng đồng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của NCT trong gia đình, xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”; yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp đã đề ra một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm.

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên, NCT. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”.

Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khen thưởng NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khen thưởng NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp nắm chắc tình hình ở cơ sở để định hướng dư luận, thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm cho cán bộ, hội viên, NCT. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3. Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn, cơ sở, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Vận động cán bộ, hội viên, NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu, tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham gia hòa giải các vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

4. Phối hợp xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với Nhân dân. Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm đến chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hằng năm, tổ chức tốt Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6), Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Ngày Quốc tế NCT (1/10), Tháng hành động vì NCT Việt Nam (tháng 10), Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư (18/11).

5. Phối hợp làm tốt công tác trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội; định kì tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề để đánh giá kết quả đạt được, xây dựng phương hướng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của hai lực lượng.

6. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị tạo điều kiện xây dựng, ổn định phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương và trên cả nước.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Sáng 6/2/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Hội nghị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và sự vận dụng trong tình hình hiện nay

Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cho đến ngày nay, những tư tưởng của Người về xây dựng Đảng vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa định hướng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đề xuất quy định mới về thăng quân hàm cấp Tướng Công an Nhân dân

Đề xuất quy định mới về thăng quân hàm cấp Tướng Công an Nhân dân

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thăng quân hàm cấp Tướng Công an Nhân dân.
Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Nhân ngày làm việc đầu Xuân mới Quý Mão năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc mừng năm mới Trung ương Hội NCT Việt Nam. Tham dự còn có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Phan Thăng An, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Tin khác

Đẩy nhanh tiến độ, truy tố, xét xử 10 vụ án trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ, truy tố, xét xử 10 vụ án trọng điểm
Năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc; truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 03 vụ án, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm.

Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 9/1, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2024.

77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử

77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử
Ngày 6/1/1946, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử nước ta, khi lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn, bầu những người có tài, có đức vào Quốc hội để gách vác công việc nước nhà.

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao vị thế, vai trò tổ chức Hội và NCT

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao vị thế, vai trò tổ chức Hội và NCT
Nhân dịp năm mới 2023, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi có dịp gặp gỡ, chia sẻ với cán bộ Hội NCT một số địa phương về dự Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam lần thứ Hai (khóa VI), nhiệm kì 2021-2026. Dưới đây là ý kiến của cán bộ Hội NCT các tỉnh, thành phố…

Niềm vui của nữ cán bộ Hội Người cao tuổi

Niềm vui của nữ cán bộ Hội Người cao tuổi
Hơn chục năm nhận nhiệm vụ Trưởng BĐD Hội NCT huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, bà Trần Thị Hòa đã vượt lên khó khăn bởi điều kiện gia đình (mẹ già bệnh nặng, bản thân đã cao tuổi và sức khỏe không được như mong muốn)… để chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, đưa huyện trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh về phong trào NCT.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên
Ngày 27/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao và các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Nguyễn Thanh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam/Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ.

Phát huy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác Hội, tạo chuyển biến đồng đều ở địa phương, cơ sở

Phát huy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác Hội, tạo chuyển biến đồng đều ở địa phương, cơ sở
Sáng 22/12, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Hai (khóa VI), nhiệm kì 2021-2026. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trung ương Hội; lãnh đạo các Ban, Văn phòng; Hội NCT các địa phương và các Ủy viên Ban Chấp hành dự. Phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội dự đưa tin. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Huỳnh Thành Lập chủ trì Hội nghị.

Làm giàu đâu phải riêng mình…

Làm giàu đâu phải riêng mình…
Hầu hết NCT còn sức khỏe đều mong muốn tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Nắm bắt được tâm lí của NCT, nhiều năm qua, Hội NCT các cấp tỉnh Hưng Yên luôn khích lệ cán bộ, hội viên NCT phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo ra những sản phẩm sạch, ngon, đẹp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Dư âm từ một cuộc vinh danh…

Dư âm từ một cuộc vinh danh…
Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thành công tốt đẹp. Hội nghị thành công không chỉ ở cách tổ chức khoa học, bài bản, hoành tráng, mà còn đọng lại trong mỗi đại biểu tham dự Hội nghị và cán bộ, hội viên NCT một ấn tượng đặc biệt sâu sắc về sự trang trọng, đầm ấm và những tình cảm trân trọng, tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an dành cho NCT.

Kỷ luật Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Kỷ luật Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng
NMO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Trang trọng, đầm ấm, lan tỏa sâu rộng

Trang trọng, đầm ấm, lan tỏa sâu rộng
Chiều 14/12, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và các tiểu ban tổ chức Hội nghị.

Thống nhất sửa đổi nhiều quy định bất cập về xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Thống nhất sửa đổi nhiều quy định bất cập về xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sửa đổi toàn diện Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân do các quy định cũ đã bất cập...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan
Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, tối 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

NCT là lực lượng quan trọng, có uy tín, có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước

NCT là lực lượng quan trọng, có uy tín, có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước
Ngày 10/12, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí NgaymoiOnline trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm…

NCT cả nước phát huy truyền thống cùng với Công an các cấp, tiếp tục cống hiến đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước

NCT cả nước phát huy truyền thống cùng với Công an các cấp, tiếp tục cống hiến đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước
Ngày 10/12/2022 tại Hà Nội, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2021. Tại Hội nghị Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch Hội…
Xem thêm
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

NMO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.
Toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

Toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm

Ngày mới Online trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị vừa được Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 2.2.2023.
Bình Dương: Liên hoan các CLB Thể dục dưỡng sinh mừng Xuân Quý Mão

Bình Dương: Liên hoan các CLB Thể dục dưỡng sinh mừng Xuân Quý Mão

4/2, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương diễn ra Liên hoan các CLB Thể dục Dưỡng sinh mừng Xuân Quý Mã, với sự tham gia của 300 VĐV.
Phiên bản di động