Chương trình phối hợp giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an

Phát huy mạnh mẽ vai trò của NCT tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Năm 2016, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã kí kết Chương trình phối hợp hành động về Phòng, chống tội phạm giai đoạn đến năm 2020. Chương trình nhằm phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm của NCT trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời gắn công tác phòng chống tội phạm với thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội NCT; tuyên truyền vận động hội viên, NCT và các tầng lớp Nhân dân không vi phạm pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Ngay sau khi kí kết, Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch với các tiêu chí, nội dung cụ thể, lồng ghép các hoạt động của ngành phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương, nhất là đối với địa bàn cơ sở.

Hằng năm, hai bên tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các đợt kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của ngành, của trung ương và địa phương tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới và các điển hình tiên tiến trong lớp NCT trên Tạp chí Người cao tuổi, các ấn phẩm của lực lượng Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí khác.

Cơ quan thường trực giúp việc cho 2 ngành là Ban Phát huy vai trò NCT (Trung ương Hội NCT Việt Nam) và Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp, có sự trao đổi, phân công nhiệm vụ, thống nhất triển khai thực hiện; giữ mối liên hệ với cơ quan thường trực của các địa phương, duy trì nền nếp chế độ thông tin, báo cáo, qua đó nắm tình hình cơ sở, kịp thời định hướng hoạt động lực lượng Công an và NCT trong cả nước.

NCT phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tích cực vận động người dân lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà
NCT phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tích cực vận động người dân lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà

Bộ Công an chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ Công an làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở; ban hành, triển khai thực hiện các văn bản đẩy mạnh thực hiện phong trào và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng.

Hội NCT Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện Chương trình phối hợp; phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, ma túy và AIDS, tệ nạn xã hội”; chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, người thân, gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch lồng ghép chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người với nội dung phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” do Hội NCT Việt Nam phát động.

Năm 2020, Bộ Công an và Hội NCT thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp, làm cơ sở để hai ngành tiếp tục chỉ đạo, xây dựng phong trào, phát huy vai trò NCT trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021-2026. Đến nay, hai ngành đang phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Kế hoạch số 318 ngày 8/7/2022 về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021, tiến tới Hội nghị toàn quốc vào tháng 12 tại Thủ đô Hà Nội. Hầu hết các tỉnh, thành phố hoàn thành tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 cấp tỉnh; giới thiệu, tôn vinh đại biểu NCT tiêu biểu tham dự Hội nghị Trung ương.

NCT tỉnh Quảng Bình vận động người dân tích cực tham gia lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà
NCT tỉnh Quảng Bình vận động người dân tích cực tham gia lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà

Hội NCT và Công an các cấp chủ động tổ chức triển khai, quán triệt chương trình phối hợp hành động đến cán bộ chủ chốt của ngành, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, định kì tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Cấp huyện tập trung xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; trách nhiệm của lực lượng Công an và Hội NCT trong xây dựng nội dung, phân công phối hợp thực hiện. Cấp xã xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, tích cực tuyên tuyền phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

Những kết quả nổi bật

Xác định công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là việc làm thường xuyên, lâu dài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội NCT và Bộ Công an tập trung xây dựng các văn bản, các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, NCT về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó tích cực tham gia, chủ động nhắc nhở, quản lí con cháu trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Camera an ninh ở TP Đồng Hới do Hội NCT phối hợp với lực lượng Công an vận động người dân lắp đặtcực tham gia lắp hệ thống camera an ninh. Ảnh Thanh Hà
Camera an ninh ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Hội NCT phối hợp với lực lượng Công an vận động người dân lắp đặt. Ảnh Thanh Hà

Với phương châm chủ động, tích cực phòng ngừa là chính, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp tích cực tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, về âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ kích động của các thế lực thù địch. Thường xuyên phổ biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hành vi, thủ đoạn mới của tội phạm, nâng cao cảnh giác, hướng dẫn cán bộ, hội viên NCT cung cấp các tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 5 năm qua, cả nước đã tổ chức 1.260 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ làm công tác Hội; trên 612.500 buổi họp dân tuyên truyền về pháp luật và phòng chống tội phạm với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, NCT và Nhân dân. Hội NCT các cấp còn phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội nhằm giao lưu học hỏi, phổ biến kinh nghiệm, cách thức xây dựng, nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Với uy tín, kinh nghiệm và kĩ năng giáo dục thuyết phục, NCT đã phối hợp hòa giải thành công gần 95.000 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; tham gia vận động 15.900 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng Công an 196.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị; giới thiệu và tạo việc làm cho trên 10.200 người; giúp đỡ 89.000 người tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp vận động hàng chục ngàn lượt quần chúng Nhân dân tham gia công tác tuần tra canh giác, giữ gìn an ninh trật tại địa bàn phức tạp. Đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã có trên 70% NCT tham gia các tổ phòng chống Covid cộng đồng.

Cán bộ Hội NCT cơ sở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên trao đổi công việc với cán bộ Công an xã
Cán bộ Hội NCT cơ sở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thường xuyên trao đổi công việc với cán bộ Công an xã

Hội cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phối hợp có hiệu quả với MTTQ, các đoàn thể, chính quyền, phát huy vai trò, uy tín của NCT tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “NCT chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Hội viên NCT gương mẫu”, “Hộ gia đình NCT tiến bộ”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Các mô hình CLB phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, tổ tự quản, tổ nắm tin để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở… ngày càng nhân rộng. Mà ở đó, hội viên NCT luôn gương mẫu đi đầu, là điểm sáng cho các thế hệ học tập, noi theo.

Hội NCT các cấp chủ động phối hợp với MTTQ cùng cấp và lực lượng Công an hướng dẫn, đưa nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác bảo đảm an ninh trật tự vào Hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, giúp mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu
UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp và thực hiện Kế hoạch số 318, đã có hàng vạn tập thể, cá nhân được Hội NCT Việt Nam, Bộ Công an; UBND tỉnh, Công an tỉnh, Hội NCT các địa phương khen thưởng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều địa phương tích cực, chủ động, sáng tạo, đạt thành tích cao, tiêu biểu là các TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đồng Nai, Tây Ninh…

Những nỗ lực của Hội NCT và lực lượng Công an các cấp trong quá trình triển khai chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên NCT và quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ở các địa bàn phức tạp, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, mẫu mực của NCT tuyên truyền, giáo dục con cháu, dòng họ, cộng đồng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của NCT trong gia đình, xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tiếp theo

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”; yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp đã đề ra một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm.

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hội viên, NCT. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”.

Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khen thưởng NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khen thưởng NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp nắm chắc tình hình ở cơ sở để định hướng dư luận, thông tin kịp thời về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm cho cán bộ, hội viên, NCT. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3. Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, củng cố thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn, cơ sở, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Vận động cán bộ, hội viên, NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu, tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham gia hòa giải các vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

4. Phối hợp xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với Nhân dân. Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm đến chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hằng năm, tổ chức tốt Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6), Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Ngày Quốc tế NCT (1/10), Tháng hành động vì NCT Việt Nam (tháng 10), Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư (18/11).

5. Phối hợp làm tốt công tác trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội; định kì tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề để đánh giá kết quả đạt được, xây dựng phương hướng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của hai lực lượng.

6. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị tạo điều kiện xây dựng, ổn định phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương và trên cả nước.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cần ghi chép đầy đủ ý kiến của Luật sư vào bản án

Cần ghi chép đầy đủ ý kiến của Luật sư vào bản án

Luật sư Trương Anh Tú kiến nghị, Cơ quan tiến hành tố tụng cần có những buổi Tổng kết kinh nghiệm xét xử, ghi chép đầy đủ ý kiến luật sư vào bản án.
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT

Thực hiện Kết luận 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư, ngày 6/11/2023, Bộ Nội vụ có Văn bản số 6463 về việc thành lập Hội NCT ở địa phương nơi có đủ điều kiện. Chỉ sau đó 2 ngày, ngày 8/11/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Văn bản số 7649 triển khai thực hiện Công văn số 6463 nêu trên.
Tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn(*)

Tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn(*)

Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam phát biểu khai mạc. Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới Online trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài phát biểu trên.
“NCT sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn”

“NCT sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn”

Tại Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên

Tin khác

NCT là nguồn lực phát triển, là lực lượng quan trọng của đất nước

NCT là nguồn lực phát triển, là lực lượng quan trọng của đất nước
Sáng 16/11, Hội NCT Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc, giai đoạn 2018-2023.

Cần xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng giai đoạn

Cần xây dựng tiêu chí cụ thể cho từng giai đoạn
Đó là ý kiến của cán bộ Hội NCT các địa phương khi được hỏi về kinh nghiệm triển khai phong trào NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Tạp chí Người cao tuổi xin trích đăng một số ý kiến về nội dung trên…

Ông Tạo “kiến tạo” cơ nghiệp khủng

Ông Tạo “kiến tạo” cơ nghiệp khủng
Ông Chu Quang Tạo, 67 tuổi, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội ngành nghề, Chi hội phó Chi hội Cựu TNXP tiểu khu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX cây ăn quả an toàn Bản Ôn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Không chỉ được các cấp các ngành nhiều lần khen thưởng, ông còn được đại diện cho những hội viên NCT tiêu biểu của huyện, của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2018-2023 và được Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Để việc thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế sớm chấm dứt

Để việc thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế sớm chấm dứt
Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hiện hơn 60% bệnh viện (BV) trong cả nước đã đấu thầu thành công, đảm bảo đủ thuốc, vật tư và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, còn gần 40% BV vẫn đang thiếu cục bộ.

Thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là thách thức dai dẳng

Thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là thách thức dai dẳng
Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 1/11 về kinh tế - xã hội của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Trong thời gian qua, Bộ Y tế, các bộ ngành đã trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

Bác bỏ thông tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây dựng Cảng Long Sơn

Bác bỏ thông tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây dựng Cảng Long Sơn
Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội, tổ chức phản động đã lan truyền, đăng tải thông tin về việc chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3 Cảng container Long Sơn thuộc địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV

Chủ động, phối hợp chặt chẽ tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ IV
Sáng 31/10, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023 và Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023. Tham dự cuộc họp có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức.

Chấn hưng văn hóa vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Chấn hưng văn hóa vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng
Tối 28/10, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết trao giải Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1.

Nâng cao chất lượng nghệ thuật phong trào văn nghệ quần chúng NCT

Nâng cao chất lượng nghệ thuật phong trào văn nghệ quần chúng NCT
Ngày thứ hai, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tiếp tục sôi động không khí của Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023. Các màn biểu diễn đặc sắc của Đoàn Nghệ thuật quần chúng NCT các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Tiền Giang.

Trao truyền, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Trao truyền, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc
Tối 26/10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âu Cơ - Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (TP Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc năm 2023 (Liên hoan). Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Hội NCT Việt Nam, Bộ VHTT&DL cùng lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo Bộ và gần 400 cán bộ, diễn viên, nhạc công, biên đạo, đạo diễn các đoàn Hội NCT 19 tỉnh, thành phố tham dự.

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu
Với 470 đại biểu tán thành bằng 95,14% trong tổng số 472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, chiều 25/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp với 44 lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội bỏ phiếu kín đánh giá tín nhiệm 44 chức danh

Quốc hội bỏ phiếu kín đánh giá tín nhiệm 44 chức danh
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả sẽ được công bố ngay tại kỳ họp theo quy định tại Nghị quyết 96 của Quốc hội.

TP Hải Phòng sớm triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư

TP Hải Phòng sớm triển khai Kết luận 58 của Ban Bí thư
Từ năm 2010 đến nay, TP Hải Phòng là 1 trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm chuyển đổi BĐD Hội NCT thành Ban Chấp hành Hội NCT thành phố. Tuy nhiên, cấp quận huyện vẫn là BĐD Hội NCT. Quá trình hoạt động do mô hình tổ chức Hội không xuyên suốt, thống nhất nên hoạt động còn nhiều bất cập.

Phát huy vai trò NCT tham gia quản lí rủi ro thiên tai

Phát huy vai trò NCT tham gia quản lí rủi ro thiên tai
Sáng 19/10, tại TP Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với các thành viên liên minh tổ chức Hội thảo Chia sẻ mô hình quản lí rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc Dự án Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đại diện Hội Chữ thập đỏ Mỹ tại Việt Nam và các thành viên liên minh thực hiện Dự án; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Hội NCT các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Giang và cơ sở...

Xã hội văn minh bắt đầu từ xây dựng văn hóa gia đình

Xã hội văn minh bắt đầu từ xây dựng văn hóa gia đình
Sáng 18/10, tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tọa đàm “Cách làm và kinh nghiệm hay trong thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội NCT TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP và UBND quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức.
Xem thêm
Thủ tướng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế

Thủ tướng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn về vốn cho nền kinh tế

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Sáng 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần phấn đấu đạt kết quả cao nhất với các chỉ tiêu khó đạt

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần phấn đấu đạt kết quả cao nhất với các chỉ tiêu khó đạt

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023.
Phiên bản di động