Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo Luật Nhà giáo

Chiều 2/6, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về quản lý nhà nước đối với nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo.

Tham dự Hội thảo có các thành viên của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện một số bộ, ngành; các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Nhà giáo có vai trò hết sức quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục. Kết quả của sự đổi mới giáo dục đạt được như thế nào phụ thuộc vào sự đổi mới của từng nhà giáo. Như vậy, chất lượng của một nền giáo dục phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ nhà giáo; nhưng chất lượng của nhà giáo không thể vượt quá chất lượng của các chính sách, môi trường làm việc và các cách thức lựa chọn, tuyển dụng và phát triển nhà giáo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội đưa việc xây dựng Luật Nhà giáo vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2024 của Quốc hội khóa XV là tin vui, đáp ứng sự mong đợi của 1,6 triệu nhà giáo đang công tác trong các cơ sở giáo dục trên cả nước. Quán triệt sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban soạn thảo dự án Luật Nhà giáo xác định tư tưởng nhất quán trong quá trình xây dựng Luật là kiến tạo môi trường pháp lý đầy đủ, thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà giáo cả về số lượng và chất lượng.

Dự thảo Luật Nhà giáo (Dự thảo 2) có bố cục gồm 9 chương, 71 điều, được xây dựng dựa trên định hướng với 5 nguyên tắc cơ bản: Thể chế hóa quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục; Xây dựng Luật Nhà giáo nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển đội ngũ nhà giáo; Chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tinh thần của Nghị quyết số 29/NQ-TW để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài xây dựng và phát triển con người Việt Nam hội nhập quốc tế; Việc xây dựng luật Nhà giáo nhằm tạo sự bình đẳng và các cơ hội tiếp cận giữa nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; Việc ban hành Luật Nhà giáo nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quản lý nhà giáo hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Dự thảo Luật đề xuất một số chính sách nổi bật, bao gồm định danh nhà giáo gắn với đặc thù nghề nghiệp, làm cơ sở cho việc chuẩn hóa và đề xuất các quy định chế độ, chính sách đối với nhà giáo; Quy định cụ thể về quyền nghĩa vụ của nhà giáo; Quy định chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo; Quy định về tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; Quy định về đào tạo, bồi dưỡng đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo; Quy định về quản ý nhà nước về nhà giáo. Trong đó, quản lý nhà nước về nhà giáo là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển đội ngũ nhà giáo, từ lúc mới vào nghề, thăng tiến trong nghề nghiệp cho đến khi nhà giáo nghỉ hưu.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất quan điểm phát triển đội ngũ nhà giáo phải được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của ngành giáo dục. Trên thực tế, thời gian qua, dù đã có những chuyển biến quan trọng về nhận thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhưng đội ngũ nhà giáo còn nhiều yếu kém, bất cập về cả số lượng, cơ cấu và nhất là về chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của tiến trình đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Nhiều đại biểu nêu rõ, vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhiều nhà giáo thiếu động lực giảng dạy, chưa yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở nhiều địa phương. Chế độ, chính sách đối với nhà giáo như lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ, chế độ thu hút, sự tôn vinh của xã hội đối với nhà giáo… chưa tương xứng với vị thế, vai trò thực sự của nhà giáo. Trong khi đó, hệ thống văn bản quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo còn chưa đồng bộ, chưa rõ đối tượng, dẫn đến việc hiểu áp dụng chính sách cho nhà giáo còn chưa có sự nhất quán…

Trong bối cảnh mô hình quản lý nhà nước về giáo dục ở nước ta đã từng bước chuyển sang mô hình quản lý công mới, nhà giáo phải được coi là nguồn lực quan trọng, cần được điều chỉnh trong một khung pháp lý đặc thù. Bởi vậy, nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết xây dựng luật riêng về nhà giáo, kiến tạo môi trường pháp lý thống nhất, có hiệu lực hiệu quả cho phát triển đội ngũ nhà giáo, tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, Nhà nước thành chính sách vượt trội, đặc thù để chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hiện nay.

Để quản lý tốt hơn, các đại biểu cho rằng, cần xem xét việc phân cấp quản lý đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo sự thống nhất trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo từ trung ương đến địa phương; giao, duyệt, bổ sung đủ số lượng nhà giáo các cấp học đúng theo định mức quy định. Đồng thời cần quan tâm tới chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãi khác của viên chức giáo dục để tiền lương và thu nhập của viên chức giáo dục cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh

Bên cạnh, dự thảo Luật Nhà giáo cũng cần cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn các nội dung về định danh nhà giáo, tiêu chuẩn chức danh nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; tiền lương, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo. Riêng quy định về chứng chỉ hành nghề đối với giáo viên cần hết sức lưu ý, làm rõ nội dung, tránh quy định chung chung, không rõ mục đích, sự cần thiết phải có chứng chỉ… Ngoài ra, những quy định về cơ quan quản lý nhà nước về nhà giáo cũng cần được nghiên cứu tránh dẫn đến sự phân mảnh trong quản lý nhà nước về nhà giáo. Quy hoạch đội ngũ giáo viên cần bảo đảm tỉnh đồng bộ, dài hạn, đảm bảo sự chủ động của cơ quan quản lý giáo dục các cấp…

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Đội ngũ nhà giáo hiện nay đang chịu sự chi phối nhiều nhất bởi Luật Viên chức và Bộ luật Lao động. Do vậy, việc đưa ra dự thảo Luật Nhà giáo cần phải có sự rà soát kỹ lưỡng 02 luật này cùng 03 luật chuyên ngành là Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp, để từ đó thể hiện được tính chất đặc thù của nhà giáo trong mối tương quan so sánh với các ngành, nghề khác, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh xung đột với các quy định hiện hành.

Riêng về chế độ, chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cần dựa trên sự đối thoại rộng rãi, trưng cầu ý kiến của giáo viên, giảng viên, từ đó làm nổi bật được một số nhóm vấn đề để bảo đảm, tăng cường hiệu quả của các chính sách. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, các ý kiến đóng góp tại Hội thảo hôm nay sẽ là cơ sở hữu ích để Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Nhà giáo trong thời gian tới.

Hoàng Nam (t/h)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong Quy định số 144 của Bộ Chính trị

Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong Quy định số 144 của Bộ Chính trị

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 mà Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đề ra tại Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, tổ chức ngày 18/7.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương xây dựng Đề án phát triển đường sắt đô thị

TP Hồ Chí Minh thông qua chủ trương xây dựng Đề án phát triển đường sắt đô thị

Sáng 17/7, tại TP Hồ Chí Minh, Kì họp 17 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc, thông qua 38 Nghị quyết quyết định một số vấn đề quan trọng phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.
Đề xuất gói lãi suất thấp hơn, thời hạn vay dài hơn cho nhà ở xã hội

Đề xuất gói lãi suất thấp hơn, thời hạn vay dài hơn cho nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng TMCP Kĩ thương Việt Nam (Techcombank) đã có văn bản đề xuất gói tín dụng ưu đãi mới dành cho nhà ở xã hội với lãi vay 4,8%/năm cố định trong 5 năm đầu tiên, thời hạn vay 30 năm, tối đa đến 100% giá trị hợp đồng mua bán. Mức lãi suất này thấp hơn, thời hạn vay dài hơn gói 120.000 tỉ đồng.

Tin khác

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Chiều 17/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Những giải pháp đưa huyện Tân Trụ dẫn đầu tỉnh Long An về chỉ số năng lực cạnh tranh

Những giải pháp đưa huyện Tân Trụ dẫn đầu tỉnh Long An về chỉ số năng lực cạnh tranh
Ngày 16/7/2024, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI); công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), năm 2023. Với 82,55/100 điểm, huyện Tân Trụ được vinh danh thành tích dẫn đầu tỉnh Long An về chỉ số DDCI địa phương.

Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội phát triển

Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội phát triển
Sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy đầu tư công năm 2024.

Ra mắt cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ra mắt cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chiều 16/7/2024, tại TP Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cải cách hành chính theo tinh thần “5 đẩy mạnh”

Cải cách hành chính theo tinh thần “5 đẩy mạnh”
Kết luận phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện “5 đẩy mạnh”, với tinh thần “đã bàn, đã thông thì phải thực hiện”, góp phần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Đoàn công tác tỉnh Bình Định làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan

Đoàn công tác tỉnh Bình Định làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan
Chiều 14/7, Đoàn công tác tỉnh Bình Định do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn dẫn đầu đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.

Xung lực mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia

Xung lực mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia
Tối 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Thí điểm phân cấp quản lí Nhà nước 8 lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh

Thí điểm phân cấp quản lí Nhà nước 8 lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 về thí điểm phân cấp quản lí Nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP Hồ Chí Minh.

Tai nạn và ùn tắc giao thông được kéo giảm và kiểm soát tốt

Tai nạn và ùn tắc giao thông được kéo giảm và kiểm soát tốt
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
Chiều 12/7, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia
Vào lúc 13h35 chiều 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 - 13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào…

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Lào
Vào lúc 7h10 sáng 11/7 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào từ 11 đến 12/7 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Thực hiện “3 không” trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thực hiện “3 không” trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa

Đưa việc 'có lên có xuống' dần trở thành văn hóa
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng.
Xem thêm
Nhiều mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường

Nhiều mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường

Sáng 18/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên NCT các tỉnh thuộc Cụm thi đua số III. Tham dự có Hội nghị có trên 200 cán bộ Hội NCT các tỉnh,
Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Hội NCT tỉnh Hà Nam có gần 137.200 hội viên, sinh hoạt tại 109 Hội cơ sở và 686 chi hội. Từ đầu nhiệm kì đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác Hội NCT tỉnh Hà Nam đã đạt những kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc.
Phiên bản di động