Khánh Hoà: Nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Tạp chí Người cao tuổi

Phóng viên: Xin ông cho biết một vài nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Từ năm 2016, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Khánh Hòa liên tục đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là hậu quả nặng nề do thiên tai xảy ra liên tiếp trong các năm 2017, 2018. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, nền kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa vẫn đạt được những kết quả tương đối khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7,6%/năm. Thu nội địa năm 2019 đạt 15,708 nghìn tỉ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2016. Đến cuối năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 49/94 xã (đạt 52,1%). Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 57,6%, số lao động có việc làm tăng bình quân 13,85 nghìn người/năm. Toàn tỉnh có 31,3 giường bệnh và 7,5 bác sĩ trên 10.000 dân, bảo hiểm y tế đạt 90,34%; tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 95%; hộ nghèo giảm còn 3,06%; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh đều giảm so với cùng kì.

khanh hoa no luc phan dau de xay dung va phat trien
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phóng viên: Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra khắp cả nước. Xin ông cho biết đôi điều về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở Khánh Hòa?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020 - 2025; ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Vật chất và các văn bản hướng dẫn xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ và các kế hoạch về công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội...

- Tỉnh ủy đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020 - 2025. Đã tổ chức lấy ý kiến trong toàn Đảng bộ để chỉnh lí nội dung, gửi xin ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị phê duyệt. Tỉnh ủy cũng đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kì 2020 - 2025.

- Đảng bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương cơ bản đã thực hiện xong quy trình các bước, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Hiện nay, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện văn kiện và đề án nhân sự trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

- Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tổ chức trong tháng 10/2020.

khanh hoa no luc phan dau de xay dung va phat trien
Một góc bãi biển TP Nha Trang

Phóng viên: Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới, xin ông cho biết Khánh Hòa sẽ tập trung vào những mục tiêu cơ bản nào?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Bên cạnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Khánh Hòa sẽ tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, bao gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, bao gồm: TP Nha Trang, vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tập trung vào các ngành: dịch vụ du lịch biển, đảo chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; kinh tế đảo; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết cấu hạ tầng đạt tiêu chuẩn đô thị trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

- Thực hiện có hiệu quả tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

- Triển khai có hiệu quả đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương công vụ; phát huy dân chủ, thu hút sự tham gia của Nhân dân để xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo, phục vụ.

Phóng viên: Nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6, ông có nhận xét gì vai trò của báo chí, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi đối với công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Báo chí những năm qua đã đồng hành và chung sức với Khánh Hòa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Báo chí đã làm tốt chức năng là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp với Nhân dân; tuyên truyền, phản ánh trên tất cả các lĩnh vực xã hội, các sự kiện lớn, nhỏ của tỉnh, đời sống của Nhân dân; phát hiện biểu dương nhiều nhân tố điển hình, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Khánh Hòa đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong các sự kiện lớn như bão lụt, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các nhà báo đã xông pha như những chiến binh khắp mọi địa bàn, trong mọi thời điểm, kịp thời đưa những thông tin mới nhất, nóng nhất đến với cộng đồng; góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh khắc phục khó khăn, hạn chế thiệt hại, nhanh chóng ổn định các hoạt động xã hội và đời sống nhân dân… Riêng đối với Báo Người cao tuổi, nay là Tạp chí Người cao tuổi đã bám sát thực tiễn, phản ánh những mặt được, chưa được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có những bài viết phản ánh các vấn đề liên quan đến đất đai, góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương được Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn báo chí cuả Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn tỉnh để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu xây dựng Khánh Hòa nhanh chóng trở thành tỉnh giàu đẹp của Nam Trung bộ và cả nước, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Nguyễn Xuân (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

kiem tra dieu kien thi cong du an tms land dam coi

Kiểm tra điều kiện thi công Dự án TMS Land Đầm Cói

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện thi công Dự án TMS Land Đầm Cói, trường hợp không đủ điều kiện yêu cầu tạm dừng để rà soát.
toyota corolla cross xe lap lung giua 2 phan khuc ra mat viet nam

Toyota Corolla Cross, xe lấp lửng giữa 2 phân khúc ra mắt Việt Nam

Ngày 5/8, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Corolla Cross. Mẫu xe có kích thước lấp lửng giữa 2 phân khúc B và C, Corolla Cross sẽ cạnh tranh với khá nhiều mẫu SUV/Crossover trong tầm giá trên dưới 1 tỉ đồng.
hinh anh may tho cua vingroup xuat hien tren truyen thong quoc te

Hình ảnh máy thở của Vingroup xuất hiện trên truyền thông quốc tế

Hình ảnh bên trong khu sản xuất máy thở của Vingroup được phóng viên ảnh 3 hãng thông tấn AFP, Bloomberg và Reuters khai thác đang gây sốt và được truyền thông Mỹ, châu Âu, châu Á dẫn lại. Những hình ảnh này được xem là bước ngoặt công nghệ và là một trong những hoạt động tiêu biểu của Việt Nam trong việc phòng chống và điều trị dịch bệnh COVID-19 vốn đang diễn ra phức tạp.
toyota trieu hoi hang tram xe dinh loi o viet nam

Toyota triệu hồi hàng trăm xe 'dính lỗi' ở Việt Nam

Lỗi được xác định trên xe Innova và Fortuner lắp ráp trong nước trong 6 tháng đầu năm nay. Các xe trong diện triệu hồi sẽ được siết chặt bu-lông kết nối giữa đĩa dẫn động và biến mô.
vinamilk khoi dong chuong trinh quan tri vien tap su 2020

Vinamilk khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020”

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020” nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ để đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý tương lai, đáp ứng cho các giai đoạn phát triển của Công ty.

Tin khác

Giá vàng SJC tiếp đà tăng sáng 4/8

gia vang sjc tiep da tang sang 48
Giá vàng SJC trong nước phiên sáng 4/8 tiếp tục đà tăng cả trăm nghìn đồng/lượng. Dù vậy, mức tăng không kéo giá niêm yết bứt phá qua ngưỡng 58 triệu đồng/lượng.

Ford giảm giá 200 triệu đồng mẫu Everest

ford giam gia 200 trieu dong mau everest
Lý do được Ford Việt Nam đưa ra là để xả hàng tồn, áp dụng với phiên bản sản xuất 2019.

Bắc Ninh: Đô thị Phố Mới huyện Quế Võ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

ba c ninh do thi pho moi huye n que vo dat tieu chuan do thi loai iv
Mới đây, Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đã diễn ra. 

Vàng tiến gần ngưỡng 58 triệu đồng/lượng

vang tien gan nguong 58 trieu dongluong
Giá vàng hôm nay 3/8 trên thị trường trong nước tiếp tục thăng hoa khi tăng thêm hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng, đưa giá niêm yết sát ngưỡng 58 triệu đồng/lượng phiên sáng nay.

Cùng tầm giá, chọn xe CR-V 2020, Tucson hay CX-5?

cu ng ta m gia cho n xe cr v 2020 tucson hay cx 5
Phân khúc Crossover hay còn gọi là CUV hiện đang được khách hàng khá ưa chuộng bởi sự tiện dụng của nó. Trong phân khúc này nổi bật lên với 3 cái tên đứng đầu danh sách ưa chuộng là CR-V 2020, Tucson và CX-5. Tuy nhiên lựa chọn xe nào để tối ưu nhất?

Hé lộ hành trình bay đẳng cấp với Hạng Thương gia Bamboo Airways

he lo hanh trinh bay dang cap voi hang thuong gia bamboo airways
Từ 25/7 đến 24/10, Bamboo Airways triển khai chương trình “Xứng tầm đẳng cấp” nhằm tạo điều kiện cho nhiều hành khách có cơ hội trải nghiệm chuỗi dịch vụ Hạng Thương gia của Hãng.
Xem thêm
toyota corolla cross xe lap lung giua 2 phan khuc ra mat viet nam

Toyota Corolla Cross, xe lấp lửng giữa 2 phân khúc ra mắt Việt Nam

Ngày 5/8, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Corolla Cross. Mẫu xe có kích thước lấp lửng giữa 2 phân khúc B và C, Corolla Cross sẽ cạnh ...
gia vang hom nay 58 trong nuoc dat 58 trieu dongluong the gioi pha ky luc

Giá vàng hôm nay 5/8: Trong nước đạt 58 triệu đồng/lượng, thế giới phá kỷ lục

Giá vàng trong nước sáng ngày 5/8 tăng mạnh, tiến sát mốc 59 triệu đồng/lượng.  
toyota trieu hoi hang tram xe dinh loi o viet nam

Toyota triệu hồi hàng trăm xe 'dính lỗi' ở Việt Nam

Lỗi được xác định trên xe Innova và Fortuner lắp ráp trong nước trong 6 tháng đầu năm nay. Các xe trong diện triệu hồi sẽ được siết chặt bu-lông kết ...
tt group cua bau hien dang ky dau tu hon 700 trieu usd vao thu do ha noi

T&T Group của “Bầu Hiển” đăng ký đầu tư hơn 700 triệu USD vào Thủ đô Hà Nội

Ngày 27/6, trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ...
tap doan flc ky ghi nho dau tu ba du an trong diem tai ha noi

Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư ba dự án trọng điểm tại Hà Nội

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển” diễn ra sáng ngày 27/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố ...
vi sao tpbank man nong voi trai phieu doanh nghiep

Vì sao TPBank mặn nồng với trái phiếu doanh nghiệp?

Định hướng ngân hàng số của TPBank phụ thuộc vào tương lai, hiện, ngân hàng cần tăng phát hành trái phiếu và khả năng thực hiện một số kỹ thuật ...
hinh anh may tho cua vingroup xuat hien tren truyen thong quoc te

Hình ảnh máy thở của Vingroup xuất hiện trên truyền thông quốc tế

Hình ảnh bên trong khu sản xuất máy thở của Vingroup được phóng viên ảnh 3 hãng thông tấn AFP, Bloomberg và Reuters khai thác đang gây sốt và được ...
vinamilk khoi dong chuong trinh quan tri vien tap su 2020

Vinamilk khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020”

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức khởi động chương trình “Quản trị viên tập sự 2020” nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ để đào tạo ...
khanh thanh cac cong trinh chao mung dai hoi dang bo agribank lan thu x nhiem ky 2020 2025

Khánh thành các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29/7/2020, Agribank tổ chức Lễ khánh thành công trình nhà lớp học đa năng xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ và công trình nhà lớp học Trường phổ thông ...
kiem tra dieu kien thi cong du an tms land dam coi

Kiểm tra điều kiện thi công Dự án TMS Land Đầm Cói

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện thi công Dự án ...
ba c ninh do thi pho moi huye n que vo dat tieu chuan do thi loai iv

Bắc Ninh: Đô thị Phố Mới huyện Quế Võ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Mới đây, Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn ...
du an dung liet green city rao ban cong khai khi chua du dieu kien phap ly

Dự án Dũng Liệt Green City: Rao bán công khai khi chưa đủ điều kiện pháp lý

Dự án Dũng Liệt Green City (Bắc Ninh) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Khu Đô Thị làm chủ đầu tư (CĐT). Dù chưa có ...
Phiên bản di động