Khánh Hoà: Nỗ lực phấn đấu để xây dựng và phát triển

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Tạp chí Người cao tuổi

Phóng viên: Xin ông cho biết một vài nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Từ năm 2016, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Khánh Hòa liên tục đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, đặc biệt là hậu quả nặng nề do thiên tai xảy ra liên tiếp trong các năm 2017, 2018. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, nền kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa vẫn đạt được những kết quả tương đối khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 7,6%/năm. Thu nội địa năm 2019 đạt 15,708 nghìn tỉ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2016. Đến cuối năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 49/94 xã (đạt 52,1%). Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 57,6%, số lao động có việc làm tăng bình quân 13,85 nghìn người/năm. Toàn tỉnh có 31,3 giường bệnh và 7,5 bác sĩ trên 10.000 dân, bảo hiểm y tế đạt 90,34%; tỉ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 95%; hộ nghèo giảm còn 3,06%; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bước sang năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế 4 tháng đầu năm 2020 của tỉnh đều giảm so với cùng kì.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Phóng viên: Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra khắp cả nước. Xin ông cho biết đôi điều về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở Khánh Hòa?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 về triển khai đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020 - 2025; ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Vật chất và các văn bản hướng dẫn xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ và các kế hoạch về công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội...

- Tỉnh ủy đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020 - 2025. Đã tổ chức lấy ý kiến trong toàn Đảng bộ để chỉnh lí nội dung, gửi xin ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị phê duyệt. Tỉnh ủy cũng đã thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kì 2020 - 2025.

- Đảng bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương cơ bản đã thực hiện xong quy trình các bước, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Hiện nay, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện văn kiện và đề án nhân sự trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

- Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/8/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tổ chức trong tháng 10/2020.

Một góc bãi biển TP Nha Trang
Một góc bãi biển TP Nha Trang

Phóng viên: Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới, xin ông cho biết Khánh Hòa sẽ tập trung vào những mục tiêu cơ bản nào?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Bên cạnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Khánh Hòa sẽ tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, bao gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, bao gồm: TP Nha Trang, vịnh Cam Ranh và Khu kinh tế Vân Phong; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tập trung vào các ngành: dịch vụ du lịch biển, đảo chất lượng cao; công nghiệp, cảng biển, vận tải biển - hàng không; kinh tế đảo; nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết cấu hạ tầng đạt tiêu chuẩn đô thị trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

- Thực hiện có hiệu quả tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

- Triển khai có hiệu quả đường lối, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỉ luật, kỉ cương công vụ; phát huy dân chủ, thu hút sự tham gia của Nhân dân để xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo, phục vụ.

Phóng viên: Nhân ngày báo chí Việt Nam 21/6, ông có nhận xét gì vai trò của báo chí, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi đối với công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương?

Ông Nguyễn Tấn Tuân: Báo chí những năm qua đã đồng hành và chung sức với Khánh Hòa trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Báo chí đã làm tốt chức năng là cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền các cấp với Nhân dân; tuyên truyền, phản ánh trên tất cả các lĩnh vực xã hội, các sự kiện lớn, nhỏ của tỉnh, đời sống của Nhân dân; phát hiện biểu dương nhiều nhân tố điển hình, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ tệ nạn xã hội; quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa và con người Khánh Hòa đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong các sự kiện lớn như bão lụt, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 vừa qua, các nhà báo đã xông pha như những chiến binh khắp mọi địa bàn, trong mọi thời điểm, kịp thời đưa những thông tin mới nhất, nóng nhất đến với cộng đồng; góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh khắc phục khó khăn, hạn chế thiệt hại, nhanh chóng ổn định các hoạt động xã hội và đời sống nhân dân… Riêng đối với Báo Người cao tuổi, nay là Tạp chí Người cao tuổi đã bám sát thực tiễn, phản ánh những mặt được, chưa được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có những bài viết phản ánh các vấn đề liên quan đến đất đai, góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương được Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn báo chí cuả Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tạp chí Người cao tuổi sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn tỉnh để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu xây dựng Khánh Hòa nhanh chóng trở thành tỉnh giàu đẹp của Nam Trung bộ và cả nước, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.

Nguyễn Xuân (Thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

CenLand của 'shark' Hưng gian lận thuế, bị HOSE cắt margin

CenLand của 'shark' Hưng gian lận thuế, bị HOSE cắt margin

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo đưa cổ phiếu CRE của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) vì hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
Toyota Vios tự bốc cháy, luật sư “mổ xẻ ông lớn”

Toyota Vios tự bốc cháy, luật sư “mổ xẻ ông lớn”

Riêng về nhà sản xuất Toyota, ngoài trách nhiệm luật định của họ đối với chất lượng sản phẩm, đây còn là thời điểm quan trọng để người tiêu dùng đánh giá Toyota có thực sự đáng tin trong tương lai nữa hay không?
Hà Nội: Biến văn phòng thành khách sạn không phép, Công ty CP Du lịch Thương mại Trung Phong bị xử phạt 40 triệu đồng

Hà Nội: Biến văn phòng thành khách sạn không phép, Công ty CP Du lịch Thương mại Trung Phong bị xử phạt 40 triệu đồng

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Trung Phong, do đã có hành vi cải tạo toà nhà văn phòng thành căn hộ khách sạn khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Giá vàng SJC đồng loạt giảm sáng 22/1

Giá vàng SJC đồng loạt giảm sáng 22/1

Trong phiên giao dịch sáng 22/1, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm từ 50.000 - 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá vàng đang đứng ở mức 1.860 USD/ounce.
CenLand bị phạt và truy thu thuế hơn 2,7 tỉ đồng

CenLand bị phạt và truy thu thuế hơn 2,7 tỉ đồng

Ngày 15/1/2021, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, MCK: CRE).

Tin khác

Thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến của Công ty Gold Game Việt Nam

Thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến của Công ty Gold Game Việt Nam
Công ty Gold Game Việt Nam vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi toàn bộ giấy phép kinh doanh trò chơi trực tuyến.

Một doanh nghiệp Hải Dương nhận án phạt kịch khung vì sản xuất hàng giả

Một doanh nghiệp Hải Dương nhận án phạt kịch khung vì sản xuất hàng giả
Công ty TNHH May Đăng Linh HD (địa chỉ ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương) vừa nhận mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh 2 tháng.

Vướng đất rừng tự nhiên, Dự án thủy điện sông Âm sẽ đi về đâu?

Vướng đất rừng tự nhiên, Dự án thủy điện sông Âm sẽ đi về đâu?
“Ì ạch” hơn một thập kỷ lại vướng thêm diện tích đất rừng tự nhiên chưa thể chuyển đổi mục đích sử dụng, liệu Dự án thủy điện sông Âm (do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Việt Nam – thành viên Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư) có đủ điều kiện để triển khai tiếp hay không?

Sáng 21/1, giá vàng thế giới tăng vọt

Sáng 21/1, giá vàng thế giới tăng vọt
Sáng 21/1, giá vàng thế giới tăng vọt, tiến về sát ngưỡng 1.900 USD/ounce, do nhà đầu tư hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tăng kích thích để hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng cũng đang giao dịch trên mức 56,5 triệu đồng/lượng.

Có phải Toyota là “ông lớn” nên muốn làm gì thì làm?

Có phải Toyota là “ông lớn” nên muốn làm gì thì làm?
Mặc dù cơ quan công an kết luận chiếc xe Toyota Vios bị cháy không có sự tác động của người khác hoặc nguyên nhân khác, thế nhưng hãng xe Toyota vẫn bác kết luận của công an để từ chối bảo hành cho khách hàng. Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và sự hoài nghi về khâu hậu mãi, cách ứng xử với khách hàng của một hãng xe lớn...

Yến Sào Sài Gòn "nổ" công dụng như thuốc, người cao tuổi cần cẩn trọng

Yến Sào Sài Gòn "nổ" công dụng như thuốc, người cao tuổi cần cẩn trọng
Trên trang yensaosaigon.com một số sản phẩm từ Yến Sào được "nổ" công dụng như thuốc chữa bệnh bằng cách kèm thêm một số từ như "Hỗ trợ điều trị"; "Điều trị"..., thậm chí có sản phẩm còn được quảng bá kèm công dụng "Ức chế tế bào ung thư".
Xem thêm
Toyota Vios tự bốc cháy, luật sư “mổ xẻ ông lớn”

Toyota Vios tự bốc cháy, luật sư “mổ xẻ ông lớn”

Riêng về nhà sản xuất Toyota, ngoài trách nhiệm luật định của họ đối với chất lượng sản phẩm, đây còn là thời điểm quan trọng để người tiêu dùng ...
Giá vàng SJC đồng loạt giảm sáng 22/1

Giá vàng SJC đồng loạt giảm sáng 22/1

Trong phiên giao dịch sáng 22/1, giá vàng SJC trong nước đồng loạt giảm từ 50.000 - 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá vàng đang ...
Sáng 21/1, giá vàng thế giới tăng vọt

Sáng 21/1, giá vàng thế giới tăng vọt

Sáng 21/1, giá vàng thế giới tăng vọt, tiến về sát ngưỡng 1.900 USD/ounce, do nhà đầu tư hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tăng kích thích để ...
CenLand của 'shark' Hưng gian lận thuế, bị HOSE cắt margin

CenLand của 'shark' Hưng gian lận thuế, bị HOSE cắt margin

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo đưa cổ phiếu CRE của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) vào danh sách không ...
Vừa lên sàn, cổ phiếu ABBank đã “rớt” giá

Vừa lên sàn, cổ phiếu ABBank đã “rớt” giá

Cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình đỏ rực trong những phiên đầu lên sàn UpCom. ABB chốt phiên cuối năm 2020 với giá 13.500 đồng/cp, khối lượng ...
Vì sao, “gà đẻ trứng vàng” Saigon Co.op hấp dẫn tổ chức bên ngoài?

Vì sao, “gà đẻ trứng vàng” Saigon Co.op hấp dẫn tổ chức bên ngoài?

Tại Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Thanh tra TP.Hồ ...
Thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến của Công ty Gold Game Việt Nam

Thu hồi toàn bộ giấy phép trò chơi trực tuyến của Công ty Gold Game Việt Nam

Công ty Gold Game Việt Nam vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi toàn bộ giấy phép kinh doanh trò chơi trực tuyến.
Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên – Hành trình bền bỉ của TH mang tới hạnh phúc đích thực cho người tiêu dùng

Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên – Hành trình bền bỉ của TH mang tới hạnh phúc đích thực cho người tiêu dùng

Hơn chục năm bước chân vào thị trường đồ uống, giá trị lớn nhất mà thương hiệu TH đạt được có lẽ là vị trí trong trái tim mỗi người ...
Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ

Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans) vừa bị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu thuế tổng ...
Hà Nội: Biến văn phòng thành khách sạn không phép, Công ty CP Du lịch Thương mại Trung Phong bị xử phạt 40 triệu đồng

Hà Nội: Biến văn phòng thành khách sạn không phép, Công ty CP Du lịch Thương mại Trung Phong bị xử phạt 40 triệu đồng

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Trung Phong, do đã có hành vi cải ...
CenLand bị phạt và truy thu thuế hơn 2,7 tỉ đồng

CenLand bị phạt và truy thu thuế hơn 2,7 tỉ đồng

Ngày 15/1/2021, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Bất động sản ...
Trường hợp nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Trường hợp nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Chuyển nhượng bất động sản nói chung và chuyển nhượng đất nông nghiệp nói riêng hiện đã và đang trở thành các giao dịch khá phổ biến trên thị trường. ...
Phiên bản di động