Bộ Xây dựng sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2021 - 2023:

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và tập trung xây dựng Luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021 -2023 của Bộ Xây dựng. Bên cạnh những kết quả đã được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ sẽ đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và tập trung xây dựng pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản.

Nhiều kết quả tích cực đã đạt được

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã nỗ lực thực hiện các chương trình, mục tiêu theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Xây dựng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng trong nửa năm qua đã tăng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 0,82% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 42%. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,6m2 sàn/người. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt 95,1%. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 16,3%. Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom xử lý đạt khoảng 16,3%. Về tình hình sản xuất một số vật liệu xây dựng chủ yếu, sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng, gạch ốp lát và sứ vệ sinh trong 6 tháng đầu năm 2023 đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và tập trung xây dựng Luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021 -2023 của Bộ Xây dựng.

Đối với công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời đảm bảo công tác lập, thẩm định các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng theo phân cấp. Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng tiếp tục đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới, triển khai Luật Kiến trúc và Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị…

Về quản lý phát triển đô thị, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tiếp tục thực hiện công tác thẩm định công nhận phân loại đô thị theo theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

Bộ sẽ tập trung xây dựng Luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được từ đầu năm, Bộ Xây dựng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng theo đúng tiến độ, trong đó tập trung hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023); xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm tiến độ; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị, dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng các mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và tập trung xây dựng Luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản
Lãnh đạo Bộ Xây dựng tham dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021 -2023.

Về đánh giá giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2021 - 2023, Bộ Xây dựng đã xác định đúng, đầy đủ, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ lớn, then chốt, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực, cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao giai đoạn 2021 - 2023. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thực hiện trách nhiệm giải trình chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề trọng tâm, được xã hội quan tâm. Bộ Xây dựng cũng xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật về xây dựng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng; tích cực phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn chặn nguy cơ “bong bóng” bất động sản trong những tháng đầu năm 2022 và sự suy giảm của thị trường bất động sản; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy mạnh tiến độ các quy hoạch Ngành quốc gia được Chính phủ giao và các chương trình, đề án được duyệt thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội

Đối với công tác quản lý, phát triển nhà ở, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng cộng 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp được khởi công với khoảng 18.768 căn. Trên cả nước đã thực hiện giải ngân được trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Thực hiện giải ngân gói hỗ trợ cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã 3 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay và gửi Ngân hàng Nhà nước 21 dự án đủ điều kiện với quy mô 19.897 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.179 tỷ đồng.

Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và tập trung xây dựng Luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở và bất động sản
Toàn cảnh Bộ Xây dựng Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021 -2023.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030)”. Tính đến ngày 18/6/2023, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị với quy mô khoảng 19.516 căn. Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp cụ thể.

Trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ của đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”.

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng, các đơn vị của Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030; Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến 2025...

Về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó đẩy mạnh phân cấp, tạo chủ động cho địa phương; làm rõ, minh bạch hóa quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử…

Trong thời gian tới, Bộ sẽ phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 8/2023. Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật cấp, thoát nước trình Chính phủ trước ngày 1/11/2023; tập trung đôn đốc các địa phương triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị biểu dương nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương nhằm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực, mang tính toàn diện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thời gian qua; qua đó chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và giữa các đơn vị thuộc Bộ với các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng; cập nhật, vận hành hiệu quả hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật ngành Xây dựng; tích cực triển khai, áp dụng BIM; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để triển khai và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2023, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2023 của ngành Xây dựng.

Thế Thực - Trần Thao

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Sáng 16/4, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tham gia Đoàn có các đồng chí Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên BĐD, Ban Công tác NCT, Hội NCT tỉnh.
Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác Hội NCT Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình…
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Sáng 15/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời đến từ Việt Nam và Trung Quốc.
Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Ngày 15/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tin khác

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn
Ngày 14/4, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel - Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp, tiếp tục leo thang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan
Chiều 11/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về nội dung báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4.

VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”

VIDEO: Hội thảo khoa học “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”
Sáng 10/4, tại thành phố Ninh Bình, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26 trong nhiệm kỳ
Sáng 11/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2024 - phiên họp thứ 4 của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới

Biến những thách thức của xu hướng già hóa dân số thành cơ hội phát triển mới
Ngày 10/4/2024, tại tỉnh Ninh Bình, Hội NCT Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học: “Già hóa dân số ở Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng đăng bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh G20
Chiều 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa liên bang Brazil Mauro Vieira đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9-10/4.

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Biểu dương gương điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới
Nhiều tập thể, cá nhân vừa được Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) tỉnh Thanh Hóa biểu dương trong thực hiện phong trào hiến đất chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”

Mối quan tâm không của riêng cử tri cao tuổi “TP Hoa phượng đỏ”
Theo đánh giá của các cử tri là người cao tuổi ở TP Hải Phòng, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt với trách nhiệm, uy tín của Hội NCT Việt Nam và sự chung tay của các tổ chức cá nhân, công tác NCT đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện. NCT tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, hiến công hiến kế xây dựng quê hương, đất nước.

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Việt Nam trúng cử Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027
Mới đây, Hội đồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng chấp hành cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.

Cần có chính sách đầy đủ, toàn diện cho NCT cả trước mắt và lâu dài

Cần có chính sách đầy đủ, toàn diện cho NCT cả trước mắt và lâu dài
Ngày 10/4, tại TP Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học “Già hóa dân số (GHDS) Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn nhanh một số đại biểu tham dự Hội thảo về nội dung trên…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Thượng Hải
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, sáng 10/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm thành phố Thượng Hải.

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam

Phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam
Tiếp tục chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa (từ 7-12/4/2024), sáng 9/4/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh…

Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm

Ban Bí thư khai trừ Đảng với 7 đảng viên vi phạm
Ngày 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Xem thêm
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời
Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu: Bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Ngày 15/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 38/CĐ-TTg về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Tạo điều kiện hết sức để Hội hoạt động hiệu quả

Sáng 16/4, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam tiếp tục có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên.
Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Vai trò to lớn, quan trọng không thể thay thế của NCT

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương với sự tham gia của gần 700 khách mời
Phiên bản di động