Những sai phạm tại Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT254 Bắc Kạn

Ai chịu trách nhiệm về việc giao Chủ đầu tư dự án ĐT254 không đủ điều kiện?

Việc để xảy ra quá nhiều vi phạm, sai phạm tại Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT254 Bắc Kạn nguyên nhân chính là việc UBND tỉnh Bắc Kạn giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư trong khi cơ quan này chưa đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT 254 là một trong những dự án giao thông lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, có tổng mức đầu tư lên đến hơn 800 tỷ đồng, chia làm 6 gói thầu, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ quá trình tổ chức đấu thầu đến thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình… dự án đã phát sinh nhiều sai phạm, có nguy cơ cao gây thất thoát tiền của của nhà nước.

Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.
Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Như Ngày mới Online đã phản ánh: Mặc dù chưa hoàn thành thi công, nhưng từ cuối năm 2019 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã cùng với các nhà thầu lập khống hồ sơ “Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán”, thể hiện các nhà thầu đã hoàn thành khối lượng công việc lũy kế trị giá 618.890.830.295 đồng để hoàn tất hồ sơ, đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn thanh toán số tiền trên trong khi trị giá tổng khối lượng công việc hoàn thành của các nhà thầu vào thời điểm này mới chỉ là 593.625.693.956 đồng.

Trong Văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Kạn ngày 16/6/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khẳng định: Hành vi xác nhận khống khối lượng công việc hoàn thành của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn với các nhà thầu trái quy định của pháp luật, dẫn đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã thanh toán 25.238.136.294 đồng cho khối lượng công việc hoàn thành được xác nhận khống theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn vào cuối năm 2019.”

Theo phân tích của các chuyên gia pháp luật: Ở đây hành vi chiếm đoạt tài sản đã được hình thành. Người chiếm đoạt đã dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ lừa cơ quan Nhà nước, rút tiền, chuyển tài sản chiếm đoạt được (tiền) vào nơi cất giữ do người chiếm đoạt lập nên (tài khoản tại ngân hàng thương mại).

Năng lực
Thông báo kết quả rà soát năng lực của Ban QLDA

Cũng theo các chuyên gia pháp luật, câu hỏi đặt ra là việc để xảy ra quá nhiều vi phạm, sai phạm tại Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT254 Bắc Kạn liệu có nguyên nhân chính là việc tỉnh Bắc Kạn giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư trong khi cơ quan này chưa đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ?

Cụ thể: Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, tại thời điểm quyết định giao làm chủ đầu tư Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT 254 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chưa đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Báo cáo số 995/BC-SXD ngày 21/8/2017, về kết quả rà soát năng lực hoạt động của các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 do ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn thời điểm đó ký cho biết, thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Cấp tỉnh có 2 Ban Quản lý dự án gồm Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Sau khi rà soát năng lực hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng Bắc Kạn kết luận: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn chỉ đủ điều kiện về số người ở lĩnh vực công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, còn 2 lĩnh vực là công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đều chưa đủ điều kiện.

Trong khi đó, tại mục c, Khoản 1, Điều 64, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ quy định: “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước:… Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành”.

Trên thực tế, theo đánh giá của Sở Xây dựng Bắc Kạn tại thời điểm tháng 8/2017 (tức là sau khi đã được giao làm chủ đầu tư dự án giao thông đường ĐT 254) số người thực tế của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn chỉ là 12 (mười hai) người có chuyên môn chuyên ngành phù hợp, đủ điều kiện.

Điều đáng lưu ý là cũng tại thời điểm này, dù có số lượng người ít hơn (33 cán bộ) nhưng đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn khẳng định Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn đủ điều kiện quản lý dự án chuyên ngành công trình giao thông.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, ngày 22/6/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn lại có Quyết định phê duyệt dự án số 868/QĐ-UBND, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT 254?

Theo các chuyên gia thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, việc thiếu cán bộ chuyên ngành đủ năng lực, chắp vá cán bộ, cán bộ hạn chế năng lực quản lý và chuyên môn… là nguyên nhân trực tiếp gây nên những sai phạm kéo dài tại Dự án Mở rộng, nâng cấp đường ĐT 254 của tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể, đó là: Việc khảo sát, thiết kế: Thay đổi, điều chỉnh cao độ đường đen khi thi công; thiếu

Báo cáo Kết quả rà soát năng lực hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 của Sở Xây dựng Bắc Kạn.
Báo cáo Kết quả rà soát năng lực hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017 của Sở Xây dựng Bắc Kạn.

chỉ dẫn kỹ thuật thi công lỗ rỗng dầm cầu; không có thuyết minh chi tiết biện pháo thi công bằng thù công và cơ giới; Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, dự toán gói thầu: Áp dụng định mức thu hồi cột, cáp viễn thông chưa tiết kiệm; không xác định lại cự ly vận chuyển đất đổ thải, tính sai khối lượng, sai đơn giá;

Công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng: Điều khoản tạm ứng hợp đồng xây dựng không quy định rõ đối tượng, nội dung và công việc cụ thể, không có thỏa thuận theo kế hoạch GPMB;

Công tác quản lý chất lượng, khối lượng, đơn giá, định mức: Đổ thải không đúng bãi đổ thải theo thiết kế, thiếu thủ tục xác định, nghiệm thu vị trí, trữ lượng và khối lượng đổ thải thực tế;

Gói thầu số 17 rà phá mom mìn vật nổ: Thiếu máy móc thi công thực tế, thiếu chữ kỹ người lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán, thanh toán chi phí khác không đúng quy định, bản vẽ hoàn công chưa đúng;

Công tác chấp hành chế độ tài chính kế toán: Lập, xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư chưa đúng thời điểm và xuất hóa đơn không đủ giá trị nghiệm thu. Nghiệm thu thanh toán vượt quyết toán A-B…

Đáng tiếc là, dù đã có khá nhiều cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, thậm chí là điều tra nhưng đến nay, nhiều vi phạm, sai phạm như Tạp chí Ngày mới Online đã chỉ ra và đưa tin vẫn chưa được giải quyết. Đặc biệt là vấn đề cá nhân, tập thể nào phải chịu trách nhiệm về việc giao Chủ đầu tư dự án đường ĐT254 không đủ điều kiện? Việc loại bỏ Ban Quản lý dự án chuyên ngành đủ điều kiện để chọn Ban Quản lý dự án chưa đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án có số vốn ngân sách lên đến 800 tỷ đồng càng khiến dư luận nghi ngờ về sự thiếu minh bạch, dân chủ, công bằng và lộ rõ lợi ích nhóm ở đây.

Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin.

Tường Vy- Anh Khoa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Thái Nguyên: Mất bò mới lo làm chuồng?

Sau vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại mỏ than Yên Phước, huyện Đại Từ; mới đây UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.
Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng và truy tố đối với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Truy tố đối tượng mua bán hóa đơn “hợp pháp” cát lậu thi công đường bao biển đẹp nhất Hạ Long

Truy tố đối tượng mua bán hóa đơn “hợp pháp” cát lậu thi công đường bao biển đẹp nhất Hạ Long

Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố một đối tượng liên quan đến 8.126 m3 cát lậu được sử dụng cho Dự án đường bao biển Hạ Long.
Khám xét nơi ở của đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ

Khám xét nơi ở của đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Quảng Bình: Bắt đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, chống người thi hành công vụ

Không chỉ ngang ngược, bất chấp lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thông chốt, đối tượng Phan Ngọc Sơn sau đó còn quay lại tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt khiến y dính vòng lao lý

Tin khác

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em

Thanh niên tiếp thị nước giải khát đâm chết 2 chị em
Nam thanh niên 30 tuổi làm nghề tiếp thị nước giải khát đã đâm 3 chị em của người tình. Trong đó, 2 người chết, 1 nạn nhân đang cấp cứu.

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Cách chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nguyễn Đình Duyệt do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ủy ban Kiểm tra TW.

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quảng Bình: Bắt giám đốc công ty kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Vốn điều lệ của Công ty thực chất chỉ không đồng, nhưng Cao Tiến Dũng đã “nổ” lên 20 tỷ, sau đó kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt luôn 2 tỷ đồng của 12 cổ đông

‘Gạo ông Cua’ lại bị làm giả

‘Gạo ông Cua’ lại bị làm giả
Để ngặn chặn tình trạng gạo ST25 giả, doanh nghiệp của ông Cua đã cho ra sản phẩm có gắn hình “cha đẻ”, tem chống hàng giả… Nhưng chỉ vài ngày sau trên thị trường lại xuất hiện bao bì y chang.

Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La

Bắt nhóm đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La
Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhóm 4 đối tượng nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La về hành vi Cố ý gây thương tích.
Xem thêm
TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao kháng nghị Giám đốc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án

TAND Tối cao nhận định: Các nguyên đơn yêu cầu chia di sản bằng hiện vật (chia đất) mà không nhận giá trị. Nhưng Tòa án cấp phúc thẩm lại chia cho bị đơn nhận toàn bộ nhà đất tranh chấp là không công bằng, không bảo đảm quyền lợi của đương sự, là cơ sở để có kháng nghị Giám đốc thẩm và thông báo tạm đình chỉ thi hành án...
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Sau khi “sếp” Nguyễn Văn Gấu rời khỏi chức vụ, Cục phó Bùi Phú Hưng được thăng chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ngày 2/7/2018. Vừa lên chức, tân Cục trưởng Bùi Phú Hưng nhận ra Phán quyết Trọng tài “3 sai” không thể thực hiện, nên ký ngay văn bản gửi TAND TP Hồ Chí Minh, nơi công nhận Phán quyết Trọng tài. Tiếp đó, tân Cục trưởng ký một loạt văn bản nhằm sửa sai. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, vị tân Cục trưởng lại “giở quẻ”, nhất nhất chiều theo CPL, thể hiện quyết ép chủ đầu tư vào đường cùng, khai tử Dự án, để “ôm” 130 ha đất…
Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Khẳng định “Phán quyết Trọng tài không thực hiện được”, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An vẫn cố tình làm trái? (Tiếp theo)

Phán quyết Trọng tài buộc Công ty Hồng Phát và CPL” phải thành lập “Công ty liên doanh” theo Luật Đầu tư năm 2005. Nhưng, khi Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thì không còn quy định hình thức đầu tư thành lập “Công ty liên doanh” giữa Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài; và đến Luật Đầu tư năm 2020, hình thức đầu tư “liên doanh” kiểu này cũng không còn tồn tại.
Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Công an huyện Hoài Đức cần khởi tố

Ngay sau khi ông Ngô Văn Hiểu, thành viên Tổ trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại đình làng thôn Phương Quan, xã Vân Côn bị đối tượng Nguyễn Duy Chức, Nguyễn Văn Công trú cùng thôn chửi bới, đánh đập khiến ông phải nhập viện điều trị…Hiện nay, Công an huyện Hoài Đức đang vào cuộc làm rõ.
Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Cần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng của Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc tọa lạc tại tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng vì người dân cho rằng giá đền bù thấp.
Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong văn bản của Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cung cấp cho Tòa án!

Dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về tính khách quan và căn cứ pháp lí nào để ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa ký Văn bản số 200/UBND-TP ngày 12/7/2021,
Mức lương hưu theo Luật BHXH

Mức lương hưu theo Luật BHXH

Hỏi: Tôi (58 tuổi) đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 30 năm 8 tháng thì nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quyết định này, tôi chỉ được hưởng lương hưu tỉ lệ là 69%. Vậy, vì sao tôi không được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%? Căn cứ theo quy định cụ thể nào? Trần Văn Duy (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang)
Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Thủ tục thay đổi tên khai sinh

Hỏi: Con trai tôi năm nay được 15 tuổi, nay tôi muốn đổi tên khai sinh cho cháu có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào? (Trần Văn Đỗ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)
Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Làm thế nào tránh "sập bẫy" hợp đồng giả cách?

Thời gian gần đây, nhiều người dân đã "ngậm trái đắng" khi thực hiện "hợp đồng giả cách" để che giấu bản chất của giao dịch dân sự vay tiền. Chuyên gia pháp lý đã có những phân tích xung quanh vấn đề này.
Phiên bản di động