Vận hội mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy năng lực!

Những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam có những thay đổi hết sức căn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) phát triển. Đến nay, DNN&V chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và cả về nội lực của khu vực DNN&V có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế. Là người đại diện của cộng đồng DNN&V, tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Thái Bình, TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam có buổi trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi.
Ông Nguyễn Văn Thân cho biết: Phải nói rằng, ngay sau khi giành được độc lập, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy vai trò của giới công thương (nay là DNN&V) trong công cuộc kiến thiết đất nước. Chỉ sau hơn một tháng giành được chính quyền, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư biểu dương tinh thần yêu nước của tổ chức Công thương cứu quốc đoàn, đã nhấn mạnh "Giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng".
TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam
TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam

Từ nhận thức đó, vai trò của DNN&V đã được nghị quyết Đại hội Đảng các khóa xác lập là một bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, trong 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, phương thức kinh doanh và phân phối. Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách đồng bộ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Cùng với thành phần kinh tế khác, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, ngày 3/6/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế tư nhân đã có sự phát triển nhanh chóng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và cải thiện an sinh xã hội, v.v... DNN&V là bộ phận quan trọng trong thành phần kinh tế tư nhân và chiếm tỉ lệ lớn trong cộng đồng DN Việt Nam. Hiện nay cả nước có khoảng 800.000 DNN&V, chiếm gần 98% tổng số DN, với tổng vốn đăng kí gần 140 tỉ USD. Hằng năm các DNN&V đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 30% và thu hút gần 60% lao động.

Đó là sự phát triển tích cực, mở ra diện mạo mới của nền kinh tế quốc dân theo định hướng của Đảng. Để tạo môi trường lành mạnh, hành lang pháp lí cho các DN, Chính phủ đã không ngừng triển khai các giải pháp đồng bộ, tạo động lực cho DN phát triển. Từ năm 2014 đến nay, Chính phủ đã trình và Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư, Luật DN (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Cạnh tranh, Luật Hỗ trợ DNN&V. Cùng với đó, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Phá sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập DN đã tác động tích cực tới cộng đồng DN.

Hằng năm, Chính phủ đã ban hành kịp thời các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mà các DNN&V đặt ra, như Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016, Nghị quyết số 75/NQ-CP, ngày 9/8/2017, Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 3/10/2017, Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 15/5/2018, Nghị quyết số số 39/NQ-CP, ngày 10/5/2019. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ và phong trào khởi nghiệp, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 8/3/2018, Nghị định 38/NĐ-CP ngày 11/3/2018.

Vận hội mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy năng lực!

Với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại diện cho các DNN&V cả nước, Hiệp hội DNN&V Việt Nam đã có nhiều đề suất, tiếng nói trong các diễn đàn của Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước nêu trên, đã tạo hành lang pháp lí cho các DNN&V có cơ hội phát triển.

Với sự tín nhiệm của Hiệp hội DNN&V Việt Nam giới thiệu tôi ứng cử Quốc hội khóa XV, nếu tái đắc cử, với tư cách là người đại diện cho các DNNVV cả nước trong các diễn đàn Quốc hội, tôi tiếp tục đề suất với Đảng và Nhà nước một số giải pháp tạo sự ổn định phát triển bền vững cho các DNNVV. Cụ thể như sau:

Một là: Đề xuất với Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống kinh doanh minh bạch, công bằng lành mạnh, tạo thuận lợi tối đa cho các DN khi tham gia vào thị trường trong và ngoài nước. Ban hành hệ thống chính sách đồng bộ, ổn định lâu dài đối với hoạt động của khu vực DNN&V. Hỗ trợ DNN&V bằng các giải đáp các vấn đề vướng mắc về luật pháp, đăng kí DN. Sớm hoàn thiện ban hành cơ chế chính sách phù hợp tạo hành lang pháp lí cho 5,2 triệu hộ sản xuất kinh doanh cá thể tham gia chuỗi giá trị kinh tế, trở thành vệ tinh cho các DN.

Hai là: Tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ trong việc cải cách mức thuế, cắt giảm các thủ tục đăng kí DN. Đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành giảm bớt các cuộc thanh, kiểm tra không cần thiết với DNN&V. Có cơ chế cắt giảm thuế thu nhập DN để hỗ trợ DNN&V tạo việc làm cho xã hội.

Ba là: Vận động các DNN&V phải nêu cao ý thức vươn lên, phát huy lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh của mình trong nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt các DNN&V cần biết tận dụng tối đa, những tiềm lực về vốn, nhân lực, thị trường, văn hóa, kinh nghiệm kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với các DN lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Nhanh chóng tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu trong vài năm tới thực hiện số hóa 800.000 DN, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và tiến bộ của nhân loại.

Với định hướng phát triển kinh tế 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2045 của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và trên cơ sở hành lang pháp lí mà Đảng và Nhà nước đã ban hành là vận hội mới để các DNN&V tạo đà bứt phá, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Trọng Thắng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phú Quốc: Loại hình bất động sản nào đang được giới đầu tư săn đón?

Phú Quốc: Loại hình bất động sản nào đang được giới đầu tư săn đón?

Với 38% dân số toàn cầu, thế hệ Gen Y và Gen Z đang chi phối mạnh mẽ sự phát triển của ngành dịch vụ lưu trú thế giới. Trong đó, Boutique Hotel tại siêu quần thể tỷ đô Phú Quốc United Center đang là mô hình lý tưởng đáp ứng thị hiếu đặc trưng của nhóm du khách này: vừa túi tiền – độc đáo – trọn vẹn, được giới đầu tư bất động sản săn đón.
Vĩnh Phúc liên tiếp vượt khó, thực hiện xuất sắc “mục tiêu kép”

Vĩnh Phúc liên tiếp vượt khó, thực hiện xuất sắc “mục tiêu kép”

6 tháng đầu năm 2021, Vĩnh Phúc vượt lên đứng đầu các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 3 cả nước về tăng trưởng kinh tế giữa thời dịch bệnh. Sau 9 tháng, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt cột mốc tăng trưởng 9,26%. Kèm theo đó, nhiều chỉ số KT-XH khác cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là những con số biết nói, khẳng định tỉnh Vĩnh Phúc đã kiên cường, nỗ lực vượt khó, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội…
Chậm niêm yết chứng khoán, Dược Mediplantex (MED) bị phạt 300 triệu đồng

Chậm niêm yết chứng khoán, Dược Mediplantex (MED) bị phạt 300 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính số tiền 300 triệu đồng đối với Mediplantex vì đã có hành vi vi phạm hành chính niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.
Những dự án ấn tượng trong hành trình 20 năm của FLC

Những dự án ấn tượng trong hành trình 20 năm của FLC

Sau 2 thập kỷ phát triển (2001 – 2021), FLC đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hành trình đánh thức những vùng đất tiềm năng qua hệ thống quần thể nghỉ dưỡng sân golf tiêu chuẩn quốc tế, cho đến chuỗi khu đô thị, tổ hợp chung cư – văn phòng – trung tâm thương mại cao cấp trải dài từ Bắc vào Nam.
Dự án đầu tiên của Flamingo tại Thanh Hóa chính thức được khởi công

Dự án đầu tiên của Flamingo tại Thanh Hóa chính thức được khởi công

Dự án Flamingo Hải Tiến được Tập đoàn Flamingo chính thức khởi công ngày 16/10 tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu của chủ đầu tư sau thành công của hàng loạt dự án tại Đại Lải (Vĩnh Phúc) và Cát Bà (Hải Phòng).

Tin khác

Thanh Hóa : Flamingo khởi công xây dựng thiên đường giải trí về đêm

Thanh Hóa : Flamingo khởi công xây dựng thiên đường giải trí về đêm
Ngày 16/10 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Dự án Flamingo Hải Tiến với tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng, quy mô 19,3 ha chính thức được khởi công.

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng kit xét nghiệm và xe cứu thương hỗ trợ một số tỉnh, thành trên cả nước

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng kit xét nghiệm và xe cứu thương hỗ trợ một số tỉnh, thành trên cả nước
Vừa qua, nhằm tăng cường nguồn lực y tế hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng 500.000 kit xét nghiệm nhanh COVID – 19 cho 3 tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Đắk Lắk và 8 xe cứu thương cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Long An và Sóc Trăng, với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng.

Ngắm kiến trúc Indochine mãn nhãn trong hai resort của Sun Group được CN Traveller vinh danh

Ngắm kiến trúc Indochine mãn nhãn trong hai resort của Sun Group được CN Traveller vinh danh
Hai kiệt tác nghỉ dưỡng của Sun Group - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vừa một lần nữa chinh phục hàng trăm ngàn độc giả toàn cầu, để lọt top 25 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á của tạp chí CN Traveller (Mỹ).

Nam Phú Quốc - hấp lực từ “vùng đảo tỷ phú”

Nam Phú Quốc - hấp lực từ “vùng đảo tỷ phú”
Trên thế giới có đến hàng triệu hòn đảo lớn nhỏ, nhưng tại sao chỉ một vài trong số đó có thể đạt tới doanh thu tỷ đô từ du lịch và đầu tư? Câu trả lời nằm ở sự đầu tư bài bản vào hạ tầng du lịch hiện đại và những trải nghiệm đa dạng dành cho du khách. Và Nam Phú Quốc đang được định hình, để trở thành một hòn đảo như thế.

VinFast công bố 2 mẫu xe điện mới tại Los Angeles Auto Show 2021

VinFast công bố 2 mẫu xe điện mới tại Los Angeles Auto Show 2021
Ngày 15/10/2021, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố sẽ chính thức ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021 - một trong những triển lãm ô tô lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, VinFast sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng 2 mẫu ô tô điện hoàn toàn mới - VF e35 và VF e36 như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới.

Chuyên gia bất động sản “mách nước” đầu tư chắc thắng hậu Covid-19

Chuyên gia bất động sản “mách nước” đầu tư chắc thắng hậu Covid-19
Trong khi chứng khoán đỏ lửa, giá vàng thất thường như diễn xiếc thì bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, làm sao để đón đầu xu thế phát triển của thị trường bất động sản hậu Covid-19 nhằm lựa chọn được phân khúc đầu tư phù hợp nhất vẫn luôn là điều mà đông đảo các nhà đầu tư băn khoăn. Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên Ngày mới Online đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Tùng Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng - Phát triển nhà 379 để làm rõ hơn về vấn đề này.
Xem thêm
Chậm niêm yết chứng khoán, Dược Mediplantex (MED) bị phạt 300 triệu đồng

Chậm niêm yết chứng khoán, Dược Mediplantex (MED) bị phạt 300 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính số tiền 300 triệu đồng đối với Mediplantex vì đã có hành vi vi phạm hành chính niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.
VinFast công bố 2 mẫu xe điện mới tại Los Angeles Auto Show 2021

VinFast công bố 2 mẫu xe điện mới tại Los Angeles Auto Show 2021

Ngày 15/10/2021, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố sẽ chính thức ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu tại Los Angeles Auto Show 2021 - một trong những triển lãm ô tô lớn nhất toàn cầu. Đặc biệt, VinFast sẽ lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng 2 mẫu ô tô điện hoàn toàn mới - VF e35 và VF e36 như một dấu mốc quan trọng trên lộ trình tiến ra thế giới.
9 tháng đầu năm, SHB đạt 5.055 tỷ đồng lợi nhuận, gấp đôi cùng kỳ

9 tháng đầu năm, SHB đạt 5.055 tỷ đồng lợi nhuận, gấp đôi cùng kỳ

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 với nhiều chỉ tiêu tài chính tăng trưởng bứt phá. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 86% kế hoạch cả năm.
Thanh Hóa : Flamingo khởi công xây dựng thiên đường giải trí về đêm

Thanh Hóa : Flamingo khởi công xây dựng thiên đường giải trí về đêm

​​​​​​​Ngày 16/10 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Dự án Flamingo Hải Tiến với tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng, quy mô 19,3 ha chính thức được khởi công.
Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng

Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng

Ngày 7/10, UBND Tỉnh Quảng Trị/Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW) cho Tổ hợp các nhà đầu tư, bao gồm: Tập đoàn T&T Group, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) và Tổng Công ty khí Hàn Quốc (KOGAS). Tổng vốn đầu tư giai đoạn I dự án lên tới gần 54.000 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD).
'Hồ sơ Pandora' tiết lộ thiên đường thuế của nhiều lãnh đạo thế giới

'Hồ sơ Pandora' tiết lộ thiên đường thuế của nhiều lãnh đạo thế giới

Trong số những cái tên được nêu trong "Hồ sơ Pandora" có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Quốc vương Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, hay nữ ca sỹ Shakira...
Những dự án ấn tượng trong hành trình 20 năm của FLC

Những dự án ấn tượng trong hành trình 20 năm của FLC

Sau 2 thập kỷ phát triển (2001 – 2021), FLC đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hành trình đánh thức những vùng đất tiềm năng qua hệ thống quần thể nghỉ dưỡng sân golf tiêu chuẩn quốc tế, cho đến chuỗi khu đô thị, tổ hợp chung cư – văn phòng – trung tâm thương mại cao cấp trải dài từ Bắc vào Nam.
T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng kit xét nghiệm và xe cứu thương hỗ trợ một số tỉnh, thành trên cả nước

T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng kit xét nghiệm và xe cứu thương hỗ trợ một số tỉnh, thành trên cả nước

Vừa qua, nhằm tăng cường nguồn lực y tế hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng 500.000 kit xét nghiệm nhanh COVID – 19 cho 3 tỉnh Hải Dương, Gia Lai, Đắk Lắk và 8 xe cứu thương cho 8 tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Long An và Sóc Trăng, với tổng giá trị gần 30 tỷ đồng.
Sun Group đưa hai thương hiệu quản lý khách sạn và căn hộ dịch vụ đẳng cấp của Tập đoàn Ascott lần đầu chạm bước tới Việt Nam

Sun Group đưa hai thương hiệu quản lý khách sạn và căn hộ dịch vụ đẳng cấp của Tập đoàn Ascott lần đầu chạm bước tới Việt Nam

Ngày 11/10, lễ ký kết giữa Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn The Ascott Limited (Ascott), đã chính thức khởi đầu mối quan hệ hợp tác giữa hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam và thế giới, trong việc vận hành siêu dự án Khu phức hợp cao cấp đa chức năng Tây Hồ View tại Hà Nội.
Phú Quốc: Loại hình bất động sản nào đang được giới đầu tư săn đón?

Phú Quốc: Loại hình bất động sản nào đang được giới đầu tư săn đón?

Với 38% dân số toàn cầu, thế hệ Gen Y và Gen Z đang chi phối mạnh mẽ sự phát triển của ngành dịch vụ lưu trú thế giới. Trong đó, Boutique Hotel tại siêu quần thể tỷ đô Phú Quốc United Center đang là mô hình lý tưởng đáp ứng thị hiếu đặc trưng của nhóm du khách này: vừa túi tiền – độc đáo – trọn vẹn, được giới đầu tư bất động sản săn đón.
Dự án đầu tiên của Flamingo tại Thanh Hóa chính thức được khởi công

Dự án đầu tiên của Flamingo tại Thanh Hóa chính thức được khởi công

Dự án Flamingo Hải Tiến được Tập đoàn Flamingo chính thức khởi công ngày 16/10 tại Hoằng Hóa – Thanh Hóa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu của chủ đầu tư sau thành công của hàng loạt dự án tại Đại Lải (Vĩnh Phúc) và Cát Bà (Hải Phòng).
Ngắm kiến trúc Indochine mãn nhãn trong hai resort của Sun Group được CN Traveller vinh danh

Ngắm kiến trúc Indochine mãn nhãn trong hai resort của Sun Group được CN Traveller vinh danh

Hai kiệt tác nghỉ dưỡng của Sun Group - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay vừa một lần nữa chinh phục hàng trăm ngàn độc giả toàn cầu, để lọt top 25 khu nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á của tạp chí CN Traveller (Mỹ).
Phiên bản di động