Vận hội mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy năng lực!

Những năm gần đây, môi trường kinh doanh của Việt Nam có những thay đổi hết sức căn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V) phát triển. Đến nay, DNN&V chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Sự lớn mạnh cả về số lượng, quy mô hoạt động và cả về nội lực của khu vực DNN&V có tác động to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế. Là người đại diện của cộng đồng DNN&V, tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Thái Bình, TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam có buổi trao đổi với phóng viên Tạp chí Người cao tuổi.
Ông Nguyễn Văn Thân cho biết: Phải nói rằng, ngay sau khi giành được độc lập, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thấy vai trò của giới công thương (nay là DNN&V) trong công cuộc kiến thiết đất nước. Chỉ sau hơn một tháng giành được chính quyền, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư biểu dương tinh thần yêu nước của tổ chức Công thương cứu quốc đoàn, đã nhấn mạnh "Giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng".
TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam
TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNN&V Việt Nam

Từ nhận thức đó, vai trò của DNN&V đã được nghị quyết Đại hội Đảng các khóa xác lập là một bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt, trong 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn kiên định và nhất quán đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, phương thức kinh doanh và phân phối. Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách đồng bộ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng trước pháp luật. Cùng với thành phần kinh tế khác, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, ngày 3/6/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế tư nhân đã có sự phát triển nhanh chóng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và cải thiện an sinh xã hội, v.v... DNN&V là bộ phận quan trọng trong thành phần kinh tế tư nhân và chiếm tỉ lệ lớn trong cộng đồng DN Việt Nam. Hiện nay cả nước có khoảng 800.000 DNN&V, chiếm gần 98% tổng số DN, với tổng vốn đăng kí gần 140 tỉ USD. Hằng năm các DNN&V đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 30% và thu hút gần 60% lao động.

Đó là sự phát triển tích cực, mở ra diện mạo mới của nền kinh tế quốc dân theo định hướng của Đảng. Để tạo môi trường lành mạnh, hành lang pháp lí cho các DN, Chính phủ đã không ngừng triển khai các giải pháp đồng bộ, tạo động lực cho DN phát triển. Từ năm 2014 đến nay, Chính phủ đã trình và Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư, Luật DN (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Cạnh tranh, Luật Hỗ trợ DNN&V. Cùng với đó, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Phá sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập DN đã tác động tích cực tới cộng đồng DN.

Hằng năm, Chính phủ đã ban hành kịp thời các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mà các DNN&V đặt ra, như Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016, Nghị quyết số 75/NQ-CP, ngày 9/8/2017, Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 3/10/2017, Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 15/5/2018, Nghị quyết số số 39/NQ-CP, ngày 10/5/2019. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ và phong trào khởi nghiệp, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 8/3/2018, Nghị định 38/NĐ-CP ngày 11/3/2018.

Vận hội mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy năng lực!

Với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại diện cho các DNN&V cả nước, Hiệp hội DNN&V Việt Nam đã có nhiều đề suất, tiếng nói trong các diễn đàn của Quốc hội, góp phần vào việc hoạch định các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước nêu trên, đã tạo hành lang pháp lí cho các DNN&V có cơ hội phát triển.

Với sự tín nhiệm của Hiệp hội DNN&V Việt Nam giới thiệu tôi ứng cử Quốc hội khóa XV, nếu tái đắc cử, với tư cách là người đại diện cho các DNNVV cả nước trong các diễn đàn Quốc hội, tôi tiếp tục đề suất với Đảng và Nhà nước một số giải pháp tạo sự ổn định phát triển bền vững cho các DNNVV. Cụ thể như sau:

Một là: Đề xuất với Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống kinh doanh minh bạch, công bằng lành mạnh, tạo thuận lợi tối đa cho các DN khi tham gia vào thị trường trong và ngoài nước. Ban hành hệ thống chính sách đồng bộ, ổn định lâu dài đối với hoạt động của khu vực DNN&V. Hỗ trợ DNN&V bằng các giải đáp các vấn đề vướng mắc về luật pháp, đăng kí DN. Sớm hoàn thiện ban hành cơ chế chính sách phù hợp tạo hành lang pháp lí cho 5,2 triệu hộ sản xuất kinh doanh cá thể tham gia chuỗi giá trị kinh tế, trở thành vệ tinh cho các DN.

Hai là: Tiếp tục thực hiện cơ chế chính sách của Chính phủ trong việc cải cách mức thuế, cắt giảm các thủ tục đăng kí DN. Đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành giảm bớt các cuộc thanh, kiểm tra không cần thiết với DNN&V. Có cơ chế cắt giảm thuế thu nhập DN để hỗ trợ DNN&V tạo việc làm cho xã hội.

Ba là: Vận động các DNN&V phải nêu cao ý thức vươn lên, phát huy lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh của mình trong nước và hội nhập quốc tế. Đặc biệt các DNN&V cần biết tận dụng tối đa, những tiềm lực về vốn, nhân lực, thị trường, văn hóa, kinh nghiệm kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với các DN lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Nhanh chóng tiếp thu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Phấn đấu trong vài năm tới thực hiện số hóa 800.000 DN, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và tiến bộ của nhân loại.

Với định hướng phát triển kinh tế 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2045 của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và trên cơ sở hành lang pháp lí mà Đảng và Nhà nước đã ban hành là vận hội mới để các DNN&V tạo đà bứt phá, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Trọng Thắng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương.
Sau lùm xùm 'bán nhà trên giấy', chủ dự án Vườn Sen bị xử phạt

Sau lùm xùm 'bán nhà trên giấy', chủ dự án Vườn Sen bị xử phạt

Tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty Nam Hồng chủ đầu tư dự án Vườn Sen (thị xã Từ Sơn) 250 triệu đồng do doanh nghiệp này vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, ký kết với đơn vị môi giới huy động vốn chưa đủ điều kiện.
Khó khăn cần tháo gỡ tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khó khăn cần tháo gỡ tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản

Mặc dù đã sẵn sàng phương án “3 tại chỗ”, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) thủy sản vẫn chỉ có dưới 50% công nhân ở lại làm việc, khiến DN thêm khó khăn khi đang vào cao điểm vụ thu hoạch sản xuất, xuất khẩu.
Hàng loạt mẫu MG HS 2.0 Trophy gặp cùng một lỗi

Hàng loạt mẫu MG HS 2.0 Trophy gặp cùng một lỗi

Như báo chí đã đăng tải, một khách hàng (xin được giấu tên) và anh T.S đang sử dụng MG HS 2.0 Trophy đã phản ánh về việc xe báo lỗi radar (cảm biến) phía sau.
Mua bán cổ phiếu 'chui', bị phạt gần 1 tỉ đồng

Mua bán cổ phiếu 'chui', bị phạt gần 1 tỉ đồng

Ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội bị xử phạt số tiền 940.350.000 đồng vì mua bán cổ phiếu 'chui'.

Tin khác

Sai phạm trên 3.974 tỷ đồng trong các dự án chuyển đổi nhà đất tại Hà Nội

Sai phạm trên 3.974 tỷ đồng trong các dự án chuyển đổi nhà đất tại Hà Nội
Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm tài chính ở các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thành phố Hà Nội (giai đoạn 2003-2016) với số tiền trên 3.974 tỷ đồng.

Covid-19 ảnh hưởng đến mùa du lịch biển của Đà Nẵng

Covid-19 ảnh hưởng đến mùa du lịch biển của Đà Nẵng
Những ngày căng mình để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đà Nẵng gánh chịu những thiệt hại khó đong đếm được, cả một vùng biển vắng hẳn bóng du khách, thất thu mùa du lịch biển…

CEO Group bị xử phạt và truy thu 1,42 tỷ đồng

CEO Group bị xử phạt và truy thu 1,42 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group - mã chứng khoán: CEO) vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt và truy thuy tổng số tiền là 1,42 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án của Tập đoàn APEC ở Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án của Tập đoàn APEC ở Thái Nguyên
Thời gian vừa qua, hàng loạt dự án của Tập đoàn APEC nằm trên địa bàn các tỉnh như: Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận,... vướng rất nhiều "tai tiếng". Mới đây nhất, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 1113/TB-TTCP chỉ ra nhiều vi phạm còn tồn tại của dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy do Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên (thành viên Tập đoàn APEC) làm chủ đầu tư.

Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định pháp luật

Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định pháp luật
Mỗi loại đất được quy định thời hạn sử dụng khác nhau. Dưới đây là thời hạn sử dụng cụ thể của các loại đất theo Điều 126 Luật Đất đai 2013.

Tổng công ty điện lực Miền Bắc đạt nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm

Tổng công ty điện lực Miền Bắc đạt nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù phải chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu điện tăng trưởng cao do các tỉnh miền Bắc, miền Trung trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng rất khắc nghiệt khi nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ C, sự cố do quá tải, do giông lốc và mưa bão, làm gián đoạn việc cung cấp điện một số khu vực..., Tổng công ty đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị phải đảm bảo nguồn cung cấp điện. Và nhiều chỉ số điện năng tăng trong 6 tháng đầu năm 2021.
Xem thêm
Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá ...
Hàng loạt mẫu MG HS 2.0 Trophy gặp cùng một lỗi

Hàng loạt mẫu MG HS 2.0 Trophy gặp cùng một lỗi

Như báo chí đã đăng tải, một khách hàng (xin được giấu tên) và anh T.S đang sử dụng MG HS 2.0 Trophy đã phản ánh về việc xe báo ...
Hà Nội bảo đảm hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19

Hà Nội bảo đảm hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19

Chiều 18-7, Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về phương án bảo đảm hàng hóa thiết yếu, ...
Mua bán cổ phiếu 'chui', bị phạt gần 1 tỉ đồng

Mua bán cổ phiếu 'chui', bị phạt gần 1 tỉ đồng

Ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ tại Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội bị xử phạt số tiền 940.350.000 đồng vì mua bán cổ phiếu 'chui'.
Khai trường đầy hứng khởi cùng FE CREDIT

Khai trường đầy hứng khởi cùng FE CREDIT

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đang diễn biến khá phức tạp, gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như kinh tế của nhiều người lao ...
Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Vietcombank giảm lãi suất tiền vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Từ năm 2020 đến nay, Vietcombank đã liên tục triển khai 07 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ...
CEO Group bị xử phạt và truy thu 1,42 tỷ đồng

CEO Group bị xử phạt và truy thu 1,42 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group - mã chứng khoán: CEO) vừa bị Cục Thuế TP Hà Nội xử phạt và truy thuy tổng số tiền là ...
Tổng công ty điện lực Miền Bắc đạt nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm

Tổng công ty điện lực Miền Bắc đạt nhiều kết quả tốt trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù phải chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh COVID-19, nhu cầu điện tăng trưởng cao do các tỉnh miền Bắc, miền ...
Doanh nghiệp gắn “mục tiêu kép” với hỗ trợ đối tượng yếu thế, người cao tuổi

Doanh nghiệp gắn “mục tiêu kép” với hỗ trợ đối tượng yếu thế, người cao tuổi

Dù rất khó khăn trong thực hiện “3 tại chỗ”, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa phòng chống ...
Sau lùm xùm 'bán nhà trên giấy', chủ dự án Vườn Sen bị xử phạt

Sau lùm xùm 'bán nhà trên giấy', chủ dự án Vườn Sen bị xử phạt

Tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty Nam Hồng chủ đầu tư dự án Vườn Sen (thị xã Từ Sơn) 250 triệu đồng do doanh nghiệp này vi phạm trong ...
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án của Tập đoàn APEC ở Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án của Tập đoàn APEC ở Thái Nguyên

Thời gian vừa qua, hàng loạt dự án của Tập đoàn APEC nằm trên địa bàn các tỉnh như: Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận,... vướng rất nhiều ...
Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định pháp luật

Thời hạn sử dụng các loại đất theo quy định pháp luật

Mỗi loại đất được quy định thời hạn sử dụng khác nhau. Dưới đây là thời hạn sử dụng cụ thể của các loại đất theo Điều 126 Luật Đất ...
Phiên bản di động