Tỉnh Nghệ An: Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh    

Cứ định kỳ tiếp dân mỗi tháng 2 lần của UBND huyện Nghi Lộc trong năm 2017, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện đều hứa sẽ giải quyết cho công dân và xin các hộ dân thông cảm. Tuy nhiên, người dân địa phương chờ "mỏi mắt" đến nay vẫn không được giải quyết...

Hải Hưng
10:09, 09/09/2019

Đơn của 15 hộ dân xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc bức xúc tố cáo những việc làm sai của lãnh đạo huyện Nghi Lộc về việc thu hồi đất đai không đúng quy trình, vi phạm pháp luật. Cách đây hơn 2 năm, tại phiên tiếp công dân ngày 10/3/2017, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chủ trì và thông báo cho các hộ: “Sẽ có kết quả trả lời cho dân trước ngày 20/3/2017”. Tuy nhiên, người dân chờ mãi không thấy ông Dũng trả lời và cứ đến định kỳ tiếp dân mỗi tháng 2 lần trong năm 2017 của UBND huyện Nghi Lộc, ông Dũng đều hứa sẽ giải quyết cho công dân và xin các hộ thông cảm, nhưng chờ mãi vẫn không một lời giải thích về vi phạm pháp luật của UBND huyện Nghi Lộc.

Sai phạm của UBND huyện Nghi Lộc

Ngày 19/3/2010, Bộ GTVT có Quyết định số 700/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A đoạn Diễn Châu (km 425+ 900) – Quán Hành (km 449+300). Dự án đi qua xã Nghi Long có 46 gia đình bị thu hồi đất. Đây là một Dự án trọng điểm Quốc gia nhưng UBND huyện Nghi lộc vi phạm nghiêm trọng quy trình thu hồi đất và Luật Đất đai là nguyên nhân của khiếu kiện kéo dài. Ngày 7/4/2014, người dân được UBND xã Nghi Long thông báo mở rộng đường Quốc lộ 1A. Chưa họp dân, chưa đền bù, sau khi thông báo 2 ngàỳ (từ ngày 9 đến 11/4/ 2014), UBND huyện Nghi Lộc huy động lực lượng, đưa máy móc, thiết bị xuống cưỡng chế các hộ dân, không lập biên bản, không kiểm đếm, ngang nhiên cắm mốc cho nhà thầu thi công. Dân yêu cầu Hội đồng GPMB huyện Nghi Lộc cho xem hồ sơ thu hồi đất và tài sản trên đất. Chiều ngày 10/4/2014, ông Việt Anh, cán bộ GPMB huyện xuống đưa cho bà con bản tự kê khai đất đai và tài sản, nhưng số liệu đã được ghi sẵn(!?). Ông Anh yêu cầu bà con phải ký vào bản tự kê khai đó. Người dân cho rằng, Hội đồng GPMB huyện Nghi Lộc vi phạm Khoản 2, Khoản 3, Điều 30, Điều 31 Nghị định 69/2009/NĐ- CP ngày 13/8/ 2009 của Chính phủ, nên không ký.

Sau đó các hộ bị thu hồi đất mới được mời lên trụ Sở UBND xã, tại đây, ông Chủ tịch UBND huyện chủ trì trả lời: “46 hộ ở xã Nghi Long bị thu hồi đất để nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A không được đền bù, vì đã được đền bù trong Dự án PMU1”. Dân cho rằng, ông Chủ tịch huyện trả lời không đúng. Bởi, Dự án PMU1 mới đền bù cho dân đất thu hồi mở rộng lòng đường, còn đất hành lang ATGT chưa đền bù, chỉ đền bù cây cối, vật trên đất. Dân viết đơn và đi khiếu kiện khắp nơi, lúc đó tỉnh huyện mới chấp nhận đền bù. Trong đó có 15 hộ dân thấy huyện đền bù không đúng nên không chấp nhận. Sai về ấp giá đền bù, đất của 15 hộ dân do cha ông để lại trước năm 1980, không có tranh chấp ranh giới rõ ràng, được xác định đất ở theo Khoản a, Điều 2, Quyết định 40/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An. Nhưng UBND huyện Nghi Lộc cấp giá đền bù đất nông nghiệp là trái với quy định của pháp luật. Diện tích đền bù tùy hứng ứng cho ai được bao nhiêu thì được. Xin nêu ví dụ: Hộ ông Nguyễn Văn Sửu, Bí thư Chi bộ diện tích bị thu hồi 374,6m2, được đền bù 100%. Trong khi đó, hộ ông Trương Văn Tòng, diện tích bị thu hồi 446m2, chỉ được đền bù 87,8m2; hộ bà Nguyễn Thị Thu Hải diện tích bị thu hồi 426m2, được đền bù 72m2.

Đơn tố cáo của các hộ dân

"Trên bảo dưới không nghe"

Sau 3 năm viết đơn lên tỉnh, ra Trung ương, và trong các kỳ tiếp dân của UBND tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND –KT khẳng định: “Khiếu nại của 15 hộ dân xã Nghi Long là có cơ sở, khiếu nại đúng”. Giao cho Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc: “Rà soát phương án bồi thường đối với 15 trường hợp sử dụng đất trước ngày 21/12/1982, bồi thường về đất theo qui định”. Nhưng UBND huyện Nghi Lộc, chỉ đạo thi hành một cách méo mó, cắt xén diện tích, của dân, đền bù giá theo đất nông nghiệp, không đền bù đúng, đủ cho dân. Dân bức xúc lại tiếp tục gửi đơn. Ngày 22/8/2016, các hộ dân gửi đơn cho UBND huyện Nghi Lộc. 3 tháng sau, ngày 25/11/2016, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc mới ra Quyết định số 2111/QĐ- UBND xác minh nội dung đơn khiếu nại của dân. Trong các kỳ tiếp dân, dân liên tục đề nghị ông Dũng trả lời những nội dung dân yêu cầu. Ông Dũng không trả lời được, từ chối trả lời cho công dân. Xin nêu dẫn chứng: tại văn bản tiếp dân ngày 10/2/2017, ông Dũng ghi: “Ban hành giải quyết khiếu nại cho dân trước ngày 28/2/2017”. Nói vậy, nhưng ông Dũng không có một văn bản nào trả lời cho dân. Tại phiên tiếp công dân ngày 10/3/2017, ông Nguyễn Tiến Dũng chủ trì và thông báo cho các hộ: “Sẽ có kết quả trả lời cho dân trước ngày 20/3/2017”. Dân chờ mãi không thấy ông Dũng trả lời. Cứ như vậy định kỳ tiếp dân trong năm 2017, ông Dũng đều hứa sẽ giải quyết cho công dân và xin các hộ thông cảm, nhưng không một lời giải thích về vi phạm pháp luật của UBND huyện Nghi Lộc. Người dân cho rằng, ông Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc đã vi phạm Điều 28 Luật Khiếu nại.

Nhiều lần không được trả lời, dân đã viết đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng. Ngày 31/8/2017, ông Nguyễn Tiến Dũng ra Quyết định số 1675/QĐ-UBND trả lời các hộ: “Khiếu nại của công dân là sai”. Đây là một Quyết định trái với Quyết định 2221/QĐ-UBND –KT ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Tỉnh ra Quyết định ông Nguyễn Tiến Dũng không chấp hành, lại ra Quyết định trái với Quyết định của tỉnh, nên các hộ dân viết đơn tố cáo ông Chủ tịch UBND huyện lên tỉnh và các cơ quan Trung ương.

Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 1597/QĐ- UBND, với nội dung “Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc rà soát sửa đổi, bổ sung giải quyết khiếu nại (lần đầu) hoặc giải quyết khiếu lại vụ việc khiếu nại của các hộ dân (ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 31/8/2017) trong đó cần xác minh, kết luận rõ nội dung có thiếu sót, kết quả báo cáo UBND tỉnh, Sở TN&MT trước ngày 5/4/2018”. Thế nhưng, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc vẫn không thực hiện. Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 441/UBND-BTD gửi UBND huyện Nghi Lộc “Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc khẩn trương thực hiện nội dung Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Văn bản số: 1597/ QĐ- UBND ngày 19/3/2018”. Đến ngày 21/ 8/2018, UBND tỉnh ra tiếp Công văn số: 769/UBND-BTD gửi Sở TN&MT và gửi UBND huyện Nghi Lộc chỉ thị: “Giao Sở TN&MT, UBND huyện Nghi Lộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 5355/ QĐ-UBND-BTD ngày 20/7/2018”.

Mặc dù tỉnh có Công văn chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện Nghi Lộc vẫn không thực hiện. Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số: 1076/UBND-BTD gửi UBND huyện Nghi Lộc: “Yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc rà soát việc bồi thường cho 16 hộ gia đình ở Nghi Long, Nghi Lộc sử dụng đất trước ngày 21/12/1982 (có ông Tòng, ông Ngọ, bà Hải) để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Văn bản số 3027/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2018; Chỉ thị của Cục Quản lý đất đai tại Văn bản số 1476/TCQLĐĐ- CKTPTQĐ ngày 20/8/2018; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6589/UBND – BTD ngày 30/8/2018. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ tại Văn bản số 7941/UBND –BTD ngày 16/10/2018”. Thật lạ, UBND huyện Nghi Lộc vẫn không thực hiện đền bù cho dân. Ngày 17/1/ 2019, UBND tỉnh có Công văn số 42/UBND-TD gửi UBND huyện Nghi Lộc với nội dung: “Giao UBND huyện Nghi Lộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, đối với 15 hộ gia đình có diện tích đất sử dụng trước ngày 21/12/1982, yêu cầu thực hiện xong trước ngày 20/2/2019” .

Mặc dù UBND tỉnh Nghệ An liên tục có Công văn chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc thực hiện bồi thường cho 15 hộ dân ở xã Nghi Long. Tuy nhiên cho đến nay, UBND huyện Nghi Lộc vẫn chưa thực hiện. Dân vô cùng bức xúc đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử lý nghiêm khắc những cán bộ UBND huyện Nghi Lộc không thực hiện chỉ đạo của tỉnh. Không để hiện tượng "trên bảo dưới không nghe" thành tiền lệ xấu. Hiện 15 hộ dân xã Nghi Long vẫn kiên quyết yêu cầu UBND huyện Nghi Lộc trả lời tại sao không thực hiện đền bù cho dân theo đúng Luật Đất đai, các nghị định của Chính phủ và các quyết định của tỉnh Nghệ An. Nhiều người dân Nghi Lộc mong các cơ quan Trung ương về thanh tra, kiểm tra các dự án đền bù GPMB ở huyện Nghi Lộc. Theo họ dự án nào cũng có sai phạm, gây bức xúc cho dân.

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Nghệ An: Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh     tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc