Tỉnh Bắc Ninh

Tích cực, chủ động sớm thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận 58 của Ban Bí thư

Tích cực, chủ động, triển khai sớm và quyết liệt việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư, ngày 29/2/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh và Quyết định số 194/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội NCT cấp huyện, và được Trung ương Hội NCT Việt Nam chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm thành lập Hội NCT cấp tỉnh, để các địa phương khác rút kinh nghiệm…

Đến nay, tổ chức Hội NCT của tỉnh có Hội NCT tỉnh; 8 Hội NCT cấp huyện; 126 Hội NCT cấp xã; 734 Chi hội NCT ở thôn, khu phố và 2.420 Phân hội, Tổ hội ở khu dân cư. Toàn tỉnh có trên 237.000 hội viên, trong đó NCT (đủ 60 tuổi trở lên) có 191.910 người, chiếm 13,32% dân số.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà NCT nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà NCT nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bắc Ninh - điểm sáng về chính sách chăm lo NCT

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đối với NCT. Nhiều chính sách hỗ trợ NCT về vật chất cũng như chăm sóc sức khỏe, tinh thần đã được tỉnh ban hành. Trong đó, nối tiếp quy định của Trung ương về trợ cấp xã hội hằng tháng cho người từ đủ 80 tuổi trở lên thì Bắc Ninh đã có chính sách trợ cấp đối với NCT từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi; từ năm 2019, NCT từ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi được hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện Kết luận 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh

Ngày 12/4, huyện Tiên Du là đơn vị đầu tiên, được Hội NCT tỉnh Bắc Ninh chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trong tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành 15 Ủy viên. Bà Lê Thị Luyện được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kì 2024-2026.

Tiếp đó, ngày 15/4, Hội NCT huyện Quế Võ tổ chức Đại hội; bầu Ban Chấp hành 27 Ủy viên, ông Nguyễn Văn Luân được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 22/4, Hội NCT huyện Gia Bình tổ chức Đại hội, bầu 19 Ủy viên Ban Chấp hành, bà Nguyễn Thị Sáu được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 23/4, Hội NCT huyện Lương Tài tổ chức Đại hội, bầu Ban Chấp hành 19 Ủy viên, ông Nguyễn Tiến Suất được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 24/4, Hội NCT thị xã Thuận Thành tổ chức Đại hội, bầu Ban Chấp hành 25 Ủy viên, ông Nguyễn Đình Hanh được bầu làm Chủ tịch.

Ngày 25/4, Hội NCT TP Bắc Ninh tổ chức Đại hội, bầu Ban Chấp hành 21 Ủy viên, ông Đỗ Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ngày 27/4, Hội NCT huyện Yên Phong tổ chức Đại hội, bầu Ban Chấp hành 21 Ủy viên, bà Nguyễn Thị Giang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ngày 4/5, Hội NCT TP Từ Sơn tổ chức Đại hội, bầu Ban Chấp hành 25 Ủy viên, ông Nguyễn Đức Thụ được bầu làm Chủ tịch Hội NCT huyện nhiệm kì 2024-2026.

Mới đây nhất, ngày 7/7/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11 hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với NCT; theo đó, từ năm 2024 NCT từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi được hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách Nhà nước tham gia bảo hiểm y tế hằng năm, đưa tỉnh Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước đạt tỉ lệ 100% NCT có bảo hiểm y tế. Đồng thời Nghị quyết 11 cũng quy định mức phụ cấp của chức danh Chủ tịch Hội NCT cấp xã (hệ số 1,8 so với mức lương cơ sở đối với xã loại 1; 1,5 so với mức lương cơ sở đối với xã loại 2; 1,2 so với mức lương cơ sở đối với xã loại 3); quy định mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm cho các Chi hội NCT (10 triệu đồng/năm). Quy định hỗ trợ mỗi CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) được hỗ trợ 100 triệu đồng từ ngân sách cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Hội NCT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội NCT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ra mắt Đại hội

Thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Kết luận 58 của Ban Bí thư

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nửa nhiệm kì qua, hoạt động của BĐD Hội NCT tỉnh cũng như các cấp Hội cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng già hóa dân số tăng nhanh, dẫn đến yêu cầu chăm sóc NCT gia tăng; trong khi đó, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị hoạt động của các cấp Hội và chế độ thù lao cho đội ngũ cán bộ Hội còn hạn chế. Đặc biệt sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 và đầu năm 2022 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và hoạt động của các cấp Hội. Song, các cấp Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Ngày 23/6/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 58 về “Tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam”; theo đó, Ban Bí thư đồng ý chủ trương cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện, đã đem đến niềm vui, phấn khởi cho các cấp Hội và hội viên NCT.

Ngay sau khi có Kết luận số 58 của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã sớm chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngày 12/9/2023, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Văn bản số 1197 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 58; ngày 6/2/2024, Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Thông báo số 807 về chủ trương thống nhất thành lập Hội NCT cấp tỉnh và cấp huyện. Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 10/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4023, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và BĐD Hội NCT tỉnh triển khai thực hiện việc thành lập Hội NCT cấp tỉnh và cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

Ban Chấp hành Hội NCT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhiệm kì 2024-2026 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Hội NCT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhiệm kì 2024-2026 ra mắt Đại hội

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BĐD Hội NCT tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ… hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Hội NCT tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

Ngày 29/2/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 193 cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh và Quyết định số 194/ cho phép thành lập Hội NCT ở 8 đơn vị cấp huyện; đồng thời, phê duyệt kế hoạch và cho phép tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Với Quyết định 193, Bắc Ninh là tỉnh sớm nhất toàn quốc được UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Hội.

Để bảo đảm cho công tác tổ chức Đại hội được chặt chẽ và thành công tốt đẹp, BĐD Hội NCT tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Du chỉ đạo Đại hội điểm thành lập Hội NCT huyện Tiên Du vào ngày 12/4/2024 để rút kinh nghiệm, chỉ đạo trong toàn tỉnh. Sau Đại hội điểm tại huyện Tiên Du, các huyện, thành phố, thị xã còn lại đã đồng loạt tổ chức Đại hội. Đến ngày 4/5/2024, tất cả các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức xong Đại hội; đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và thành công tốt đẹp.

Đối với Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh, BĐD Hội NCT tỉnh và các cấp Hội trong tỉnh rất vui mừng, phấn khởi được Trung ương Hội và Thường trực Tỉnh ủy thống nhất phối hợp chỉ đạo tổ chức Đại hội sớm để chia sẻ kinh nghiệm. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón đại diện các Bộ, Ngành có liên quan ở Trung ương và BĐD Hội NCT 14 tỉnh, thành phố phía Bắc đến dự; đặc biệt được Trung ương Hội và Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo tổ chức Đại hội đúng vào dịp kỉ niệm lần thứ 134 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa; là mốc đáng ghi nhớ đối với Hội NCT tỉnh Bắc Ninh và các cấp Hội trong tỉnh.

Ông Vũ Bá Rồng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh cho biết: Trong suốt quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 58 của Ban Bí thư, việc thành lập và tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Trung ương Hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như của cấp ủy, chính quyền cấp huyện; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của các ngành các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực, tích cực, chủ động cao của BĐD Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhanh chóng, hiệu quả Kết luận số 58 của Ban Bí thư.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Sáng 15/6, Hội NCT quận 7, TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023), sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; trao tặng kỉ niệm chương cho 7 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp “Vì sự nghiệp Bảo vệ, Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam”.
Hội thi Tiếng hát người cao tuổi huyện Cần Giờ lần thứ VII năm 2024

Hội thi Tiếng hát người cao tuổi huyện Cần Giờ lần thứ VII năm 2024

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2024), sáng 14/6, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh phối hợp với BĐD Hội NCT huyện tổ chức Hội thi Tiếng hát NCT huyện Cần Giờ lần thứ VII năm 2024.
Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho NCT

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho NCT

6 tháng đầu năm 2024, nỗ lực vượt qua những khó khăn, hạn chế, Ban Đại diện Hội NCT Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực trong phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, nổi bật là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho NCT.
Vinh danh NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Vinh danh NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hội NCT thị trấn Cát Bà vừa long trọng tổ chức hội nghị kỉ niệm Ngày Truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6); biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019 - 2024.
Hội NCT huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh: Giao lưu thể dục dưỡng sinh - văn nghệ NCT

Hội NCT huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh: Giao lưu thể dục dưỡng sinh - văn nghệ NCT

Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao NCT huyện Tân Châu ngày càng phát triển.

Tin khác

Đại hội thành lập Hội NCT các huyện Gia Lộc và Tứ Kỳ thành công tốt đẹp

Đại hội thành lập Hội NCT các huyện Gia Lộc và Tứ Kỳ thành công tốt đẹp
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Hải Dương, ngày 11/6, hai huyện Gia Lộc và Tứ Kỳ tổ chức Đại hội về tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT cấp huyện. Ông Lương Anh Tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; ông Đỗ Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lộc; bà Vũ Thị Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ dự chỉ đạo đại hội. Dự Đại hội còn có lãnh đạo Hội NCT tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, đoàn thể, Hội NCT huyện và cơ sở.

Bình Thuận: Thêm 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở xã miền núi được thành lập

Bình Thuận: Thêm 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở xã miền núi được thành lập
UBND xã Mê Pu, huyện Đức Linh vừa làm lễ ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn 3. Đến dự có lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT huyện, lãnh đạo, các ngành, đoàn thể ở địa phương và các chi hội trưởng, thành viên trong CLB. Tại Lễ ra mắt, các đại biểu đã được xem những tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh do các thành viên CLB biểu diễn.

TP. Hồ Chí Minh: Chúc thọ, mừng thọ NCT tiêu biểu năm 2024

TP. Hồ Chí Minh: Chúc thọ, mừng thọ NCT tiêu biểu năm 2024
Đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đến thăm, chúc thọ, mừng thọ NCT tiêu biểu năm 2024, nhân kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 – 6/6/2024)

TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai: NCT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai: NCT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
Cùng với việc thực hiện tốt các chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, các cấp NCT trong TP Lào Cai còn tích cực tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở
Ban Đại diện Hội NCT huyện Ba Vì vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024.

Biểu dương 95 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương 95 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Hội NCT huyện Sóc Sơn vừa tổ chức kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam và tổng kết phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Thường trực phụ trách Văn phòng BĐD Hội NCT TP; lãnh đạo các Ban, Phòng, Hội NCT huyện và các xã, thị trấn.

NCT xã Đông Hải tích cực làm công tác môi trường

NCT xã Đông Hải tích cực làm công tác môi trường
Tuy ở xã trung tâm huyện nhưng Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh lại không thuộc xã nghèo. Có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng của người dân, trong đó NCT đã tích cực đi đầu các phong trào, vận động con cháu xây dựng nông thôn mới, tích cực bảo vệ môi trường.

Để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc

Để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc
Nhiều năm qua, NCT tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Yên Mô nói riêng luôn “sống vui, sống khỏe, sống có ích” cho gia đình và xã hội. Nhiều hội viên NCT đã vượt qua hạn chế về sức khỏe, tuổi tác... tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội cũng như của địa phương, góp phần không nhỏ xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây nông thôn mới nâng cao (NTM), đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Hội NCT tỉnh Cao Bằng có 81.000 hội viên, sinh hoạt tại 161 tổ chức hội cơ sở và 1.456 chi hội, thuộc 16 Hội NCT huyện, thành phố. Những năm qua, Hội NCT tỉnh thường xuyên quan tâm, tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Hội NCT trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 70.000 cán bộ, hội viên.

Sôi nổi các hoạt động Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6)

Sôi nổi các hoạt động Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6)
Tỉnh Sơn La. Hội NCT thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu tổ chức chương trình Giao lưu Văn nghệ, dưỡng sinh, dân vũ chào mừng kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6); Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/2/2024).

Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam với chủ đề “Những điều còn mãi”

Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam với chủ đề “Những điều còn mãi”
“Kính lão trọng thọ” là một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam ta, là sự tri ân công lao đóng góp của NCT đối với gia đình và xã hội, thể hiện lòng biết ơn của thế hện sau với thế hệ trước, của lớp người trẻ đối với NCT, là truyền thống trọng nhân nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” của Nhân dân ta bao đời nay.

Hoàn thành Đại hội thành lập Hội NCT trong tháng 6

Hoàn thành Đại hội thành lập Hội NCT trong tháng 6
Tiếp tục thực hiện quyết định của UBND tỉnh Hải Dương và kế hoạch của BĐD Hội NCT tỉnh, Đại hội thành lập Hội NCT huyện Thanh Miện và huyện Nam Sách đã tổ chức và thành công tốt đẹp. Đại hội tổ chức đúng vào ngày kỉ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt nam (6/6/1941-6/6/2024).

Đa dạng các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Đa dạng các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Với phương châm “NCT là trung tâm, cơ sở là trọng tâm”, những năm qua, các cấp Hội tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống NCT. Phối hợp rà soát, triển khai lập danh sách hộ gia đình NCT nghèo, NCT gặp khó khăn về nhà ở, NCT cận nghèo đề xuất chính quyền có giải pháp hỗ trợ. Qua đó tạo động lực, niềm tin, NCT luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới cải tiến phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Tiếp tục đổi mới cải tiến phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.
Sáng 7/6, Ban Đại diện Hội NCT huyện Tánh Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Nguyễn Đăng Lệ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể; cùng 61 đại biểu chính thức từ các cơ sở hội.

Nhiều người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi

Nhiều người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi
Trong nhiều năm qua, nhiều NCT trên địa bàn huyện Sơn Động đã tích cực thực hiện tốt phong trào NCT làm kinh tế giỏi. Đến nay, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của NCT mang lại hiệu quả kinh tế cao, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.
Xem thêm
Trách nhiệm chăm lo của các cấp, các ngành và xã hội đối với NCT

Trách nhiệm chăm lo của các cấp, các ngành và xã hội đối với NCT

ngày 13/6, Đoàn công tác Trung ương Hội đến thăm, trao tặng quà của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) cho NCT hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Nam.
Chuẩn bị chu đáo để Hội nghị thành công tốt đẹp

Chuẩn bị chu đáo để Hội nghị thành công tốt đẹp

Sáng 13/6, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban tổ chức chuẩn bị Hội nghị toàn quốc biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.
Bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Sáng 10/6, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì Môi trường năm 2024 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6).
Bình Định: Lão nông điền tận tụy với công tác dân vận

Bình Định: Lão nông điền tận tụy với công tác dân vận

Ông Nguyễn Ngọc, 70 tuổi, ở thôn Vinh Kiên, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định không chỉ là người có công lớn trong việc xây dựng nhãn hiệu “Xoài cát Phù Cát” vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, mà còn là tấm gương NCT điển hình tiên tiến công tác dân vận, góp phần xây dựng xã Cát Hanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Quế Lâm và chiến lược “sản xuất, kinh doanh tử tế”

Quế Lâm và chiến lược “sản xuất, kinh doanh tử tế”

Quế Lâm và chiến lược “sản xuất, kinh doanh tử tế”
Vườn hoa phong trào NCT ngát thơm hương sắc

Vườn hoa phong trào NCT ngát thơm hương sắc

Phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, hằng năm quận Thanh Xuân, TP Hà Nội có 98% gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu Gia đình văn hóa
Biểu dương 95 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương 95 NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hội NCT huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) tổ chức tổng kết phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024.
Những cá nhân tiêu biểu làm nên tập thể tiêu biểu…

Những cá nhân tiêu biểu làm nên tập thể tiêu biểu…

Hội NCT các cấp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”,
Hết lòng vì công việc chung

Hết lòng vì công việc chung

Năm nay là năm thứ 24, ông Khuất Duy Bóng, 70 tuổi, làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn 8, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Phiên bản di động