Tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện công tác người cao tuổi là trách nhiệm của các cấp các ngành

Bà H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về các nội dung liên quan đến công tác NCT trên địa bàn tỉnh…
Bà H’Yim Kđoh
Bà H’Yim Kđoh

PV: Thưa Phó Chủ tịch H’Yim Kđoh, xin bà cho ý kiến đánh giá về kết quả hoạt động và những đóng góp của Hội NCT các cấp và NCT tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?

Bà H’Yim Kđoh: Trong những năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; thiên tai bão lũ, thời tiết khí hậu biến đổi khó lường… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân, ảnh hưởng đến các hoạt động của tỉnh nói chung và hoạt động của Hội NCT nói riêng. Mặc dù vậy, hoạt động của Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở nhìn chung có nhiều đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội NCT tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh về tổ chức, tập hợp được đông đảo NCT tham gia Hội. Toàn tỉnh có hơn 167.000 NCT, Hội NCT tỉnh thu hút, tập hợp được 134.000 hội viên. Hội NCT các cấp có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, làm nòng cốt trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của NCT. Hội đã triển khai đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn; 2 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và một số nhiệm vụ công tác khác.

Mặc dù tuổi cao, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn có trên 49.200 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; trong đó 341 NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 3.234 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi. NCT đóng góp hơn 23.600 ngày công, hơn 27,5 tỉ đồng, hiến hơn 115.200m2 đất để xây dựng các con đường liên thôn, liên xã... góp phần xây dựng nông thôn mới. Đã có 7.700 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở…

Bà H'Yim Kđoh tặng quà NCT
Bà H'Yim Kđoh tặng quà NCT

Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ nhiều năm nay, NCT trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chăm sóc ngày càng tốt hơn; hằng năm có hơn 12.000 NCT được tổ chức chúc thọ mừng thọ; 29.200 NCT được hưởng trợ cấp xã hội; 43.900 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 38.420 NCT được khám sức khỏe định kì và 69.800 NCT được phổ biến kiến thức về chăm sóc và tự chăm sóc sức khỏe; trên 85% NCT có thẻ bảo hiểm y tế. Trên địa bàn tỉnh có 665 CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên hoạt động hiệu quả, thu hút hơn 25.000 NCT tham gia. Đặc biệt, Hội NCT đã thành lập 59 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN), thu hút 3.122 thành viên tham gia.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò, vị trí của NCT và Hội NCT các cấp. Những kết quả nêu trên của Hội NCT đã góp phần quan trọng động viên, khích lệ NCT tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong mọi lĩnh vực, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh.

Bài dưỡng sinh của NCT tỉnh Đắk Lắk
Bài dưỡng sinh của NCT tỉnh Đắk Lắk

PV: Lãnh đạo tỉnh đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN như thế nào?

Bà H’Yim Kđoh: Thực hiện Quyết định số 544 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và chủ đề hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch và lồng ghép các nội dung hoạt động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” trong các chương trình, kế hoạch của ngành và địa phương để triển khai thực hiện; đồng thời, động viên cán bộ Hội NCT và NCT các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh NCT Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về công tác NCT; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân “Tháng hành động vì NCT” hằng năm, các địa phương và Hội NCT các cấp đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều suất quà để tặng NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT thuộc hộ nghèo, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NCT và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1533 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình CLB LTHTGN, trong giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh thành lập được 55 CLB với 2.337 hội viên, vượt 230% so với chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu thành lập 20 CLB). Thực hiện Quyết định số 1336 của Thủ tướng Chính phủ nhân rộng mô hình CLB LTHTGN đến năm 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11403 ngày 21/12/2020, phấn đấu đến năm 2025, có 100% xã, phường, thị trấn có CLB, có thêm ít nhất 129 CLB mới được thành lập. Đến nay, có 13/15 huyện, thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án; toàn tỉnh có 59 CLB LTHTGN, với 3.122 thành viên.

NCT tỉnh Đắk Lắk góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
NCT tỉnh Đắk Lắk góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

PV: Xin bà cho biết định hướng chỉ đạo của tỉnh về công tác NCT và hoạt động Hội NCT trong thời gian tới?

Bà H’Yim Kđoh: Xác định thực hiện công tác NCT và các chính sách liên quan đối với NCT là trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Do vậy, trong thời gian đến, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về công tác NCT, trong đó xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân đối với NCT.

Các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với NCT theo quy định của Luật NCT và các văn bản liên quan như: Chính sách bảo trợ xã hội; chúc thọ mừng thọ; chăm sóc sức khỏe NCT; chăm sóc NCT trong hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, du lịch, sử dụng công trình công cộng; phát huy vai trò NCT… Tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ Chương trình Hành động Quốc gia về NCT, Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” và Đề án nhân rộng CLB LTHTGN giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn Ban Công tác NCT tỉnh, Hội NCT các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thực hiện chính sách, pháp luật đối với NCT. Đẩy mạnh công tác phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho NCT, không để ai bị bỏ lại phía sau; tạo điều kiện hỗ trợ NCT tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội NCT các cấp tổ chức các đợt sinh hoạt, quán triệt, phổ biến bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; Nghị quyết Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2021-2026 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 2020-2025.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng"

Phó Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng"

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng".
Cả hệ thống chính trị bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Cả hệ thống chính trị bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 24/5, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nam Định. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Trung ương Hội. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành thành viên Ban Công tác NCT tỉnh, Hội NCT tỉnh.
Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 24/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này.
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5/2022, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng.
Sức lan tỏa của những tấm gương được tôn vinh “Song hỉ thọ”

Sức lan tỏa của những tấm gương được tôn vinh “Song hỉ thọ”

Tháng 5, mừng kỉ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5), kỉ niệm Ngày thành lập Hội (10/5) và sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5), NCT quận Cầu Giấy lại sôi nổi, hào hứng chuẩn bị cho lễ mừng “Song hỉ thọ” tôn vinh đám cưới vàng, cưới bạc, cưới kim cương cho các cặp đôi cụ ông, cụ bà sống song toàn, hạnh phúc qua nhiều thập kỉ. Đây là hoạt động thường niên đã trở thành truyền thống của Hội NCT quận Cầu Giấy và một số địa phương của Thủ đô Hà Nội, thiết thực động viên NCT tiếp tục sống vui, khỏe, trường thọ và có ích.

Tin khác

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác với phía Hoa Kỳ để thúc đẩy khởi nghiệp toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác với phía Hoa Kỳ để thúc đẩy khởi nghiệp toàn dân
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các đối tác Hoa Kỳ phối hợp với các đối tác Việt Nam để góp phần phát động, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp toàn dân, giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu, toàn dân, trên tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, hiệu quả, mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho NCT

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho NCT
Ngày 13/5, tại tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội NCT khu vực miền núi phía Bắc.

Mô hình Hội NCT thống nhất, đồng bộ là hết sức cần thiết

Mô hình Hội NCT thống nhất, đồng bộ là hết sức cần thiết
Ngày 12/5, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình Hội NCT Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2022. Hội nghị nhằm đánh giá mô hình hoạt động Hội NCT, làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng cho Hội NCT Việt Nam sớm chuyển đổi mô hình tổ chức Hội đồng bộ, thống nhất trong cả nước, tạo điều kiện để Hội NCT hoạt động hiệu quả, góp phần làm nòng cốt chăm sóc, phát huy vai trò NCT, bảo đảm an sinh xã hội..

Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên

Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên
Rất cần một tổ chức Hội đủ mạnh để tập hợp NCT. Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT thống nhất trong cả nước là rất cần thiết và cấp thiết, là tâm tư nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên NCT. Đó là khẳng định của nhiều cán bộ Hội NCT địa phương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về mô hình tổ chức Hội NCT hiện nay…

Chủ tịch Quốc hội: Chứng khoán quá bất thường, “sáng mưa chiều nắng”

Chủ tịch Quốc hội: Chứng khoán quá bất thường, “sáng mưa chiều nắng”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến thị trường chứng khoán quá bất thường, có tình trạng "sáng mưa, chiều nắng". Việc này có tác động tiêu cực, làm mất ổn định cho thị trường.
Xem thêm
Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
Phát triển Khánh Hoà phải bảo đảm giữ vững chủ quyền, quốc phòng, an ninh

Phát triển Khánh Hoà phải bảo đảm giữ vững chủ quyền, quốc phòng, an ninh

Phát triển tỉnh Khánh Hoà cần đặc biệt chú ý vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; các vấn đề an ninh phi truyền thống, môi trường, biến đổi khí hậu trong việc xây dựng và phát triển khu Kinh tế Vân Phong và phát triển kinh t
Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 24/5, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.
Phiên bản di động