Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và nhà đất 69 Nguyễn Du

Chiều 6/8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện (D.A NMNĐ) Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
2901 nha may nhiet dien thai binh 2
Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Ảnh: Internet

Hàng loạt sai phạm tại D.A

Theo TTCP, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm đầu mối đầu tư theo Văn bản số 913/VPCP-CN ngày 14/02/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi PVN là chủ đầu tư D.A, ngày 11/10/2011, PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ký hợp đồng tồng thầu EPC D.A, giá trọn gói là 1.200 triệu USD.

Ngày 26/5/2011, Hội đồng Thành viên (HĐTV) PVN có Quyết định số 4626/QĐ-DKVN phê duyệt điều chỉnh D.A, tổng mức đầu tư (TMĐT) theo phê duyệt D.A điều chỉnh là 34.295,1 tỷ đồng. Sau khi D.A được bổ sung vào danh mục các D.A nguồn điện cấp bách giai đoạn 2013 - 2020, ngày 04/10/2016, HĐTV PVN có Quyết định số 6175/QĐ-DKVN phê duyệt TMĐT điều chỉnh (lần 2) với giá trị là 41.799,1 tỷ đồng; ngày 16/7/2017, PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ký Phụ lục hợp đồng số 26 điều chỉnh giá trị hợp đồng là 948,6 triệu USD và 10.709.879 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra, TTCP đã chỉ ra hàng loạt sai phạm cụ thể như việc thông qua chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư D.A NMNĐ Thái Bình 2, PVN và Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy đổi TMĐT D.A về mặt bằng giá năm 2006 là 18.495,5 tỷ đồng để không trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVN quyết định đầu tư D.A trong khi D.A NMNĐ Thái Bình 2 được Hội đồng Thẩm định của PVN thẩm định có TMĐT 31.505,4 tỷ đồng tại thời điểm quý 11/2010, trong đó vốn chủ sở hữu là 30%; trước ngày 1/8/2010, đây là D.A, công trình quan trọng quốc gia, do Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 66/2006/QH11, ngày 29/6/2009 của Quốc hội: D.A, công trình có quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên, trong đó sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên là D.A, công trình quan trọng quốc gia; Quốc hội xem xét và thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với D.A, công trình quan trọng quốc gia.

Về thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư D.A, trước ngày 1/8/2010, D.A là công trình quan trọng quốc gia, do đó thẩm quyền thẩm định phê duyệt, quyết định đầu tư D.A thuộc Thủ tướng Chính phủ sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Thế nhưng, trong khi D.A chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, HĐQT PVN lại căn cứ Công văn 800/TTg-KTN do Phó Thủ tướng Chính phủ ký và hồ sơ thẩm định D.A của PVN để phê duyệt quyết định đầu tư D.A (sau thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 và trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực).

Ngoài ra, trong quá trình đầu tư Dự án PVN có Quyết định 4626/QĐ-DKVN ngày 26/5/2011 phê duyệt điều chỉnh D.A lần 1 với TMĐT từ 31.505,4 tỷ đồng thành 34.295,1 tỷ đồng và Quyết định 6175/QĐ-DKVN ngày 04/10/2016 phê duyệt điều chỉnh TMĐT D.A lần 2 là 41.799,1 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh D.A lần 1, PVN chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưng PVN đã thẩm định và quyết định điều chỉnh D.A với TMĐT 34.295,1 tỷ đồng là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 10, Khoản 2 Điều 14 Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với việc điều chỉnh TMĐT lần 2 lên 41.799,1 tỷ đồng, do việc điều chỉnh Hợp đồng EPC không đúng Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, thực hiện không đúng Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc điều chỉnh TMĐT này là không đúng quy định.

Chưa hết, mặc dù chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với Gói thầu EPC D.A theo quy định của pháp luật nhưng PVN đã đề xuất, được Bộ Công Thương đồng ý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền cho HĐQT PVN quyết định việc chỉ định thầu D.A NMNĐ Thái Bình 2.

PVN chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với Gói thầu EPC D.A, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định nhưng ngày 18/6/2010 HĐQT PVN đã căn cứ vào Văn bản số 978/TTg-KTN ban hành Nghị quyết số 5392/NQ-HĐQT-DKVN đồng ý về chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC D.A theo hình thức chỉ định thầu.

Ngày 21/2/2011, HĐTV PVN ban hành Quyết định số 1409/QĐ-DKVN phê duyệt kế hoạch đấu thầu D.A, trong đó gói thầu EPC có thời gian thực hiện là 45 tháng và ngày 6/10/2011, Tổng Giám đốc PVN ban hành Quyết định số 9108/QĐ-DKVN phê duyệt chỉ định PVC là Tổng thầu EPC D.A với thời gian thực hiện gói thầu 45 tháng là không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đến thời điểm được chỉ định thầu, PVC chỉ thực hiện xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng, tuyến ống dẫn khí... và thi công một số hạng mục của một số NMNĐ... chưa làm Tổng thầu EPC các D.A lớn tương tự như D.A NMNĐ Thái Bình 2, hồ sơ năng lực của PVC chưa đáp ứng hồ sơ yêu cầu để thực hiện gói thầu EPC, nhưng PVN vẫn chỉ định PVC làm tổng thầu EPC.

Sau khi ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC, PVC đã thực hiện không đúng cam kết là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến D.A chậm tiến độ, phát sinh tăng chi phí, trong đó có chi phí trả lãi tiền vay từ năm 2016 đến 2019 là 81,867 triệu USD.

Việc chỉ định PVC làm Tổng thầu EPC D.A như trên là không đúng quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điểm e Khoản 3 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

TTCP cũng chỉ ra các sai phạm trong việc việc bổ sung D.A NMNĐ Thái Bình 2 vào danh mục các D.A nguồn điện cấp bách để được thực hiện theo cơ chế, chính sách đăc thù quy định tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện không đúng Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013.

2857 nha dat 69 nguyen du
Khu đất vàng tại 69 Nguyễn Du, Hà Nội. Ảnh: Internet

Trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC, sau khi PVN có Quyết định số 6175/QĐ-DKVN ngày 04/10/2016 điều chỉnh TMĐT (lần 2) là 41.799.131 triệu đồng, PVN và PVC đã ký Phụ lục bổ sung số 26 ngày 06/7/2017, theo đó giá trị hợp đồng tạm tính trước thuế VAT là 948.644.684 USD và 10.709.879 triệu đồng, tăng 27,708 triệu USD và 4.835.697 triệu đồng (tương đương tăng 5.456.780 triệu đồng, tỷ giá 1USD = 22.415 VND), chủ yếu do điều chỉnh khối lượng, đơn giá thuộc phạm vi Hợp đồng EPC đã ký là không đúng quy định.

Trách nhiệm của các sai phạm trên thuộc về PVN, Bộ Công thương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham mưu, đề xuất, chỉ đạo đối với chủ đầu tư D.A.

Chuyển hồ sơ nhà đất 69 Nguyễn Du sang cơ quan điều tra nếu 31/10/2020 chưa thu hồi được

Liên quan đến nhà đất tại 69 Nguyễn Du, theo TTCP, cơ sở nhà, đất tại 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước do Công ty Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý cho PVN thuê làm trụ sở, đến thời điểm 01/01/2008 hợp đồng thuê hết hạn sau đó chưa ký lại; PVC (công ty con của PVN) trước đó không trực tiếp thuê cơ sở nhà, đất tại 69 Nguyễn Du.

Theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thì thẩm quyền quyết định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thuộc UBND TP Hà Nội. Việc PVC, PVN, UBND Hà Nội có văn bản gửi Bộ Tài chính trình Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TP Hà Nội bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du cho PVC (đơn vị đang thuê) để xây dựng trụ sở làm việc là không đúng thực tế.

Sau khi mua, PVC không tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mà đề xuất và được PVN đồng ý thông qua chủ trương cho phép PVC chuyển nhượng cơ sở nhà đất trên. Sau đó PVC thuê Công ty CP Sông Đà Toàn Cầu tư vấn đấu giá, phê duyệt giá khỏi điểm và ủy quyền cho Công ty Tư vấn bán đấu giá trong khi UBND TP Hà Nội chưa có quyết định giao đất cho PVC là không đúng quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá.

Ngày 31/12/2009 PVC ký hợp đồng (không số) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành.

Khi tổ chức đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá, PVC chưa được UBND TP Hà Nội giao đất, vì vậy việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng là không có cơ sở pháp lý, sai quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2003; Điểm a, Khoản 2, Điều 8; Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 05/2005/NĐ -CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

TTCP khẳng định, trách nhiệm thuộc về PVC, PVN, UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 69 Nguyễn Du.

Từ đó, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội phối hợp với PVN rà soát để thu hồi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này.

Đến thời điểm 31/10/2020 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/8/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6393/VPCP-VI thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với Kết luận thanh tra một số nội dung đối với D.A NMNĐ Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đồng ý với kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1325/KL-TTCP ngày 4/8/2020 của TTCP, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, PVN, PVC theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có những vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

TTCP chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận.

Theo thanhtra.com.vn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài “vẽ rắn thêm chân”

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ trong cơ quan lãnh đạo của Đảng (Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ), Bộ Chính trị, Ban Bí thư...) để gánh vác nhiệm vụ cách mạng cũng là vấn đề bình thường và chính đáng. Tuy vậy, lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng nhằm chống phá Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước là điều không thể chấp nhận.
Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Đừng để ngập chân trong “ma trận” xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ

Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những âm mưu kiểu này chính là hành động thiết thực góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền hợp pháp, thiêng liêng của đất nước.
Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 8-2020, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đặc biệt chú trọng, thể hiện qua xu hướng liên tục giảm các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin của Việt Nam dẫn đến sự cố.
Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Hàng triệu người có kinh nghiệm, trình độ đang bị lãng phí sức lao động

Giáo sư Nguyễn Đình Cử cho biết, trong số người cao tuổi tá gần 7 triệu người ở nhóm tuổi 60-69, gần 13% số này có trình độ trung cấp trở lên nhưng hiện đang bị lãng phí giá trị.
Vì độc lập tự do của Tổ quốc  

Vì độc lập tự do của Tổ quốc  

Cứ đến dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, cựu chiến binh Hoàng Lê Nghĩa, 75 tuổi, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng, lại nhớ đến chuyến lưu đày đẫm máu ngày 2/9/1969.

Tin khác

Không thể phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám

Không thể phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám
Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, hướng lái con thuyền cách mạng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch. Do đó, luận giải và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ phản động ấy là vấn đề cấp thiết và thời sự hiện nay.

Mở rộng mô hình đào tạo nghề ngắn hạn xã hội đang cần

Mở rộng mô hình đào tạo nghề ngắn hạn xã hội đang cần
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Tình trạng này làm phát sinh nhu cầu lớn nguồn nhân lực chăm sóc người già, người bệnh trong các bệnh viện, cơ sở y tế, viện dưỡng lão. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang kết hợp với một số trường cao đẳng đào tạo ngắn hạn nghề chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu lao động.

Đề nghị hỗ trợ phóng viên, lao động cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ

Đề nghị hỗ trợ phóng viên, lao động cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 3102/BTTTT-KHTC gửi Bộ Y tế về một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ đối với phóng viên, lao động của cơ quan báo chí theo Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng dụng Bluezone hỗ trợ truy vết thêm 1.391 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Ứng dụng Bluezone hỗ trợ truy vết thêm 1.391 trường hợp nghi nhiễm COVID-19
Theo Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), thông qua dữ liệu tiếp xúc của người dùng Bluezone, lực lượng chức năng đã hỗ trợ truy vết thêm được 1.391 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nằm ngoài danh sách truy vết theo theo cách truyền thống.

Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 14/8, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thanh tra Chính phủ kết luận vụ việc liên quan 'Vũ nhôm'

Thanh tra Chính phủ kết luận vụ việc liên quan 'Vũ nhôm'
Trong quá trình thanh tra dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước, TP Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ tài liệu sang Bộ Công an đề nghị điều tra, trong đó có việc Phan Anh Văn Vũ (tức Vũ nhôm) thâu tóm và chuyển nhượng 2 dự án tại khu đô thị này.
Xem thêm
Phiên bản di động