Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và nhà đất 69 Nguyễn Du

Chiều 6/8, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra một số nội dung đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện (D.A NMNĐ) Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
2901 nha may nhiet dien thai binh 2
Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Ảnh: Internet

Hàng loạt sai phạm tại D.A

Theo TTCP, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm đầu mối đầu tư theo Văn bản số 913/VPCP-CN ngày 14/02/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Sau khi PVN là chủ đầu tư D.A, ngày 11/10/2011, PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ký hợp đồng tồng thầu EPC D.A, giá trọn gói là 1.200 triệu USD.

Ngày 26/5/2011, Hội đồng Thành viên (HĐTV) PVN có Quyết định số 4626/QĐ-DKVN phê duyệt điều chỉnh D.A, tổng mức đầu tư (TMĐT) theo phê duyệt D.A điều chỉnh là 34.295,1 tỷ đồng. Sau khi D.A được bổ sung vào danh mục các D.A nguồn điện cấp bách giai đoạn 2013 - 2020, ngày 04/10/2016, HĐTV PVN có Quyết định số 6175/QĐ-DKVN phê duyệt TMĐT điều chỉnh (lần 2) với giá trị là 41.799,1 tỷ đồng; ngày 16/7/2017, PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ký Phụ lục hợp đồng số 26 điều chỉnh giá trị hợp đồng là 948,6 triệu USD và 10.709.879 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra, TTCP đã chỉ ra hàng loạt sai phạm cụ thể như việc thông qua chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư D.A NMNĐ Thái Bình 2, PVN và Bộ Công Thương lại đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy đổi TMĐT D.A về mặt bằng giá năm 2006 là 18.495,5 tỷ đồng để không trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng Quản trị (HĐQT) PVN quyết định đầu tư D.A trong khi D.A NMNĐ Thái Bình 2 được Hội đồng Thẩm định của PVN thẩm định có TMĐT 31.505,4 tỷ đồng tại thời điểm quý 11/2010, trong đó vốn chủ sở hữu là 30%; trước ngày 1/8/2010, đây là D.A, công trình quan trọng quốc gia, do Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 66/2006/QH11, ngày 29/6/2009 của Quốc hội: D.A, công trình có quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên, trong đó sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên là D.A, công trình quan trọng quốc gia; Quốc hội xem xét và thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư đối với D.A, công trình quan trọng quốc gia.

Về thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư D.A, trước ngày 1/8/2010, D.A là công trình quan trọng quốc gia, do đó thẩm quyền thẩm định phê duyệt, quyết định đầu tư D.A thuộc Thủ tướng Chính phủ sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Thế nhưng, trong khi D.A chưa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, HĐQT PVN lại căn cứ Công văn 800/TTg-KTN do Phó Thủ tướng Chính phủ ký và hồ sơ thẩm định D.A của PVN để phê duyệt quyết định đầu tư D.A (sau thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 và trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực).

Ngoài ra, trong quá trình đầu tư Dự án PVN có Quyết định 4626/QĐ-DKVN ngày 26/5/2011 phê duyệt điều chỉnh D.A lần 1 với TMĐT từ 31.505,4 tỷ đồng thành 34.295,1 tỷ đồng và Quyết định 6175/QĐ-DKVN ngày 04/10/2016 phê duyệt điều chỉnh TMĐT D.A lần 2 là 41.799,1 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện trình tự thủ tục điều chỉnh D.A lần 1, PVN chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhưng PVN đã thẩm định và quyết định điều chỉnh D.A với TMĐT 34.295,1 tỷ đồng là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 10, Khoản 2 Điều 14 Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với việc điều chỉnh TMĐT lần 2 lên 41.799,1 tỷ đồng, do việc điều chỉnh Hợp đồng EPC không đúng Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ, thực hiện không đúng Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc điều chỉnh TMĐT này là không đúng quy định.

Chưa hết, mặc dù chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với Gói thầu EPC D.A theo quy định của pháp luật nhưng PVN đã đề xuất, được Bộ Công Thương đồng ý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền cho HĐQT PVN quyết định việc chỉ định thầu D.A NMNĐ Thái Bình 2.

PVN chưa xác định các điều kiện để được chỉ định thầu đối với Gói thầu EPC D.A, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định nhưng ngày 18/6/2010 HĐQT PVN đã căn cứ vào Văn bản số 978/TTg-KTN ban hành Nghị quyết số 5392/NQ-HĐQT-DKVN đồng ý về chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC D.A theo hình thức chỉ định thầu.

Ngày 21/2/2011, HĐTV PVN ban hành Quyết định số 1409/QĐ-DKVN phê duyệt kế hoạch đấu thầu D.A, trong đó gói thầu EPC có thời gian thực hiện là 45 tháng và ngày 6/10/2011, Tổng Giám đốc PVN ban hành Quyết định số 9108/QĐ-DKVN phê duyệt chỉ định PVC là Tổng thầu EPC D.A với thời gian thực hiện gói thầu 45 tháng là không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đến thời điểm được chỉ định thầu, PVC chỉ thực hiện xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng, tuyến ống dẫn khí... và thi công một số hạng mục của một số NMNĐ... chưa làm Tổng thầu EPC các D.A lớn tương tự như D.A NMNĐ Thái Bình 2, hồ sơ năng lực của PVC chưa đáp ứng hồ sơ yêu cầu để thực hiện gói thầu EPC, nhưng PVN vẫn chỉ định PVC làm tổng thầu EPC.

Sau khi ký kết hợp đồng Tổng thầu EPC, PVC đã thực hiện không đúng cam kết là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến D.A chậm tiến độ, phát sinh tăng chi phí, trong đó có chi phí trả lãi tiền vay từ năm 2016 đến 2019 là 81,867 triệu USD.

Việc chỉ định PVC làm Tổng thầu EPC D.A như trên là không đúng quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điểm e Khoản 3 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

TTCP cũng chỉ ra các sai phạm trong việc việc bổ sung D.A NMNĐ Thái Bình 2 vào danh mục các D.A nguồn điện cấp bách để được thực hiện theo cơ chế, chính sách đăc thù quy định tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện không đúng Quyết định 2414/QĐ-TTg ngày 11/12/2013.

2857 nha dat 69 nguyen du
Khu đất vàng tại 69 Nguyễn Du, Hà Nội. Ảnh: Internet

Trong quá trình thực hiện hợp đồng EPC, sau khi PVN có Quyết định số 6175/QĐ-DKVN ngày 04/10/2016 điều chỉnh TMĐT (lần 2) là 41.799.131 triệu đồng, PVN và PVC đã ký Phụ lục bổ sung số 26 ngày 06/7/2017, theo đó giá trị hợp đồng tạm tính trước thuế VAT là 948.644.684 USD và 10.709.879 triệu đồng, tăng 27,708 triệu USD và 4.835.697 triệu đồng (tương đương tăng 5.456.780 triệu đồng, tỷ giá 1USD = 22.415 VND), chủ yếu do điều chỉnh khối lượng, đơn giá thuộc phạm vi Hợp đồng EPC đã ký là không đúng quy định.

Trách nhiệm của các sai phạm trên thuộc về PVN, Bộ Công thương, các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham mưu, đề xuất, chỉ đạo đối với chủ đầu tư D.A.

Chuyển hồ sơ nhà đất 69 Nguyễn Du sang cơ quan điều tra nếu 31/10/2020 chưa thu hồi được

Liên quan đến nhà đất tại 69 Nguyễn Du, theo TTCP, cơ sở nhà, đất tại 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước do Công ty Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng Hà Nội quản lý cho PVN thuê làm trụ sở, đến thời điểm 01/01/2008 hợp đồng thuê hết hạn sau đó chưa ký lại; PVC (công ty con của PVN) trước đó không trực tiếp thuê cơ sở nhà, đất tại 69 Nguyễn Du.

Theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước thì thẩm quyền quyết định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất này thuộc UBND TP Hà Nội. Việc PVC, PVN, UBND Hà Nội có văn bản gửi Bộ Tài chính trình Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND TP Hà Nội bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du cho PVC (đơn vị đang thuê) để xây dựng trụ sở làm việc là không đúng thực tế.

Sau khi mua, PVC không tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mà đề xuất và được PVN đồng ý thông qua chủ trương cho phép PVC chuyển nhượng cơ sở nhà đất trên. Sau đó PVC thuê Công ty CP Sông Đà Toàn Cầu tư vấn đấu giá, phê duyệt giá khỏi điểm và ủy quyền cho Công ty Tư vấn bán đấu giá trong khi UBND TP Hà Nội chưa có quyết định giao đất cho PVC là không đúng quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá.

Ngày 31/12/2009 PVC ký hợp đồng (không số) chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành.

Khi tổ chức đấu giá, công nhận kết quả trúng đấu giá, PVC chưa được UBND TP Hà Nội giao đất, vì vậy việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng là không có cơ sở pháp lý, sai quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2003; Điểm a, Khoản 2, Điều 8; Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 05/2005/NĐ -CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

TTCP khẳng định, trách nhiệm thuộc về PVC, PVN, UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính và cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 69 Nguyễn Du.

Từ đó, TTCP đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Hà Nội phối hợp với PVN rà soát để thu hồi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi cơ sở nhà đất này.

Đến thời điểm 31/10/2020 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 5/8/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6393/VPCP-VI thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với Kết luận thanh tra một số nội dung đối với D.A NMNĐ Thái Bình 2 và việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Đồng ý với kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1325/KL-TTCP ngày 4/8/2020 của TTCP, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, PVN, PVC theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có những vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

TTCP chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu tại kết luận.

Theo thanhtra.com.vn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 2)

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 2)

Cử tri và người cao tuổi cả nước tiếp tục ủng hộ ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)

Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)

Ghi nhận công lao to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi nhằm chăm lo cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực. Trong các kì bầu cử Quốc hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam đều được phân bổ chỉ tiêu ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Kì bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội Người cao tuổi Việt Nam và đông đảo cử tri đã tin tưởng, giới thiệu TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội ứng cử đại biểu Quốc hội. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu ý kiến của cử tri cao tuổi cả nước về nội dung trên…
Tám mươi năm đồng hành cùng dân tộc

Tám mươi năm đồng hành cùng dân tộc

Năm nay, người cao tuổi cả nước rất phấn khởi chào mừng kỉ niệm 80 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2021). Những khoảnh khắc không thể quên từ lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” đến “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí, vai trò của người cao tuổi trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Theo kinh nghiệm từ Hội Người cao tuổi Việt Nam, để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn và triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì người cao tuổi”, cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội…
Mong cử tri tiếp tục ủng hộ để ứng cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XV

Mong cử tri tiếp tục ủng hộ để ứng cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XV

TS Trương Xuân Cừ trưởng thành từ cơ sở, từ giáo viên cấp ba, trước khi nghỉ hưu là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ông được lãnh đạo Trung ương Hội, 100% cử tri cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và nơi thường trú tin tưởng giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nhân ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội đang rất gần, TS Trương Xuân Cừ dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trao đổi thân tình…

Tin khác

Hơn 69 triệu cử tri trên toàn quốc sẽ tham gia bầu cử vào ngày 23/5

Hơn 69 triệu cử tri trên toàn quốc sẽ tham gia bầu cử vào ngày 23/5
Cả nước có tổng số 69.198.594 người thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi
Chương trình đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh…

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi
Trên 10 năm Luật Người cao tuổi ra đời và đi vào cuộc sống, 6 năm triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội, lớp người “cây cao bóng cả” ngày càng được chăm sóc tốt hơn; đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe từng bước cải thiện. Từ đó, càng tiếp thêm động lực để người cao tuổi tiếp tục sống vui, khỏe, có ích cho bản thân, gia đình, xã hội…

TS Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

TS Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội, gồm các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của ông Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của ông Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026
TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

Căng mình ngăn chặn nguy cơ làn sóng Covid – 19 thứ tư

Căng mình ngăn chặn nguy cơ làn sóng Covid – 19 thứ tư
Việt Nam đang trong bối cảnh bị dịch Covid-19 “bủa vây”, đặc biệt là khu vực tuyến biên giới. Tuy nhiên, không như những đợt dịch trước, Bộ Y tế và các chính quyền địa phương đang có những động thái chủ động trước nguy cơ làn sóng thứ tư xuất hiện.
Xem thêm
Bắc Ninh: Giãn cách xã hội huyện Yên Phong từ 14h ngày 15/5

Bắc Ninh: Giãn cách xã hội huyện Yên Phong từ 14h ngày 15/5

Bắc Ninh hiện đã giãn cách xã hội 5/8 huyện thị (theo Chỉ thị 15), giãn cách xã hội huyện Thuận Thành theo Chỉ thị 16, chỉ còn huyện Quế ...
Cảnh cáo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Võ Thanh Hà

Cảnh cáo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Nam Võ Thanh Hà

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Võ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng ...
Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác tuyên truyền trước ngày bầu cử

Xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác tuyên truyền trước ngày bầu cử

Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021. Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên về công tác ...
Phiên bản di động