Tạo đà phát triển nông nghiệp công nghệ cao, “đòn bẩy” nằm ở đâu? (Bài 4)

Mặc dù nông nghiệp công nghệ cao đã và đang cho thấy hướng đi đúng trong việc phát triển nền nông nghiệp hiện đại ở nước ta nhưng trên thực tế, việc triển khai còn vướng nhiều bất cập.

Hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

Nhận thức được tầm quan trọng của nông nghiệp công nghệ cao, ngày 29/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020. Để hiện thực hóa đề án, ngày 17/02/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 nhằm góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, cả nước có 3 khu nông nghiệp công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên và Bạc Liêu, các khu nông nghiệp công nghệ cao còn lại do UBND các tỉnh thành lập. Hiện đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Thái Nguyên, Quảng Ninh và Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, có 46 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 9 vùng nông nghiệp công nghệ cao được công nhận.

Đồng thời, gói tín dụng thương mại phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đã thu hút hơn 16.800 doanh nghiệp tham gia với khoản đầu tư hơn 39.000 tỷ đồng. Vì vậy, có thể khẳng định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang cho thấy hướng đi đúng đắn trong sản xuất nông nghiệp những năm tiếp theo, góp phần đưa ngành nông nghiệp của Việt Nam có những bước phát triển mới. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ thì đổi mới sáng tạo gắn với khoa học công nghệ chính là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Tạo đà phát triển nông nghiệp công nghệ cao, “đòn bẩy” nằm ở đâu? (Bài 4)
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần chi phí đầu tư rất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khi tiếp cận tín dụng.

Những khó khăn còn tồn tại

Theo ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, để tạo đà phát triển cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta hiện nay vẫn cần phải khắc phục nhiều rào cản.

Đầu tiên là phải kể đến những bất cập về mặt chính sách. Chẳng hạn như chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao với nhiều quy định phức tạp, điển hình là việc đánh giá, xếp loại các dự án nông nghiệp công nghệ cao dựa trên các tiêu chí theo định tính,... khiến doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn này. Theo kết quả điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn cho biết, có tới 70% doanh nghiệp kêu khó khi tiếp cận tín dụng. Chính sách đất đai với thời hạn và hạn điền chưa phù hợp cũng khiến cho chủ thể có nhu cầu sản xuất kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các chính sách như đào tạo nhân lực nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, quản lý thị trường, hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ vào nông nghiệp,... còn nhiều nút thắt cũng đang là rào cản làm chậm quá trình phát triển của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Những rào cản về vốn cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao gặp khó. Lý do là mô hình nông nghiệp công nghệ cao cần có sự đầu tư kinh phí lớn để xây dựng hạ tầng, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, đào tạo nhân lực,... Thực tế cho thấy, để thành lập và phát triển trang trại chăn nuôi theo mô hình doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cần chi phí gấp từ 4-5 lần so với xây dựng mô hình trang trại truyền thống; hay đầu tư một héc ta nhà kính có đầy đủ hệ thống tưới nước, phun sương, phân bón tự động hóa theo công nghệ Israel cần ít nhất từ 10 – 15 tỷ đồng,...

Song song với nguồn vốn, để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần phải có đất đai quy mô lớn, ở vị trí thuận lợi cho sản xuất và lưu thông. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, cả nước hiện có trên 11 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp với 78 mảnh ruộng và trên 8,58 triệu hộ nông lâm thủy sản, trong đó, 70,4% hộ có tổng diện tích dưới 0,5% ha và 3,4% số hộ có diện tích trên 3 ha. Quá trình tích tụ và tập trung đất đai còn chậm do quy định hạn điền và thời hạn sử dụng đất còn bất cập, chưa tạo động lực thu hút các nhà đầu tư; thủ tục thuê, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp còn nhiều thù tục gây phiền hà, việc cấp quyền sử dụng đất ở một số địa phương chưa xong gây khó khăn cho việc thuê, chuyển nhượng đất; làm nảy sinh tâm lý giữ đất, dự phòng đất đai để tái sản xuất khi gặp bất ổn.

Một yếu tố nữa quyết định trực tiếp đến sự thành bại của trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao chính là thị trường tiêu thụ. Hiện nay, ở nước ta, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao còn hạn hẹp, không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuất một số sản phẩm còn thấp, chưa tương xứng với mức độ đầu tư. Nguyên nhân do nhiều loại nông sản chưa có thương hiệu; dự báo nhu cầu thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chưa có hoặc chưa đầy đủ; liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn lỏng lẻo; nông sản xuất khẩu phần lớn ở dạng thô; giá trị gia tăng thấp; giá bán sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao còn cao so với mức thu nhập của người tiêu dùng.

Tiếp đó, vấn đề nguồn nhân lực vẫn luôn là câu chuyện nan giải trong quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao bởi sự thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, có 40% lực lượng lao động hoạt động trong ngành nông nghiệp nhưng mới chỉ có 7,93% đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Trình độ thấp khiến cho phần lớn lao động trong lĩnh vực không đủ năng lực làm chủ công nghệ tiên tiến, làm hạn chế việc tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Cuối cùng là những rào cản về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Bởi lẽ mục tiêu lớn nhất của nông nghiệp công nghệ cao là năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao nên vấn đề nông nghiệp công nghệ cao phải đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy, năng lực nội sinh lĩnh vực khoa học công nghệ trong nông nghiệp của nước ta còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Chẳng hạn như phần lớn các giống cây trồng, vật nuôi, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao, các doanh nghiệp vẫn phải nhận chuyển giao từ nước ngoài. Trong khi đó, do thiếu tính định hướng cũng như chưa nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp nên nhiều sản phẩm công nghệ của các cơ sở nghiên cứu khoa học nông nghiệp mới dừng lại ở thử nghiệm, không đưa vào sản xuất được.

Nhìn chung, chỉ khi nào tháo gỡ được những bất cập còn tồn tại như trên thì quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta mới đạt được nhiều thành tựu bứt phá hơn.

Đi tìm lời giải cho Đi tìm lời giải cho "bài toán" đào tạo nhân lực công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (Bài 3)

Thực trạng thiếu hụt nhân lực cũng như chảy máu chất xám đối với lao động có trình độ chuyên môn cao là một trong ...

Nhân lực ngành nông nghiệp công nghệ cao: Làm gì để không chảy máu chất xám nguồn cán bộ giỏi ?(Bài 2) Nhân lực ngành nông nghiệp công nghệ cao: Làm gì để không chảy máu chất xám nguồn cán bộ giỏi ?(Bài 2)

Trong những năm qua, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên cả nước đòi hỏi một nguồn nhân lực lớn có trình độ ...

Vai trò của công nghệ cao trong ứng dụng phát triển nông nghiệp tại Việt Nam (Bài 1) Vai trò của công nghệ cao trong ứng dụng phát triển nông nghiệp tại Việt Nam (Bài 1)

Công nghệ cao được tích hợp từ thành tựu trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hiện đại nhằm tạo ra sản ...

Nguyễn Loan

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Yến Sào Sài Gòn "nổ" công dụng như thuốc, người cao tuổi cần cẩn trọng

Yến Sào Sài Gòn "nổ" công dụng như thuốc, người cao tuổi cần cẩn trọng

Trên trang yensaosaigon.com một số sản phẩm từ Yến Sào được "nổ" công dụng như thuốc chữa bệnh bằng cách kèm thêm một số từ như "Hỗ trợ điều trị"; "Điều trị"..., thậm chí có sản phẩm còn được quảng bá kèm công dụng "Ức chế tế bào ung thư".
Altara Residences Quy Nhơn: Mua nhà sang – rinh lộc vàng

Altara Residences Quy Nhơn: Mua nhà sang – rinh lộc vàng

Vào lúc 8 giờ ngày 24/1, Altara Residences Quy Nhơn sẽ tổ chức Lễ mở bán tại khách sạn Fleur De Lys Hotel Quy Nhơn, 16 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn. Tham dự sự kiện, quý khách hàng sẽ có cơ hội site tour trải nghiệm thực tế dự án và nhận được rất nhiều quà tặng giá trị.
Cận Tết, ngăn chặn 2 tấn nầm lợn bốc mùi đang trên đường tiêu thụ

Cận Tết, ngăn chặn 2 tấn nầm lợn bốc mùi đang trên đường tiêu thụ

2 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối, một số sản phẩm khi tiếp xúc với không khí đã đổi màu, chảy nước... vừa được lực lượng chức năng Lạng Sơn ngăn chặn kịp thời.
Mercedes-Benz GLC 300 tại Việt Nam bị cắt trang bị an toàn?

Mercedes-Benz GLC 300 tại Việt Nam bị cắt trang bị an toàn?

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cho biết đây không phải cắt giảm trang bị mà điều chỉnh lại trang bị theo yêu cầu của hãng mẹ tại Đức.
Lào Cai: Phát hiện gần 1.100 bình rượu trái cây nhập lậu

Lào Cai: Phát hiện gần 1.100 bình rượu trái cây nhập lậu

Gần 1.100 bình rượu trái cây nghi nhập lậu vừa được lực lượng quản lý thị trường Lào Cai phát hiện, tạm giữ.

Tin khác

Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên – Hành trình bền bỉ của TH mang tới hạnh phúc đích thực cho người tiêu dùng

Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên – Hành trình bền bỉ của TH mang tới hạnh phúc đích thực cho người tiêu dùng
Hơn chục năm bước chân vào thị trường đồ uống, giá trị lớn nhất mà thương hiệu TH đạt được có lẽ là vị trí trong trái tim mỗi người tiêu dùng, và đó chính là "Niềm tin".

Sáng 19/1, giá vàng miếng trong nước giao dịch dưới mức 56,5 triệu đồng/lượng

Sáng 19/1, giá vàng miếng trong nước giao dịch dưới mức 56,5 triệu đồng/lượng
Sáng 19/1, giá vàng miếng trong nước ít biến động, hiện vàng SJC đang được giao dịch dưới ngưỡng 56,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá kim loại quý đứng ở mức 1.837 USD/ounce.

Trường hợp nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Trường hợp nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất nông nghiệp?
Chuyển nhượng bất động sản nói chung và chuyển nhượng đất nông nghiệp nói riêng hiện đã và đang trở thành các giao dịch khá phổ biến trên thị trường. Vậy trong những trường hợp nào thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ các giao dịch chuyển nhượng đất nông nghiệp?

"Con gà đẻ trứng vàng" của Mitsubishi Việt Nam bị triệu hồi

"Con gà đẻ trứng vàng" của Mitsubishi Việt Nam bị triệu hồi
Mitsubishi Xpander và Outlander vừa có thông báo triệu hồi, cả hai mẫu xe sẽ được thay thế bơm xăng mới do lỗi có thể ngưng hoạt động, khiến động cơ không thể khởi động hoặc chết máy.

Cần làm rõ những điểm không bình thường ở Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu

Cần làm rõ những điểm không bình thường ở Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu
Nhiều công trình xây dựng kiên cố giống như nhà ở, địa điểm kinh doanh quán cà phê,… đã và đang “mọc” trên đất dự án; nhiều nhà đầu tư thứ cấp “chây ì” không đóng phí dịch vụ trong suốt thời gian dài,… là những bất cập đang tồn tại ở Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội...

Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ

Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ
Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans) vừa bị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu thuế tổng cộng 4,96 tỷ đồng.
Xem thêm
Yến Sào Sài Gòn "nổ" công dụng như thuốc, người cao tuổi cần cẩn trọng

Yến Sào Sài Gòn "nổ" công dụng như thuốc, người cao tuổi cần cẩn trọng

Trên trang yensaosaigon.com một số sản phẩm từ Yến Sào được "nổ" công dụng như thuốc chữa bệnh bằng cách kèm thêm một số từ như "Hỗ trợ điều trị"; ...
Cận Tết, ngăn chặn 2 tấn nầm lợn bốc mùi đang trên đường tiêu thụ

Cận Tết, ngăn chặn 2 tấn nầm lợn bốc mùi đang trên đường tiêu thụ

2 tấn nầm lợn bốc mùi hôi thối, một số sản phẩm khi tiếp xúc với không khí đã đổi màu, chảy nước... vừa được lực lượng chức năng Lạng ...
Mercedes-Benz GLC 300 tại Việt Nam bị cắt trang bị an toàn?

Mercedes-Benz GLC 300 tại Việt Nam bị cắt trang bị an toàn?

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cho biết đây không phải cắt giảm trang bị mà điều chỉnh lại trang bị theo yêu cầu của hãng mẹ tại Đức.
Vừa lên sàn, cổ phiếu ABBank đã “rớt” giá

Vừa lên sàn, cổ phiếu ABBank đã “rớt” giá

Cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình đỏ rực trong những phiên đầu lên sàn UpCom. ABB chốt phiên cuối năm 2020 với giá 13.500 đồng/cp, khối lượng ...
Vì sao, “gà đẻ trứng vàng” Saigon Co.op hấp dẫn tổ chức bên ngoài?

Vì sao, “gà đẻ trứng vàng” Saigon Co.op hấp dẫn tổ chức bên ngoài?

Tại Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), Thanh tra TP.Hồ ...
Sân bay Vân Đồn được Prix Versailles trao giải đặc biệt thế giới về thiết kế ngoại thất

Sân bay Vân Đồn được Prix Versailles trao giải đặc biệt thế giới về thiết kế ngoại thất

Ngày 17/12/2020, hệ thống giải thưởng kiến trúc thế giới Prix Versailles đã trao tặng giải thưởng đặc biệt về thiết kế ngoại thất cho sân bay quốc tế Vân ...
Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên – Hành trình bền bỉ của TH mang tới hạnh phúc đích thực cho người tiêu dùng

Chắt chiu tinh túy từ thiên nhiên – Hành trình bền bỉ của TH mang tới hạnh phúc đích thực cho người tiêu dùng

Hơn chục năm bước chân vào thị trường đồ uống, giá trị lớn nhất mà thương hiệu TH đạt được có lẽ là vị trí trong trái tim mỗi người ...
Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ

Nhiều công ty bị xử phạt, truy thu thuế tiền tỷ

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (Sotrans) vừa bị Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu thuế tổng ...
Gương sáng doanh nhân

Gương sáng doanh nhân

Doanh nhân Lê Nguyên Vũ, 36 tuổi, ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng không chỉ tạo việc làm ổn định cho công nhân mà còn hăng hái ...
Trường hợp nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Trường hợp nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất nông nghiệp?

Chuyển nhượng bất động sản nói chung và chuyển nhượng đất nông nghiệp nói riêng hiện đã và đang trở thành các giao dịch khá phổ biến trên thị trường. ...
Cần làm rõ những điểm không bình thường ở Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu

Cần làm rõ những điểm không bình thường ở Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Dương Liễu

Nhiều công trình xây dựng kiên cố giống như nhà ở, địa điểm kinh doanh quán cà phê,… đã và đang “mọc” trên đất dự án; nhiều nhà đầu tư ...
Khách hàng cẩn trọng với thông tin rao bán “vịt trời” tại dự án Five Star Hà Đông

Khách hàng cẩn trọng với thông tin rao bán “vịt trời” tại dự án Five Star Hà Đông

Mặc dù chưa được triển khai nhưng trên mạng internet đã xuất hiện tràn lan các thông tin quảng cáo về dự án Five Star Hà Đông (do Tập đoàn ...
Phiên bản di động