Phát huy truyền thống, uy tín, kinh nghiệm của NCT, tiếp tục góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Giai đoạn 2016 - 2021, Hội NCT Việt Nam tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 09 ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”; kí kết và triển khai Chương trình phối hợp số 105 ngày 8/4/2016 về “Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020”.
Chương trình nhằm phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm của NCT trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Gắn công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội NCT; tuyên truyền vận động hội viên, NCT và các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp số 318 giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an
Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp số 318 giữa Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an

Kết quả nổi bật

Năm 2020, Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết đánh giá Chương trình phối hợp hành động giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để tiếp tục chỉ đạo, xây dựng phong trào trong giai đoạn 2021-2026. Năm 2022, Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2021, tiến tới Hội nghị toàn quốc theo Kế hoạch phối hợp số 318 ngày 8/7/2022 của Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an. Đến nay, các tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, giới thiệu, tôn vinh 130 đại biểu NCT tiêu biểu tham dự Hội nghị cấp Trung ương theo quy định.

Hội nghị biểu dương nCT tiêu biểu bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội
Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Hà Nội

Thực hiện Chương trình phối hợp, lực lượng Công an và Hội NCT các cấp đã quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời đến cán bộ, hội viên, NCT. Kịp thời phát hiện sớm các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, chủ động vận động thuyết phục có lí, có tình để Nhân dân tự giải quyết vừa giữ được tình làng, nghĩa xóm vừa ngăn chặn không để tình hình phức tạp tác động xấu đến an ninh trật tự.

Hiện cả nước có 656.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra Nhân dân, hòa giải cơ sở; trên 300.000 NCT tham gia các tổ an ninh Nhân dân, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở. NCT luôn gương mẫu và tuyên truyền vận động con cháu, gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Một số NCT nhiều năm liền làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố đã cùng tập thể lãnh đạo khu dân cư liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, được UBND và Ủy ban MTTQ các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đây là những hạt nhân nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Lực lượng Công an và Hội NCT cơ sở đã phối hợp tuyên truyền vận động NCT trong gia đình vận động con, cháu tham gia xây dựng gia đình văn hóa, kí cam kết gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Xây dựng nội quy, quy ước về an ninh trật tự, lập hòm thư tố giác, tổ chức phát phiếu tố giác tội phạm đến chi hội, từng gia đình. Tổ chức cho hội viên NCT đăng kí cam kết gia đình NCT văn minh, an toàn, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xây dựng các Chi hội NCT gương mẫu giáo dục con cháu, gia đình và cộng đồng dân cư không mắc các tệ nạn xã hội.

Hội NCT cấp cơ sở sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phối hợp hiệu quả với MTTQ, các đoàn thể, chính quyền tuyên truyền; phát huy vai trò, uy tín của NCT trong cộng đồng dân cư, nhất là già làng, trưởng bản trong vận động, tuyên truyền con cháu và Nhân dân chấp hành tốt pháp luật.

Sau 5 năm triển khai, cả nước tổ chức 612.571 buổi tuyên truyền, họp dân để phổ biến về pháp luật và phòng chống tội phạm với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, NCT và Nhân dân. Hội NCT các cấp phối hợp tổ chức 1.260 lớp tập huấn công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở cho trên 15.000 lượt cán bộ Hội; tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống AIDS và tệ nạn xã hội ở các địa phương nhằm giao lưu học hỏi, phổ biến kinh nghiệm, cách thức xây dựng, nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Với kinh nghiệm trong việc giải quyết thành công các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, xã hội, NCT đã phối hợp tổ chức hòa giải thành công 94.669 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, vận động 15.900 người đi cai nghiện. Cung cấp cho lực lượng Công an 196.000 nguồn tin có giá trị về công tác bảo đảm an ninh chính trị. Giới thiệu và tạo việc làm cho 10.213 người; giúp đỡ 89.010 người tái hòa nhập cộng đồng. Vận động hàng chục ngàn lượt quần chúng Nhân dân tham gia tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tại địa bàn phức tạp.

UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021
UBND tỉnh Hà Nam khen thưởng các cá nhân NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021

Tổ chức Hội NCT các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” và các phong trào “Hội viên NCT gương mẫu”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Hộ gia đình NCT tiến bộ”, “Người tốt, việc tốt”, “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Phối hợp với Công an cùng cấp và các đoàn thể xây dựng và duy trì các mô hình: “NCT nhận giáo dục giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”, “CLB trợ giúp pháp luật”, “Dòng họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ Nhân dân tự quản”, “Tộc họ tự quản”, “Xóm đoàn kết”, “Tổ phòng chống Covid cộng đồng”, “Xã, phường không tệ nạn ma túy”… Ở nhiều thôn xóm đã thành lập CLB phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, tổ nắm tin để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Các mô hình đường cây, hàng cây, thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh do Hội NCT thành lập, trong đó, NCT luôn gương mẫu, đi đầu là tấm gương, điểm sáng cho các thế hệ học tập. Thông qua các phong trào đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hội chủ động phối hợp với MTTQ cùng cấp và lực lượng Công an hướng dẫn đưa nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác bảo đảm an ninh trật tự vào các Hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm.

Những kết quả đạt được như trên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên NCT và quần chúng Nhân dân trong phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, giáo dục con cháu, dòng họ, cộng đồng chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của ngành Công an trong công tác phòng chống tội phạm; vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội được đề cao, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh Bắc Ninh khen thưởng NCT có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Tỉnh Bắc Ninh khen thưởng NCT có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”; yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam về phát huy vai trò, vị thế, đóng góp của NCT trong công tác phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ ANTQ, trong thời gian tới lực lượng Công an và Hội NCT các cấp tiếp tục phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, hội viên, NCT. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm”.

Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An
Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An

2. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào bảo vệ ANTQ, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

3. Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Vận động cán bộ, hội viên, NCT phát huy kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu, tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham gia hòa giải các vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

4. Xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Xây dựng tổ chức Hội, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với Nhân dân. Hằng năm, phối hợp tổ chức tốt Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6), Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8), Ngày Quốc tế NCT (1/10), Tháng hành động vì NCT Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết đoàn dân tộc ở khu dân cư (18/11).

5. Làm tốt công tác trao đổi thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Hội; định kì tổ chức sơ kết, tổng kết theo chuyên đề để đánh giá kết quả đạt được, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và Hội NCT các cấp. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện xây dựng, ổn định phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương và cả nước.

Nguyễn Thanh Bình
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Nhân ngày làm việc đầu Xuân mới Quý Mão năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc mừng năm mới Trung ương Hội NCT Việt Nam. Tham dự còn có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban; Phan Thăng An, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mồng 6 tháng Giêng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Khu Di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
Thủ tướng: Hoàn thành dứt điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Thủ tướng: Hoàn thành dứt điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Chiều 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), sau khi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ và các bộ, ngành, liên quan về dự án này.
Dấu ấn của đồng chí Xuân Thủy tại Hội nghị Paris

Dấu ấn của đồng chí Xuân Thủy tại Hội nghị Paris

50 năm trước đây, vào ngày 27/1/1973, cuộc đàm phán Paris về Việt Nam đã được kí kết, chấm dứt cuộc đàm phán kéo dài đến 5 năm (1968-1973). Thắng lợi của đàm phán Paris và Hiệp định Paris đã buộc quân đội Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tạo thế và lực mới thống nhất đất nước. Quá trình đàm phán ở Paris và Hiệp định Paris là chiến thắng của một nền ngoại giao chính nghĩa của Việt Nam, trong đó ghi đậm dấu ấn của đồng chí Xuân Thủy...
Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tin khác

Bác Hồ mời ân nhân đến thăm Việt Nam vào dịp Tết Canh Tý 1960

Bác Hồ mời ân nhân đến thăm Việt Nam vào dịp Tết Canh Tý 1960
Luật sư Francis Henry Loseby, người đã bào chữa cho Bác Hồ trong vụ án năm 1931 ở Hồng Kông; sau đó gia đình luật sư cũng đã giúp đỡ Bác thoát khỏi sự truy lùng của bọn thực dân Pháp. Với mong muốn gặp lại ân nhân của mình, Bác đã mời gia đình luật sư Loseby thăm Việt Nam đúng vào dịp Tết Canh Tý 1960.

Giá trị, sức sống của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản trong thời đại mới

Giá trị, sức sống của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản trong thời đại mới
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đến nay 175 năm (2/1848-2/2023), trải qua biết bao thăng trầm của cách mạng thế giới, song những tư tưởng chủ đạo của Tuyên ngôn đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Thư chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023 của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam
Năm 2022 đi qua, với những khó khăn thử thách do hậu quả của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng rất nặng nề tới phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống người dân, trong đó có người cao tuổi.

Tết ở rừng Trường Sơn, sau Hiệp định Paris 1973

Tết ở rừng Trường Sơn, sau Hiệp định Paris 1973
Đêm 27/1/1973, Đài BBC đưa tin: “Các Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), Nguyễn Thị Bình, (Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam), Trần Văn Lắm (Chính quyền Sài Gòn), Uy-li-am Râu-giơ (Hoa Kỳ), đã kí Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris. Quân Mỹ sẽ rút hết khỏi Việt Nam 60 ngày, sau khi Hiệp định có hiệu lực”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
Chiều 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất thành lập lực lượng thanh tra đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất thành lập lực lượng thanh tra đăng kiểm
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT đề xuất Chính phủ thành lập lực lượng thanh tra trong lĩnh vực đăng kiểm, để tăng cường quản lí Nhà nước về kiểm định xe cơ giới sau hàng loạt sai phạm diễn ra thời gian qua...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ
Ngày 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Thư chúc Tết Quý Mão 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cả nước.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15/1/2023, về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày hội "Nghĩa tình Quận 5 - Mừng Xuân Quý Mão"

Ngày hội "Nghĩa tình Quận 5 - Mừng Xuân Quý Mão"
Nhằm đoàn kết, sum vầy chào đón năm mới; đồng thời, tạo môi trường giao lưu văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống, phong tục Tết cổ truyền dân tộc; hướng người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện chính sách chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. ngày 15/1 (24 tháng Chạp), Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 5, TP Hồ Chí Minh phối hợp với BĐD Hội NCT quận, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, Quận đoàn tổ chức Ngày hội “Nghĩa tình quận 5 - Mừng Xuân Quý Mão” lần 7, năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành Giao thông vận tải
Ngày 13/1, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ của năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ, truy tố, xét xử 10 vụ án trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ, truy tố, xét xử 10 vụ án trọng điểm
Năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc; truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 03 vụ án, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 25 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Từ ngày 10 đến ngày 12/1/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 25. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Sáng 12/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việt Nam và Lào quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, mở rộng không gian hợp tác và phát triển

Việt Nam và Lào quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, mở rộng không gian hợp tác và phát triển
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt giữa hai nước, trong đó trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả; nhất trí tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm nhằm mở rộng không gian hợp tác và phát triển.
Xem thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Khu Di tích K9 - Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
Thủ tướng: Hoàn thành dứt điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Thủ tướng: Hoàn thành dứt điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Chiều 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), sau khi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ
Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023, đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cùng đồng b
Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Người cao tuổi cần được hưởng tuổi già trong tôn trọng và an sinh

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, chúc mừng năm mới Trung ương Hội NCT Việt Nam
Đẩy nhanh tiến độ, truy tố, xét xử 10 vụ án trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ, truy tố, xét xử 10 vụ án trọng điểm

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc; truy tố 17 vụ án; xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 03 vụ án, trong đó, tập trung đẩy nhanh ti
Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Quốc hội thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 9/1, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn
Phiên bản di động