Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Năm 2020 vừa đi qua với đầy khó khăn, thách thức: Tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai hạn hán, ngập lụt, sạt lở đất... nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc, với quyết tâm cao đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Hoàn thành tốt “Mục tiêu kép”

Thực hiện chủ trương “Mục tiêu kép” khi vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong điều kiện tỉnh Cà Mau còn phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng ngay từ đầu năm và mưa lớn kéo dài, nước biển dâng gây ngập lụt, sụp lún, sạt lở đất, hư hỏng đường xá… Nhưng tỉnh Cà Mau kịp thời khắc phục khó khăn, một mặt vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trước nguy cơ dịch bệnh, mặt khác nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai, khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất lại nền kinh tế; đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng cực Nam Tổ quốc.

Theo đó, kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng dương 1,09%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 14% so kế hoạch, tăng hơn 11% so năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, vượt 4% so kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 6.276,8 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so năm 2019. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường... được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt và có chuyển biến rõ nét.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực; các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57% (kế hoạch 1,82%); công tác đào tạo nghề được quan tâm, giải quyết việc làm cho 40.982 người, vượt 5% kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương). Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tốt hơn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là, đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, các cấp ủy đảng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp sếp đội ngũ cán bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới bằng khí thế mới và niềm tin to lớn.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả các lĩnh vực thế mạnh như: Kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch… Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Cà Mau thống nhất thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là, thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thong đi trước một bước để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển đô thị động lực thành phố Cà Mau, thị trấn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc. Tăng cường xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực Cà Mau có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau sẵn sàng khí thế tiến công bước vào năm mới với niềm tin gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mới trong năm 2021 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thị xã Đông Triều diễn tập tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư phong tỏa do dịch bệnh Covid-19

Thị xã Đông Triều diễn tập tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư phong tỏa do dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng bầu cử tỉnh Quảng Ninh, ngày 13/5, thị xã Đông Triều đã tổ chức diễn tập tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong khu vực dân cư bị phong tỏa do dịch bệnh.
Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sáng 14/5 thêm 29 ca Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang ghi nhận 10 ca

Sáng 14/5 thêm 29 ca Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang ghi nhận 10 ca

Sáng 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 29 ca nhiễm trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Chiều 13/5 thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Chiều 13/5 thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Chiều 13/5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca Covid-19, trong đó ca 19 ca nhiễm ghi nhận trong nước và 12 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Hà Nội: Đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc

Hà Nội: Đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc

Sở Y tế Hà Nội đình chỉ Phòng khám đa khoa quốc tế Thu Cúc để xác minh và xử lý các thông tin liên quan tới quá trình tiếp nhận, xử lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận ngày 12/5.

Tin khác

Bắc Ninh: Cách ly y tế một xóm của huyện Yên Phong

Bắc Ninh: Cách ly y tế một xóm của huyện Yên Phong
Xóm Ngoài của thôn Bằng Lục (xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong) vừa bị cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có hiệu lực từ 15/5

Quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT có hiệu lực từ 15/5
Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT vừa được Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2021. Với nhiều quy định cởi mở, thông thoáng, Nghị định sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xét tặng các danh hiệu; đồng thời tôn vinh và khẳng định dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ trong nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Trưa 13/5, thêm 21 ca nhiễm trong nước tại 7 tỉnh, thành phố

Trưa 13/5, thêm 21 ca nhiễm trong nước tại 7 tỉnh, thành phố
Trưa 13/5, Bộ Y tế công bố thêm 21 ca mắc mới Covid-19, đều là những ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Huế, Hà Nam và Hòa Bình.

Tạm đình chỉ chức vụ của Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vi phạm quy định phòng chống dịch

Tạm đình chỉ chức vụ của Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vi phạm quy định phòng chống dịch
Sáng 13/5, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã họp để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc trong việc vi phạm quy định phòng chống dịch với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Nâng cao vị thế già làng ở địa bàn người Mông theo đạo Tin lành

Nâng cao vị thế già làng ở địa bàn người Mông theo đạo Tin lành
Những năm qua, Hội NCT ở các tỉnh miền núi luôn chú trọng phát huy vai trò của các già làng và đã thu được kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần phải nghiên cứu để nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao hơn, nhất là ở vùng đồng bào Mông theo đạo Tin lành...

Đường sắt Bắc - Nam chỉ còn chạy hai đôi tàu Thống nhất từ ngày 14/5

Đường sắt Bắc - Nam chỉ còn chạy hai đôi tàu Thống nhất từ ngày 14/5
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) vừa cho biết đơn vị này tiếp tục tạm dừng chạy đôi tàu Thống nhất SE5/SE6 vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Xem thêm
Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh ...
Sáng 14/5 thêm 29 ca Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang ghi nhận 10 ca

Sáng 14/5 thêm 29 ca Covid-19 trong nước, riêng Bắc Giang ghi nhận 10 ca

Sáng 14/5, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 29 ca nhiễm trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay.
Chiều 13/5 thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Chiều 13/5 thêm 19 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Chiều 13/5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca Covid-19, trong đó ca 19 ca nhiễm ghi nhận trong nước và 12 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ...
Nghĩ về văn hóa đọc hiện nay

Nghĩ về văn hóa đọc hiện nay

Hiện có rất nhiều khái niệm nói về văn hóa đọc (VHĐ). Tuy nhiên nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng: Đó là thái độ ứng xử đọc, giá trị ...
Hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo thông tin từ Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có tổng số 1.014.972 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Chỉ tiêu thành tích năm sau cao hơn năm trước khiến giáo dục không thật

Chỉ tiêu thành tích năm sau cao hơn năm trước khiến giáo dục không thật

“Chúng ta luôn có thói quen đánh giá qua trường lớp, qua chỉ tiêu thành tích mà quên rằng chất lượng giáo dục phải được đánh giá thực tế” - ...
Những chuyển biến tích cự ở Bệnh viện Bạch Mai

Những chuyển biến tích cự ở Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai là một trung tâm Y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước, trải qua 110 năm hình thành và phát triển, là tuyến cao nhất ...
Lá thư của mẹ

Lá thư của mẹ

Câu chuyện cảm động về tình cảm của một cựu lính chiến với người mẹ thân yêu của mình khiến tôi không cầm lòng được.
Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi Xuân Cẩm phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Người cao tuổi xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang luôn nêu cao vai trò "Tuổi cao - Gương sáng"
Phiên bản di động