Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Năm 2020 vừa đi qua với đầy khó khăn, thách thức: Tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai hạn hán, ngập lụt, sạt lở đất... nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc, với quyết tâm cao đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Hoàn thành tốt “Mục tiêu kép”

Thực hiện chủ trương “Mục tiêu kép” khi vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong điều kiện tỉnh Cà Mau còn phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng ngay từ đầu năm và mưa lớn kéo dài, nước biển dâng gây ngập lụt, sụp lún, sạt lở đất, hư hỏng đường xá… Nhưng tỉnh Cà Mau kịp thời khắc phục khó khăn, một mặt vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trước nguy cơ dịch bệnh, mặt khác nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai, khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất lại nền kinh tế; đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng cực Nam Tổ quốc.

Theo đó, kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng dương 1,09%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 14% so kế hoạch, tăng hơn 11% so năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, vượt 4% so kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 6.276,8 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so năm 2019. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường... được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt và có chuyển biến rõ nét.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực; các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57% (kế hoạch 1,82%); công tác đào tạo nghề được quan tâm, giải quyết việc làm cho 40.982 người, vượt 5% kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương). Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tốt hơn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là, đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, các cấp ủy đảng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp sếp đội ngũ cán bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới bằng khí thế mới và niềm tin to lớn.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả các lĩnh vực thế mạnh như: Kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch… Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Cà Mau thống nhất thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là, thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thong đi trước một bước để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển đô thị động lực thành phố Cà Mau, thị trấn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc. Tăng cường xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực Cà Mau có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau sẵn sàng khí thế tiến công bước vào năm mới với niềm tin gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mới trong năm 2021 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số: Ai là chủ nhân biển số "xịn"

Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số: Ai là chủ nhân biển số "xịn"

Biển số 30E - 488.16 trong hệ thống đăng ký là của ô tô Mercedes Benz sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012, chủ sở hữu ban đầu đứng trong giấy đăng ký là của một Công ty có địa chỉ tại TP. Hà Nội.
Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021

Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021

Năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và được nghỉ 4 ngày vào dịp chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
Vào cuộc xác minh vụ 11 giảng viên Khoa Hàn Quốc nghỉ việc

Vào cuộc xác minh vụ 11 giảng viên Khoa Hàn Quốc nghỉ việc

Liên quan đến sự việc 11/18 giảng viên khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV TPHCM) thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nghỉ việc để phản đối trưởng khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thành lập tổ xác minh sự việc.
Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Ngày 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là phân bón xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Châu Rhino tại Đồng Nai.
Công an Hà Nội trả lời về nghi vấn tiêu cực trong thu gom, xử lý rác thải

Công an Hà Nội trả lời về nghi vấn tiêu cực trong thu gom, xử lý rác thải

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội tháng 2 năm 2021 của UBND thành phố, đại diện Phòng Kinh tế Môi trường, Công an thành phố Hà Nội trả lời về nghi vấn tiêu cực trong thu gom, xử lý rác thải ở Thủ đô.

Tin khác

Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã được xuất viện

Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng đã được xuất viện
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé gái tên N.P.H. (sinh năm 2018) bị rơi từ tầng 12A, chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ổn định và được ra viện sáng ngày 5/3.

Tỉnh Gia Lai: Gỗ giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang lại bị ‘xẻ thịt’

Tỉnh Gia Lai: Gỗ giáng hương cổ thụ tại huyện Kbang lại bị ‘xẻ thịt’
Gỗ giáng hương cổ thụ (nhóm IIA) tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tiếp tục bị lâm tặc 'xẻ thịt' không thương tiếc.

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi
Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, công tác tuyển sinh đầu cấp (tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6) năm học 2021-2022 trên địa bàn Thủ đô vẫn giữ ổn định so với năm học 2020-2021. Hiện tại, phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã đang tích cực tham mưu chính quyền chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh nhằm tăng thuận lợi cho phụ huynh, giảm áp lực với nhà trường, chủ động ứng phó với dịch Covid-19.

Thí điểm dạy Tiếng Hàn và Tiếng Đức từ lớp 3 đến lớp 12

Thí điểm dạy Tiếng Hàn và Tiếng Đức từ lớp 3 đến lớp 12
Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm, được ký ban hành ngày 9/2/2021.

Chờ giúp việc sau Tết - nỗi niềm gia chủ

Chờ giúp việc sau Tết - nỗi niềm gia chủ
Sau các đợt nghỉ lễ, tết, đặc biệt là nghỉ Tết Nguyên đán nhiều gia đình ở thành phố như ngồi trên đống lửa khi không biết người giúp việc có lên đúng hẹn, hoặc có tiếp tục làm cho mình hay viện lí do để kiếm chỗ khác…

Triển khai Dự án Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hoá

Triển khai Dự án Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc tại Thanh Hoá
Tượng đài “Con tàu tập kết” sắp được khởi công tại Thanh Hoá, đây là hạng mục nằm trong dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, nếu thuận lợi, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào quý 3/2021 và hoàn thành trong năm 2022.
Xem thêm
Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số: Ai là chủ nhân biển số "xịn"

Vụ 2 xe Mercedes cùng biển số: Ai là chủ nhân biển số "xịn"

Biển số 30E - 488.16 trong hệ thống đăng ký là của ô tô Mercedes Benz sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012, chủ sở hữu ...
Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021

Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2021

Năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương và được nghỉ 4 ngày vào ...
Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn tại Đồng Nai

Ngày 4/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là phân bón xảy ...
Vào cuộc xác minh vụ 11 giảng viên Khoa Hàn Quốc nghỉ việc

Vào cuộc xác minh vụ 11 giảng viên Khoa Hàn Quốc nghỉ việc

Liên quan đến sự việc 11/18 giảng viên khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV TPHCM) thuộc Đại học Quốc gia ...
Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu lý do dạy thí điểm tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3

Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu lý do dạy thí điểm tiếng Hàn, tiếng Đức từ lớp 3

Để giảm áp lực cho học sinh khi lựa chọn tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 2 vẫn phải học song song ngoại ngữ 1 khác, Bộ Giáo dục ...
Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, công tác tuyển sinh đầu cấp (tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6) năm học 2021-2022 ...
UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

UNFPA tài trợ đồ dùng bảo hộ phòng, chống dịch Covid-19 cho NCT

Vừa qua, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội đã diễn ra Lễ tiếp nhận tài trợ đồ dùng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch Covid-19 ...
Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Ngày xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt sắc trên “đảo đầu lâu”

Những ngày đầu Xuân Tân Sửu - 2021, những ai đến với hồ Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sẽ được hít thở không khí ...
Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Quảng Ninh: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hạ Long bị “tố” lập phương án bồi thường sai đối tượng?

Tạp chí Người cao tuổi, Tạp chí Ngày mới online (ngaymoionline.com.vn) nhận được phản ánh của ông Vũ Ngọc Bích, sinh năm 1963, ở tổ 5, khu Trới 2, phường ...
Phiên bản di động