Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Năm 2020 vừa đi qua với đầy khó khăn, thách thức: Tác động tiêu cực nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai hạn hán, ngập lụt, sạt lở đất... nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt bậc, với quyết tâm cao đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Hoàn thành tốt “Mục tiêu kép”

Thực hiện chủ trương “Mục tiêu kép” khi vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong điều kiện tỉnh Cà Mau còn phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng ngay từ đầu năm và mưa lớn kéo dài, nước biển dâng gây ngập lụt, sụp lún, sạt lở đất, hư hỏng đường xá… Nhưng tỉnh Cà Mau kịp thời khắc phục khó khăn, một mặt vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trước nguy cơ dịch bệnh, mặt khác nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai, khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất lại nền kinh tế; đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của vùng cực Nam Tổ quốc.

Theo đó, kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng trưởng dương 1,09%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 14% so kế hoạch, tăng hơn 11% so năm 2019; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, vượt 4% so kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 6.276,8 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so năm 2019. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường... được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt và có chuyển biến rõ nét.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực; các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách được các cấp, các ngành quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57% (kế hoạch 1,82%); công tác đào tạo nghề được quan tâm, giải quyết việc làm cho 40.982 người, vượt 5% kế hoạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên.

Nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và người bị thương). Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tốt hơn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt là, đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, các cấp ủy đảng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp sếp đội ngũ cán bộ, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới bằng khí thế mới và niềm tin to lớn.

Vững tin bước vào giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả các lĩnh vực thế mạnh như: Kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch… Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người lao động. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Cà Mau thống nhất thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là, thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trọng tâm là chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thong đi trước một bước để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đầu tư phát triển đô thị động lực thành phố Cà Mau, thị trấn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc. Tăng cường xúc tiến đầu tư, ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư vào các ngành, lĩnh vực Cà Mau có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong phát triển.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau sẵn sàng khí thế tiến công bước vào năm mới với niềm tin gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mới trong năm 2021 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội chính thức giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021

Hà Nội chính thức giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021

Thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.
Đợt 2 kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Đợt 2 kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 22/7, hầu hết các tỉnh, thành phía Nam đã hoàn thành việc chấm thi đợt 1 và gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch thi đợt 2. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương lo lắng việc tổ chức thi sẽ gặp khó khăn, riêng TP.Hồ Chí Minh - địa phương là tâm dịch hiện nay - đã trình đề nghị xét đặc cách.
Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Tạp chí Ngày mới Online là tạp chí điện tử của Tạp chí Người cao tuổi tuyển Biên tập viên, phóng viên, quay phim, nhân viên quảng cáo làm việc tại Hà Nội.
Tách, nhập cần cách nhìn toàn diện

Tách, nhập cần cách nhìn toàn diện

Không biết trên thế giới có quốc gia nào diễn ra việc tách, nhập địa giới hành chính các cấp nhiều và liên tục như Việt Nam ta?
Quảng Bình: Phong tỏa thêm hai khu vực để dập dịch Covid-19

Quảng Bình: Phong tỏa thêm hai khu vực để dập dịch Covid-19

Tính đến hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã có 5 ca dương tính với Covid-19, toàn thánh phố Đồng Hới thực hiện chỉ thị 15 của Chính phủ, riêng khu vực đường Hoàng Diệu và khu vực đón trả khách ga Đồng Hới bị phong tỏa

Tin khác

Bình Phước: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Bình Phước: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại Bình Phước đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực và ý nghĩa.

Áp thấp nhiệt đới thay đổi hướng đi liên tục, miền Bắc mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới thay đổi hướng đi liên tục, miền Bắc mưa lớn
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 thay đổi hướng di chuyển liên tục trên đất liền Trung Quốc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới này, từ nay đến 24/7, miền Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to.

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thời kì mới

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thời kì mới
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hội viên Hội CCB xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ đã hăng hái thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và giúp đỡ các hội viên khó khăn cùng vươn lên làm giàu chính đáng.

Khánh Hòa: Covid -19 diễn biến phức tạp, đã có 5 ca tử vong

Khánh Hòa: Covid -19 diễn biến phức tạp, đã có 5 ca tử vong
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, kể từ ngày 23/6/2021, dịch covid -19 bùng phát đợt 4 đến nay, Khánh Hòa có 713 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Ninh Hòa có 501 ca, Nha Trang 173 ca, còn lại là các địa phương khác. Toàn tỉnh đã truy vết được 3.705 F1 và 9.776 F2; đồng thời phong tỏa tạm thời 135 địa điểm.

Tình nguyện viên các tôn giáo lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19

Tình nguyện viên các tôn giáo lên đường tham gia phòng chống dịch Covid-19
Sáng 22/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc xin Covid-19

Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc xin Covid-19
Ngày 21-7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án số 170/PA-UBND triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Hà Nội chính thức giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021

Hà Nội chính thức giãn cách toàn xã hội trong 15 ngày, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021

Thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc ...
Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Tạp chí Ngày mới Online tuyển dụng

Tạp chí Ngày mới Online là tạp chí điện tử của Tạp chí Người cao tuổi tuyển Biên tập viên, phóng viên, quay phim, nhân viên quảng cáo làm việc ...
Quảng Bình: Phong tỏa thêm hai khu vực để dập dịch Covid-19

Quảng Bình: Phong tỏa thêm hai khu vực để dập dịch Covid-19

Tính đến hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã có 5 ca dương tính với Covid-19, toàn thánh phố Đồng Hới thực hiện chỉ thị 15 của Chính phủ, riêng khu ...
Đợt 2 kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Đợt 2 kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021: Lo dịch Covid-19 không kịp “lắng”

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 22/7, hầu hết các tỉnh, thành phía Nam đã hoàn thành việc chấm thi đợt 1 và gấp rút chuẩn bị cho ...
Tỉnh Nghệ An: Một kì thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng

Tỉnh Nghệ An: Một kì thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Nghệ An được tổ chức vào ngày 7 và 8/7, với sự tham gia của hơn 34.000 thí sinh, tại 68 điểm ...
Kì thi tốt nghiệp THPT 2021: Đồng hành cùng sĩ tử

Kì thi tốt nghiệp THPT 2021: Đồng hành cùng sĩ tử

Với phương châm, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn, nhiều trường THPT và các địa phương đã triển khai chương trình, hoạt động ...
Những Chi hội trưởng người cao tuổi ở bản vùng cao Tà Số

Những Chi hội trưởng người cao tuổi ở bản vùng cao Tà Số

Tôi về hai bản Tà Số 1 và Tà Số 2 xã biên giới Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào một ngày hè đầy nắng.
Quảng Nam, Đà Nẵng tiếp sức với TP Hồ Chí Minh

Quảng Nam, Đà Nẵng tiếp sức với TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất nước, là nơi có đóng góp ngân sách cũng lớn nhất nước, chiếm 27% tổng thu ngân sách ...
Bà chủ homestay Bản Mòn

Bà chủ homestay Bản Mòn

Mùa dịch. Homstay Bản Mòn vắng khách.
Phiên bản di động