Nghiên cứu nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, do yếu tố đặc thù hoạt động nghề nghiệp bằng trí óc, "giáo dục là quốc sách hàng đầu" thì lương giáo viên, đặc biệt giáo viên mầm non hiện nay còn bất cập. Do đó, trong khi chờ thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương thì cần nghiên cứu, đề xuất nâng phụ cấp cho đối tượng này.
Nghiên cứu nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên giải trình.

Sáng 25/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên giải trình về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông và tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh COVID-19".

Đề xuất hơn 27.000 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông

Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trình bày, tính đến nay, số lượng giáo viên mầm non, phổ thông ngành giáo dục thừa 10.178 giáo viên và thiếu 94.714 giáo viên. Ngành giáo dục vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học, cấp học và một số địa phương, như trong cùng một địa phương thừa giáo viên các môn như Ngữ văn, Toán, thiếu giáo viên dạy các môn đặc thù như Tin học, Tiếng Anh, Nghệ thuật...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, nguyên nhân của tình trạng thừa, thiếu giáo viên do việc bố trí, điều động, phân công giáo viên chưa sát nhu cầu thực tế, nhiều địa phương chưa có sự chỉ đạo thống nhất; có sự gia tăng quy mô dân số hàng năm theo tỷ lệ tăng tự nhiên, hầu hết các địa phương không giao bổ sung biên chế giáo viên trong khi vẫn phải thực hiện 10% tinh giản biên chế trong bối cảnh quy mô học sinh tăng…

Qua rà soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên, ngày 6/8/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã làm việc và thống nhất tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu cho ngành giáo dục. Cụ thể là báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021-2022.

"Các địa phương cần đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể; thí điểm và đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông", ông nêu.

Nghiên cứu nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trình bày báo cáo tại phiên giải trình.

Báo cáo tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, giai đoạn 2015 - 2021, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 236.366 người, tương ứng 11,67%. Trong đó, bộ, ngành Trung ương giảm 40.221 người, tương ứng 25,19%; địa phương giảm 196.145 người, tương ứng 10,51%. Số tinh giản trên đã bao gồm cả số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Theo bà, nhu cầu biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, tính theo định mức quy định thì năm học 2021 – 2022, tại 63 địa phương nhu cầu cần bổ sung là 65.980 giáo viên, trong đó cấp học mầm non 38.925 giáo viên, cấp học tiểu học 23.550 giáo viên, cấp trung học cơ sở 1.261 giáo viên và cấp trung học phổ thông 2.244 giáo viên. Khắc phục tình trạng trên, nữ Bộ trưởng cho biết, trước mắt sẽ trình bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Bên cạnh đó, cũng xem xét, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp, nhất là phụ cấp ưu đãi với nhà giáo theo các cấp học.

Giảm số người hưởng lương từ ngân sách

Thảo luận tại phiên giải trình, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) đề cập tình trạng thừa cục bộ 10.178 giáo viên và thiếu 94.714 giáo viên. Giả sử có thể sắp xếp được số giáo viên thừa thì vẫn còn thiếu khoảng 84.000 giáo viên. Vậy giải pháp căn cơ nào để bổ sung được hơn 84.000 giáo viên này trong khi vẫn phải thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tinh giảm biên chế?

ĐBQH Dương Minh Ánh (TP Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về mức lương giáo viên mầm non, phổ thông còn thấp, đặc biệt giáo viên mới đi làm hệ số 2,1, tức chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng. Trong khi Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khẳng định "lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp và có phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng". "Lương như vậy có thể là động lực để họ yên tâm sống được với nghề? Cử tri ngành giáo dục băn khoăn, khi thay đổi chính sách tiền lương thì giáo viên không còn phụ cấp thâm niên đứng lớp, liệu lương có được nâng lên đảm bảo theo Nghị quyết 29?", đại biểu chất vấn.

Nghiên cứu nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc thực thi các giải pháp tổng thể để lâu dài và bền vững không thừa, thiếu giáo viên thì không chỉ phụ thuộc nội bộ ngành giáo dục mà còn liên quan các chính sách quốc gia, phương diện tài chính và giải pháp của các địa phương.

Ông thừa nhận, cần phải xem xét giải pháp nào là quan trọng, cấp bách, nếu không mức độ thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng hơn, trong khi nhu cầu ngày càng nhiều (vấn đề huy động trẻ đến trường, phổ cập giáo dục, số môn mới tăng lên, nhu cầu học tập...), đồng thời vẫn phải giảm biên chế. Cần xử lý làm sao để tận dụng được hơn 10.000 giáo viên thừa một cách hợp lý nhất, tránh thừa vùng này mà thiếu vùng kia, thừa môn này mà thiếu môn kia. Bộ trưởng cho rằng, phải có giải pháp điều động giữa các trường, chuyển đổi.... song khó khả thi. Vấn đề đẩy mạnh xã hội hóa, tăng tự chủ ở các cơ sở giáo dục công lập rất cần được quan tâm, tuy nhiên ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa rất khó khăn. Do đó, nhiều chính sách cần phải thực hiện cùng lúc, cả quy hoạch về sắp xếp, dự báo nhu cầu, đào tạo cho đội ngũ giáo viên...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị việc giảm biên chế không thực hiện theo kiểu cào bằng, cơ học mà tùy tình hình, đặc điểm từng địa phương và việc quản lý công chức, viên chức. "Như Thái Nguyên đề nghị giảm số người hưởng lương viên chức Nhà nước 20%; có bộ ngành đề nghị giảm 50% vì họ tự chủ được", bà lấy ví dụ và khẳng định, mục tiêu không phải cắt biên chế mà là giảm số người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Nghiên cứu nâng phụ cấp cho giáo viên mầm non
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ GD&ĐT sớm xây dựng và hoàn thiện một chiến lược về giáo dục mầm non, phổ thông trên tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, Nghị quyết Đại hội Đảng XII, XIII. Rà soát lại quy mô mạng lưới trường lớp của hệ thống mầm non, THPT theo hướng tinh gọn đầu mối (Tiểu học, THCS có thể liên cấp, mỗi xã chỉ nên có 1 trường phổ thông, mầm non có thể liên xã...). Rà soát định mức học sinh, định mức giáo viên trên lớp, quán triệt tinh thần phù hợp từng vùng. Xã hội hóa, đẩy mạnh tự chủ giáo dục, giảm được số người phải lo về lương của giáo viên mầm non. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị ngành giáo dục phải sớm có quy hoạch, thống nhất mạng lưới, hệ thống...

Liên quan chính sách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, về mặt bằng lương viên chức giáo dục là cao hơn, nhưng do yếu tố đặc thù hoạt động nghề nghiệp bằng trí óc, yêu cầu trong đào tạo nguồn nhân lực, "giáo dục là quốc sách hàng đầu" thì còn bất cập. "Vì chúng ta đang thực hiện Nghị định 204 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nên không chỉ ngành giáo dục mà nhiều ngành cũng còn bất cập. Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương mở ra chính sách cải cách tiền lương rất tốt, nhưng do tác động của dịch COVID-19, điều kiện kinh tế - xã hội đất nước khó khăn nên chúng ta đang lùi thời điểm thực hiện", bà lý giải.

Trong khi chờ thực hiện Nghị quyết 27, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Nội vụ sớm nghiên cứu, đề xuất, giải quyết trước mắt các chế độ phụ cấp của giáo viên mầm non phù hợp lộ trình, sao cho đến khi chúng ta thực hiện Nghị quyết 27 thì thang bảng lương của giáo viên mầm non theo vị trí, việc làm cũng không có sai lệch, khoảng cách quá xa so với mức trần lương và phụ cấp theo tinh thần của Nghị quyết.

"Chúng ta tạm thời lựa chọn đối tượng ưu tiên trước. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT đề xuất cấp có thẩm quyền để rà soát, xem xét, nghiên cứu đảm bảo nâng phụ cấp đối với giáo viên nói chung, trong đó ưu tiên giáo viên mầm non", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Tranh cãi xung quanh chuyện giáo viên gọi học sinh là “con” Tranh cãi xung quanh chuyện giáo viên gọi học sinh là “con”

Trên trang cá nhân, nhà nghiên cứu - phê bình văn học Lại Nguyên Ân bày tỏ quan điểm, yêu cầu giáo viên và cán ...

Quảng Bình: Cạn kiệt lương thực, hàng  chục  giáo viên mầm non phải vượt lũ dữ về nhà Quảng Bình: Cạn kiệt lương thực, hàng chục giáo viên mầm non phải vượt lũ dữ về nhà

Mặc dù nước lũ chảy xiết nhưng 21 cô giáo của Trường mầm non Tân Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã liều ...

Theo Báo Công an nhân dân

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Phao cứu sinh lắp trên lan can cầu không bị mất cắp mà 'tạm thu'

Hà Nội: Phao cứu sinh lắp trên lan can cầu không bị mất cắp mà 'tạm thu'

Vừa qua, dư luận xôn xao vì một nhóm thiện nguyện lắp đặt một số phao cứu sinh trên các cây cầu bắc qua sông Hồng "bị lấy cắp". Song, lãnh đạo Công ty CP Giao thông 3 Hà Nội cho biết, đã tạm thu hồi những chiếc phao này để báo cáo cấp trên.
Giáo dục học sinh phải bằng tất cả tình cảm chân thành và lòng thương yêu

Giáo dục học sinh phải bằng tất cả tình cảm chân thành và lòng thương yêu

Ngày 12/5, trao đổi với cử tri một số xã của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, GS.TS Thái Văn Thành, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, Ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ 2022- 2026 nhấn mạnh triết lý của ngành đặt ra đối với giáo viên trong tỉnh là giáo dục học sinh phải bằng tất cả tình cảm chân thành và lòng yêu thương.
Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Hà Nội: Các nhà trường không được gợi ý cha mẹ học sinh đóng góp phục vụ các kỳ thi

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian cho học sinh ôn tập hợp lý, đặc biệt tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ, đóng góp phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào.
Dùng túi nilông trùm vào đầu trẻ, nữ giáo viên khai gì với cơ quan chức năng?

Dùng túi nilông trùm vào đầu trẻ, nữ giáo viên khai gì với cơ quan chức năng?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô giáo một trường mầm non tư thục ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trùm túi nilông đen bịt kín đầu trẻ mẫu giáo và đánh. Khi phát hiện có camera thì giáo viên này mới bỏ túi nilông ra và đưa trẻ ra ngoài.
Nam sinh giành học bổng lên tới 1,3 triệu USD từ 21 trường đại học ở Mỹ

Nam sinh giành học bổng lên tới 1,3 triệu USD từ 21 trường đại học ở Mỹ

Omarion Ikaika Calloway được 21 trường ở Mỹ nhận vào học với tổng số tiền học bổng lên tới 1,3 triệu USD.

Tin khác

Học sinh Phú Thọ, Bắc Ninh đạt giải "Trạng Nguyên Tiếng Việt"

Học sinh Phú Thọ, Bắc Ninh đạt giải "Trạng Nguyên Tiếng Việt"
Em Lương Chí Dũng, Trường Tiểu học Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ và Lê Nguyễn Linh Giang, Trường Tiểu học Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã xuất sắc đạt giải thưởng "Trạng Nguyên Tiếng Việt" năm nay.

Lịch nghỉ hè năm 2022 của học sinh cả nước

Lịch nghỉ hè năm 2022 của học sinh cả nước
Theo Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Hà Nội: Thành lập 38 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

Hà Nội: Thành lập 38 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10
Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 11 hội đồng lựa chọn SGK cấp tiểu học, 12 hội đồng lựa chọn SGK cấp trung học cơ sở và 15 hội đồng lựa chọn SGK cấp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố năm 2022.

Nam sinh xứ Huế gây sốt với màn ‘giải mã từ khóa’ cực đỉnh tại Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh xứ Huế gây sốt với màn ‘giải mã từ khóa’ cực đỉnh tại Đường lên đỉnh Olympia
Phạm Đức Lương (THPT Thừa Lương, Thừa Thiên Huế) gây ấn tượng với màn ‘giải mã từ khóa’ cực đỉnh tại cuộc thi tuần 3 tháng 2 quý III. Dù không giành vòng nguyệt quế nhưng nam sinh vẫn ghi tên mình vào vòng thi tháng Đường lên đỉnh Olympia.

Đại học Kinh tế quốc dân điều chỉnh phương án tuyển sinh 2022

Đại học Kinh tế quốc dân điều chỉnh phương án tuyển sinh 2022
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vừa thông báo điều chỉnh điều kiện trong phương án xét tuyển đại học chính quy 2022.

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển gần 8000 chỉ tiêu

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển gần 8000 chỉ tiêu
Năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 7.990 chỉ tiêu, tăng gần 600 so với năm ngoái.
Xem thêm
Các quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng từ ngày 21/5

Các quy định mới về phạt nguội chính thức được áp dụng từ ngày 21/5

Từ ngày 21/5, một số quy định mới về phạt nguội đối với hành vi vi phạm luật giao thông theo nội dung Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi bổ sung Thông tư 65/2020/TT-BCA chính thức được áp dụng.
Tin ngày 22/5: Giả công an đi thu tiền tiệm cầm đồ; Australia có lãnh đạo mới

Tin ngày 22/5: Giả công an đi thu tiền tiệm cầm đồ; Australia có lãnh đạo mới

Tin tức ngày 22/5: Giả công an đi thu tiền tiệm cầm đồ; Australia có lãnh đạo mới; học sinh đuối nước ở Hà Tĩnh; thi thể 2 mẹ ở Nghệ An; ghép thận ở Thanh Hóa.
Dự báo thời tiết 22/5: Cả 3 miền đều có mưa to và dông lốc

Dự báo thời tiết 22/5: Cả 3 miền đều có mưa to và dông lốc

Theo dự báo thời tiết ngày 22/5 khắp cả nước đều có mưa vừa, mưa to dông, dự báo kéo dài nhiều ngày, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.
Hà Nội dự kiến xây thêm sân bay quốc tế ở phía nam

Hà Nội dự kiến xây thêm sân bay quốc tế ở phía nam

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra sáng 18/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đến nay Hà Nội đã cơ bản phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quả
TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá:  Cương quyết xử phạt hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách

TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá: Cương quyết xử phạt hành vi “chặt chém”, chèn ép du khách

UBND thành phố Sầm Sơn đã chỉ đạo chặt chẽ tới các lực lượng chức năng và cương quyết thực hiện việc xử phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi “chặt chém”, chèn ép khách du lịch.
Để xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Để xây dựng Buôn Ma Thuột thực sự là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Thành phố Buôn Ma Thuột, Ðắk Lắk có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, cả về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Ðể khai thác và phát huy vị trí chiến lược đó, Bộ Chính trị đã ban hành các kết luận với định hướng, mục tiêu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Phiên bản di động