Ý kiến đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước

Sáng 26/1, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều đại biểu đã bày tỏ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới…

Báo QĐND xin trích đăng một số ý kiến phỏng vấn bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

* Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai:

Sẽ có nhiều chính sách cho đồng bào vùng cao, khu vực biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tôi rất vinh dự là một trong 1.587 đại biểu dự đại hội và cũng rất phấn khởi được đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự đại hội.

Thời gian qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai đã đóng góp tích cực vào tất cả các văn kiện của Đảng. Trong đại hội, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tích cực, tăng cường đóng góp trong các phiên thảo luận. Tôi đặc biệt ấn tượng vào những nhiệm vụ trọng tâm và bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa trình bày trong báo cáo.

Đồng chí Đặng Xuân Phong.
Đồng chí Đặng Xuân Phong.

Cảm nhận của tôi về không khí đại hội rất phấn khởi, trang nghiêm và trang trọng. Công tác chuẩn bị hết chức chu đáo, từ khánh tiết, an ninh, hậu cần đến các nội dung đại hội, đặc biệt là công tác cán bộ, công tác nhân sự... Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng tin tưởng với tinh thần đoàn kết thống nhất và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đặt ra trong các văn kiện trình đại hội, trong nhiệm kỳ tới, sẽ có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước, nhất là vùng cao, khu vực biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc. Đặc biệt đối với Lào Cai, trong thời gian tới, phát triển kinh tế cửa khẩu là một trong hai lĩnh vực đột phá, trong đó đột phá về cơ sở hạ tầng, đặc biệt về giao thông và đột phá về du lịch, thương mại dịch vụ. Trong đó ưu tiên phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa:

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành đảng bộ đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ góp ý vào các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo... được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và chuyên gia kinh tế trong tỉnh nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa mong muốn đại hội dành thời gian thảo luận về các cơ chế chính sách đặc biệt trong phát triển kinh tế biển. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan Trung ương có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển kinh tế biển, hình thành các tập đoàn lớn có vai trò chủ lực về kinh tế biển.

Đối với huyện Trường Sa, cần có những chính sách đầu tư phát triển các âu tàu để vừa giúp ngư dân tránh bão, vừa làm tốt các dịch vụ hậu cần; đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia đánh bắt, nghiên cứu các loài hải sản có thể nuôi trồng ở Trường Sa. Khi người dân được tạo điều kiện và có sự hỗ trợ tốt nhất để tham gia phát triển kinh tế biển, sẽ góp phần mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đại biểu Hà Tĩnh:

Yêu cầu đặt ra với toàn hệ thống là phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Chúng tôi đồng thuận, nhất trí cao về báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là đánh giá “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực như hiện nay”. Tôi cho rằng, đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được đưa vào văn kiện, được trình bày rất thuyết phục. Chúng tôi tin đại hội sẽ đồng thuận cao quan điểm này. Với một niềm tin mãnh liệt, chúng tôi tin đại hội thành công, đất nước chúng ta phát triển và tiếp nối cơ đồ, tiềm lực này để thế hệ con cháu chúng ta tin tưởng vững vàng vào sự lãnh đạo của Đảng để tiếp nối những thành công trong giai đoạn tới.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn.
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều lần về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi cho rằng qua thực tiễn hoạt động ở cơ sở và về dự đại hội, chúng tôi thấy rằng yếu tố con người là yếu tố quyết định trong phát triển đất nước. Nếu như đất nước thu hút, trọng dụng được nhân tài, là những nhân tài trong đảng, trong bộ máy chính trị và không ngừng nâng cao nhận thức, tri thức thì đất nước ta sẽ không ngừng phát triển. Nhân lực chất lượng cao không chỉ quyết định sự phát triển của đất nước ở trước mắt mà trong tầm nhìn dài hạn.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra với toàn hệ thống là phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới cơ chế để trọng dụng nhân tài và không có con đường nào khác ngoài giáo dục, đào tạo. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trong văn kiện đã đề cập rất rõ nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo.

* Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long:

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc. Thời gian qua, nhân dân đã đóng góp rất tích cực để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh hơn quan điểm này, điểm đổi mới hơn là tập trung dựa vào dân để xây dựng Đảng. Dựa vào dân ở đây là trong quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng phải luôn nhận được sự tham gia góp ý của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm.

Người dân sẽ góp ý, theo dõi hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng ở từng cấp, từng ngành.

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đảng ta xác định cán bộ là cái gốc của công việc, công việc tốt hay kém là do đội ngũ cán bộ, vì vậy Đại hội XIII tiếp tục quan tâm hơn về công tác này.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh trong báo cáo về công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Đặc biệt, trong công tác cán bộ lần này, Đại hội đề cập rất nhiều nội dung, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ phải chịu khó đương đầu với nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân. Cán bộ phải gương mẫu, thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Đảng, với nhân dân.

Đoàn Vĩnh Long đã tham gia góp ý văn kiện rất nhiều lần, qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy rất đầy đủ, sâu sắc và kỳ vọng đại hội lần này sẽ nâng cao đời sống người dân.

* Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam:

Vinh dự và trách nhiệm

Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với niềm vinh dự và tinh thần trách nhiệm cao của mình, chúng tôi sẽ phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan.

Để tiếp tục tạo được niềm tin tưởng tuyệt đối cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi mong muốn, phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ tiếp tục đề ra nhiều quyết sách mới, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức. Vì vậy, Đại hội cần đánh giá sâu sắc việc triển khai chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, nhất là kết quả thực hiện, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng tôi kỳ vọng, Đảng sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác xử lý tham nhũng, lãng phí để lấy lại niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến những vấn đề xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng một thế hệ với những con người, cán bộ đáp ứng sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Theo qdnd.vn

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Giám sát chặt chẽ, sát thực tiễn công tác bầu cử ở địa phương

Giám sát chặt chẽ, sát thực tiễn công tác bầu cử ở địa phương

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 3/3/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 4/3, Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Ngày 1/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Sáng 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội và dự thảo Nghị định về quy chế tài chính của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tin khác

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc 31 tuổi tại Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc 31 tuổi tại Vĩnh Phúc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đang yêu cầu Vụ Công chức, viên chức của Bộ nắm thông tin, báo cáo Bộ trưởng để yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc có báo cáo đầy đủ về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13

Thủ tướng tặng Bằng khen cho người cứu cháu bé bị rơi từ tầng 13
Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký, ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, người đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 13, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân
Chiều nay, 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.

Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm 15 lãnh đạo, một Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Vĩnh Phúc điều động, bổ nhiệm 15 lãnh đạo, một Phó Giám đốc Sở 31 tuổi
Tại phiên họp thường kỳ tháng 2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định bổ nhiệm 15 lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Trong đó, một Phó Giám đốc Sở mới 31 tuổi.

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở

UBND TP Hà Nội bổ nhiệm 4 giám đốc sở
4 tân Giám đốc Sở gồm: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và đầu tư và Ngoại vụ

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sau một ngày làm việc, ngày 23/2, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 53.
Xem thêm
Phiên bản di động