Ý kiến đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước

Sáng 26/1, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện đã trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều đại biểu đã bày tỏ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng. Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới…

Báo QĐND xin trích đăng một số ý kiến phỏng vấn bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

* Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai:

Sẽ có nhiều chính sách cho đồng bào vùng cao, khu vực biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tôi rất vinh dự là một trong 1.587 đại biểu dự đại hội và cũng rất phấn khởi được đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự đại hội.

Thời gian qua, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai đã đóng góp tích cực vào tất cả các văn kiện của Đảng. Trong đại hội, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tích cực, tăng cường đóng góp trong các phiên thảo luận. Tôi đặc biệt ấn tượng vào những nhiệm vụ trọng tâm và bài học kinh nghiệm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa trình bày trong báo cáo.

Đồng chí Đặng Xuân Phong.
Đồng chí Đặng Xuân Phong.

Cảm nhận của tôi về không khí đại hội rất phấn khởi, trang nghiêm và trang trọng. Công tác chuẩn bị hết chức chu đáo, từ khánh tiết, an ninh, hậu cần đến các nội dung đại hội, đặc biệt là công tác cán bộ, công tác nhân sự... Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng tin tưởng với tinh thần đoàn kết thống nhất và trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn được Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đủ tâm, đủ tầm và đủ tài để lãnh đạo đất nước ta ngày càng phát triển.

Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đặt ra trong các văn kiện trình đại hội, trong nhiệm kỳ tới, sẽ có nhiều chính sách cho đồng bào cả nước, nhất là vùng cao, khu vực biên giới, nơi phên giậu của Tổ quốc. Đặc biệt đối với Lào Cai, trong thời gian tới, phát triển kinh tế cửa khẩu là một trong hai lĩnh vực đột phá, trong đó đột phá về cơ sở hạ tầng, đặc biệt về giao thông và đột phá về du lịch, thương mại dịch vụ. Trong đó ưu tiên phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa:

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành đảng bộ đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ góp ý vào các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định thực hiện tốt chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo... được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và chuyên gia kinh tế trong tỉnh nhất trí cao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định.
Đồng chí Nguyễn Khắc Định.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa mong muốn đại hội dành thời gian thảo luận về các cơ chế chính sách đặc biệt trong phát triển kinh tế biển. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan Trung ương có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển kinh tế biển, hình thành các tập đoàn lớn có vai trò chủ lực về kinh tế biển.

Đối với huyện Trường Sa, cần có những chính sách đầu tư phát triển các âu tàu để vừa giúp ngư dân tránh bão, vừa làm tốt các dịch vụ hậu cần; đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia đánh bắt, nghiên cứu các loài hải sản có thể nuôi trồng ở Trường Sa. Khi người dân được tạo điều kiện và có sự hỗ trợ tốt nhất để tham gia phát triển kinh tế biển, sẽ góp phần mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đại biểu Hà Tĩnh:

Yêu cầu đặt ra với toàn hệ thống là phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Chúng tôi đồng thuận, nhất trí cao về báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là đánh giá “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực như hiện nay”. Tôi cho rằng, đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được đưa vào văn kiện, được trình bày rất thuyết phục. Chúng tôi tin đại hội sẽ đồng thuận cao quan điểm này. Với một niềm tin mãnh liệt, chúng tôi tin đại hội thành công, đất nước chúng ta phát triển và tiếp nối cơ đồ, tiềm lực này để thế hệ con cháu chúng ta tin tưởng vững vàng vào sự lãnh đạo của Đảng để tiếp nối những thành công trong giai đoạn tới.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn.
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiều lần về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi cho rằng qua thực tiễn hoạt động ở cơ sở và về dự đại hội, chúng tôi thấy rằng yếu tố con người là yếu tố quyết định trong phát triển đất nước. Nếu như đất nước thu hút, trọng dụng được nhân tài, là những nhân tài trong đảng, trong bộ máy chính trị và không ngừng nâng cao nhận thức, tri thức thì đất nước ta sẽ không ngừng phát triển. Nhân lực chất lượng cao không chỉ quyết định sự phát triển của đất nước ở trước mắt mà trong tầm nhìn dài hạn.

Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra với toàn hệ thống là phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới cơ chế để trọng dụng nhân tài và không có con đường nào khác ngoài giáo dục, đào tạo. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, trong văn kiện đã đề cập rất rõ nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo.

* Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long:

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc. Thời gian qua, nhân dân đã đóng góp rất tích cực để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh hơn quan điểm này, điểm đổi mới hơn là tập trung dựa vào dân để xây dựng Đảng. Dựa vào dân ở đây là trong quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng phải luôn nhận được sự tham gia góp ý của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm.

Người dân sẽ góp ý, theo dõi hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng ở từng cấp, từng ngành.

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội, Đảng ta xác định cán bộ là cái gốc của công việc, công việc tốt hay kém là do đội ngũ cán bộ, vì vậy Đại hội XIII tiếp tục quan tâm hơn về công tác này.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh trong báo cáo về công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Đặc biệt, trong công tác cán bộ lần này, Đại hội đề cập rất nhiều nội dung, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ phải chịu khó đương đầu với nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân. Cán bộ phải gương mẫu, thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Đảng, với nhân dân.

Đoàn Vĩnh Long đã tham gia góp ý văn kiện rất nhiều lần, qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy rất đầy đủ, sâu sắc và kỳ vọng đại hội lần này sẽ nâng cao đời sống người dân.

* Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam:

Vinh dự và trách nhiệm

Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với niềm vinh dự và tinh thần trách nhiệm cao của mình, chúng tôi sẽ phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan.

Để tiếp tục tạo được niềm tin tưởng tuyệt đối cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng tôi mong muốn, phát huy những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ mới, Đảng sẽ tiếp tục đề ra nhiều quyết sách mới, đặc biệt là vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức. Vì vậy, Đại hội cần đánh giá sâu sắc việc triển khai chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, nhất là kết quả thực hiện, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt nhằm đẩy mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng tôi kỳ vọng, Đảng sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác xử lý tham nhũng, lãng phí để lấy lại niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến những vấn đề xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng một thế hệ với những con người, cán bộ đáp ứng sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Theo qdnd.vn

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, đêm 17, rạng sáng 18/9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 18 - 20/9.
Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Ngày 17/9, Bộ Chính trị đã họp nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Bộ trưởng Tài chính: Không có chuyện “ngân sách cạn kiệt”

Bộ trưởng Tài chính: Không có chuyện “ngân sách cạn kiệt”

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: Không có chuyện ngân sách cạn kiệt, ngân sách vẫn hoàn toàn bảo đảm được các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được Quốc hội phê duyệt. Chỉ có khoản dự phòng ngân sách năm 2021 (thường chiếm 2-4% ngân sách), thì đã sử dụng hết cho công tác phòng chống dịch, cho nên Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường tiết kiệm chi và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển khoản tiết kiệm 14.620 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thôi giãn cách xã hội từ ngày 17/9

Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thôi giãn cách xã hội từ ngày 17/9

Ổ dịch tại huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) được kiểm soát, chính quyền Bắc Ninh quyết định xoá giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 19 từ 0 giờ ngày 17/9.
Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin khác

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh
Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ngày 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Chiều 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Phùng Quang Thanh - vị tướng trưởng thành trong chiến đấu

Đại tướng Phùng Quang Thanh - vị tướng trưởng thành trong chiến đấu
Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2/2/1949, tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội trong một gia đình yêu nước, giàu truyền thống cách mạng...

Thủ tướng chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại Kiên Giang, Tiền Giang

Thủ tướng chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại Kiên Giang, Tiền Giang
Ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã làm việc, kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống dịch với các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang – nơi tình hình dịch có nhiều diễn biến đáng lo ngại.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra khắc phục ngập lụt tại nội thành

UBND TP Hải Phòng yêu cầu kiểm tra khắc phục ngập lụt tại nội thành
Mới đây, UBND TP.Hải Phòng có Văn bản số 6208/UBND-XD2 về việc kiểm tra, rà soát và đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng ngập lụt tại khu vực nội thành.
Xem thêm
Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội

Sáng 15/9, Bộ Y tế- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 điện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội.
Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Phòng, chống “ giặc Covid-19” với “ vũ khí made in việt nam”

Chưa lúc nào và hơn bao giờ hết, Việt Nam xác định việc phòng, chống đại dịch Covid-19 ngang tầm công việc chống giặc ngoại xâm. Bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng kể dù phải vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. “Vũ khí” bí mật gì đã giúp Việt Nam giải quyết căn cơ cơn “đại hồng thủy” gây tổn hại khôn lường đến sức khỏe nhân loại toàn cầu? Chúng tôi tìm kiếm thông tin qua cuộc trao đổi với ThS Bs Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Y Khoa Công ty Dược Việt Y…
Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Phiên bản di động