Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định:

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu đạt được trong những năm qua có sự đóng to lớn của thế hệ trẻ - họ đã cống hiến sức trẻ của mình cho những đổi thay của quê hương. Tuy nhiên, trước sự tác động không tốt của nền kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận thanh niên đang dần phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng, sống một cách thực dụng và xa rời đi những nét truyền thống văn hoá tốt đẹp vốn có của dân tộc ta. Chính vì vậy, Hải Hậu đã đề ra những giải pháp cơ bản để chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I năm 2024

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên của nước nhà. Người đã tin tưởng và đặt niềm tin sâu sắc vào những thế hệ tương lai của đất nước, Người khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ đối với công cuộc phát triển và trường tồn của dân tộc. Trong bức thư gửi các bạn thanh niên, Bác Hồ viết: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Ngoài ra, trong Di chúc Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Người đã căn dặn: “Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, Đảng ta đã luôn đề cao vị trí và vai trò của thế hệ trẻ trong quá trình lãnh đạo cách mạng; Tập trung xác định thế hệ trẻ là một trong những lực lượng xung kích của cách mạng, trong đó không thể thiếu vai trò của công tác thanh niên một trong những vấn đề sống còn của dân tộc. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhấn mạnh: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Như vậy, việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên trở thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, của gia đình, nhà trường và xã hội.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Trao giấy Chứng nhận và khen thưởng cho các học viên tại buổi lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi mạnh mẽ phương thức giao tiếp của con người. Đây chính là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ truyền thông và mạng xã hội để tác động lên tâm lý hòng lôi kéo thế hệ trẻ. Chúng đăng tải nhiều tài liệu có nội dung phản động, thông tin lập lờ, suy diễn, không đúng bản chất, với dụng ý xấu phủ nhận những thành quả của đất nước, dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại cũng như vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; Chúng tạo ra các diễn đàn trên mạng để lớp trẻ truy cập và bình luận theo hướng tiêu cực, nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất phương hướng chính trị. Căn bệnh “nhạt Đảng, khô Đoàn, chán chính trị” đang là hiện trạng có thật của một số ít người trẻ tuổi.

Trước thực trạng đó, huyện Hải Hậu đã tăng cường công tác giáo dục lịch sử địa phương tại các trường học với nhiều phương thức giáo dục đổi mới, với những cách làm hay và hiệu quả. Đó là chú trọng đến giáo dục địa phương, bồi dưỡng truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại mà còn vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các em, phát huy truyền thống Uống nước nhớ nguồn”. Việc nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cho các em học sinh sẽ giúp các em phát triển năng lực, phẩm chất, đáp ứng với chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Cùng với việc coi trọng giáo dục truyền thống, đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy ở các trường phổ thông, các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tại Trung tâm Chính trị huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hậu còn hướng dẫn việc giảng dạy Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông và trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử cấp Trung học cơ sở. Môn học này đã được các nhà trường đưa vào giảng dạy, chủ động xây dựng thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy. Các giáo viên tích cực sưu tầm, trình chiếu nhiều video, hình ảnh thực tế phù hợp với bộ môn phụ trách nên việc triển khai tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình chính khóa rất thuận lợi.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Trung tổ chức viếng bia Đất Phú Cường

Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ hàng năm, các trường đều tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đền Liệt sỹ huyện, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ các xã, thị trấn, báo công thành tích của thày và trò nhà trường nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Các trường học còn lồng ghép hoạt động tham quan trải nghiệm tại Bảo tàng huyện Hải Hậu gắn với giáo dục truyền thống của địa phương. Khi tham quan, học tập, nghiên cứu tại bảo tàng, các em đều cảm nhận được dòng chảy xuyên suốt của lịch sử từ quá khứ đến hiện tại; đồng thời có thêm những kỹ năng như làm việc nhóm, giải quyết các tình huống trong thực tế đời sống.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thường xuyên thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: vận động đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu các ngày lễ lớn, hàng năm tổ chức các hoạt động kỷ niệm ôn lại ngày truyền thống thành lập Đảng CSVN; Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Đoàn các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Kể chuyện Bác Hồ”; Đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ

Đánh giá kết quả, phân tích cụ thể nguyên nhân khách quan và chủ quan trong công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ ở huyện Hải Hậu. Cho thấy, nguyên nhân đầu tiên là công này luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên và có hiệu quả của các cấp ủy Đảng, Chính quyền xác định vị trí, vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hai là, các cơ sở đoàn thường xuyên, chủ động đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc cho thanh thiếu nhi. Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi cho từng đối tượng thanh thiếu niên, giữa các cơ sở Đoàn và giữa Đoàn với các tổ chức chính trị - xã hội khác; trong đó nhiều phong trào thực chất đi vào chiều sâu, hiệu ứng xã hội tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ba là, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ; tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhất là những việc khó, việc mới sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng.

Bốn là, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử với tăng cường kỷ luật, đấu tranh với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong đoàn viên, thanh niên.

Có thể nói, việc quan tâm, chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên vừa là vấn đề mang tính cấp bách trước mắt, vừa là vấn đề cơ bản mang tính chiến lược lâu dài, phát huy sức mạnh của các tổ chức, lực lượng tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. Làm như vậy, công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ sẽ khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp của họ; góp phần xây dựng huyện Hải Hậu văn hóa - anh hùng ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trần Anh Phong - Trung tâm Chính trị huyện Hải Hậu, Nam Định

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhiều mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường

Nhiều mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường

Sáng 18/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên NCT các tỉnh thuộc Cụm thi đua số III. Tham dự có Hội nghị có trên 200 cán bộ Hội NCT các tỉnh, TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh; Chủ tịch Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố và Hội NCT cơ sở của tỉnh Bắc Ninh.
Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

Hội NCT tỉnh Hà Nam có gần 137.200 hội viên, sinh hoạt tại 109 Hội cơ sở và 686 chi hội. Từ đầu nhiệm kì đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác Hội NCT tỉnh Hà Nam đã đạt những kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc

Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, hai bên đã ra Thông cáo báo chí chung. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Hàn Quốc.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội chốt quy định cấm lái xe có nồng độ cồn

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội chốt quy định cấm lái xe có nồng độ cồn

Sáng 27/6, với 388/450 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 79,84% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Chăm sóc NCT là để phát huy “nguồn lực quý”

Chăm sóc NCT là để phát huy “nguồn lực quý”

Vấn đề cốt lõi trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về NCT là sự kính trọng, tôn vinh và đặt niềm tin sâu sắc đối với NCT. Người nói: “NCT là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. “Một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng, đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao”...

Tin khác

Các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo để Hội NCT kiện toàn và hoạt động hiệu quả

Các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo để Hội NCT kiện toàn và hoạt động hiệu quả
Chiều 26/6, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam; công tác Hội và phong trào NCT năm 2023 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững
Ngày 20/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào Luật Việc làm (bổ sung, sửa đổi). TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; TS Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì Hội thảo. Tham dự có các nhà khoa học, nhà quản lí; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Viện Nghiên cứu NCT thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH...

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Sửa đổi Luật Công đoàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Hiến pháp và pháp luật

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Sửa đổi Luật Công đoàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Hiến pháp và pháp luật
Tiếp tục chương trình Kì họp thứ 7, sáng 18/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp
Sáng 15/6, Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương đã tổ chức và thành công tốt đẹp. Dự đại hội có ông Lương Anh Tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh. Về phía TP Hải Dương có các ông bà: Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể của thành phố.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới
Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.

Lời cảm ơn từ trái tim…

Lời cảm ơn từ trái tim…
Cuộc sống vốn thăng trầm, đầy gian nan và đầy thử thách. Để có được thành công, không mấy ai không phải trả giá cho những bài học làm hành trang vào đời…

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…
Tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, Ban Chấp hành giữa nhiệm kì Hội NCT Việt Nam khóa VI, Hội NCT Việt Nam, ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn đã có bài phát biểu, chia sẻ về những khó khăn trong công tác Hội và phong trào NCT của tỉnh hiện nay…

Tự hào là người cao tuổi Việt Nam

Tự hào là người cao tuổi Việt Nam
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước có buổi gặp mặt thân mật cán bộ cốt cán Hội NCT Việt Nam và NCT tiêu biểu. Tạp chí Người cao tuổi trích đăng cảm xúc và một số ý kiến của cán bộ, hội viên NCT tại buổi gặp mặt…

NCT là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc

NCT là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc
Nhân dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6), 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ cốt cán Hội NCT Việt Nam và NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía Hội NCT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Huỳnh Thành Lập; các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và 15 NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Nam định sẵn sàng ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra

Nam định sẵn sàng ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra
Năm 2023, công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của tỉnh Nam Định được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác dự báo thiên tai sát với tình hình thực tế; việc tuần tra, trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời...Nhờ đó, công tác PCTT của tỉnh đã đảm bảo yêu cầu và hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

PGS. TS Nguyễn Hiệp Thương làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

PGS. TS Nguyễn Hiệp Thương làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn
Sáng 4/6/2024, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Hội nghị công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng cho PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương.

Cần thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng

Cần thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng
Sáng 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, sáng 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Cần xử lý nghiêm khắc đối với việc trốn đóng, chậm đóng BHXH

Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Cần xử lý nghiêm khắc đối với việc trốn đóng, chậm đóng BHXH
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người dân, nhiều ĐBQH đề nghị, cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với việc trốn đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động...

Khẳng định vị thế, vai trò của Hội NCT trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội

Khẳng định vị thế, vai trò của Hội NCT trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội
Sau Đại hội thành lập Hội NCT huyện Thanh Hà, ngày 27/5, Hội NCT thị xã Kinh Môn, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Hải Dương tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT theo chỉ đạo tại Kết luận 58 ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư.
Xem thêm
Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong Quy định số 144 của Bộ Chính trị

Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong Quy định số 144 của Bộ Chính trị

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 mà Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đề ra tại Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh, tổ chức ngày 18/7.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thư
Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã có Quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phiên bản di động