Kiểm toán nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế của Ngân hàng Chính sách xã hội

Cho vay các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thời gian qua tồn tại những bất cập trong việc xác định đúng đối tượng, trong khi việc thực hiện xóa nợ nhiều trường hợp căn cứ trên việc xác nhận khách hàng "bị coi là mất tích” theo xác định là không phù hợp.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Ngân hàng CSXH, được tiến hành mới đây cho thấy, ngân hàng này đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực thực hiện các trương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, kiểm toán cũng cho thấy còn tồn tại một số hạn chế tại Ngân hàng CSXH.

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội
Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội

Nhầm liên tục đối tượng ưu đãi

Theo Báo cáo kiểm toán, trong hoạt động tín dụng, Ngân hàng CSXH còn có trường hợp lập kế hoạch tín dụng năm 2018 đối với chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15/2013/QĐ-TTg chưa sát so với thực tế, cụ thể: Kế hoạch năm 2018 chi nhánh xây dựng với mức tăng trưởng so với năm 2017 là 80 tỷ đồng, tuy nhiên thực tế thực hiện thì dư nợ giảm so với năm 2017 gần 25 tỷ đồng.

Dữ liệu cho vay tại một số chi nhánh cho thấy năm 2018 có nhiều khoản vay của cùng một hộ vay được giải ngân và thu nợ trong cùng một ngày. Chi nhánh Bình phước số khoản vay có 5.737/27.915 khoản giải ngân (21%), chi nhánh Đăk Nông 5.052/24.685 khoản vay (20%), chi nhánh tiền Giang 6.011/33.806 khoản vay (17%). Việc giải ngân thu nợ trong ngày có thể tiềm ẩn rủi ro việc cho vay mới để trả nợ cũ.

Cho vay các chương trình tồn tại những bất cập trong chuyện xác định đúng đối tượng. Một số trường hợp hộ đủ điều kiện vay vốn ưu đãi lãi suất với mức lãi suất là 3,3% năm theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, các hộ này đang vay vốn hộ nghèo với mức lãi suất 6,6% năm.

Ngoài ra, việc xác nhận của UBND cấp xã đối với đối tượng học sinh, sinh viên gia đình gặp khó khăn về tài chính do bị dịch bệnh còn chưa đúng theo quy định tại khoản C Thông tư 34/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 bổ sung điểm C khoản 2 MỤC II Thông tư số 20/2007/TT-ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của TTCP về tín dụng đối với học sinh.

Trong khi, xác định số ngày trả nợ trước hạn làm căn cứ xác định số tiền lãi được giảm khi trả nợ trước hạn đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên chưa phù hợp. Hiện tại học sinh sinh viên đang vay vốn với cùng một mức lãi suất là 6,6% năm. Tuy nhiên hộ gia đình học sinh sinh viên vay vốn có mức độ khó khăn khác nhau, việc áp dụng cùng một mức lãi suất là chưa phù hợp.

Ngân hàng Chính sách xã hội “móc túi người nghèo” bỏ túi ai?
Một số trường hợp hộ đủ điều kiện vay vốn ưu đãi lãi suất với mức lãi suất là 3,3% năm nhưng đang vay với mức lãi suất 6,6% năm. Ảnh chụp Báo cáo kiểm toán

Mập mờ số liệu tiền đầu vào hỗ trợ

Tại thời điểm 31/12/2018, số dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nguồn vốn Trung ương đang vượt quá số dư tối đa (tối đa bằng dư nợ quá hạn và nợ khoanh) theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 với số tiền hơn 89,5 tỷ đồng. Số dư nguồn vốn ủy thác để cho vay phát triển lâm nghiệm (FSDP) theo hợp đồng vay phụ với Bộ Tài chính theo dõi trên cân đối cao hơn trên biên bản xác nhận nợ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng CSXH với số tiền 539 triệu đồng.

Việc thực hiện xóa nợ căn cứ trên việc xác nhận khách hàng “bị coi là mất tích” chưa phù hợp với Điều 5, Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg quy định về nguyên nhân khách quan và Điều 68 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13.

Trong việc huy động vốn, thực hiện theo Quyết định số 37/QĐ-NHNN.Tym, số tiền 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Dự trữ ngoại hối để cho học sinh sinh viên vay được chuyển sang Ngân hàng CSXH. Theo giấy nhận nợ số 01/2009/NHNN-NHCSXH ngày 31/8/2009 giữa NHNN và Ngân hàng CSXH trích từ quỹ dự phòng ngoại hối số ngoại tệ tương đương 5.000 tỷ đồng theo tỷ giá nêu tại Điều 2 Quyết định số 37/QĐ-NHNN. Tym chuyển cho Ngân hàng CSXH, đồng thời mua lại số ngoại tệ 5.000 tỷ đồng cho quỹ Bình ổn tỷ giá và giá vàng theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng của ngày giao dịch. Nhưng giấy nhận nợ không ghi nhận số nguyên tệ tương đương, không có thời hạn cho vay, không có lịch trả. Hiện Ngân hàng CSXH đang hoạch toán, theo dõi là khoản vay VNĐ. Trong trường hợp phải nhận nợ bằng USD thì Ngân hàng CSXH sẽ phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lớn.

Thủ tướng Chính phủ đã có thông báo số 137/TB-VPCP ngày 4/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về khoản cho vay Ngân hàng CSXH từ Quỹ Dự trữ ngoại hối.

Từ đó, Thủ tướng giao NHNN chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Ngân hàng CSXH xem xét, đề xuất phương án xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất của khoản vay và khả năng trả nợ của Ngân hàng CSXH, đảm bảo khoản vay hiệu quả đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đến thời điểm kết thúc kiểm toán chưa có phương án xử lý cũng như việc xác định đồng tiền nhận nợ của khoản vay này.

Đối với nguồn vốn nhận uỷ thác cho vay để phát triển lâm nghiệp, qua kiểm toán cho thấy số dư nguồn vốn uỷ thác trên cân đối của Ngân hàng CSXH cao hơn số dư trên biên bản xác nhận nợ với Bộ Tài chính gần 540 triệu đồng. Theo giải trình của ngân hàng thì nguyên nhân là do Bộ Tài chính chuyển USD cho ngân hàng và ghi nhận số dư nợ cho vay bằng VNĐ quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng. Nhưng khi nhận USD, Ngân hàng CSXH đã bán cho ngân hàng thương mại với giá thời điểm hiện tại và ghi nhận nợ bằng tỷ giá bán nên có sự chênh lệch này.

Được biết, Ngân hàng CSXH tiếp tục nằm trong danh sách được kiểm toán năm 2021. Cụ thể, 5 ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước bao gồm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương để đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư trong cả giai đoạn 2015-2020.

Techcombank cho dự án khống vay 500 tỷ đồng, không công chứng và đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo Techcombank cho dự án khống vay 500 tỷ đồng, không công chứng và đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có thể ngay từ đầu đã xác định đước dự án không tồn tại, nên hợp đồng ...

Đạt 92% kế hoạch cả năm, nợ xấu VPBank vẫn vượt 10.000 tỷ đồng Đạt 92% kế hoạch cả năm, nợ xấu VPBank vẫn vượt 10.000 tỷ đồng

Dù sau 9 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán VPB) đã hoàn ...

Từ vụ 406 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank của khách hàng bị “bốc hơi”, người cao tuổi cần bảo vệ tài khoản ngân hàng như thế nào? Từ vụ 406 triệu đồng trong tài khoản Vietcombank của khách hàng bị “bốc hơi”, người cao tuổi cần bảo vệ tài khoản ngân hàng như thế nào?

Những ngày gần đây, việc ông T.V.L, ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh bị “bốc hơi” số tiền 406 triệu đồng trong tài ...

CẨM VÂN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa: Phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030

Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa: Phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030

Huyện Thọ Xuân tập trung toàn lực để phát triển, quy hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.
Tháng 8/2021, PNJ lỗ 78 tỷ đồng

Tháng 8/2021, PNJ lỗ 78 tỷ đồng

Tháng 8/2021, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) lỗ 78 tỷ đồng, tạm đóng hơn 270 cửa hàng trên toàn hệ thống.
Động lực tăng trưởng nào cho cổ phiếu SHB sau khi “chuyển nhà” sang HOSE?

Động lực tăng trưởng nào cho cổ phiếu SHB sau khi “chuyển nhà” sang HOSE?

Theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SHB trên HNX là ngày 05/10/2021, nhằm chuyển giao dịch cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Trước đó, HOSE đã chấp thuận chuyển giao dịch cổ phiếu SHB từ HNX sang HOSE. Việc “chuyển nhà” sang HOSE sẽ mở ra triển vọng tăng trưởng lớn cho cổ phiếu của ngân hàng này.
T&T Group và đối tác Mỹ ký các hợp đồng hợp tác thương mại đầu tư trị giá trên 3 tỷ USD

T&T Group và đối tác Mỹ ký các hợp đồng hợp tác thương mại đầu tư trị giá trên 3 tỷ USD

Ngày 21/9/2021 (theo giờ Hoa Kỳ), trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Kỳ, Tập đoàn T&T Group đã ký kết một loạt hợp đồng và biên bản ghi nhớ với các đối tác Mỹ để hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo; thu mua nông sản và trở thành nhà phân phối độc quyền thương hiệu dược phẩm nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ.
SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

SHB được NHNN chấp thuận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28.

Tin khác

Xử phạt Tập đoàn BGI 60 triệu đồng do báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn quá thời hạn

Xử phạt Tập đoàn BGI 60 triệu đồng do báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn quá thời hạn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn BGI số tiền 60 triệu đồng, do đã có hành vi chậm trễ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ năm 2018.

Cán bộ nhân viên T&T Group trao tặng 3000 suất quà cho người dân Hà Nội gặp khó khăn do Covid-19

Cán bộ nhân viên T&T Group trao tặng 3000 suất quà cho người dân Hà Nội gặp khó khăn do Covid-19
Tiếp nối chuỗi các hoạt động vì cộng đồng, chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19, Tập đoàn T&T Group vừa phát động trên toàn hệ thống phong trào hỗ trợ, ủng hộ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bộ Tài chính chỉ đạo thanh tra việc ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trái luật

Bộ Tài chính chỉ đạo thanh tra việc ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trái luật
Ngày 9/9, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông cáo ngay sau khi kiểm soát thành công đại dịch Covid - 19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thanh tra các công ty chứng khoán trong việc phân phối, chào mời nhà đầu tư không đủ điều kiện mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng, MSB đang làm ăn ra sao?

Được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng, MSB đang làm ăn ra sao?
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) được tăng vốn điều lệ thêm 3.525 tỷ đồng từ mức hiện tại lên 15.275 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nhiều bất thường tài chính của NCB trong quá trình “thay máu” lãnh đạo

Nhiều bất thường tài chính của NCB trong quá trình “thay máu” lãnh đạo
Kết quả kinh doanh quý II/2021 có chút ấn tượng nhưng Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB (mã NVB) lại tồn tại nhiều bất thường tài chính, mua bán cổ phiếu NVB diễn ra bí ẩn…

Bộ GTVT yêu cầu rà soát, giải quyết việc nhiều chủ đầu tư dự án nợ tiền nhà thầu Hàn Quốc

Bộ GTVT yêu cầu rà soát, giải quyết việc nhiều chủ đầu tư dự án nợ tiền nhà thầu Hàn Quốc
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam cùng một số đơn vị khác khẩn trương rà soát, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) về việc chậm thanh toán cho các nhà thầu Hàn Quốc tại một số dự án giao thông trọng điểm.
Xem thêm
Honda ra mắt BR-V thế hệ mới

Honda ra mắt BR-V thế hệ mới

Thế hệ tiếp theo của Honda BR-V vừa được ra mắt tại Indonesia, xe sở hữu ba hàng ghế, chia sẻ nền tảng và động cơ cùng Honda City.
Vừa chạm ngưỡng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, giá vàng sáng 20/9 lại tăng nhẹ

Vừa chạm ngưỡng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua, giá vàng sáng 20/9 lại tăng nhẹ

Trong thời gian gần đây, thị trường vàng liên tiếp chứng kiến những phiên đảo chiều chóng mặt, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề. Điển hình như chốt phiên cuối tuần vừa rồi, giá vàng giảm mạnh, xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Tuy nhiên, trong phiên mở cửa đầu tuần, giá vàng đã lảo đảo tăng nhẹ trở lại.
Đăng kiểm ô tô sẽ không phải xuất trình bảo hiểm

Đăng kiểm ô tô sẽ không phải xuất trình bảo hiểm

Từ 1/10, khi đi đăng kiểm, chủ xe chỉ cần xuất trình giấy tờ đăng ký xe là được tiếp nhận kiểm định, kể cả xe không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo hiểm đã hết hạn.
Tháng 8/2021, PNJ lỗ 78 tỷ đồng

Tháng 8/2021, PNJ lỗ 78 tỷ đồng

Tháng 8/2021, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) lỗ 78 tỷ đồng, tạm đóng hơn 270 cửa hàng trên toàn hệ thống.
Chiến dịch online của Vinamilk đạt mục tiêu góp 1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch

Chiến dịch online của Vinamilk đạt mục tiêu góp 1 triệu ly sữa cho 10.000 trẻ em khó khăn trong đại dịch

Tiếp nối giai đoạn 1 của chiến dịch “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh” do Vinamilk thực hiện với cam kết góp 10 tỷ ủng hộ vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em Việt Nam, giai đoạn 2 đã được khởi động cũng với mục tiêu hướng đến trẻ em. Qua hoạt động “Cùng góp điểm xanh, cho Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk sẽ trao tặng 1 triệu ly sữa cho hơn 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.
T&T Group trao tặng 140.000 bộ kit test nhanh Covid-19 và 150 tấn gạo hỗ trợ một số tỉnh phía Nam chống dịch

T&T Group trao tặng 140.000 bộ kit test nhanh Covid-19 và 150 tấn gạo hỗ trợ một số tỉnh phía Nam chống dịch

Từ ngày 19-22/9, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã tháp tùng Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, động viên và tặng quà, thiết bị y tế ủng hộ cho một số tỉnh phía Nam.
Trải nghiệm cuộc sống đô thị biển… miễn phí tới 3 tháng tại phía Đông Hà Nội

Trải nghiệm cuộc sống đô thị biển… miễn phí tới 3 tháng tại phía Đông Hà Nội

Môi trường sống trong lành, khoáng đạt của biển hồ hòa với nhịp sống sầm uất hiện đại giao hòa, lại thêm chính sách kết nối chủ sở hữu - khách thuê với những ưu đãi thiết thực, Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) đang mở ra cơ hội cho các khách thuê trải nghiệm môi trường sống mới với hàng ngàn tiện ích, hướng tới những mục tiêu xa hơn là được tự mình sở hữu một căn hộ cao cấp.
Vì sao người thành đạt chọn D'. Metropole Hà Tĩnh làm nơi an cư

Vì sao người thành đạt chọn D'. Metropole Hà Tĩnh làm nơi an cư

D'. Metropole Hà Tĩnh – sản phẩm đầu tay của Tân Hoàng Minh tại Bắc Trung Bộ đang là lựa chọn hàng đầu của cộng đồng dân cư thành đạt nhờ hội tụ những ưu thế vượt trội.
Đi tìm chân dung chủ nhân những căn hộ triệu đô bên Vịnh Du thuyền

Đi tìm chân dung chủ nhân những căn hộ triệu đô bên Vịnh Du thuyền

Những căn hộ siêu sang trong các cộng đồng tinh hoa, có cùng chiều sâu văn hóa được ví như thước đo thể hiện chân dung và vị thế của giới siêu giàu.
Phiên bản di động