Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV: Cần xử lý nghiêm khắc đối với việc trốn đóng, chậm đóng BHXH

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người dân, nhiều ĐBQH đề nghị, cần có quy định rõ ràng về trách nhiệm, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với việc trốn đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động...

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH cho người lao động ảnh hưởng tới việc đảm bảo an sinh xã hội, quyền lợi của người lao động. Do vậy, tại phiên họp toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) diễn ra ngày 27/5, nhiều ý kiến cho rằng, cần có chế tài xử phạt, xử lý nghiêm khắc việc doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang cho rằng, việc trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cho người lao động. Vì thế, đề nghị Chính phủ nên có quy định riêng về trách nhiệm tổ chức kiểm tra đối với những doanh nghiệp bảo hiểm, có thể Chính phủ giao hẳn cho ngành Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, xử phạt hoặc đề nghị, kiến nghị ra Tòa theo Luật Hình sự. Ngoài ra, Chính phủ nên yêu cầu doanh nghiệp đưa ra chỉ tiêu, có quỹ dự phòng của doanh nghiệp hoặc quỹ hoạt động của doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm mà doanh nghiệp đưa vào hoạt động để đảm bảo quyền lợi đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động cho người lao động.

Đại biểu Trần Kim Yến, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh
Đại biểu Trần Kim Yến, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Đề cập về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc xử lý, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, đại biểu Trần Kim Yến, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh cho biết: Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 13 của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trên tinh thần của điều luật thì có thể hiểu rằng, người bị kiện là những tổ chức, cá nhân vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là người bị kiện chỉ là người sử dụng lao động thực hiện không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, có thể đối tượng bị kiện nữa là cơ quan bảo hiểm xã hội hay không? Bởi vì, khi tổ chức công đoàn có căn cứ cho rằng cơ quan bảo hiểm xã hội chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ của mình trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát dẫn đến người lao động bị ảnh hưởng đến quyền lợi, như khi người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng trong thời gian dài mà cơ quan bảo hiểm xã hội không có chế tài thích hợp thì tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện cơ quan bảo hiểm xã hội hay không?

Mặt khác, tại Điều 16 quy định về quyền hạn của cơ quan bảo hiểm xã hội. Đại biểu Trần Kim Yến cho rằng, về bản chất thì chủ nợ của bảo hiểm xã hội chính là cơ quan bảo hiểm xã hội. Cho nên, khi người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội thì chủ nợ có quyền khởi kiện, do đó nên bổ sung vào Điều 16 về quyền khởi kiện của cơ quan bảo hiểm xã hội. Bởi trên thực tế cho thấy, trong thời gian vừa qua, khi tổ chức công đoàn thực hiện nhiệm vụ khởi kiện người sử dụng lao động vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội thì thu thập chứng cứ, tiếp cận tài liệu, dữ liệu liên quan đến bảo hiểm xã hội rất khó khăn.

Biện pháp xử lý vi phạm về chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp được quy định tại Điều 37, 38, 39, 40 và đặc biệt tại Điều 41 về cơ chế đặc thù để bảo vệ người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho rằng, Ban soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa theo hướng bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động.

Các đại biểu tham dự Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV
Các đại biểu tham dự Kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Tuy nhiên, có sự chưa tương thích giữa Luật Bảo hiểm y tế và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này. Cụ thể, theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật Bảo hiểm y tế về xử lý vi phạm, đó là cơ quan tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý. Khi chủ sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm y tế sau 30 ngày thì thẻ bảo hiểm y tế của người lao động tạm thời không có giá trị sử dụng. Điều này có thể hiểu vi phạm của người sử dụng lao động ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động.

Mặc dù thực tế tùy từng trường hợp thẻ bảo hiểm y tế của người lao động sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội can thiệp, tạo điều kiện để họ có quyền lợi trong khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, quy định rõ trách nhiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm và trách nhiệm của doanh nghiệp để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và xử lý hoặc chế tài đối với doanh nghiệp đã vi phạm.

Cho ý kiến về biện pháp xử lý vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 39, Điều 40, đại biểu Nguyễn Thành Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm: Dự thảo Luật thiết kế 2 điều quy định về biện pháp xử lý vi phạm về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể Điều 39 quy định xử lý vi phạm về chậm đóng, Điều 40 xử lý vi phạm về trốn đóng. Tuy nhiên, nội dung, biện pháp xử lý của 2 điều này cơ bản giống nhau, riêng trốn đóng bảo hiểm xã hội có thể bị áp dụng thêm biện pháp hình sự. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thành Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉnh lý Điều 40 theo hướng rút gọn thành 2 khoản, khoản 1 là các biện pháp xử lý quy định tại Điều 39 của luật này, khoản 2 quy định truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đã được giải thích, phân định rõ ràng tại Điều 37 và Điều 38 của dự thảo luật, trong đó có sự phân định theo thời gian, trong khoảng thời gian sau thời hạn phải đóng được quy định tại khoản 6 Điều 33 đến hết 60 ngày chưa đóng thì được xác định là chậm đóng, sau 60 ngày tiếp theo vẫn tiếp tục chưa đóng thì xác định là trốn đóng. Đại biểu Nguyễn Thành Nam cho rằng, đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng, khắc phục các vướng mắc trước đây, bảo đảm cho việc xử lý các hành vi vi phạm này.

Tuy nhiên, hành vi trốn đóng cần phải được đồng bộ hóa với pháp luật hình sự, đảm bảo sự nhất quán, khớp nối giữa 2 hệ thống pháp luật, đặc biệt là với Điều 216 Bộ luật Hình sự quy định về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo việc xử lý đối với những người không cần gian dối hoặc không cần sử dụng thủ đoạn khác để không đóng, không đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nhiều người lao động trong thời gian dài, giá trị trốn đóng lớn. Hiện nay, theo Điều 216 Bộ luật Hình sự, một trong những dấu hiệu, hành vi khách quan cấu thành tội phạm này là gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc trốn đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội. Như vậy, sẽ rất khó khăn trong việc xử lý và xác định, xử lý những người không cần gian dối, không cần sử dụng thủ đoạn mà công khai, công nhiên không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại hội trường
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến tại hội trường

Theo Đại biểu Nguyễn Thành Nam, thực tiễn thời gian qua cho thấy, nhiều chủ doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, chưa đòi được, người lao động trong doanh nghiệp không được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội, mặc dù dự thảo luật lần này đã có những sửa đổi, nâng cao hiệu quả xử lý về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, chắc chắn sẽ có tác động tích cực trong việc trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, vấn đề khi nhiều trường hợp dù xử phạt, khởi tố, thậm chí không thể xử lý được thì người lao động vẫn sẽ là người thiệt thòi nhất trong khi họ không có lỗi, những người này cần được bảo vệ, hỗ trợ thông qua các cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thành Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị nghiên cứu, tính toán nguồn lực để mở rộng hơn nữa đối tượng người lao động được ngân sách Nhà nước hỗ trợ trong khoảng thời gian bị chậm đóng, trốn đóng để bao phủ nhóm người yếu thế, như người bị suy giảm khả năng lao động, nhất là những trường hợp do tai nạn lao động, người ốm đau thường xuyên, người có bệnh nền.

Trước những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của các ĐBQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương tổ chức tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận, tranh luận của đại biểu, gửi đến các cơ quan có liên quan và báo cáo lại các vị ĐBQH để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình một cách đầy đủ, thuyết phục.

Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, chưa có sự đồng thuận cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTV Quốc hội sẽ xem xét thận trọng, cân nhắc và phối hợp với Chính phủ quyết định việc gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH để lựa chọn phương án, làm cơ sở tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo, Cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật với trách nhiệm cao nhất và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận trong thời gian giữa hai đợt của Kỳ họp trước khi hoàn chỉnh trình Quốc hội xem xét.

Hoàng Nam (T/H)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Ngày 20/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào Luật Việc làm (bổ sung, sửa đổi). TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; TS Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì Hội thảo. Tham dự có các nhà khoa học, nhà quản lí; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Viện Nghiên cứu NCT thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH...
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu đạt được trong những năm qua có sự đóng to lớn của thế hệ trẻ - họ đã cống hiến sức trẻ của mình cho những đổi thay của quê hương. Tuy nhiên, trước sự tác động không tốt của nền kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận thanh niên đang dần phai nhạt niềm tin, lý tưởng cách mạng, sống một cách thực dụng và xa rời đi những nét truyền thống văn hoá tốt đẹp vốn có của dân tộc ta. Chính vì vậy, Hải Hậu đã đề ra những giải pháp cơ bản để chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương và Hội NCT huyện Ninh Giang thành công tốt đẹp

Sáng 15/6, Đại hội thành lập Hội NCT TP Hải Dương đã tổ chức và thành công tốt đẹp. Dự đại hội có ông Lương Anh Tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh. Về phía TP Hải Dương có các ông bà: Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể của thành phố.
Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ ba Ban chỉ đạo Tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ ba.
Lời cảm ơn từ trái tim…

Lời cảm ơn từ trái tim…

Cuộc sống vốn thăng trầm, đầy gian nan và đầy thử thách. Để có được thành công, không mấy ai không phải trả giá cho những bài học làm hành trang vào đời…

Tin khác

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…

Những kiến nghị từ Hội NCT tỉnh Lạng Sơn…
Tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, Ban Chấp hành giữa nhiệm kì Hội NCT Việt Nam khóa VI, Hội NCT Việt Nam, ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Lạng Sơn đã có bài phát biểu, chia sẻ về những khó khăn trong công tác Hội và phong trào NCT của tỉnh hiện nay…

Tự hào là người cao tuổi Việt Nam

Tự hào là người cao tuổi Việt Nam
Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước có buổi gặp mặt thân mật cán bộ cốt cán Hội NCT Việt Nam và NCT tiêu biểu. Tạp chí Người cao tuổi trích đăng cảm xúc và một số ý kiến của cán bộ, hội viên NCT tại buổi gặp mặt…

NCT là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc

NCT là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc
Nhân dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6), 83 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2024), sáng 6/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ cốt cán Hội NCT Việt Nam và NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía Hội NCT Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Huỳnh Thành Lập; các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và 15 NCT tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Nam định sẵn sàng ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra

Nam định sẵn sàng ứng phó với các tình huống do thiên tai gây ra
Năm 2023, công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của tỉnh Nam Định được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác dự báo thiên tai sát với tình hình thực tế; việc tuần tra, trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời...Nhờ đó, công tác PCTT của tỉnh đã đảm bảo yêu cầu và hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

PGS. TS Nguyễn Hiệp Thương làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

PGS. TS Nguyễn Hiệp Thương làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn
Sáng 4/6/2024, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn long trọng tổ chức Hội nghị công bố và trao Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng cho PGS.TS. Nguyễn Hiệp Thương.

Cần thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng

Cần thí điểm bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng
Sáng 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, sáng 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Khẳng định vị thế, vai trò của Hội NCT trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội

Khẳng định vị thế, vai trò của Hội NCT trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội
Sau Đại hội thành lập Hội NCT huyện Thanh Hà, ngày 27/5, Hội NCT thị xã Kinh Môn, là đơn vị cấp huyện thứ hai của tỉnh Hải Dương tiến hành Đại hội thành lập Hội NCT theo chỉ đạo tại Kết luận 58 ngày 23/6/2023 (Kết luận 58) của Ban Bí thư.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra
Hội NCT TP Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2024 - 2029 theo Kết luận 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư. Đây là Đại hội điểm được UBND tỉnh và Hội NCT tỉnh chọn chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Hội NCT cấp huyện, thành phố trong tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra trong tháng 6 này.

Kì họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV: Bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân

Kì họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV: Bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân
Sáng 24/5, các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)…

Các địa phương theo dõi, rút kinh nghiệm triển khai thành lập Hội theo Kết luận 58 của Ban Bí thư

Các địa phương theo dõi, rút kinh nghiệm triển khai thành lập Hội theo Kết luận 58 của Ban Bí thư
Trong 2 ngày 18 và 19/5, đã diễn ra trọng thể Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Bắc Ninh. Đây là Đại hội thành lập Hội NCT cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, được Trung ương Hội NCT Việt Nam chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) và Hội NCT các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Ban, Sở, ngành, MTTQ, đoàn thể và Hội NCT cấp huyện, cấp xã và 172 đại biểu chính thức.

Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ xử lí thông tin quan trắc môi trường

Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ xử lí thông tin quan trắc môi trường
Chiều 14/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Tích hợp, xử lí thông tin, dữ liệu và Điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

Mô hình hiệu quả, bền vững, phù hợp với NCT và điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam

Mô hình hiệu quả, bền vững, phù hợp với NCT và điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam
Chiều 10/5, Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội thảo Chia sẻ mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN). Bà Trần Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia Tổ chức HAI tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội NCT Việt Nam chủ trì Hội thảo. Tham dự còn có đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội; đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố và các CLB LTHTGN tham gia Dự án VIE071 “Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam”. Tạp chí Người cao tuổi xin trích đăng một số ý kiến của đại biểu tại Hội thảo…

Hoàn thiện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Hoàn thiện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT
Những ngày tháng 5 này, bên cạnh hướng đến những ngày lễ lớn của đất nước, các cấp Hội NCT và NCT trong cả nước đang sôi nổi kỉ niệm 29 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2024). Đặc biệt, niềm mong mỏi suốt gần ba thập kỉ nay đã trở thành hiện thực, khi Kết luận số 58 ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư cho phép cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Hội NCT. Nhân dịp kỉ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam, phóng viên Tạp chí Người cao tuổi đã gặp gỡ, trao đổi với một số cán bộ Hội NCT địa phương về nội dung trên...

Biểu dương 72 NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024

Biểu dương 72 NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024
Với việc tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024 gắn với Lễ kỉ niệm 29 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2024) vào sáng 9/5, Hội NCT huyện Mê Linh, TP Hà Nội là đơn vị cấp huyện đầu tiên của TP Hà Nội và cũng nằm trong tốp đầu cả nước tổ chức Hội nghị này.
Xem thêm
Sửa đổi Dự án Luật Công chứng cân nhắc việc mở văn phòng theo mô hình doanh nghiệp tư nhân

Sửa đổi Dự án Luật Công chứng cân nhắc việc mở văn phòng theo mô hình doanh nghiệp tư nhân

Sáng 25/6, tiếp tục Chương trình Kì họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi)...
Toàn văn bài phát biểu đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Đại Liên 2024

Toàn văn bài phát biểu đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại WEF Đại Liên 2024

Sáng 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu đặc biệt tại Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị WEF Đại Liên 2024. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.
Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng

Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng

Chiều 24/6, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận tổ chức Hội nghị nhận diện phương thức, thủ đoạn và bàn giải pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng. Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự nói chung trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận cơ bản ổn định. Tuy vậy, trên lĩnh vực trật tự xã hội từng lúc, từng nơi vẫn còn những diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội gia tăng và có xu hướng dịch chuyển từ phương thức, thủ đoạn truyền thống sang sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng internet banking đang gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội và hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Phiên bản di động