Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028

Sáng 14/7, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn,…giai đoạn 2023-2028, giữa Hội NCT Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Tham gia dự Chương trình, về phía Bộ NN&PTNT có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Về phía Hội NCT Việt Nam có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết Chương trình phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo điều kiện phát huy vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi Việt Nam tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai ngành. Phối hợp, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi lực lượng xã hội tham gia tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng người cao tuổi và từng địa bàn; bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai ngành trong việc đẩy mạnh các hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng báo cáo tại buổi Lễ.

Phối hợp nâng cao nhận thức năng lực về phòng chống thiên tai cho NCT, hội viên Hội NCT các cấp; tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò, chủ động tham gia vào các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

Bộ NN&PTNT và Hội NCT Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm trang bị các kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vận động hội viên Hội NCT Việt Nam và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội NCT các cấp.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Toàn cảnh Bộ NN&PTNT ký kết Chương trình phối hợp với Hội NCT Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028.

Xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng có sự tham gia của NCT theo Chương trình phối hợp về công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 tại văn bản số 01/CTPH-BNN-HNCT ngày 09/02/2022, các mô hình, điển hình tiêu biểu NCT làm kinh tế giỏi, NCT khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các cấp Hội NCT”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội NCT và NCT cả nước tham gia tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham gia việc thực hiện luật pháp, chính sách về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đánh giá kết quả, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp, định kỳ 5 năm tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: “Lễ ký kết đáng nhẽ phải diễn ra sớm hơn, Hội NCT Việt Nam cùng các hội viên có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn,....Đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các kế hoạch, quy hoạch,...của Bộ NN&PTNT rất cần sự đồng hành của NCT, không chỉ ở Trung ương mà cần hành động ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã”.

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cho biết: Được sự quan tâm của đồng chí Bộ trưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ đã giành cho NCT tiếp xúc, tiếp cận kí kết phối hợp với các hoạt động của Hội NCT Việt Nam trong thời gian tới...

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Trong thời gian qua, NCT tích cực xây dựng nông thôn mới, vận động con cháu tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là hạ tầng cơ sở trong nông nghiệp ở các địa phương. Có thể thấy NCT có những đóng góp chung vào phát triển đất nước, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn, nông dân có nhiều đóng góp quan trọng tạo niềm tin, uy tín với xã hội, với Nhân dân. NCT thường xuyên tham gia phong trào bảo vệ tổ quốc, tham gia xây dựng đời sống văn hoá cơ sở khu dân cư, liên hoan tiếng hát NCT toàn quốc...

Trong thời gian tới, để Chương trình ký kết triển khai có hiệu quả, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Bộ NN&PTNT giao cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Ban Phát huy vai trò NCT phối hợp chặt chẽ, nếu có vướng măc, phát sinh cẩn sửa đổi, bổ xung điều chỉnh kịp thời...

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò NCT trong thời đại mới, những chiến lược về già hoá dân số, NCT cần có những không gian riêng, gương NCT sống có ích, các gương NCT tiêu biểu ở Việt Nam và các nước trên thế giới....

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Trong thời gian tới, để Chương trình ký kết được triển khai có hiệu quả, Bộ NN&PTNT thường phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Hội NCT các cấp, tạo điều kiện để Hội NCT Việt Nam tham gia các hoạt động, các sự kiện, hội nghị, triển lãm…về lĩnh vực NN&PTNT. Các đơn vị chức năng của ngành NN&PTNT chủ động phối hợp với các cấp Hội NCT tham gia thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực NN&PTNT. Thường xuyên phối hợp với Hội NCT triển khai, thực hiện Chương trình; tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc làm kinh tế giỏi trong lĩnh vực NN&PTNT.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan và lãnh đạo Bộ NN&PTNT.

Hội NCT Việt Nam kí kết Chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023 - 2028
Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT cùng đại diện lãnh đạo Hội NCT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm chung.

Nhân dịp này, Hội NCT Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” và quà lưu niệm cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT.

Thế Thực - Trần Thao - Hoàng Nam

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nỗ lực cao nhất để các sự kiện thành công tốt đẹp

Nỗ lực cao nhất để các sự kiện thành công tốt đẹp

Liên hoan tiếng hát NCT khu vực I năm 2023 và Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 28 đến 30/9. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị để các sự kiện trên được thành công tốt đẹp…
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023

Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023 để thảo luận về: đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật.
Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ ở nhiều địa phương, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 898/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửa long

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửa long

Ngày 27/9, tại tỉnh Bạc Liêu Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dưới sự chủ trì của ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban ngành, TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Ngày 26/9, Bộ Nội vụ đã có văn bản trả lời Bộ LĐ-TB&XH về việc tham gia ý kiến về ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2024.

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh, Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh, Bulgaria
Trưa 27/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Shirin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov từ ngày 23-26/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Brazil
Trưa 27/9, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil.

TP Hồ Chí Minh: “Không người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau”

TP Hồ Chí Minh: “Không người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau”
Đó là phát biểu của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại Lễ phát động “Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023”, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan Thường trực Ban Công tác NCT Thành phố) phối hợp Ban Đại diện Hội NCT tổ chức vào ngày 27/9/2023, với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để bứt tốc

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để bứt tốc
Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng xuất nhập khẩu, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trên địa bàn 9 tháng năm 2023...

Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước phát triển và mới nổi hàng đầu

Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước phát triển và mới nổi hàng đầu
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức CHLB Brazil đã kết thúc tốt đẹp.

Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ 6, dự kiến lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh

Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ 6, dự kiến lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh
Đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên khối lượng công việc cũng nặng nề, đặc thù hơn các kỳ họp khác, đặc biệt là Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu

Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước. Ngày mới Online trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023
Hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Hội NCT các cấp của TP Hà Nội có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NCT.

Thực hiện các lời hứa trong Tuyên bố chung về bảo vệ quyền và lợi ích cho NCT xuyên suốt các thế hệ

Thực hiện các lời hứa trong Tuyên bố chung về bảo vệ quyền và lợi ích cho NCT xuyên suốt các thế hệ
Theo Nghị quyết số 45/106 của Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 2023 kỉ niệm lần thứ 33 Ngày Quốc tế NCT.

Phong trào văn hóa văn nghệ NCT phát triển rộng khắp

Phong trào văn hóa văn nghệ NCT phát triển rộng khắp
Đó là khẳng định của bà Hà Thị Ngọ, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí NCT về phong trào văn hóa văn nghệ của NCT và công tác chuẩn bị cho Liên hoan tiếng hát NCT khu vực I tại tỉnh Hà Tĩnh. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil
Ngày 24/9, tại thủ đô Brasilia, Brazil, nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil.

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới
Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện một số quy định đối với lãnh đạo cơ quan báo chí
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ

Người cao tuổi cần được phát huy và chăm sóc đầy đủ
Bài 3: Những sự kiện lớn của Hội từ nay đến cuối năm

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai bên đã có nhiều thỏa thuận và hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực về thuế, hải quan, tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường vốn, hợp tác đa phương trong khuôn khổ APEC, ASEAN, IPEF, cùng với các hỗ trợ kỹ thuật từ phía Hoa Kỳ dành cho Bộ Tài chính Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Xem thêm
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023

Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2023 để thảo luận về: đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực pháp luật.
Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ ở nhiều địa phương, sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 898/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửa long

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửa long

Ngày 27/9, tại tỉnh Bạc Liêu Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dưới sự chủ trì của ông Lê Minh Khái,
Nỗ lực cao nhất để các sự kiện thành công tốt đẹp

Nỗ lực cao nhất để các sự kiện thành công tốt đẹp

Công tác chuẩn bị Liên hoan tiếng hát NCT khu vực I năm 2023 và Lễ phát động Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đã hoàn tất.
Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT (1/10) và Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2023, Hội NCT các cấp của TP Hà Nội có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NCT.
Phong trào văn hóa văn nghệ NCT phát triển rộng khắp

Phong trào văn hóa văn nghệ NCT phát triển rộng khắp

Đó là khẳng định của bà Hà Thị Ngọ, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Tuyên Quang khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí NCT về phong trào văn hóa văn nghệ của NCT
Phiên bản di động