Tỉnh Đắk Lắk:

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cả hệ thống chính trị trong thị xã lấy nhiệm vụ “tự soi, tự sửa” là việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên.

Hiện trên địa bàn thị xã Buôn Hồ xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong làm theo Bác như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển thị xã Buôn Hồ phồn vinh, hạnh phúc”. Năm 2023, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thị xã thực hiện cam kết cá nhân theo phương châm: “3 không - 3 có” (Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ; không gây mất đoàn kết nội bộ. 3 có là: Có ý tưởng đổi mới, sáng tạo; có phong cách làm việc khoa học; có tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao). Kết quả, có trên 90% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết (trừ những đồng chí lớn tuổi, miễn sinh hoạt). Việc cam kết và đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác
Kinh tế - Xã hội Thị xã Buôn Hồ đang mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ cho biết, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá với phương châm: Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính; hướng về cơ sở để giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác
Đảng bộ Thị xã Buôn Hồ sinh hoạt chuyên đề: Tự soi, tự sửa về xây dựng dựng đội ngũ cán bộ thị xã ngang tầm nhiệm vụ.

Qua triển khai các chương trình, thực hiện các chuyên đề học và làm theo Bác, nhiều đơn vị, địa phương đã sáng tạo, chủ động xây dựng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, mô hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân đáng biểu dương, nhân rộng như: “Buôn tôi ngày mới”; “Buôn tôi tự quản”; Đảng bộ xã Ea Blang triển khai mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” tại thôn Tân Hợp và “Vườn mẫu nông thôn mới” tại thôn Quyết Thắng trong mục tiêu xây dựng xã Ea Blang sớm trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2020-2025; sáng kiến áp dụng phầm mềm công tác tuyển quân của đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự thị xã; Đảng ủy Công ty cà phê Buôn Hồ lãnh đạo đơn vị triển khai mô hình phát triển đa dạng hóa cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích, nhiều hộ đạt thu nhập bình quân 70-100 triệu đồng/người/năm được biểu dương, nhân rộng trong công ty. Cùng với đó, Công ty cà phê Buôn Hồ đầu tư trên 2 tỷ đồng sửa sang, làm mới nhiều tuyến đường nội đồng và trong khu dân cư cùng một số mô hình phát triển kinh tế như: “Trồng lúa nước vụ hè thu”, “Trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê” đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, thị xã Buôn Hồ hiện có một dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 526,82 ha tại xã Cư Bao cùng những mô hình mang lại hiệu quả tích cực, thiết thực như mô hình: “Camera an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Phòng chống ma túy”, “Phòng chống tội phạm”, “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”, “Sáng tạo trẻ”, “Vì phụ nữ nghèo”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nồi cháo tình thương”; các phong trào như: Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với chủ đề “Sắc màu Hoa Đào”, cùng hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác
Thị xã Buôn Hồ đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh, các xã đạt chuẩn nông thông mới, nông thôn mới nâng cao, nông thông mới cữu mẫu.

Một chủ trương rất mới được Thị ủy Buôn Hồ phát động, đó là xây dựng “Sổ tiết kiệm Búa liềm vàng” nhằm thực hành tiết kiệm, học và làm theo Bác. Từ năm 2023, Thị ủy triển khai xây dựng sổ tiết kiệm mang tên “Búa liềm vàng”. Sổ do từng tổ chức cơ sở đảng xây dựng và quyết định sử dụng nhằm giúp đỡ hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn tại các buôn, tổ dân phố, được tổ chức trao vào dịp sinh nhật Bác (19/5) hằng năm. Sau 9 tháng phát động, có 39/39 Thị ủy viên đăng ký thực hiện. Trong đó mỗi đồng chí Thường trực Thị ủy thực hiện 1 sổ, trị giá 5 triệu đồng; Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện 1 sổ từ 2 đến 4 triệu đồng; Thị ủy viên thực hiện 1 sổ 1 triệu đồng. Đến nay, Đảng bộ thị xã đã xây dựng được 100 sổ, trị giá 342 triệu đồng. Ngày 12-5-2023, tại sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, Thị ủy đã tổ chức trao 12 sổ cho 12 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ 5 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa, gắn kết tình đồng chí, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, thiết thực chăm lo cuộc sống đảng viên. Qua đó, mỗi đảng viên có trách nhiệm hơn trong việc tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Theo đồng chí H’Blă Mlô, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Buôn Hồ, điểm nổi bật trong thời gian qua là Ban Thường vụ Thị ủy chủ trương tổ chức sinh hoạt chuyên đề học và làm theo Bác với nội dung: “Tự soi, tự sửa trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường xây dựng thị xã Buôn Hồ giàu đẹp, văn minh, bản sắc”. “Tự soi, tự sửa” được tập trung vào 4 nội dung trọng tâm là: “Tự soi, tự sửa” trong việc vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế- xã hội; “Tự soi, tự sửa” trong việc khai thác, huy động và sử dụng các nguồn lực, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương phục vụ cho công cuộc xây dựng thị xã; “Tự soi, tự sửa” trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng thị xã Buôn Hồ văn minh, bản sắc; “Tự soi, tự sửa” vai trò, trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới”.

Đảng bộ thị xã Buôn Hồ làm theo Bác
Thị xã Buôn Hồ truyền thông học theo lời bác đến toàn thể nhân dân.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thị xã Buôn Hồ đã tạo thêm niềm tin, sức bật mới, là động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân nỗ lực, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo động lực để Buôn Hồ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra, đưa Buôn Hồ phát triển nhanh, bền vững./.

Lê Thắng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3/2024

Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3/2024

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 57/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngành y tế nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phát triển vững bước tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngành y tế nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phát triển vững bước tới tương lai

Sáng 20/02, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Bộ Y tế.
Danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích hôm mùng 7 Tết tại Hà Nội

Danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích hôm mùng 7 Tết tại Hà Nội

Tối ngày 19/2, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn sát hại thiếu nữ bị mất tích từ ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Giáp Thìn).
TP Hồ Chí Minh: Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

TP Hồ Chí Minh: Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Ngày 15/2/2024 (mùng 6 Tết Giáp Thìn), tại nhà số 499/20 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ lực lượng vũ trang Biệt động Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến và cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Căn nhà này trước đây là Garage xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định.
Tỉnh Bến Tre: Báo chí góp phần thực hiện phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đồng thuận - sáng tạo - phát triển”

Tỉnh Bến Tre: Báo chí góp phần thực hiện phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đồng thuận - sáng tạo - phát triển”

Chiều 19/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tin khác

Ninh Thuận: Chú trọng phát triển kinh tế biển, hậu cần nghề cá

Ninh Thuận: Chú trọng phát triển kinh tế biển, hậu cần nghề cá
Với chiều dài bờ biển hơn 105 km, vùng lãnh hải rộng trên 18.000km2, địa phương có ngư trường trọng điểm. Và nhiều vịnh, bãi biển đẹp; khí hậu đặc thù nắng ấm quanh năm; là điều kiện thuận lợi để Ninh Thuận phát triển kinh tế biển.

Mua vàng "rước vía" Thần Tài

Mua vàng "rước vía" Thần Tài
Năm nào cũng vậy, vào dịp vía Thần Tài (ngày 10/1 âm lịch), giá vàng trên thị trường trong nước luôn biến động mạnh. Theo đó, giá vàng thường bị đẩy lên cao chót vót. Sau đó, giá kim loại quý này lại giảm mạnh ở một vài phiên giao dịch kế tiếp.

Ngày 5/3, xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB

Ngày 5/3, xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB
Theo thông tin từ TAND TP.HCM, từ ngày 5/3 - 29/4, TAND thành phố sẽ xét xử sơ thẩm các bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ và 84 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

Hà Tĩnh: Kiểm điểm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dùng xe công đón con ở sân bay

Hà Tĩnh: Kiểm điểm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh dùng xe công đón con ở sân bay
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm nghiêm túc sự việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cá nhân liên quan đến vụ dùng xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên để đón con ở sân bay Vinh.

Họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng và mừng Đảng, mừng Xuân

Họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng và mừng Đảng, mừng Xuân
Sáng 17/2/2024, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra Chương trình Họp mặt Cựu Chuyên gia giúp bạn Campuchia, Kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979 - 7/1/2024) và mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 14 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lao Chải khi Xuân về

Lao Chải khi Xuân về
Khi mùa Xuân về trên dải đất biên cương Tây Bắc. Thật lí tưởng khi dừng chân ở vùng đất Lao Chải để hòa mình vào sắc Xuân nơi đây. Trong mùa Xuân, vùng đất ấy đẹp và thơ mộng như một bức họa thổ cẩm giữa đại ngàn Tây Bắc...

Nét đẹp văn hóa cần phát huy

Nét đẹp văn hóa cần phát huy
Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, thể hiện tình yêu và lòng tự hào dân tộc của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Ngày 17/2, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà và tuyên truyền cho bà con ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2024.

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định kiện toàn nhân sự

Đảng ủy Bộ Tài chính công bố các quyết định kiện toàn nhân sự
Ngày 16/1, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về công tác cán bộ tại Đảng ủy Bộ Tài chính. Đồng chí Cao Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

TP. Hồ Chí Minh: Đánh giá năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh: Đánh giá năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh
Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư (ITP.C) TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

Tích cực thực hiện “Tết trồng cây”

Tích cực thực hiện “Tết trồng cây”
Sau 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phong trào trồng cây vào dịp đầu Xuân đã phát triển sâu rộng, trở thành mĩ tục tốt đẹp của người Việt. Ngày nay, việc trồng cây được tổ chức quy mô, khoa học, được mọi người dân coi là trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ môi trường sinh thái.

Hãy yêu lấy mình

Hãy yêu lấy mình
Trong cuộc sống, “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, không ai giống ai, nhà có kinh tế khá giả, thì sống theo kiểu người có tiền; nhà nghèo khó, thì sống theo kiểu người ít tiền.

Hà Nội xem xét miễn phí vận tải khách công cộng 4 kỳ lễ, Tết

Hà Nội xem xét miễn phí vận tải khách công cộng 4 kỳ lễ, Tết
TP. Hà Nội đang xem xét việc miễn phí cho toàn bộ người dân tham gia dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô vào 4 kỳ lễ, Tết trong năm, gồm Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán; dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5; Quốc khánh 2/9.

Dòng họ Đỗ Khắc xã Mỹ Đức mừng thọ chúc phúc các bậc cao niên

Dòng họ Đỗ Khắc xã Mỹ Đức mừng thọ chúc phúc các bậc cao niên
Với truyền thống: “Kính lão trọng thọ” của người Việt Nam, Hội đồng Gia tộc của dòng họ Đỗ Khắc (xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho các bậc cao niên tại khuôn viên nhà thờ dòng họ Đỗ Khắc thôn Tân Nam. “Con cháu hân hoan mừng thượng thọ Dòng tộc hoan hỉ chúc trường sinh”.
Xem thêm
Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3/2024

Trình Bộ Chính trị đề án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 3/2024

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 57/TB-VPCP thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngành y tế nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phát triển vững bước tới tương lai

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngành y tế nỗ lực vượt khó khăn, tiếp tục phát triển vững bước tới tương lai

Sáng 20/02, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Bộ Y tế.
Danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích hôm mùng 7 Tết tại Hà Nội

Danh tính nghi phạm sát hại thiếu nữ mất tích hôm mùng 7 Tết tại Hà Nội

Tối ngày 19/2, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn sát hại thiếu nữ bị mất tích từ ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Giáp Thìn).
Quỹ Tiếp sức Tài năng tỉnh An Giang: Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Quỹ Tiếp sức Tài năng tỉnh An Giang: Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Sáng 14/2/2024, (mùng 5 Tết Giáp Thìn), Hội đồng Quản lý và Ban Điều hành Quỹ Tiếp sức Tài năng An Giang tổ chức Chương trình Họp mặt tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm học 2023 - 2024, khen thưởng cho nhiều cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực.
Trường Đại học Công đoàn: Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Quốc gia

Trường Đại học Công đoàn: Khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục Quốc gia

Trường Đại học Công đoàn với bề dày 77 năm xây dựng và phát triển, không những là “cái nôi” đào tạo cán bộ công đoàn các cấp, mà còn là cơ sở giáo dục đại học uy tín, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục quốc gia. Mỗi viên chức, người lao động và người học đều tự hào về ngôi trường vinh dự được 5 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.
Những thành tích nổi bật của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Những thành tích nổi bật của Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An đóng tại huyện miền núi Con Cuông, với nhiệm vụ đào tạo nghề và tạo việc làm cho con em các huyện miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ và Thanh Chương. Trong thời gian qua, bằng sự nỗ lực và cống hiến, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế

Hiệu quả từ hợp nhất để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận gắn với thực tế

Trong những năm qua Trung tâm chính trị huyện Nông Cống đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của BTV, Thường trực Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; lồng ghép nhiều chuyên đề phù hợp với từng đối tượng học viên;
Khơi dậy mọi tiềm năng, từng bước xây dựng Kim Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Khơi dậy mọi tiềm năng, từng bước xây dựng Kim Sơn phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ và nhân dân thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong – Nghệ An) xác định, cần quyết tâm phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng của đất và người, nhằm xây dựng địa phương mình ngày càng giàu đẹp.
Nỗ lực đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Nỗ lực đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (từ 10/2021) là minh chứng cho quyết tâm, nỗ lực của tập thể; hướng tới mục tiêu phát triển mô hình “Bệnh viện thông minh - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.
Phiên bản di động