Đại hội XIII của Đảng: Giữ vững 'cơ đồ', tận dụng thời cơ bứt phá

Ngày 26/1/2021, Đại hội XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Chia sẻ bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển toàn diện của đất nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới.
Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Đánh giá Đại hội XIII là kỳ Đại hội đẩy mạnh công cuộc đổi mới, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, mong muốn của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân là Đại hội sẽ có những quyết sách đưa kinh tế-xã hội đất nước phát triển theo hướng chuyển đổi về chất, từ đó vươn lên tầm cao mới. Trong công tác nhân sự, cán bộ, đảng viên, nhân dân hy vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm những người có đức, có tài, có uy tín và năng lực đúc kết từ thực tiễn để lãnh đạo đất nước.

Nhấn mạnh giá trị cốt lõi và sâu sắc của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của Đảng và đất nước, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, với những giá trị nhân văn, khoa học, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước ta. Đây là thực tế tất yếu, khách quan.

Là hệ thống lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh giải phóng đất nước, thực hiện độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên của Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh đã vận dụng nghiêm túc, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. "Từ con đường của Bác, chúng ta phải tiếp tục triển khai theo thực tiễn của Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là thời cơ để Việt Nam bứt phá. Có thể một bước đi của hôm nay bằng nhiều tháng, nhiều năm trước đây", đại biểu nhận định.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, muốn bứt phá phải có nguồn lực con người, bao gồm bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; quan trọng nhất là nguồn nhân lực của đất nước, bởi đây là những người thực hiện công cuộc đổi mới.

Đánh giá về những thành quả đất nước đạt được trong 35 năm đổi mới, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, hiện nay uy tín và mô hình phát triển của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đặc biệt là với những thành tựu của năm 2020. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước. Đại biểu Nguyễn Thế Kỷ đánh giá, sau 35 năm, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có những thành quả và nhiều bài học quý báu, để từ đó chuẩn bị tốt cho những bước sắp tới: "Một nhiệm kỳ 5 năm tới đây có thể bằng hai, ba nhiệm kỳ trước đây từ tốc độ, số lượng, chất lượng tăng trưởng của đất nước trên tất cả các lĩnh vực". Nêu ví dụ cụ thể ở lĩnh vực văn hóa, đại biểu cho rằng, kinh tế tăng trưởng phải đi kèm sự phát triển của văn hóa và con người. Đời sống vật chất luôn phải hài hòa với đời sống văn hóa tinh thần. Đây cũng là những nội dung được chuẩn bị trong Văn kiện trình Đại hội XIII.

Về mục tiêu đặt ra trong Văn kiện Đại hội XIII, đến năm 2045 nước ta trở thành nước công nghiệp và phát triển, đại biểu Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, Đại hội có nhiệm kỳ 5 năm, nhưng nếu chỉ nhìn ở tầm ngắn hạn 5 năm sẽ không "dò" được những thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức để định lượng công việc cho đất nước, do đó cần có nghị quyết xác định được mục tiêu ở từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để có thể chuẩn bị tất cả nguồn lực, tâm thế và đặc biệt là nhân lực cho đất nước.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao vị thế, tầm vóc, uy tín Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào của cá nhân cũng như của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khi được tham dự Đại hội XIII của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”. Đại biểu ấn tượng trước công tác chuẩn bị Đại hội lần này.

Đại hội được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, chặt chẽ, từ các mặt trong công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự đến công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự... “Đây là kỳ Đại hội mà nhân dân, cán bộ, đảng viên dõi theo, đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào tương lai và sự phát triển của đất nước, của dân tộc trong thời gian tới. Với trách nhiệm của đoàn đại biểu cũng như của cá nhân, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, đem trí tuệ, trách nhiệm để cùng đóng góp vào sự thành công của Đại hội”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc cho sự phát triển mới của đất nước, từ đó tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước. Qua 10 năm đánh giá lại việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, cũng như thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 5 năm, cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Câu nói đó đã đúc kết tất cả những thành tựu nổi bật mà đất nước, dân tộc ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, những mục tiêu, định hướng được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược cả trước mắt cũng như lâu dài, hướng tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Những định hướng này được cụ thể hóa qua từng giai đoạn, có lộ trình, bước đi cụ thể với những mục tiêu rõ ràng cho cột mốc 5 năm, 10 năm, tầm nhìn tới năm 2045.

“Nhân dân ta rất mong muốn đến năm 2045 Việt Nam sẽ là một nước công nghiệp có thu nhập cao. Đây là khát vọng, cũng là trách nhiệm của Đảng, của dân tộc ta. Đảng sẽ tiếp tục là lực lượng chính trị tiên phong lãnh đạo dân tộc tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; để nhân dân Việt Nam luôn được ấm no, hạnh phúc. Chúng ta sẽ bảo đảm giữ vững được “cơ đồ” và tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao vị thế, tầm vóc, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Thanh Ngọc nói.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, những thành quả đạt được của đất nước sẽ góp phần khẳng định thêm trước cộng đồng thế giới về một Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu trong lãnh đạo dân tộc Việt Nam tiếp tục tiến tới phồn vinh, thực hiện đúng như điều Bác Hồ hằng mong mỏi: Đất nước ta sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu. Đây cũng đồng thời là niềm mong ước, sự kỳ vọng to lớn của cả dân tộc, của nhân dân.

“Chúng tôi sẽ đem hết khả năng của Đoàn đại biểu, của cá nhân mỗi đảng viên để góp phần hiện thực hóa những mục tiêu đó. Đại hội lần này là cơ hội để càng khẳng định hơn nữa quyết tâm của chúng ta, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng, về sự phát triển đi lên của đất nước ta, của các thế lực thù địch. Chân lý đó không bao giờ thay đổi, sự phát triển đó không bao giờ thay đổi và chúng ta sẽ đeo đuổi tới cùng cho tới thành công”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Theo TTXVN

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bình Dương: Nhiều giải pháp về phòng, chống Covid – 19 thời gian tới

Bình Dương: Nhiều giải pháp về phòng, chống Covid – 19 thời gian tới

Trong bối cảnh tốc độ lây lan nhanh, mạnh của biến chủng vi rút mới Delta, nhiều ca bệnh được phát hiện tại cơ sở y tế qua test nhanh. Tỉnh Bình Dương sẽ chỉ đạo thực hiên một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo các năng lực đáp ứng cho công tác phòng chống dịch, công tác điều trị bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, sáng 23/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần quản lý nghiêm ngặt trong các khu phong tỏa, cách ly

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần quản lý nghiêm ngặt trong các khu phong tỏa, cách ly

Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã tới thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu phong tỏa tạm thời ở chung cư Ấn Quang, cơ sở thu dung điều trị F0 và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Chính phủ

Sáng 22/7, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Chính phủ với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Bình Phước: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Bình Phước: Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại Bình Phước đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực và ý nghĩa.

Tin khác

Tăng cường kiểm tra thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường kiểm tra thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Tăng cường kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội… những ngày qua, Đội Kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tam Nông đã ra quân kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Hỗ trợ lao động là người cao tuổi gặp khó khăn do dịch Covid-19

Hỗ trợ lao động là người cao tuổi gặp khó khăn do dịch Covid-19
UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 1778 về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

12 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Phú Mỹ dương tính với SARS-CoV-2

12 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Phú Mỹ dương  tính với SARS-CoV-2
Công an thị xã Phú Mỹ vừa báo cáo nhanh về trường hợp 12 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị bị dương tính với SARS-CoV-2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về phòng, chống dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc tại với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đi cùng có lãnh đạo Bộ Y tế và một số Bộ, ngành Trung ương.

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 21/7/2021, Thường trực Ban Bí thư đã có Điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin ‘tiêm vaccine không cần đăng ký’

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin ‘tiêm vaccine không cần đăng ký’
Ngày 20/7, một số phương tiện truyền thông phản ánh thông tin về trường hợp tiêm vaccine phòng COVID-19 không cần đăng ký, không đúng đối tượng.
Xem thêm
Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Ở mặt trận truyền thông, các phóng viên báo, đài bằng trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự hào và lòng quả cảm họ đã dấn thân vào điểm nóng COVID ...
Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!

Ngày mới Online: Ngày một mới hơn!

Biết đến Báo Người cao tuổi đã lâu, nhất là từ khi báo có sự thay đổi rất nhanh về cả hình thức lẫn nội dung từ khoảng năm 2010 ...
Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Báo Hội, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người cao tuổi

Rất xúc động trong những ngày này, Tạp chí Người cao tuổi nhận được những tình cảm trân quý của cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước
Phiên bản di động