Vụ khiếu nại của hơn 100 hộ dân ở đường Lạc Long Quân, TP Hà Nội: Thành phố chỉ đạo rà soát, cơ quan chức năng cần tôn trọng sự thật lịch sử hình thành khu dân cư và tính pháp lí (Tiếp theo kì trước)

 Trong bài trước, chúng tôi đã thông tin về lịch sử hình thành khu vực dân cư tổ 9, cụm 2 và tổ 19, cụm 3 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; phân tích, khẳng định đất các hộ dân sử dụng vào mục đích đất ở, xuất phát từ nhu cầu thực tế, sự hình thành và phát triển xã hội, cần phải được tôn trọng. Thế nhưng, khi có ý định thực hiện 2 “dự án”: Nhà khách văn phòng UBND TP Hà Nội và Trường Mầm non Nhật Tân 2, do các cơ quan và cá nhân liên quan làm trái pháp luật, nên buộc phải dừng lại, đình trệ nhiều năm. Theo quy định, 2 “dự án” này phải hủy bỏ và tiến hành cấp sổ đỏ cho dân. Thế nhưng, quận Tây Hồ vẫn không thực hiện, khiến hơn 100 hộ dân vô cùng bức xúc…

10:26, 16/01/2019
Trường Mầm non Nhật Tân 2, quận Tây Hồ phê duyệt trái thẩm quyền

Cần phải nhắc lại diễn biến cách đây hơn 6 năm như sau: Dự án này bắt nguồn từ Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND quận Tây Hồ, do ông Nguyễn Phúc Quang, khi đó là Chủ tịch UBND quận kí, phê duyệt cho chủ đầu tư là Ban Quản lí dự án quận Tây Hồ; địa điểm xây dựng tại đường Lạc Long Quân (cụm 3), phường Nhật Tân... Tổng mức đầu tư 124 tỉ 405 triệu 306 nghìn đồng, bằng tiền ngân sách của quận. Trước đó, ngày 15/10/2012 UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án “Xây dựng Trường Mầm non Nhật Tân 2”.

Việc tự ý phê duyệt dự án của UBND quận Tây Hồ rõ ràng là trái pháp luật. Mặt khác, UBND quận Tây Hồ còn ngang nhiên thay đổi quy hoạch sử dụng đất, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, về quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó khu vực này được xác định là “đất làng xóm đô thị hóa”.

Hành vi tự ý phê duyệt dự án của UBND quận Tây Hồ còn trái với Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 5/4/2012 của HĐND TP Hà Nội và không tuân thủ sự phân công của UBND TP Hà Nội tại Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 1/12/2011, về việc ban hành danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015. Theo đó, tại Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND, về quy hoạch mạng lưới trường học TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, chỉ tiêu cụ thể đưa ra là: “a. Giáo dục mầm non: - Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 1 trường mầm non công lập kiên cố. - Quy mô trường không quá 20 nhóm lớp/trường, số trẻ trung bình từ 30 - 35 trẻ/nhóm lớp. Diện tích đất tối thiểu cho 1 học sinh: Khu vực nội thành 8m2/học sinh. Khu vực ngoại thành 12m2/học sinh; đối với trường xây mới thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng tối thiểu là 15m2/học sinh…”. Về xác định quỹ đất để xây trường học, Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND nêu rõ: “Ưu tiên dành quỹ đất 5% phục vụ công cộng của các xã và tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác để xây dựng trường học...”. Tại Danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015, đính kèm Quyết định số 5606/QĐ-UBND, quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xác định thẩm quyền phê duyệt là UBND TP, việc thực hiện được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Vậy câu hỏi đặt ra: “Không được giao nhiệm vụ mà vẫn tích cực làm, động cơ ở đây là gì?”. Có lẽ chỉ có những người “đẻ” ra dự án trên mới trả lời được! Dự án vấp phải sự phản đối của Nhân dân, buộc phải dừng lại và “treo” hơn 6 năm qua.
Các hộ dân phản đối việc triển khai Dự án Trường Mầm non Nhật Tân 2.

Dự án Nhà khách... treo hơn 16 năm!

Dự án Xây dựng Nhà khách văn phòng UBND TP Hà Nội được rục rịch từ năm 2002, bắt đầu bằng Quyết định số 899/QĐ-UB ngày 30/10/2002, tạm giao 17.340m2 cho nhà đầu tư để lập Dự án… Sau đó, UBND TP Hà Nội lại ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UB thu hồi 24.137m2 đất tại phường Nhật Tân, gồm 17.340m2 đất theo Quyết định số 899/QĐ-UB và 6.797m2 đất của 37 hộ gia đình đang sử dụng hợp pháp tại tổ 9, cụm 2 và tổ 19, cụm 3 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, giao Ban quản lí dự án, Văn phòng UBND TP Hà Nội để đầu tư xây dựng Nhà khách UBND TP Hà Nội. Thế nhưng, thời điểm này, quyết định đầu tư xây dựng Nhà khách của UBND TP Hà Nội trái với Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 29/6/1993 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển nhà khách, nhà nghỉ của các bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang kinh doanh khách sạn du lịch.

Do không khả thi và trái pháp luật, nên Dự án này bị đình lại, treo đến nay hơn 16 năm. Theo quy định của pháp luật, Dự án phải bị thu hồi, hủy bỏ hoặc mặc nhiên hết hiệu lực thực hiện. Thế nhưng, ngày 13/3/2015, ông Nguyễn Phúc Quang (khi đó giữ chức Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) kí Tờ trình 62/TT-UBND, xin bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015, mục đích lấy đất của các hộ dân để tái khởi động Dự án Nhà khách văn phòng UBND TP Hà Nội. Nhưng tại Tờ trình này lại có nội dung sai sự thật, rằng căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 5/12/2014 của HĐND TP Hà Nội, về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015...; Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 23/1/2015 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Tây Hồ... trong khi ngày 5/12/2014 HĐND TP Hà Nội không ban hành Nghị quyết số 06, UBND TP Hà Nội cũng không có quyết định nào phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận Tây Hồ...

Cần thu hồi hủy bỏ 2 dự án trên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các hộ dân

Từ những phản ánh, phân tích nêu trên khẳng định, 2 “dự án”: Nhà khách UBND TP Hà Nội và Trường Mầm non Nhật Tân 2 là trái pháp luật. Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc cho thấy, việc tìm cách tái khởi động 2 “dự án” trên có biểu hiện khuất tất.

Đến thời điểm này, Dự án Nhà khách văn phòng UBND TP Hà Nội bị treo hơn 16 năm, Dự án Trường Mầm non Nhật Tân 2 bị treo hơn 6 năm. Theo quy định của pháp luật, 2 Dự án trên đương nhiên bị hủy. Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án, hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất… thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ… Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Khoản 2, Điều 11, Quyết định số 24/2014/ QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, về các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP, được Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng kí, cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất quy định rõ: “Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày có thông báo thu hồi đất mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất, hoặc chưa có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận theo quy định”.

Như vậy, một lần nữa càng chứng minh đất của các hộ ở khu vực tổ 9, cụm 2 và tổ 19, cụm 3 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân phải được cấp sổ đỏ. Các hộ dân tha thiết mong muốn, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, khi thực hiện việc rà soát theo chỉ đạo của thành phố, cần tôn trọng sự thật lịch sử hình thành khu dân cư và chấp hành đúng quy định của pháp luật, nhanh chóng giải quyết dứt điểm quyền lợi hợp pháp cho hơn 100 hộ dân, tạo điều kiện cho họ có cuộc sống ổn định
Hoàng Linh
Bạn đang đọc bài viết Vụ khiếu nại của hơn 100 hộ dân ở đường Lạc Long Quân, TP Hà Nội: Thành phố chỉ đạo rà soát, cơ quan chức năng cần tôn trọng sự thật lịch sử hình thành khu dân cư và tính pháp lí (Tiếp theo kì trước) tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Hà Nội (TP Hà Nội)

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video