Trung ương Hội NCT Việt Nam góp ý Luật Việc làm (sửa đổi, bổ sung):

Việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm sự phát triển bền vững

Ngày 20/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý vào Luật Việc làm (bổ sung, sửa đổi). TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; TS Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm chủ trì Hội thảo. Tham dự có các nhà khoa học, nhà quản lí; lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Viện Nghiên cứu NCT thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH...
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Trong bài khai mạc Hội thảo, TS Phan Văn Hùng nhấn mạnh: Nước ta có trên 16 triệu NCT, trong đó hơn 60% NCT từ 60 đến 69 tuổi, 2/3 số NCT không có lương hưu vẫn phải lao động kiếm sống. Những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về NCT và việc làm cho NCT. Nhờ đó, nhiều NCT có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống được cải thiện. Tuy nhiên, NCT còn bị phân biệt định kiến về tuổi tác, chưa được dạy nghề, chuyển đổi nghề, chưa được vay vốn. Các chính sách hiện chưa đồng bộ khiến NCT khó tiếp cận việc làm, thu nhập còn thấp, rủi ro về pháp lí còn cao. Vấn đề việc làm cho NCT ngày càng trở nên cần thiết, cấp bách trong giai đoạn già hóa dân số đang tăng nhanh hiện nay. Việc sửa đổi Luật Việc làm là cơ hội tốt để giải quyết các vấn đề về việc làm, thu nhập của NCT…

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

TS Vũ Trọng Bình cho biết: Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản luật quy định đầy đủ, điều chỉnh các quan hệ về việc làm, thị trường lao động. Theo đó Luật Việc làm được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kì họp thứ 6 ngày 16/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Ngày 7/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 889 giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ LĐ-TB&XH ban hành văn bản gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương và đăng tải Dự án Luật Việc làm (sửa đổi) trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ngày 12/6/2024, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ Dự án Luật Việc làm (sửa đổi). Sau đó tổng hợp trình Chính phủ; tháng 8 đến 9/2024 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm định và tháng 10 trình Quốc hội xem xét thông qua.

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng khai mạc Hội thảo
Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng khai mạc Hội thảo

Cũng theo TS Vũ Trọng Bình, chính sách việc làm cho NCT là chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm cho sự phát triển bền vững đất nước, việc cân đối nguồn nhân lực, phát huy lao động NCT ở tầm vĩ mô nhằm ứng phó già hóa dân số và dân số già trong tương lai. Đề nghị Hội NCT Việt Nam cần nghiên cứu, đánh giá kĩ lưỡng, để có những kiến nghị, đề xuất, tham gia ý kiến xác thực, khả thi vào Dự thảo Luật.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất đánh giá Luật Việc làm năm 2013 ra đời đã hơn 10 năm, một số quy định đến nay không còn phù hợp, chưa thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành; chưa kịp thời đáp ứng các yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội: cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin, già hóa dân số; một số quy định chưa đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) trên cơ sở các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; các Nghị quyết số 18, 19 và 27-NQ/TW của Trung ương Đảng và các Chỉ thị của Ban Bí thư.

TS Vũ Trọng Bình phát biểu tại Hội thảo
TS Vũ Trọng Bình phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu cũng đề xuất Luật cần quan tâm vấn đề an ninh thu nhập cho NCT; quan tâm các đối tượng là NCT trong tương lai (lứa tuổi 40, 50…) đến các đối tượng người yếu thế, NCT, quy định chính sách hỗ trợ, việc làm, đào tạo nghề, vay vốn đối với lao động là NCT; hỗ trợ người sử dụng lao động cao tuổi, tạo điều kiện để NCT tham gia thị trường lao động một cách minh bạch, phù hợp tâm sinh lí, điều kiện của NCT.

Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi) là bảo đảm quyền làm việc theo quy định của Hiến pháp năm 2013; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; đồng thời kế thừa, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các chính sách, tạo thuận lợi để mọi người lao động được tham gia và thụ hưởng các chính sách, chế độ. Tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước và phù hợp với các cam kết, tiêu chuẩn về lao động, việc làm.

Đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu
Đại biểu Bộ LĐ-TB&XH phát biểu

Dự thảo 3 Luật Việc làm (sửa đổi) gồm 8 chương và 133 điều (Luật Việc làm 2013 gồm 7 chương và 62 điều). Trong đó, một số sửa đổi, bổ sung lớn trong dự thảo bao gồm: Sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm; bổ sung quy định bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội; mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống thông tin thị trường lao động; bổ sung quy định về khái niệm, chức năng của hệ thống thông tin thị trường lao động; sửa đổi, bổ sung quy định về vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động… Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

TS Nguyễn Quốc Anh, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam phát biểu
TS Nguyễn Quốc Anh, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam phát biểu

Sửa đổi các chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kĩ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo hướng dễ tiếp cận chính sách; mở rộng phạm vi hỗ trợ và bổ sung nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động khi sử dụng lao động là người khuyết tật; bổ sung quy định về hỗ trợ chuyển tiếp và giải quyết việc làm cho NCT và các quy định hỗ trợ đối tượng yếu thế, khó khăn khi tham gia thị trường lao động.

Dự thảo 3 Luật Việc làm (sửa đổi) đã có điều luật riêng và một số nội dung liên quan đến NCT. Về hỗ trợ giải quyết việc làm cho NCT, Điều 30 quy định: “Người lao động là NCT còn khả năng lao động, có nhu cầu làm việc được Nhà nước hỗ trợ: 1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kĩ năng nghề; 2. Đánh giá, cấp chứng chỉ kĩ năng nghề quốc gia; 3. Tư vấn việc làm; tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, đào tạo nghề qua Trung tâm dịch vụ việc làm; 4. Giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động qua Trung tâm dịch vụ việc làm; 5. Cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm theo quy định tại Mục 2 Chương này”.

Tại Điều 23 quy định về điều kiện và đối tượng tham gia chính sách việc làm công bao gồm: 1. Người lao động được tham gia chính sách việc làm công khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động; b) Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công. 2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có đất thu hồi; NCT; người khuyết tật; người lao động trong hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động là cha, mẹ hoặc người giám hộ của người khuyết tật bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người thất nghiệp được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công.

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xứng đáng người cao tuổi tiêu biểu của Thủ đô

Xứng đáng người cao tuổi tiêu biểu của Thủ đô

Sáng 28/6, TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã đến thăm tặng quà cụ Đỗ Sáng Luyện, 87 tuổi, ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Suất quà gồm tiền mặt và quà trị giá 1 triệu đồng do cá nhân Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng trực tiếp chuẩn bị và trao tặng.

Tin khác

Nâng cao chất lượng thông tin, xứng đáng là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Nhân dân

Nâng cao chất lượng thông tin, xứng đáng là tiếng nói, diễn đàn tin cậy của Nhân dân
Nhân kỉ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), trong 2 ngày 19 - 20/6, TS. Trương Xuân Cừ, TS. Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam làm Trưởng các đoàn đi thăm và tặng hoa chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng Nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ; Báo Nhân dân; Báo Thanh niên; Báo Đại đoàn kết; Báo Tiền phong; Truyền hình Quốc hội; Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Đài Truyền hình Hà Nội…

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đoàn kết, thống nhất, đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chiều 18/6, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự có Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng; lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa thông tin

Xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa thông tin
Sáng 18/6, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên, người lao động Tạp chí Người cao tuổi và Trang Thông tin Điện tử Trung ương Hội nhân dịp kỉ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024).

Trách nhiệm chăm lo của các cấp, các ngành và xã hội đối với NCT

Trách nhiệm chăm lo của các cấp, các ngành và xã hội đối với NCT
Sáng 13/6, Đoàn công tác Trung ương Hội đã đến thăm, trao tặng quà của nhà tài trợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) cho NCT hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Nam.

Bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước
Sáng 10/6, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì Môi trường năm 2024 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kì khóa VI, nhiệm kì 2021 - 2026

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kì khóa VI, nhiệm kì 2021 - 2026
Ngày 06 tháng 6 năm 2024, tại thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kì (khoá VI). Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI, nhiệm kì 2021 - 2026

Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI, nhiệm kì 2021 - 2026
Ngày 06 tháng 6 năm 2024 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ năm (khóa VI), nhiệm kì 2021-2026.

Đoàn kết xây dựng Viện phát triển nhanh, bền vững

Đoàn kết xây dựng Viện phát triển nhanh, bền vững
Chiều 5/6, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam (Viện). Tham dự có TS Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc.

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra
Chiều 28/5, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình chủ trì Hội nghị Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam về báo cáo lại kết quả hoạt động nổi bật từ đầu năm 2024 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Các địa phương thành lập Hội NCT theo Kết luận 58 và tổ chức Đại hội phù hợp điều kiện thực tế

Các địa phương thành lập Hội NCT theo Kết luận 58 và tổ chức Đại hội phù hợp điều kiện thực tế
LTS: Thực hiện Kết luận 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam; thực hiện quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội NCT tỉnh; thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam, trong 2 ngày 18 và 19/5/2024, Hội NCT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thành lập Hội NCT tỉnh Bắc Ninh. Các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đến dự, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. Trong số này, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Bình; và giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tại Tạp chí ra ngày 25/5/2024.

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho Hội NCT khu vực phía Nam

Trung ương Hội NCT Việt Nam: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho Hội NCT khu vực phía Nam
Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn cho hội viên Hội NCT các tỉnh thành khu vực phía Nam do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu; sáng 23/5 các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề: “Bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi ni lông ra môi trường”; Một số vấn đề về phát huy vai trò NCT trong giai đoạn hiện nay…

Biên giới quốc gia, những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay

Biên giới quốc gia, những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay
Thực hiện chương trình tập huấn cho hội viên Hội NCT các tỉnh thành khu vực phía Nam do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức, chiều 22/5, các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề: “Biên giới quốc gia, những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay”.

Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho cán bộ NCT khu vực phía Nam

Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho cán bộ NCT khu vực phía Nam
Sáng 22/5, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo khu vực phía Nam cho hơn 200 đại biểu là cán bộ Hội NCT các tỉnh thuộc cụm thi đua số IX, số X (gồm 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).

Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho Hội NCT khu vực phía Nam

Tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho Hội NCT khu vực phía Nam
Ngày 22/5, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội và bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo cho hơn 200 cán bộ Hội NCT các tỉnh thuộc cụm thi đua số IX, số X (gồm Hội NCT 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL)…

Hoàn thiện cơ chế chính sách với NCT và ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế chính sách với NCT và ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng già hóa dân số nhanh tại Việt Nam
Sáng 15/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tiếp xã giao ông Matthew David Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đến thăm và làm việc với Trung ương Hội. Tham dự có lãnh đạo Ban Đối ngoại, Văn phòng Trung ương Hội.
Xem thêm
Đẩy mạnh các hoạt động theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam

Đẩy mạnh các hoạt động theo Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam

Sáng 10/7/2024, Ban Đại diện Hội NCT huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu thành lập Hội NCT huyện khoá VI, nhiệm kì 2021-2026. Tham dự Đại hội có lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, các phòng, ban, hội, đoàn thể, lực lượng vũ trang; cùng 35 đại biểu đại diện cho các hội viên trong huyện.
Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Tỉnh Long An có 185.00 NCT, Hội NCT thu hút 133.500 hội viên. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tuyên truyền vận động, kết nạp 4.168 hội viên mới.
Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm nay, Hội NCT TP Sầm Sơn đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình lớn đề ra; thành lập mới thêm 2 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau...
Lòng nhân ái của cựu chiến binh Huỳnh Thị Tuyết

Lòng nhân ái của cựu chiến binh Huỳnh Thị Tuyết

“Hoàn cảnh tôi vợ bỏ nhà đi để lại hai đứa con nhỏ, may mắn được bà Tuyết cưu mang và tạo việc làm cho…”. Đó là tâm sự của anh Thạch Bát, người dân tộc Khmer, ở ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước khi nói về sự cưu mang của gia đình bà Tuyết đối với cha con anh.
Bí thư chi bộ “chuyên nghiệp”

Bí thư chi bộ “chuyên nghiệp”

Không chỉ các đảng viên mà hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), Hội NCT đều gọi cụ Trần Công Dân, 81 tuổi, hội viên Hội NCT, Bí thư Chi bộ khu dân cư 11, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội là Bí thư chi bộ “chuyên nghiệp”, bởi cụ được đảng viên chi bộ 11 tín nhiệm rất cao, luôn bầu cụ vào chi ủy và được phân công làm bí thư liên tục hơn 20 năm.
Đam mê và làm giàu từ cây cảnh

Đam mê và làm giàu từ cây cảnh

Tâm huyết, đam mê với nghề trồng cây cảnh, cụ Đoàn Trung Đỉnh, 84 tuổi, ở khu Biểu Nghi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã nhận nhiều giải thưởng và được tôn vinh là Nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh, Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam…
Người có uy tín ở thôn Đồng Thuỷ

Người có uy tín ở thôn Đồng Thuỷ

Đã 76 tuổi nhưng ông Vi Xuân Vĩnh, dân tộc Tày, ở thôn Đồng Thuỷ, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn còn khỏe, và là người có uy tín trong thôn nhiều năm qua. Các công việc khi thôn, xã cần ý kiến đóng góp, ông đều tham gia nhiệt tình. Đặc biệt, ông còn có nhiều sáng kiến trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Người cao tuổi góp phần đưa chè Vân trở lại

Người cao tuổi góp phần đưa chè Vân trở lại

Có người bảo, chè Vân ở xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có nhiều đặc tính gần giống với chè San Tuyết ở Hà Giang, là loài cây có thân to và sống ở những vùng sương gió khắc nghiệt.
Biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hội NCT huyện Đông Sơn vừa tổ chức hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024, và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.
Phiên bản di động