Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 4)

Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Thời sự – Công tác Hội, Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02437334423.
Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 4)
Lãnh đạo Hội NCT Việt Nam thăm cơ sở dưỡng lão

Hỏi: Thủ tục chi trả TCXH, nhận chăm sóc hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú được quy định trong văn bản nào?

Trả lời: Tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định Thủ tục thực hiện, điều chỉnh TCXH hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng khi thay đổi nơi cư trú như sau: Thủ tục chi trả TCXH, nhận chăm sóc hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả TCXH hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới. Thủ tục quyết định TCXH hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định sau đây:

- Đối tượng thay đổi nơi cư trú có văn bản đề nghị gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng đang hưởng TCXH hằng tháng;

- Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng đang hưởng TCXH hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi chi trả TCXH, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng tại nơi cư trú cũ, sau đó gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú mới xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định TCXH hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng cho đối tượng. Thời gian hưởng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng TCXH hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.

Hỏi: Nếu cả hai vợ chồng NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng thì cả hai người có được hưởng chính sách TGXH không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 17 của Luật NCT thì “NCT (từ đủ 60 tuổi trở lên) thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng sẽ được hưởng chính sách TGXH”. Như vậy là cả hai vợ chồng NCT đều được hưởng TCXH nếu đủ điều kiện như trên.

Hỏi: Trường hợp NCT bị HIV thì được hưởng mức TCXH như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 3 và 8, Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP đã nêu rõ quy định về đối tượng BTXH hưởng TCXH hằng tháng: Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, TCXH hằng tháng. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. Như vậy, trường hợp NCT nếu bị nhiễm HIV và đủ điều kiện nêu trên thì được hưởng TCXH với mức hưởng theo quy định tại Điểm d hoặc g Khoản 1, và Khoàn 2 Điều 6 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP với hệ số tương ứng. Mức chuẩn TGXH áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng.

Hỏi: Nếu NCT thuộc diện hộ nghèo, sống với cháu ruột bị mồ côi, thì có được coi là NCT cô đơn, không nơi nương tựa để hưởng TCXH hay không?

Trả lời: Theo quy định của Điều 17 của Luật NCT thì NCT thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có nhưng người này đang hưởng chế độ TCXH hằng tháng thì NCT được hưởng chính sách BTXH. Đồng thời, theo Khoản 1, 2, 7 Điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP thì trẻ em dưới 16 tuổi (hoặc dưới 22 tuổi nếu đang đi học) là đối tượng hưởng TCXH hằng tháng (nếu mồ côi cả cha lẫn mẹ/ hoặc cha mẹ mất tích/ bị phạt tù/ đang nuôi dưỡng tại cơ sở BTXH, nhà xã hội). Như vậy, NCT nói trên được hưởng TCXH với điều kiện cháu đủ điều kiện hưởng TCXH.

Mức TCXH của ông và bà cụ thể là: Hệ số 1,5 nếu ông bà từ đủ 60 đến 80 tuổi, hệ số 2,0 nếu ông bà từ đủ 80 tuổi trở lên. Mức TCXH cho cháu từ 1,5 đến 2,5. Ngoài ra, ông bà nuôi cháu mồ côi dưới 16 tuổi cũng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng (Theo Điều 20 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). Mức hỗ trợ từ 1,5 đến 2,5 (Theo Điểm a, b Khoản 1; Điều 20 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).

- Nếu NCT sống với cháu ruột trên 16 tuổi (hoặc trên 22 tuổi) thì không được hưởng TCXH quy định tại Khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. Mức chuẩn TGXH áp dụng từ ngày 1/7/2021 là 360.000 đồng/tháng.

Phòng Thời sự - Công tác Hội

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chính sách về chúc thọ mừng thọ NCT

Chính sách về chúc thọ mừng thọ NCT

Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Thời sự – Công tác Hội, Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02437334423.
Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 4)

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 4)

Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Thời sự – Công tác Hội, Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02437334423.

Tin khác

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 3)

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 3)
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Thời sự – Công tác Hội, Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02437334423.

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 2)

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 2)
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Thời sự – Công tác Hội, Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02437334423.

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 1)

Trợ giúp xã hội cho người cao tuổi (phần 1)
Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Thời sự – Công tác Hội, Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 02437334423.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Hệ thống chính sách đối với NCT

Hệ thống chính sách đối với NCT
Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Hỗ trợ NCT tham gia giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Hỗ trợ NCT tham gia giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch
Thời gian qua, chuyên mục Cán bộ Hội NCT cần biết được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên NCT từ các địa phương. Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Hội NCT cơ sở và các chi hội, tổ hội

Hội NCT cơ sở và các chi hội, tổ hội
Thời gian qua, chuyên mục Cán bộ Hội NCT cần biết được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên NCT từ các địa phương. Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Tổ chức và hoạt động của Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện

Tổ chức và hoạt động của Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện
Thời gian qua, chuyên mục Cán bộ Hội NCT cần biết được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên NCT từ các địa phương. Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội NCT Việt Nam

Tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội NCT Việt Nam
Thời gian qua, chuyên mục Cán bộ Hội NCT cần biết được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên NCT từ các địa phương. Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Trách nhiệm của tổ chức Hội NCT trong phòng, chống hành vi bạo lực với người cao tuổi

Trách nhiệm của tổ chức Hội NCT trong phòng, chống hành vi bạo lực với người cao tuổi
Bà Đỗ Thị Thuận, 66 tuổi ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội hỏi: Nhà nước có quy định gì về các hành vi bị cấm đối với NCT? Hội NCT cần làm gì để phòng, chống các hành vi bạo lực đối với NCT?

Thủ tục kết nạp, xóa tên, cấp thẻ hội viên Hội NCT

Thủ tục kết nạp, xóa tên, cấp thẻ hội viên Hội NCT
Thời gian qua, chuyên mục Cán bộ Hội cần biết được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên NCT từ các địa phương. Trong đó nhiều NCT đã gửi câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ công tác Hội và các chế độ chính sách cho NCT. Chuyên mục mong tiếp tục nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận. Mọi ý kiến xin gửi về: Phòng Thời sự - Công tác Hội Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243 7334423. Email: nguyenthanhhabnct@gmail.com.

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kì 2021-2026

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kì 2021-2026
Ngày 6/4/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 288/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam được Đại hội nhiệm kì VI (2021-2026) thông qua ngày 14/1/2022. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng đăng nguyên văn Điều lệ Hội đã sửa đổi, bổ sung…

Tiêu chuẩn về người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi các cấp

Tiêu chuẩn về người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi các cấp
Để Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023 thành công tốt đẹp và lựa chọn, biểu dương NCT làm kinh tế giỏi các cấp là những NCT làm kinh tế giỏi thực sự, có ảnh hưởng và sự lan tỏa trong đời sống xã hội...

Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021-2026

Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021-2026
Trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Hội NCT các địa phương đang tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo, Tạp chí Người cao tuổi trân trọng trích đăng Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021-2026… Ngày 10/5/2022, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban Thường vụ kí Quyết định số 85/QĐ-HNCT về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Hội NCT Việt Nam khóa VI, nhiệm kì 2021-2026.

Quy chế xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam”

Quy chế xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam”
Ngày 10/5/2022, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội kí Quyết định số 86/QĐ-HNCT ban hành Quy chế xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam”. Tạp chí Người cao tuổi (NCT) trân trọng giới thiệu toàn văn Quy chế này…
Xem thêm
Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT

Mong Quốc hội có chương trình giám sát chuyên đề về NCT

TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV có buổi gặp mặt, tiếp xúc cử tri tại Cơ quan trung ương Hội
Yêu cầu tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả

Yêu cầu tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả

Sáng 11/5, Ban tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ IV giai đoạn 2018-2023 tiến hành phiên họp đầu tiên
Tri ân cán bộ, hội viên NCT

Tri ân cán bộ, hội viên NCT

Nhân dịp kỉ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2023), một số cơ quan, đơn vị đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội NCT Việt Nam.
Sôi nổi các hoạt động kỉ niệm 82 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động kỉ niệm 82 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam

Trong những ngày này, NCT Thủ đô cũng như cả nước đang tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỉ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam
Tưng bừng Liên hoan tiếng hát NCT năm 2023

Tưng bừng Liên hoan tiếng hát NCT năm 2023

Ngày 6/6, Hội NCT huyện Quốc Oai, TP Hà Nội tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT năm 2023
Sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam

Sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam

Hội NCT phường Tân Quy hiện có 1.909 hội viên, nhân kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023), 28 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2023), Hội NCT phường tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.
Bệnh binh già vượt khó làm giàu

Bệnh binh già vượt khó làm giàu

Với 1,5ha đất vườn tạp, 1ha đất rừng, ông Nguyễn Đình Hải, ở thôn Trúc, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm gia đình có doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Khi có thu nhập ổn định, ông mở thêm nghề dịch vụ có doanh thu hàng tỉ đồng. Nhờ đó, gia đình ông Hải trở thành một trong những hộ nông dân điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi.
Hội NCT thị trấn Thanh Chương biểu dương NCT làm kinh tế giỏi

Hội NCT thị trấn Thanh Chương biểu dương NCT làm kinh tế giỏi

Hội NCT thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2018-2023.
Ông Bùi Thanh Vận và phong trào xây dựng nông thôn mới

Ông Bùi Thanh Vận và phong trào xây dựng nông thôn mới

Trong 11 phường và 8 xã của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Tiền An là xã thuần nông. Năm 2017, Tiền An đạt xã nông thôn mới (NTM), năm 2020 đạt chuẩn NTM nâng cao. Làm nên thành quả ấy có sự chung tay, góp sức của các hội viên Hội NCT, Hội Cựu chiến binh (CCB), điển hình là vợ chồng ông Bùi Thanh Vận và bà Bùi Thị Liệp, ở thôn Núi Đanh.
Phiên bản di động