TP Hải Phòng: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng

Ban Thường vụ Hội NCT TP và Ban Thường vụ Hội Khuyến học TP Hải Phòng tổ chức hội nghị thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2020. 

09:01, 22/05/2019
Phát huy vai trò, uy tín, gương mẫu của NCT trên các lĩnh vực, đặc biệt trong phong trào chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố học tập”. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, tiếp tục khơi dậy tinh thần hiếu học và học giỏi của các thế hệ. Động viên tuổi trẻ tích cực phấn đấu, rèn luyện trở thành người công dân có đầy đủ phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Toàn cảnh hội nghị
Hội NCT thành phố, Hội Khuyến học xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng xã hội học tập và phong trào toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Hội các cấp động viên cán bộ, hội viên phát huy tốt vai trò nòng cốt, triển khai “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; vận động, xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài”; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài; góp phần đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đạt kết quả tốt.
Tin và ảnh Nguyễn Thị Liên
Bạn đang đọc bài viết TP Hải Phòng: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng tại chuyên mục Hoạt động hội của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Hoạt động hội