Hội NCT tỉnh Long An:

Thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội NCT tỉnh Long An vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021. Tại Hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể, Hội NCT tặng Giấy khen 6 cá nhân, Công an tỉnh tặng Giấy khen 9 cá nhân lập thành tích xuất sắc. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Long An về nội dung trên...
Ông Nguyễn Văn Hiền
Ông Nguyễn Văn Hiền

PV: Thưa ông Nguyễn Văn Hiền. Xin ông cho biết công tác chuẩn bị và triển khai chỉ đạo của Bộ Công an và Trung ương Hội NCT Việt Nam về biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021?

Ông Nguyễn Văn Hiền: Tỉnh Long An có vị trí địa lí đặc biệt, nằm giữa ranh giới miền Đông và miền Tây Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ kết nối TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây Nam bộ và ngược lại. Tỉnh có 15 đơn vị hành chính cấp huyện (13 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố), 188 đơn vị hành chính cấp xã (161 xã, 12 phường, 15 thị trấn), trong đó có 20 xã biên giới, tiếp giáp Campuchia; có 16 khu, 22 cụm công nghiệp hoạt động, thu hút trên 310.000 công nhân, người lao động trong cả nước. Toàn tỉnh có gần 136.200 hội viên NCT.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội NCT và Bộ Công an, Hội NCT tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến nay đã có 100% huyện, thị xã và thành phố (cấp huyện) tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh, của trung ương. Đặc biệt đã có 15/15 cấp huyện có Chương trình phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến quần chúng Nhân dân. Theo thông tin, báo cáo của cấp huyện, có 11/15 cấp huyện, 123/188 (đạt 65,4%) xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào, số còn lại (do các điều kiện khác nhau) tổng kết bằng văn bản.

Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Long An Nguyễn Văn Hiền khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong chương trình phối hợp
Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Long An Nguyễn Văn Hiền khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong chương trình phối hợp

PV: Chương trình phối hợp giữa Hội NCT tỉnh và Công an tỉnh được triển khai như thế nào và đạt kết quả gì nổi bật, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hiền: Những năm qua, Công an tỉnh và Hội NCT tỉnh phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều nghị quyết, chủ trương triển khai về công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai. Qua đó, phong trào phát triển ngày càng lớn mạnh và rộng khắp, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ông Nguyễn Văn Hiền trao Giấy khen của Hội NCT tỉnh cho cá nhân lập thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp

Hằng năm, Công an tỉnh kí kết Chương trình phối hợp với MTTQ, Hội NCT và các đoàn thể thực hiện phong trào với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Phong trào đã, đang đi vào chiều sâu và rộng khắp, có tác động tích cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, nhất là ở địa bàn dân cư. Tổ chức 340 “Cổng an ninh trật tự”, 150.000 “Móc khóa an ninh trật tự”; 375.400 “Camera giám sát an ninh trật tự” gắn ở đường phố, khu dân cư; ngoài ra còn các mô hình “Tiếng loa an ninh trật tự”, “Dân phòng liên ranh, đấu tranh phòng chống tội phạm”; “Tiếng kẻng vùng biên”, khu dân cư, tổ dân phố “Sáng, xanh, sạch đẹp và an ninh trật tự”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “5 không, 3 sạch”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của Nhân dân”; các CLB phòng chống tội phạm, đội xe ôm giữ gìn an ninh trật tự; các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích… lan tỏa rộng khắp.

NCT tham gia giải quyết, hòa giải thành công 2.369 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương, không để khiếu kiện kéo dài, tạo được lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với các đoàn thể quần chúng. Cung cấp trên 6.800 nguồn tin, giúp cơ quan chức năng ngăn chặn, khám phá, giáo dục, xử lí 1.927 vụ vi phạm, với trên 3.800 đối tượng, bắt giữ 182 đối tượng, trong đó có nhiều đối tương bị truy nã, có nhiều tiền án tiền sự. Phối hợp nhận cảm hóa, giáo dục trên 1.180 đối tượng, có 428 người tiến bộ; tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho 2.450 người phát triển kinh tế gia đình, giới thiệu khoảng 3.500 người có việc làm…

Hằng năm, Hội NCT còn phối hợp tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tác động tích cực đến phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh.

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an cho các cá nhân tiêu biểu trong chương trình phối hợp
Trao Giấy khen của Giám đốc Công an cho các cá nhân tiêu biểu trong chương trình phối hợp

PV: Ông có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp?

Ông Nguyễn Văn Hiền: Bài học quan trọng trước hết là phải quán triệt sâu sắc, triệt để các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội… trong tình hình mới. Qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức vận động, kết hợp khảo sát, nắm tình hình, xây dựng nòng cốt, tổ chức điểm diện. Nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân trong đó có NCT để xây dựng và phát triển phong trào ra toàn dân. Chú ý tư tưởng chỉ đạo và thực hiện là lấy dân làm “gốc”, là chủ thể, là trung tâm để thực hiện phong trào.

Thứ hai, phong trào phải triển khai thường xuyên, kịp thời và rộng khắp trong các đối tượng, các tầng lớp Nhân dân; luôn đổi mới nội dung, hình thức để thu hút nhiều người tham gia; biết trân trọng, biểu dương các hoạt động của phong trào để duy trì và phát triển ngày càng hiệu quả, bền vững.

Thứ ba, các hoạt động của phong trào phải được sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận và hưởng ứng cao của quần chúng Nhân dân; tranh thủ và thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức… cùng chung tay góp phần thực hiện tốt phong trào.

Mặt khác, xây dựng phong trào phải phát động thi đua làm đòn bẩy, tạo khí thế cho các đợt, thời điểm của phong trào. Kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác để thực hiện, đặc biệt là phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội NCT, “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời và thường xuyên để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích khi tham gia thực hiện tốt phong trào.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Cựu chiến binh say mê việc hội

Cựu chiến binh say mê việc hội

Ông Đặng Hữu Quy, 69 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Tốt nghiệp cấp 3 phổ thông, ông vào làm công nhân ngành Giao thông vận tải Hà Nội. Sau 2 năm, ông xung phong vào bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông chuyển ngành về làm việc ở cơ quan cũ cho đến khi nghỉ chế độ hưu trí.
Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Ở tuổi 65, ông Vũ Văn Quyết ở thôn Bình Minh, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vẫn tích cực trồng trọt, chăn nuôi, đào ao thả cá mang lại thu nhập cao.
Phát huy vai trò người cao tuổi trên nhiều lĩnh vực

Phát huy vai trò người cao tuổi trên nhiều lĩnh vực

Xã Phù Đổng có 2.482 NCT, trong đó 2.256 NCT vào Hội, đạt 89,7%. Toàn xã có 6 chi hội và 38 tổ hội. Những năm qua, Hội NCT xã coi trọng củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ từ Ban chấp hành (BCH) Hội đến các chi, tổ hội. Triển khai tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Người cao tuổi tích cực hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi tích cực hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm gần đây, việc hiến đất để địa phương xây dựng các công trình phúc lợi đã được cán bộ, hội viên Hội NCT xã Ngô Xá tích cực hưởng ứng....
Ông Lê Thanh Ty- một Giám đốc cao tuổi làm kinh tế giỏi

Ông Lê Thanh Ty- một Giám đốc cao tuổi làm kinh tế giỏi

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ông Lê Thanh Ty đã từng chứng kiến và trải qua cảnh nghèo khó, cơ hàn. Với quyết tâm vươn lên làm giàu, từ một công nhân, ông trở thành một giám đốc giỏi, lãnh đạo hợp tác xã (HTX) từ yếu kém trở nên vững mạnh, người lao động có việc làm và thu nhập ổn định...

Tin khác

Luôn làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy tốt vai trò của các hội viên

Luôn làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy tốt vai trò của các hội viên
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Hội NCT tỉnh Lào Cai và sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, Hội NCT huyện Bảo Yên luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện và đóng góp rất lớn trong phong trào xây dựng đời sống mới ở địa phương.

Chủ tịch Hội luôn nêu gương sáng

Chủ tịch Hội luôn nêu gương sáng
Hơn 10 năm làm công tác Hội NCT, có khi không có phụ cấp nhưng ông Lê Văn Tới, Chủ tịch Hội NCT xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh luôn gắn bó với NCT. Ông xác định: Hội NCT là tổ chức mẫu mực, nêu gương. Làm cán bộ Hội phải tâm huyết, nhiệt tình, đặt trách nhiệm, uy tín lên hàng đầu. Mỗi NCT phải biết nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt và sống cho thật tốt và luôn giáo dục con cháu sống có đạo đức, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Kinh nghiệm hay của Phó Bí thư Chi bộ Hà Thị Lập

Kinh nghiệm hay của Phó Bí thư Chi bộ Hà Thị Lập
Là hội viên NCT, bà Hà Thị Lập còn đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Là hội viên tiêu biểu tham dự Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bà vui và tự hào lắm. Bà bảo: Đây là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục tham gia công tác xã hội và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền, bà con tin tưởng giao phó.
Xem thêm
Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu

Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu: Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn năm 2022
Tỉnh Lai Châu: Thực hiện tốt Luật NCT và các chế độ, chính sách đối với NCT

Tỉnh Lai Châu: Thực hiện tốt Luật NCT và các chế độ, chính sách đối với NCT

Tỉnh Lai Châu thực hiện tốt Luật Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi, vai trò Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Điện Biên: Thực hiện tốt pháp luât và các chế độ chính sách đối với NCT

Tỉnh Điện Biên: Thực hiện tốt pháp luât và các chế độ chính sách đối với NCT

Điện Biên: Thực hiện Luật Người cao tuổi, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022
Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 28/11, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa tổ chức giao ban Cụm thi đua số IV, năm 2022 do Hội NCT huyện Như Xuân làm Cụm trưởng
Hội NCT tỉnh Thanh Hóa: Cụm thi đua số 3 hoạt động năng nổ, có hiệu quả thiết thực

Hội NCT tỉnh Thanh Hóa: Cụm thi đua số 3 hoạt động năng nổ, có hiệu quả thiết thực

Chiều 25/11 Cụm thi đua số 3, Hội NCT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Giao ban cụm năm 2022. Cụm 3 gồm các huyện: Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hoá, Yên Định, Vĩnh Lộc và Thọ Xuân. Đây là một năm các Hội NCT hoạt động rất năng nổ, sôi động, đạt hiệu quả t
Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu

Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu: Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn năm 2022
Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu

Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng quà NCT có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu: Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn năm 2022
NCT tỉnh Bạc Liêu tiên phong trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

NCT tỉnh Bạc Liêu tiên phong trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Xác định bảo vệ an ninh Quốc Tổ quốc (ANTQ) và bảo đảm trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cả toàn dân,
Gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong Khu Kinh tế - Quốc phòng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Gặp mặt già làng, trưởng bản, người có uy tín trong Khu Kinh tế - Quốc phòng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2022, vừa qua, Đảng uỷ, Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 356 (Quân khu II) tổ chức gặp mặt già làng, trưởng bản người có uy tín trong khu KT-QP.
Phiên bản di động