Phát huy vai trò đội ngũ trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Với bề dày trải nghiệm cuộc sống, tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn, lớp NCT được coi là “của quý vô giá của dân tộc”. Nhiều năm qua, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để NCT được chăm sóc, được tôn vinh và bằng uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Vai trò to lớn của NCT trong đời sống xã hội

Lớp NCT có nhiều cống hiến, trưởng thành trong các cuộc chiến tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, là những “thư viện sống” trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, sản xuất, kinh doanh… Luôn khát khao được tiếp tục được làm việc, say mê sáng tạo, cống hiến để sống có ích cho đời, nêu tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Trải qua 20 năm phát triển, kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc, Hội NCT Việt Nam đã động viên cán bộ, hội viên không ngừng xây dựng củng cố tổ chức, đóng góp quan trọng xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung và chăm sóc, phát huy NCT nói riêng. Rất nhiều NCT trở thành hạt nhân trong các phong trào, là nòng cốt trong các tổ hòa giải, là chỗ dựa tinh thần không chỉ cho gia đình, mà cho làng xóm, cộng đồng.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu nhưng “không nghỉ việc”, với trí tuệ, kinh nghiệm của mình, vẫn tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... Dù sức khỏe hạn chế, NCT vẫn hăng hái đi đầu trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm đường giao thông nông thôn; trồng cây, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước... Dù ở cương vị nào, NCT cũng luôn giữ vững và phát huy tốt bản lĩnh chính trị, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, lực lượng không thể thiếu bên cạnh lãnh đạo đảng, chính quyền cơ sở. Những tiếng nói, việc làm của NCT tiếp tục mang lại niềm tin cho xã hội, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ.

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
TS. Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước Đặng thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trong những lần tham dự Hội nghị của NCT, đã nhấn mạnh, đề cao vai trò của NCT trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội NCT Việt Nam và toàn thể Nhân dân nhận thức sâu sắc, chung tay để sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai tròNCT; tạo điều kiện tốt nhất cho NCT được sống vui, khỏe, có ích và tiếp tục cống hiến.


Hiện cả nước có hơn 1.240.000 NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đảm nhận các cương vị lãnh đạo chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, hòa giải, khuyến học, là đại biểu HĐND các cấp… Có địa phương có đến 70-80% NCT làm bí thư chi bộ, trưởng thôn bản. Năm 2017, tại Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực Tây Bắc, đã có 112 cá nhân xuất sắc được Trung ương Hội khen thưởng. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên năm 2019, có 241 già làng tiêu biểu được Trung ương Hội và các bộ ngành vinh danh.

Phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, gần 7 triệu NCT sống ở nông thôn là những “lão nông tri điền”, có sức khỏe, kinh nghiệm, am hiểu thực tế địa phương, đã tận dụng thời cơ điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Gần 100 nghìn NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, 400 nghìn NCT được vinh danh làm kinh tế giỏi, trên 240 NCT được dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc năm 2018, được Trung ương Hội biểu dương, khen thưởng.

Tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, NCT vận động gia đình, con cháu, họ tộc đóng góp hàng nghìn tỉ đồng, hiến hàng triệu mét vuông đất, hàng triệu ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi…

Phát huy vai trò trí thức cao tuổi

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng trí thức, những người tài, đức. Đội ngũ trí thức nước ta hiện nay đóng vai trò đặc biệt to lớn trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trí thức cao tuổi không chỉ đóng góp thiết thực hoạch định chính sách, mà còn trao truyền kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, góp phần trang bị tri thức, nâng cao trình độ cho thế hệ trẻ.

Đến nay cả nước có gần 12.000 giáo sư, phó giáo sư; 72.800 giảng viên đại học, trong đó trên 16.500 tiến sĩ và 43.127 thạc sĩ; trong đó rất nhiều nhà khoa học, giảng viên là NCT.

Bằng cả ý thức trách nhiệm với xã hội và thế hệ trẻ, trí thức cao tuổi tạo ra tư duy, tư tưởng, củng cố và phát triển hệ giá trị xã hội - nền tảng tinh thần cho quá trình vận động và phát triển như giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp nhận những giá trị văn hóa tích cực, tiến bộ, phù hợp và gạt bỏ những yếu tố văn hóa lai căng, lạc hậu, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa và con người Việt Nam.

Tiêu biểu có GS, TS Phạm Tất Dong, 87 tuổi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam, mặc dù rất bận rộn với công tác quản lí, nhưng vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết làm Chủ nhiệm nhiều công trình nghiên cứu khoa học. GS, Viện sĩ, TS khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, 75 tuổi vẫn say mê tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo… GS, TS Hoàng Chí Bảo, 77 tuổi, ngoài công tác nghiên cứu giảng dạy, sở hữu hàng vạn tư liệu quý về Bác Hồ, đã có hàng nghìn buổi nói chuyện về Bác cho nhiều đối tượng khác nhau trong và ngoài nước.

Nhằm phát huy tốt hơn vai trò đội ngũ trí thức xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hơn lúc nào hết cần nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vai trò của đội ngũ trí thức, trân trọng giá trị của NCT, những nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, cao đẳng đã nghỉ hưu còn sức khỏe, còn đam mê, nhiệt huyết bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tổ chức hội thi, hội thảo… Xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức cao tuổi, tạo bệ đỡ, chất xúc tác cho họ phát huy kinh nghiệm, trí tuệ tích lũy qua hơn nửa cuộc đời.

Cùng với sửa đổi Luật NCT phù hợp trong tình hình mới, cần sớm đổi mới một số chính sách đối với NCT nói chung và đội ngũ trí thức đã hết tuổi lao động có trình độ cao, tâm huyết và còn sức khỏe nhằm kích thích sự sáng tạo, cống hiến của họ như chế độ lương thưởng, thù lao đãi ngộ, giải thưởng, danh hiệu, tôn vinh…Thay đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của NCT cũng như trí thức cao tuổi trong phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lí thuận lợi và tổ chức nhiều diễn đàn để khuyến khích, bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách, dự án phát triển đất nước

TS Trương Xuân Cừ
(Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thi hành kỷ luật Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Thi hành kỷ luật Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 4/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 5.
Bộ Y tế đề nghị USAID thúc đẩy việc cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Bộ Y tế đề nghị USAID thúc đẩy việc cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sớm có những tác động để thúc đẩy tiến trình cung ứng vaccine Pfizer cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân Việt Nam.
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 4/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an Quận 6, Công an TP Hồ Chí Minh) đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Hà Nội phải sẵn sàng mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ

Hà Nội phải sẵn sàng mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh yêu cầu này trong cuộc làm việc với Sở Chỉ huy phòng chống dịch TP. Hà Nội, sáng 4/8, sau khi kiểm tra một số cơ sở cách ly, khu phong tỏa, điểm tiêm chủng.
Bình Dương: Đường dây nóng tiếp nhận và giải đáp về dịch bệnh Covid-19

Bình Dương: Đường dây nóng tiếp nhận và giải đáp về dịch bệnh Covid-19

Ngày 1/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh Bình Dương ban hành quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Hệ thống đường dây nóng 1022 trên địa bàn tỉnh trong thơi gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid 19.

Tin khác

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hôm nay (31/7), Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19.

PGS,TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS,TS. Phạm Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chiều 30/7/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Giám đốc Học viện từ 01/08/2021.

Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo
Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, ngành Tuyên giáo đã bắt tay triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc với những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là Ngành đã tham mưu nhiều vấn đề mới, khó, quan trọng, có tính then chốt, làm cơ sở để Đảng, Nhà nước giải quyết những vấn đề thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bình Dương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bình Dương
Sáng 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác các bộ, ngành Trung ương thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương
Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Giãn cách phải gắn chặt với việc chăm lo đời sống cho người dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Giãn cách phải gắn chặt với việc chăm lo đời sống cho người dân
Tiếp tục chuyến công tác tại vùng tâm dịch COVID-19, ngày 30/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo một số bộ, ngành.
Xem thêm
Thi hành kỷ luật Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Thi hành kỷ luật Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 4/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 5.
Bộ Y tế đề nghị USAID thúc đẩy việc cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Bộ Y tế đề nghị USAID thúc đẩy việc cung ứng vaccine COVID-19 cho Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị đại diện Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sớm có những tác động để thúc đẩy tiến trình cung ứng vaccine Pfizer cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân Việt Nam.
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 4/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an Quận 6, Công an TP Hồ Chí Minh) đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Đà Nẵng nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phối hợp Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) tổ chức hội thảo trực tuyến về tăng cường các nguồn lực hỗ trợ quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống

Xây dựng nông thôn mới để nông thôn trở thành nơi đáng sống

Sáng 27/7, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để người dân mong muốn thoát nghèo và nông thôn phải trở thành nơi đáng sống.
Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Dấn thân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Ở mặt trận truyền thông, các phóng viên báo, đài bằng trách nhiệm nghề nghiệp, lòng tự hào và lòng quả cảm họ đã dấn thân vào điểm nóng COVID để mỗi một bản tin, một khung hình truyền tải đến cộng đồng, xã hội đều thấm đẫm giá trị cảnh báo, phòng ngừa; xứ
Phiên bản di động