Phát huy vai trò đội ngũ trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

Với bề dày trải nghiệm cuộc sống, tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm từ thực tiễn, lớp NCT được coi là “của quý vô giá của dân tộc”. Nhiều năm qua, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để NCT được chăm sóc, được tôn vinh và bằng uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Vai trò to lớn của NCT trong đời sống xã hội

Lớp NCT có nhiều cống hiến, trưởng thành trong các cuộc chiến tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, là những “thư viện sống” trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, sản xuất, kinh doanh… Luôn khát khao được tiếp tục được làm việc, say mê sáng tạo, cống hiến để sống có ích cho đời, nêu tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Trải qua 20 năm phát triển, kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc, Hội NCT Việt Nam đã động viên cán bộ, hội viên không ngừng xây dựng củng cố tổ chức, đóng góp quan trọng xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung và chăm sóc, phát huy NCT nói riêng. Rất nhiều NCT trở thành hạt nhân trong các phong trào, là nòng cốt trong các tổ hòa giải, là chỗ dựa tinh thần không chỉ cho gia đình, mà cho làng xóm, cộng đồng.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu nhưng “không nghỉ việc”, với trí tuệ, kinh nghiệm của mình, vẫn tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... Dù sức khỏe hạn chế, NCT vẫn hăng hái đi đầu trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm đường giao thông nông thôn; trồng cây, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước... Dù ở cương vị nào, NCT cũng luôn giữ vững và phát huy tốt bản lĩnh chính trị, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, lực lượng không thể thiếu bên cạnh lãnh đạo đảng, chính quyền cơ sở. Những tiếng nói, việc làm của NCT tiếp tục mang lại niềm tin cho xã hội, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ.

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
TS. Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước Đặng thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trong những lần tham dự Hội nghị của NCT, đã nhấn mạnh, đề cao vai trò của NCT trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội NCT Việt Nam và toàn thể Nhân dân nhận thức sâu sắc, chung tay để sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai tròNCT; tạo điều kiện tốt nhất cho NCT được sống vui, khỏe, có ích và tiếp tục cống hiến.


Hiện cả nước có hơn 1.240.000 NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đảm nhận các cương vị lãnh đạo chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, ban công tác mặt trận, hòa giải, khuyến học, là đại biểu HĐND các cấp… Có địa phương có đến 70-80% NCT làm bí thư chi bộ, trưởng thôn bản. Năm 2017, tại Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực Tây Bắc, đã có 112 cá nhân xuất sắc được Trung ương Hội khen thưởng. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên năm 2019, có 241 già làng tiêu biểu được Trung ương Hội và các bộ ngành vinh danh.

Phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, gần 7 triệu NCT sống ở nông thôn là những “lão nông tri điền”, có sức khỏe, kinh nghiệm, am hiểu thực tế địa phương, đã tận dụng thời cơ điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Gần 100 nghìn NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, 400 nghìn NCT được vinh danh làm kinh tế giỏi, trên 240 NCT được dự Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc năm 2018, được Trung ương Hội biểu dương, khen thưởng.

Tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, NCT vận động gia đình, con cháu, họ tộc đóng góp hàng nghìn tỉ đồng, hiến hàng triệu mét vuông đất, hàng triệu ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi…

Phát huy vai trò trí thức cao tuổi

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng trí thức, những người tài, đức. Đội ngũ trí thức nước ta hiện nay đóng vai trò đặc biệt to lớn trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trí thức cao tuổi không chỉ đóng góp thiết thực hoạch định chính sách, mà còn trao truyền kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, góp phần trang bị tri thức, nâng cao trình độ cho thế hệ trẻ.

Đến nay cả nước có gần 12.000 giáo sư, phó giáo sư; 72.800 giảng viên đại học, trong đó trên 16.500 tiến sĩ và 43.127 thạc sĩ; trong đó rất nhiều nhà khoa học, giảng viên là NCT.

Bằng cả ý thức trách nhiệm với xã hội và thế hệ trẻ, trí thức cao tuổi tạo ra tư duy, tư tưởng, củng cố và phát triển hệ giá trị xã hội - nền tảng tinh thần cho quá trình vận động và phát triển như giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tiếp nhận những giá trị văn hóa tích cực, tiến bộ, phù hợp và gạt bỏ những yếu tố văn hóa lai căng, lạc hậu, ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa và con người Việt Nam.

Tiêu biểu có GS, TS Phạm Tất Dong, 87 tuổi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam, mặc dù rất bận rộn với công tác quản lí, nhưng vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết làm Chủ nhiệm nhiều công trình nghiên cứu khoa học. GS, Viện sĩ, TS khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, 75 tuổi vẫn say mê tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo… GS, TS Hoàng Chí Bảo, 77 tuổi, ngoài công tác nghiên cứu giảng dạy, sở hữu hàng vạn tư liệu quý về Bác Hồ, đã có hàng nghìn buổi nói chuyện về Bác cho nhiều đối tượng khác nhau trong và ngoài nước.

Nhằm phát huy tốt hơn vai trò đội ngũ trí thức xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hơn lúc nào hết cần nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vai trò của đội ngũ trí thức, trân trọng giá trị của NCT, những nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, cao đẳng đã nghỉ hưu còn sức khỏe, còn đam mê, nhiệt huyết bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tổ chức hội thi, hội thảo… Xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức cao tuổi, tạo bệ đỡ, chất xúc tác cho họ phát huy kinh nghiệm, trí tuệ tích lũy qua hơn nửa cuộc đời.

Cùng với sửa đổi Luật NCT phù hợp trong tình hình mới, cần sớm đổi mới một số chính sách đối với NCT nói chung và đội ngũ trí thức đã hết tuổi lao động có trình độ cao, tâm huyết và còn sức khỏe nhằm kích thích sự sáng tạo, cống hiến của họ như chế độ lương thưởng, thù lao đãi ngộ, giải thưởng, danh hiệu, tôn vinh…Thay đổi nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của NCT cũng như trí thức cao tuổi trong phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lí thuận lợi và tổ chức nhiều diễn đàn để khuyến khích, bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách, dự án phát triển đất nước

TS Trương Xuân Cừ
(Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Kiến nghị tặng Kỉ niệm chương NCT cho hội viên có thành tích xuất sắc

Kiến nghị tặng Kỉ niệm chương NCT cho hội viên có thành tích xuất sắc

Một số ý kiến cho rằng nên tặng Kỉ niệm chương cho hội viên có nhiều đóng góp khi đã tham gia Hội từ 20 năm trở lên...
Dựa vào nhân dân, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân

Dựa vào nhân dân, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, được khẳng định trong các Cương lĩnh, Nghị quyết. Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tiếp tục nhấn mạnh và xem đây là một giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn hiện hữu, có mặt còn gay gắt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Tại Hội nghị lần thứ 4 vừa qua, Trung ương nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới.
Phát huy vai trò NCT để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy vai trò NCT để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh vừa dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn, nhân sự kiện Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đang đến gần…
Thực hiện đúng, đủ chính sách đối với người cao tuổi

Thực hiện đúng, đủ chính sách đối với người cao tuổi

Đó là nguyện vọng của đông đảo hội viên NCT gửi đến Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam sắp tới...

Tin khác

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ
Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2021, chiều ngày 7/12, tại trụ sở Chính phủ, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 8/12, khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày 8/12, khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Ngày 7/12, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo cho biết: Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, được tổ chức theo hai đợt.

Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine được gia hạn sử dụng

Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine được gia hạn sử dụng
Tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 3, HĐND Hà Nội khóa XVI, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương báo cáo về tiến độ tiêm vaccine và lộ trình cho học sinh đến trường trở lại.

Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI
Sáng 7/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách năm 2022 của thành phố; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Đưa “già hóa dân số” vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Đưa “già hóa dân số” vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ như vậy trước thềm Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam...

Thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược kết nối Việt Nam - Lào

Thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược kết nối Việt Nam - Lào
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhất trí hai bên sẽ thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược lâu dài mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, nhất là tập trung vào việc triển khai, thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng kết nối như dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3…
Xem thêm
Tri ân khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

Tri ân khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng cao

Sáng 8/12, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 4 trường học vùng cao trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Nhiều quyết sách sẽ được kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét thông qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026

Nhiều quyết sách sẽ được kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét thông qua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 8/12/202. Kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời xem xét, quyết định thông qua nhiều chủ trương, đề án, nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh quản lý, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn trong suốt nhiệm kỳ.
Dựa vào nhân dân, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân

Dựa vào nhân dân, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, được khẳng định trong các Cương lĩnh, Nghị quyết. Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tiếp tục nhấn mạnh và xem đây là một giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Kiến nghị tặng Kỉ niệm chương NCT cho hội viên có thành tích xuất sắc

Kiến nghị tặng Kỉ niệm chương NCT cho hội viên có thành tích xuất sắc

Một số ý kiến cho rằng nên tặng Kỉ niệm chương cho hội viên có nhiều đóng góp...
Phát huy vai trò NCT để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy vai trò NCT để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh vừa dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc phỏng vấn nhân sự kiện Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đang đến gần
Thực hiện đúng, đủ chính sách đối với người cao tuổi

Thực hiện đúng, đủ chính sách đối với người cao tuổi

Đó là nguyện vọng của đông đảo hội viên NCT gửi đến Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam sắp tới...
Phiên bản di động