Tỉnh Sơn La

Những ấn tượng tích cực của phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Nhiệm kì 2016-2021 trôi qua với rất nhiều khó khăn, thử thách. Song Hội NCT tỉnh Sơn La đã động viên hội viên và NCT đoàn kết nỗ lực vượt khó, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Ông Lê Hữu Đê, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT tỉnh dành cho phóng viên cuộc trao đổi về nội dung trên…
Ông Lê Hữu Đê
Ông Lê Hữu Đê

PV: Xin ông khái quát một số kết quả nổi bật của Hội NCT các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam?

Ông Lê Hữu Đê: Trong nhiệm kì 2016-2021, Hội NCT tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung ương Hội NCT Việt Nam. Hội NCT toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác do Nghị quyết Đại hội V đề ra. Tăng cường tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đội ngũ cán bộ các cấp Hội được quan tâm củng cố, kiện toàn, có tâm huyết, say sưa, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác Hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động NCT gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Hội NCT các cấp thật sự phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nhất là trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Toàn tỉnh có 161.489 NCT, chiếm gần 13,023% dân số; Hội NCT có 155.043 hội viên, sinh hoạt tại 204 tổ chức cơ sở Hội, trên 2.884 chi hội, tổ hội. Đã có gần 26.106 NCT từ 80 trở lên và NCT từ 60 đến dưới 80 được hưởng trợ cấp xã hội, trên 153.000 NCT có thẻ bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe định kì.

Đông đảo NCT khắp các địa phương trong tỉnh đã nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; nêu gương sáng về làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng chính công sức, trí tuệ, kinh nghiệm của mình; nêu gương sáng về xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng gia đình hiếu học và xã hội học tập; nêu gương sáng về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc của NCT tỉnh Sơn La
Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc của NCT tỉnh Sơn La

PV: Hội NCT các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai các chương trình phối hợp như thế nào?

Ông Lê Hữu Đê: Hội NCT tỉnh và các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu đến hết năm 2020, mỗi huyện, thành phố xây dựng được ít nhất 1 CLB. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN đến năm 2025. Với quyết tâm của các địa phương, đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã xây dựng được 39 CLB LTHTGN, vượt hơn 60% so với kế hoạch. Nổi bật là huyện Mộc Châu đã xây dựng được 15 CLB LTHTGN ở 15 xã, thị trấn.

Hội tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” hằng năm và tổ chức đoàn của UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ NCT tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn và các cụ tròn 90, 100 tuổi. Thành lập Ban vận động quyên góp tiền, hiện vật và vận động xã hội hóa, tạo nguồn lực để tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT cô đơn, không nơi nương tựa, NCT thuộc diện chính sách, thiết thực chăm sóc đầy đủ cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tích cực phối hợp tham mưu với HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND, cụ thể hóa Thông tư 96 của Bộ Tài chính quy định về mức tiền và quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với NCT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức tiền và quà chúc thọ, mừng thọ NCT được ấn định cao hơn so với định mức do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 96.

Công tác phối hợp với các ngành Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Biên phòng, Y tế, Văn hóa, Thể dục và Thể thao, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học... đã trở thành nền nếp và tạo diện mạo mới trong hoạt động Hội NCT nhiệm kì qua.

Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Sơn La
Tiết mục văn nghệ của NCT tỉnh Sơn La

PV: Xin ông cho biết một số phong trào tiêu biểu và những gương mặt tiêu biểu?

Ông Lê Hữu Đê: Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 465 cán bộ Hội NCT về “Xây dựng nông thôn mới”. Các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho 14.712 cán bộ, hội viên. Hội viên NCT tiếp tục tham gia đóng góp ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng…

Phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở được các cấp Hội NCT xác định là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, thường xuyên, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của lớp NCT toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 14.291 NCT tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, 2.416 NCT là Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Tổ trưởng dân phố; 2.548 NCT là cán bộ các đoàn thể, 3.947 NCT tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư…

Đông đảo cán bộ, hội viên NCT đã gương mẫu chấp hành và nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhiều NCT tham gia các tổ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cơ sở; hàng chục nghìn NCT hưởng ứng, đóng góp tiền vào Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Tiêu biểu có các ông, bà: Lê Hữu Đê, Phó Trưởng ban Thường trực BĐD Hội NCT tỉnh; Cầm Tưởng, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Mai Sơn; Nguyễn Thị Tiện, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Mộc Châu; Mùi Xuân Thường, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Bắc Yên; Trần Văn Mậu, Trưởng BĐD Hội NCT huyện Thuận Châu; Phạm Chí Thành, Trưởng BĐD huyện Quỳnh Nhai; Hoàng Hải An, Trưởng BĐD huyện Phù Yên; Cao Xuân Tới, Trưởng BĐD huyện Mường La; Đỗ Thị Nụ, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu); Đinh Thị Hoa, Chủ tịch Hội NCT xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ); Lò Chiến Thắng, Chủ tịch Hội NCT phường Quyết Tâm (TP Sơn La); Quàng Văn Thương, Chủ tịch Hội NCT xã Dồm Cang (huyện Sốp Cộp); Lường Văn Binh, Chủ tịch Hội NCT xã Chiềng Ly (huyện Thuận Châu); Lò Văn Nọi, Chủ tịch Hội NCT xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai); Lường Văn Tỳ, Chủ tịch Hội NCT xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn); Lò Văn Sinh, Chủ tịch Hội NCT xã Phiêng Ban (huyện Bắc Yên); Lò Văn Mao, Chủ tịch Hội NCT xã Mường Lầm (huyện Sông Mã)…

Ngoài ra còn có hàng nghìn cán bộ Hội NCT tiêu biểu được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng các dân tộc đánh giá cao, tôn vinh và biểu dương khen thưởng.

PV: Trân trọng cảm ơn ông./.

Thanh Hà (thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mô hình sáng tạo, nhân văn cần nhân rộng

Mô hình sáng tạo, nhân văn cần nhân rộng

Qua theo dõi hoạt động Hội NCT các cấp, tôi đã chứng kiến nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nhân rộng các nhân tố tích cực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT và đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Mới đây, mô hình “Chi hội NCT hạnh phúc” được xây dựng ở tỉnh Thanh Hóa, nơi có nhiều cách làm đặc biệt sáng tạo và đang trong tốp đầu cả nước về xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN)…
Vượt qua đại dịch, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ

Vượt qua đại dịch, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong hai năm 2020 và 2021, song Hội NCT các cấp tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Hội NCT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Hội NCT huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Hội NCT huyện Phú Giáo vừa tổ chức Đại hội đại biểu tổng kết nhiệm kì 2016-2021. Tới dự có lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND - UBND - UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể và đại biểu NCT của 11 xã, thị trấn..
Người cao tuổi đóng góp rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ của Hội và địa phương

Người cao tuổi đóng góp rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ của Hội và địa phương

Ngày 25/11, Hội NCT tỉnh Sơn La tiến hành Hội nghị tổng kết nhiệm kì 2016-2021. TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo Hội NCT tỉnh qua các thời kì và Hội NCT các huyện, thành phố dự.
Phát huy tốt truyền thống quê hương “Hai giỏi”

Phát huy tốt truyền thống quê hương “Hai giỏi”

Ngày 25/11, Hội NCT tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội NCT nhiệm kì 2016 - 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, ra mắt Ban Đại diện Hội NCT tỉnh nhiệm kì 2021 - 2026, với 17 thành viên.

Tin khác

Hội NCT tỉnh Đồng Tháp hoạt động hiệu quả, thiết thực

Hội NCT tỉnh Đồng Tháp hoạt động hiệu quả, thiết thực
Vừa qua, Hội NCT tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kì 2016-2021.

Hội NCT quận 5, TP Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT

Hội NCT quận 5, TP Hồ Chí Minh: Thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT
Thời gian qua công tác chăm sóc NCT trên địa bàn quận 5 luôn được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, nhất là về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe của NCT. Bên cạnh đó Hội NCT các phường đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện tốt công chăm sóc cho NCT.

Tạo môi trường thuận lợi để hội viên phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Tạo môi trường thuận lợi để hội viên phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”
Nhân dịp Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kì 2021-2026 đang đến gần, ông Trịnh Xuân Vũ, Chủ tịch Hội NCT xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trao đổi…

Hội Người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội

Hội Người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội
Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, những năm qua, Hội NCT tỉnh Đắk Lắk luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực các hoạt động xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19…
Xem thêm
Tập huấn bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh biên giới cho cán bộ Hội NCT tỉnh Sơn La

Tập huấn bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh biên giới cho cán bộ Hội NCT tỉnh Sơn La

Ngày 26/11, Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường, an ninh biên giới cho cán bộ Hội NCT tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở của tỉnh Sơn La.
Người cao tuổi đóng góp rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ của Hội và địa phương

Người cao tuổi đóng góp rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ của Hội và địa phương

Ngày 25/11, Hội NCT tỉnh Sơn La tiến hành Hội nghị tổng kết nhiệm kì 2016-2021.
Lãnh đạo Hội NCT Việt Nam thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình

Lãnh đạo Hội NCT Việt Nam thăm tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 24/11/2021, đồng chí Ngô Trọng Vịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã đi thăm tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội người cao tuổ
Vừa kinh doanh giỏi, vừa giàu lòng nhân ái

Vừa kinh doanh giỏi, vừa giàu lòng nhân ái

Ông Hà Giang, 69 tuổi, ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng luôn tiên phong trong các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa, nghiên cứu khoa học, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, ông ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 và an sinh xã hội hơn 500 triệu đồng...
Tấm lòng của một doanh nhân cao tuổi với người mắc Covid-19

Tấm lòng của một doanh nhân cao tuổi với người mắc Covid-19

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh lăn xả cống hiến, phụng sự xã hội hết mình. Họ không chỉ kinh doanh giỏi mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung vai cùng chính quyền quyên góp cho quỹ vaccine, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch và trực tiếp tham gia cứu giúp người bệnh…
Giá như tôi có thể giúp được nhiều người hơn!

Giá như tôi có thể giúp được nhiều người hơn!

Ông Trần Long Trình, 63 tuổi, Giám đốc Công ty Thực phẩm Việt San, địa chỉ: 52/21 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ như vậy, sau khi trải qua thời gian căng mình phòng chống dịch Covid-19 vừa qua…
Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Được ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Lập Thạch giới thiệu, chúng tôi cùng ông Nguyễn Khắc Triết, Chủ tịch Hội NCT xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch) về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Phú Hậu Thượng của xã Sơn Đông. CLB LTHTGN này đã được ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam cùng đoàn cán bộ TƯ Hội về thăm, chứng kiến, động viên, ngợi khen.
Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 23/4, Hội NCT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Phiên bản di động