Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền

Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được tiến hành với sự tham dự của trên 400 đại biểu. Trong tham luận gửi đến Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; đồng thời khẳng định người cao tuổi chính là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền…

Phát huy vai trò các cấp Hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội người cao tuổi Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội người cao tuổi Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhiều đại biểu các tỉnh, thành Hội cho rằng, Hội Người cao tuổi cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng, là nơi trực tiếp triển khai thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình của Hội. Đây cũng là nơi gần hội viên nhất, vì thế Hội cơ sở mạnh thì hội cấp huyện mới mạnh, cán bộ hội cơ sở được tập huấn trang bị kiến thức cần thiết, không chung chung mà phải cầm tay chỉ việc.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang Dương Văn Trọng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là Chủ tịch Hội Người cao tuổi ở cơ sở rất quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Những đồng chí này có uy tín, kinh nghiệm làm việc, sẽ thuận lợi trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở; đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có chế độ phụ cấp hàng tháng cho Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã, nên đã động viên đội ngũ cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của cán bộ hội cơ sở, ông Trọng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang cho rằng, kinh phí là yếu tố rất quan trọng vì ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Hội hạn chế, cần đẩy mạnh xã hội hóa cũng như duy trì và phát triển quỹ chăm sóc người cao tuổi.

“Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Bắc Giang hiện nay đạt 115 tỷ đồng, mỗi năm tiền lãi hơn 10 tỷ đồng giúp các chi hội chi cho việc thăm hỏi, tặng quà cho hội viên và hoạt động văn hóa thể thao. Đây là nguồn lực rất quan trọng để hội hoạt động có hiệu quả thiết thực”, ông Dương Văn Trọng cho biết.

Đồng tình với ý kiến trên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận Đào Xuân Nay cho rằng, một trong những nội dung chăm sóc người cao tuổi rất có ý nghĩa cần nhân rộng là chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được Đại hội V tiếp tục đề ra là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân và đáp ứng được nguyện vọng đông đảo, nhiều năm của người cao tuổi.

“Chủ trương này đã góp phần thiết thực cùng với Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Chương trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, chính quyền, các sở, ban, ngành ủng hộ và đông đảo nguời cao tuổi trong tỉnh hưởng ứng thực hiện, được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá cao”, ông Đào Xuân Nay cho biết.

Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, đây là một chương trình lớn, phải được thực hiện nhiều năm, mang tính chuyên sâu của ngành y tế và phải có nguồn lực đủ mạnh. Tuy nhiên, không chỉ có ngành y tế hoặc chỉ có Hội Người cao tuổi thực hiện được, mà còn là trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành cùng sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện và cả cộng đồng, thì chương trình mới thực sự đạt hiệu quả cao.

Từ nhận thức đó, trước khi đi vào triển khai chương trình, Hội Người cao tuổi tỉnh đã sớm báo cáo và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương. Khi có chủ trương của tỉnh, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Hội Người cao tuổi tỉnh đã chủ động và có sáng kiến tổ chức nhiều cuộc họp với các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ để thỏa thuận và ký kết chương trình phối hợp trong công tác chăm sóc sức khỏe; xác định chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” là một nhiệm vụ rất quan trọng cần thực hiện thường xuyên hàng năm.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, những năm qua, Hội Người cao tuổi các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác vận động người cao tuổi, tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Thủ đô.

Theo tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam, cần tạo điều kiện cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thời gian qua, Hội Người cao tuổi Hà Nội đã tập trung vào 3 nhiệm vụ thường xuyên: Xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt chăm sóc người cao tuổi về tinh thần, vật chất, sức khỏe; phát huy tốt tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các cấp Hội Người cao tuổi Thủ đô đã khẳng định được vai trò, vị trí trong đời sống xã hội bằng những kết quả hoạt động cụ thể.

Nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội đồng tình và cho rằng, thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật có liên quan đến người cao tuổi như Chỉ thị 59-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Người cao tuổi, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác chính trị tư tưởng của Hội có tác động tích cực, đề cao vai trò, vị trí của người cao tuổi đối với gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến việc, các cấp Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng đảm bảo thực hiện và giám sát thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người cao tuổi được cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Người cao tuổi, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của tổ chức Hội và lớp người cao tuổi, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hội hoạt động.

Các cấp Hội hàng năm căn cứ vào điều kiện, khả năng của mỗi người, khuyến khích động viên và tạo điều kiện để người cao tuổi được phát huy, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thu hút hàng vạn người cao tuổi tham gia. Người cao tuổi cả nước tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội…

Để phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi, các đại biểu đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét để cho phép Hội Người cao tuổi Việt Nam hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức Hội theo 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở như các đoàn thể khác; Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi để hạ độ tuổi từ 80 tuổi trở lên xuống 75 tuổi trở lên không có lương hưu, không có chế độ Bảo hiểm Xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng…

Theo TTXVN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội NCT Việt Nam và chương trình công tác trọng tâm của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh năm 2022, ngày 19/1/2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh Kết quả Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, nhiệm kì 2021 - 2026; thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I năm 2022.
Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Gặp mặt chúc Tết cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam

Sáng 20/10, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy thay mặt Thường trực và Cơ quan Trung ương Hội gặp mặt thân mật và chúc Tết các cựu cán bộ Cơ quan Trung ương Hội đã nghỉ công tác.
Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày 19/1, Đảng bộ, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hương, nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa V; lãnh đạo Trung ương Hội khóa V, khóa VI cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, đoàn viên Công đoàn dự.
Đoàn kết quyết định hiệu quả công tác Hội

Đoàn kết quyết định hiệu quả công tác Hội

Sáng 18/1, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn Trung ương Hội đến thăm, tặng quà chúc Tết cụ Vũ Oanh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa II và Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa IV.
Chúc mừng thành công Đại hội và chúc mừng tân Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Chúc mừng thành công Đại hội và chúc mừng tân Chủ tịch Hội NCT Việt Nam

Sáng 17/10, tại TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đại diện Cơ quan Thường trực Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức thành công Đại hội VI và bàn một số phương án thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới. Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng Đoàn Hữu Bảy đã tiếp đoàn.

Tin khác

Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền

Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền
Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được tiến hành với sự tham dự của trên 400 đại biểu. Trong tham luận gửi đến Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; đồng thời khẳng định người cao tuổi chính là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền…

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KÌ 2021-2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KÌ 2021-2026
Số 01/NQ-HNCT ngày 14 tháng 1 năm 2022

Đổi mới, sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Đổi mới, sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống
Trong 2 ngày 13 và 14/1, tại TP Hà Nội, Hội NCT Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kì 2021-2026. Để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đại hội tổ chức dưới hình thức tập trung tại Thủ đô Hà Nội và 36 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2021-2026) CỦA HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2021-2026) CỦA HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
Đại hội bầu Ban Chấp hành 93 Ủy viên, Ban Kiểm tra 5 Ủy viên. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ 14 Ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT Việt Nam khóa VI; và các Phó Chủ tịch: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, Nguyễn Thành Lập...

Ban Kiểm tra Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI nhiệm kì 2021-2026

Ban Kiểm tra Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa VI  nhiệm kì 2021-2026
Ban Kiểm tra Trung ương Hội NCT Việt Nam khóa V nhiệm kì 2021-2026 gồm 5 Ủy viên
Xem thêm
Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2022

Hội NCT phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kì 2021 - 2026
Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Hoạt động Hội Người cao tuổi các địa phương

Phát huy thành tích năm 2021, đầu năm 2022, Hội NCT các địa phương bắt đầu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội
Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Chăm lo toàn diện cho người cao tuổi

Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Xuất, nguyên Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Phú Thọ tại buổi gặp mặt thân mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Hội NCT Việt Nam
Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

Mê hát soóng cọ từ nhỏ, nghệ nhân Trần Văn Sẹc (thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) tâm nguyện một điều sẽ luôn gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ cho thế hệ mai sau…
Người cao tuổi ươm, nhân giống hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng làm đẹp quê hương

Người cao tuổi ươm, nhân giống hàng ngàn cây xanh, hoa kiểng làm đẹp quê hương

Mặt dù năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng cụ Phạm Thị Dung (ấp Lung Rong, xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu)
Ngắm mai vàng, thêm nghị lực vượt khó

Ngắm mai vàng, thêm nghị lực vượt khó

Xuân Nhâm Dần đã gõ cửa từng nhà. Năm Tân Sửu nhiều thử thách nghiệt ngã, đại dịch Covid-19 bùng phát kéo gần trọn cả năm, giao thương khó khăn, đau thương & tổn thất tinh thần vùng tâm dịch nặng nề.
Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào tốt bởi cán bộ Hội năng động và tận tụy

Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của NCT Đại Lộc đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Năm 2015 - 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết nhiệm kì 5 năm (2016 – 2021) Đại Lộc nằm trong tốp đầu Hội NCT Quảng Nam, 5 năm được Trung ương Hội tặng Bằng khen, cá nhân Trưởng ban BĐD được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trao đổi với ông Vũ Thanh Mận, Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...
Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Hội NCT TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Làm tốt công tác phát huy vai trò NCT

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, tháng 12/2021, do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc đi lại cùng những hoạt động của Hội NCT TP Cao Lãnh bị hạn chế nhiều trong công tác Hội. Tuy nhiên, Hội NCT TP Cao Lãnh vẫn thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến NCT, vận động nguồn lực xã hội hóa đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc NCT; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.
Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Một điểm sáng của tỉnh Vĩnh Phúc

Được ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch, Phó Trưởng BĐD Hội NCT huyện Lập Thạch giới thiệu, chúng tôi cùng ông Nguyễn Khắc Triết, Chủ tịch Hội NCT xã Sơn Đông (huyện Lập Thạch) về thăm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) thôn Phú Hậu Thượng của xã Sơn Đông. CLB LTHTGN này đã được ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam cùng đoàn cán bộ TƯ Hội về thăm, chứng kiến, động viên, ngợi khen.
Phiên bản di động