Người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền

Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, đã được tiến hành với sự tham dự của trên 400 đại biểu. Trong tham luận gửi đến Đại hội, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa vai trò của các cấp Hội trong việc chăm sóc người cao tuổi; đồng thời khẳng định người cao tuổi chính là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền…

Phát huy vai trò các cấp Hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội người cao tuổi Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội người cao tuổi Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nhiều đại biểu các tỉnh, thành Hội cho rằng, Hội Người cao tuổi cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng, là nơi trực tiếp triển khai thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm và hai chương trình của Hội. Đây cũng là nơi gần hội viên nhất, vì thế Hội cơ sở mạnh thì hội cấp huyện mới mạnh, cán bộ hội cơ sở được tập huấn trang bị kiến thức cần thiết, không chung chung mà phải cầm tay chỉ việc.

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang Dương Văn Trọng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ hội, nhất là Chủ tịch Hội Người cao tuổi ở cơ sở rất quan trọng, có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Những đồng chí này có uy tín, kinh nghiệm làm việc, sẽ thuận lợi trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở; đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có chế độ phụ cấp hàng tháng cho Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã, nên đã động viên đội ngũ cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của cán bộ hội cơ sở, ông Trọng cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang cho rằng, kinh phí là yếu tố rất quan trọng vì ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Hội hạn chế, cần đẩy mạnh xã hội hóa cũng như duy trì và phát triển quỹ chăm sóc người cao tuổi.

“Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Bắc Giang hiện nay đạt 115 tỷ đồng, mỗi năm tiền lãi hơn 10 tỷ đồng giúp các chi hội chi cho việc thăm hỏi, tặng quà cho hội viên và hoạt động văn hóa thể thao. Đây là nguồn lực rất quan trọng để hội hoạt động có hiệu quả thiết thực”, ông Dương Văn Trọng cho biết.

Đồng tình với ý kiến trên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận Đào Xuân Nay cho rằng, một trong những nội dung chăm sóc người cao tuổi rất có ý nghĩa cần nhân rộng là chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” được Đại hội V tiếp tục đề ra là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân và đáp ứng được nguyện vọng đông đảo, nhiều năm của người cao tuổi.

“Chủ trương này đã góp phần thiết thực cùng với Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Chương trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, chính quyền, các sở, ban, ngành ủng hộ và đông đảo nguời cao tuổi trong tỉnh hưởng ứng thực hiện, được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá cao”, ông Đào Xuân Nay cho biết.

Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, đây là một chương trình lớn, phải được thực hiện nhiều năm, mang tính chuyên sâu của ngành y tế và phải có nguồn lực đủ mạnh. Tuy nhiên, không chỉ có ngành y tế hoặc chỉ có Hội Người cao tuổi thực hiện được, mà còn là trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành cùng sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện và cả cộng đồng, thì chương trình mới thực sự đạt hiệu quả cao.

Từ nhận thức đó, trước khi đi vào triển khai chương trình, Hội Người cao tuổi tỉnh đã sớm báo cáo và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương. Khi có chủ trương của tỉnh, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội, Hội Người cao tuổi tỉnh đã chủ động và có sáng kiến tổ chức nhiều cuộc họp với các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ để thỏa thuận và ký kết chương trình phối hợp trong công tác chăm sóc sức khỏe; xác định chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” là một nhiệm vụ rất quan trọng cần thực hiện thường xuyên hàng năm.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, những năm qua, Hội Người cao tuổi các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác vận động người cao tuổi, tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi Thủ đô.

Theo tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam, cần tạo điều kiện cho người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Thời gian qua, Hội Người cao tuổi Hà Nội đã tập trung vào 3 nhiệm vụ thường xuyên: Xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và cán bộ; thực hiện tốt chăm sóc người cao tuổi về tinh thần, vật chất, sức khỏe; phát huy tốt tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các cấp Hội Người cao tuổi Thủ đô đã khẳng định được vai trò, vị trí trong đời sống xã hội bằng những kết quả hoạt động cụ thể.

Nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội đồng tình và cho rằng, thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật có liên quan đến người cao tuổi như Chỉ thị 59-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Luật Người cao tuổi, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác chính trị tư tưởng của Hội có tác động tích cực, đề cao vai trò, vị trí của người cao tuổi đối với gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến việc, các cấp Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng đảm bảo thực hiện và giám sát thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người cao tuổi được cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Người cao tuổi, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của tổ chức Hội và lớp người cao tuổi, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hội hoạt động.

Các cấp Hội hàng năm căn cứ vào điều kiện, khả năng của mỗi người, khuyến khích động viên và tạo điều kiện để người cao tuổi được phát huy, tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thu hút hàng vạn người cao tuổi tham gia. Người cao tuổi cả nước tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội…

Để phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi, các đại biểu đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét để cho phép Hội Người cao tuổi Việt Nam hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức Hội theo 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở như các đoàn thể khác; Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi để hạ độ tuổi từ 80 tuổi trở lên xuống 75 tuổi trở lên không có lương hưu, không có chế độ Bảo hiểm Xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng…

Theo TTXVN

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Phát huy mạnh mẽ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên

Ngày 10/3, các Chi bộ Ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam tiến hành Đại hội nhiệm kì 2022 -2025. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội; đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam và đảng viên các Chi bộ dự.
Nỗ lực vượt khó, xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh

Nỗ lực vượt khó, xây dựng Chi bộ, cơ quan vững mạnh

Ngày 9/8, các Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Đối ngoại Trung ương Hội và Chi bộ Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội; các Đảng ủy viên trong Đảng bộ và toàn thể đảng viên các Chi bộ dự.
Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng 8/8, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng; Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Trương Xuân Cừ; lãnh đạo các Chi bộ Tổ chức - Kiểm tra, Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Đối ngoại, Tạp chí Người cao tuổi, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam dự Đại hội Chi bộ Tạp chí Người cao tuổi.
Thúc đẩy sự tham gia của NCT vào sự phát triển xã hội

Thúc đẩy sự tham gia của NCT vào sự phát triển xã hội

Ngày 3/8, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng, Ban Đối ngoại, Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam; cán bộ dự án của Hội và Tổ chức HAI.
Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, xây dựng tập thể vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ

Ngày 1/8, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tin khác

Tri ân những thương bệnh binh đã hi sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc

Tri ân những thương bệnh binh đã hi sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc
Ngày 22/7, Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội

Tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội
Chiều 20/7, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp Thường trực Trung ương Hội với các Ban, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc để nắm tình hình hoạt động thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban (Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Tổ chức - Kiểm tra, Đối ngoại); các đơn vị trực thuộc (Tạp chí Người cao tuổi, Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT, Trung tâm Văn hóa NCT, Đoàn Nghệ thuật 19/5).

Hội NCT làm tốt thì hệ thống chính trị mới vững mạnh

Hội NCT làm tốt thì hệ thống chính trị mới vững mạnh
Chiều 14/7, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và Đoàn công tác Trung ương Hội có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban Trung ương Hội (Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Tổ chức - Kiểm tra, Đối ngoại).

Tiếp tục quan tâm rà soát, chỉ đạo công tác người cao tuổi

Tiếp tục quan tâm rà soát, chỉ đạo công tác người cao tuổi
Ngày 13/7, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc về phía Hội NCT Việt Nam có Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban: Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Tổ chức - Kiểm tra và Đối ngoại

Cả hệ thống chính trị cùng chăm lo công tác NCT

Cả hệ thống chính trị cùng chăm lo công tác NCT
Sáng 12/7, Đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc về phía Hội NCT Việt Nam có Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ; các Ủy viên Ban Thường vụ (Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban: Chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT, Tổ chức - Kiểm tra và Đối ngoại Trung ương Hội).

Tỉnh rất coi trọng và tranh thủ ý kiến của NCT trong các lĩnh vực

Tỉnh rất coi trọng và tranh thủ ý kiến của NCT trong các lĩnh vực
Ngày 11/7, Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình. Tham dự buổi làm việc, về phía Hội NCT Việt Nam có Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ, các Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Chăm sóc NCT, Ban Phát huy vai trò NCT, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Đối ngoại và Chánh Văn phòng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành; đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Bình.
Xem thêm
Hội NCT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Hội NCT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT

Thời gian qua, các cấp Hội, hội viên NCT trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”
Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027

Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027

Được sự chấp thuận của Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Gò Vấp, Đảng Ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường 15, ngày 11/8/2022, Hội NCT phường tổ chức Đại hội nhiệm kì VIII 2022-2027.
Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương

Hoạt động Hội NCT các địa phương
Cây sử làng Vân La

Cây sử làng Vân La

Từ ngày nhỏ, ông Nguyễn Văn Đễ đã được nghe các cụ trong làng nói chuyện tích xưa, chuyện sử làng, rồi ông mải miết ghi chép, sưu tầm tư liệu về sử làng. Đến nay, từ những người nghiên cứu đến người dân địa phương ai cũng yêu quý trọng và gọi ông là “cây sử làng”...
Mô hình du lịch sinh thái của gia đình ông Tơm

Mô hình du lịch sinh thái của gia đình ông Tơm

Nhạy bén khai thác cảnh quan vườn cây ăn trái, ông Nguyễn Văn Tơm, 61 tuổi, ở khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu khách tham quan, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn theo hướng bền vững…
Thoát nghèo nhờ nuôi ốc bươu đen

Thoát nghèo nhờ nuôi ốc bươu đen

Được người quen cho mượn 2 ao đất trống rộng 14.000m2, cộng thêm việc nắm bắt nhu cầu của thị trường, ông Đỗ Văn Nhiều 60 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã cải tạo để nuôi ốc bươu đen.
Người 5 lần hiến đất làm đường nông thôn mới

Người 5 lần hiến đất làm đường nông thôn mới

Trong những năm qua, NCT xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đã chung sức, đồng lòng, hiến kế, hiến công, hiến đất, góp phần xây dựng nông thôn mới. Điển hình là ông Thiều Thọ Tam, hội viên Hội NCT, 5 lần tự nguyện hiến tổng cộng 580 m2 đất để mở đường...
Chủ tịch Hội NCT xã mẫu mực

Chủ tịch Hội NCT xã mẫu mực

Ông là 1 trong 12 gương mặt được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là ông Phạm Văn Nhì, 75 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân

Ngày 3/6, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995-10/5/2022); 81 năm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2022) và sơ kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT TP. Hồ Chí Minh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh và 8 cá nhân tiêu biểu của quận.
Phiên bản di động