Tỉnh Tuyên Quang:

Mẫu số chung của những người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Tuyên Quang là tỉnh miền núi với trên 70% diện tích đất đồi núi, chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong những năm qua, bằng kinh nghiệm, trí tuệ của mình, NCT đã khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai và lao động ở địa phương để làm gia trại, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi diện mạo quê hương.

NCT quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật; chọn cây giống, con giống cho năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, kinh doanh. Các mô hình kinh tế của NCT vừa giúp tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, vừa tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2023
Trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân NCT làm kinh tế giỏi tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2023

Ông Nguyễn Đức Bình, 70 tuổi, hội viên NCT xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, Giám đốc HTX; doanh thu hằng năm trên 6 tỉ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 18 lao động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương. Tích cực tham gia, hưởng ứng, ủng hộ các hoạt động từ thiện, xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ, 73 tuổi, Chủ tịch Hội NCT xã Trung Minh, huyện Yên Sơn với mô hình nông - lâm kết hợp, đầu tư trồng rừng, kết hợp với chế biến gỗ xuất khẩu, doanh thu hằng năm đạt trên 5 tỉ đồng, tạo việc làm cho trên 20 lao động địa phương. Trong 5 năm qua, ngoài việc đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, bà còn dành trên 320 triệu đồng tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, MTTQ phát động, ủng hộ các loại quỹ từ thiện nhân đạo của địa phương.

Tận dụng lợi thế về khí hậu, đất đai, tài nguyên ở địa phương, ông Đặng Văn Phố, hội viên NCT xã Hồng Thái, huyện Na Hang đầu tư sản xuất và chế biến chè đặc sản Shan tuyết, xây dựng sản phẩm OCOP nổi tiếng, doanh thu hằng năm trên 5 tỉ đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 8 lao động và nhiều lao động thời vụ, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đóng góp ủng hộ các loại quỹ do chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát động.

Mô hình làm kinh tế giỏi của bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội NCT xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Mô hình làm kinh tế giỏi của bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội NCT xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ông Hà Văn Điệt, 72 tuổi, hội viên NCT thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa kinh doanh cây giống lâm nghiệp, cây cảnh, liên doanh trồng rừng, doanh thu hằng năm bình quân trên 4,5 tỉ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động có thu nhập ổn định. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giao thông nông thôn, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ông Trần Văn Sáo, 76 tuổi, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng; doanh thu hằng năm trên 4 tỉ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động, thu nhập ổn định 8 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực, hưởng ứng tham gia các phong trào, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT ở cơ sở.

Ông Phạm Tuấn Chinh, hội viên NCT xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên với mô hình sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp, đầu tư trồng 10ha rừng cây keo, cây chè; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản…; doanh thu hằng năm trên 2 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động; đóng góp trên 50 triệu đồng xây dựng các loại quỹ, các hoạt động từ thiện.

Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất gỗ của ông Phạm Văn Hảo, hội viên NCT làm kinh tế giỏi TP Tuyên Quang
Sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất gỗ của ông Phạm Văn Hảo, hội viên NCT làm kinh tế giỏi TP Tuyên Quang

Ông Nguyễn Đức Luận, 73 tuổi ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, mô hình kết hợp nuôi 32 con lợn nái, 236 con lợn thịt mỗi lứa, 110 con dê, 5 con bò sinh sản, 2ha rừng, 1ha chanh; hằng năm doanh thu 2 tỉ đồng, tạo việc làm cho 5 lao động. Là hội viên NCT luôn gương mẫu đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, gương mẫu thực hiện các phong trào do địa phương phát động, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động từ thiện trên 60 triệu đồng. Ông được các cấp, các ngành nhiều lần khen thưởng.

Ông Phạm Văn Vui, 72 tuổi, Phó Chủ tịch Hội NCT xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, mô hình kết hợp nông - lâm nghiệp; đầu tư 30 con lợn nái sinh sản, 540 lợn thịt mỗi lứa, trồng 1,5ha rừng, 1ha bưởi, doanh thu hằng năm đạt trên 1,7 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động. Hằng năm, ông đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, MTTQ phát động, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo.

Ông Nguyễn Văn Thuận dự Hội nghị biểu dương nCT làm kinh tế giỏi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2023
Ông Nguyễn Văn Thuận dự Hội nghị biểu dương nCT làm kinh tế giỏi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2023

Ông Vũ Mạnh Hùng, hội viên NCT thôn 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, là thương binh hạng 2/4, mô hình nông lâm nghiệp, đầu tư trồng 35ha rừng, 3.000m2 hồ nuôi cá kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm, doanh thu hằng năm trên 1,2 tỉ đồng. Không chỉ đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, ông Hùng còn nêu tấm gương sáng trong hoạt động từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, mồ côi; trong 5 năm ông đã ủng hộ 72 triệu đồng vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Ông Nguyễn Thế Viễn, 67 tuổi, hội viên NCT thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, chăn nuôi 1.000 con vịt đẻ trứng, trên 300 con vịt hướng thịt, kết hợp với chăn nuôi trâu, bò, lợn; doanh thu hằng năm đạt trên 1 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 5 lao động có thu nhập bình quân 7,5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Vừa làm giàu cho bản thân và gia đình, ông Viễn thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ bà con hàng xóm, phổ biến những kinh nghiệm hay để cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương đổi mới.

Ông Hà Văn Điệt tại Hội nghị
Ông Hà Văn Điệt tại Hội nghị

Ông Trần Đình Niên, 74 tuổi, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đầu tư chuồng trại nuôi chim bồ câu, nuôi cá, trồng cam, doanh thu hằng năm trên 1 tỉ đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Ông Phạm Văn Hảo, hội viên NCT tổ dân phố 8, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang; sản xuất kinh doanh đồ gỗ; doanh thu hằng năm trên 3 tỉ đồng, tạo việc làm cho 15 lao động; mỗi năm cung cấp cho thị trường từ 150-200 sản phẩm, gương mẫu tham gia các phong trào do địa phương phát động, tích cực ủng hộ công tác nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19...

Có thể thấy, mẫu số chung của những NCT làm kinh tế giỏi tỉnh Tuyên Quang là, mặc dù mô hình không lớn, quy mô đầu tư không rộng như ở một số địa phương khác, song NCT đều biết chia sẻ, hỗ trợ người khác cùng làm giàu. Đồng thời, chung tay với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới…

Bài và ảnh: Thanh Hà

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Các nghệ sĩ đoàn kết, nêu gương sáng vì nghệ thuật phục vụ NCT và công chúng

Các nghệ sĩ đoàn kết, nêu gương sáng vì nghệ thuật phục vụ NCT và công chúng

Sáng 23/7, Đoàn Nghệ thuật 19/5 - đơn vị trực thuộc Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới và ra mắt Hội đồng Nghệ thuật của Đoàn. Tham dự buổi sơ kết có ông Trần Viết Lưu, Phó Trưởng ban Đối ngoại - Tuyên giáo (Trung ương Hội); Nghệ sĩ Đỗ Khắc Thiện, Trưởng đoàn; Nghệ sĩ Minh Thông, Phó Trưởng đoàn; các nghệ sĩ thành viên Đoàn và Hội đồng Nghệ thuật.
Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hội NCT xã Suối Ngô vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024.
Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Những năm qua, cán bộ, hội viên Hội NCT huyện Trực Ninh luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình, Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng chống lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
Chi hội trưởng người cao tuổi gương mẫu, nhiệt huyết

Chi hội trưởng người cao tuổi gương mẫu, nhiệt huyết

Ông Phạm Văn Sỹ, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Chùa, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là cán bộ Hội NCT tận tuỵ, nhiệt huyết, đóng góp tích cực trong công tác xã hội và phát triển của địa phương…
Tô đẹp thêm truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng

Tô đẹp thêm truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng

Sáng 16/7, Hội NCT huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Tham dự có ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng BĐD Hội NCT TP Hà Nội; ông Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; ông Hoàng Minh Hiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ban, phòng, MTTQ, đoàn thể, Hội NCT và 107 cá nhân NCT tiêu biểu đại diện cho 48.000 hội viên NCT trên địa bàn huyện.

Tin khác

Bí thư chi bộ “chuyên nghiệp”

Bí thư chi bộ “chuyên nghiệp”
Không chỉ các đảng viên mà hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB), Hội NCT đều gọi cụ Trần Công Dân, 81 tuổi, hội viên Hội NCT, Bí thư Chi bộ khu dân cư 11, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội là Bí thư chi bộ “chuyên nghiệp”, bởi cụ được đảng viên chi bộ 11 tín nhiệm rất cao, luôn bầu cụ vào chi ủy và được phân công làm bí thư liên tục hơn 20 năm.

Đam mê và làm giàu từ cây cảnh

Đam mê và làm giàu từ cây cảnh
Tâm huyết, đam mê với nghề trồng cây cảnh, cụ Đoàn Trung Đỉnh, 84 tuổi, ở khu Biểu Nghi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã nhận nhiều giải thưởng và được tôn vinh là Nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh, Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam…

Thương binh nặng vượt khó nuôi con thành đạt

Thương binh nặng vượt khó nuôi con thành đạt
Ông Đào Đức Thìn, sinh năm 1952 ở tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa là thương binh loại đặc biệt có nghị lực vượt khó nuôi con học hành thành đạt .

Già làng uy tín, gương mẫu

Già làng uy tín, gương mẫu
Già làng Trần Trung Tư, 74 tuổi, ở thôn Tân Mộc, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang không chỉ gương mẫu đi đầu trong công tác xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, mà còn là tấm gương làm kinh tế giỏi.

Chăm việc xã hội

Chăm việc xã hội
Ông là thương binh, phân hội trưởng Cựu chiến binh (CCB) số 1 địa bàn dân cư số 9, hội viên Hội NCT Lê Công Vụ, ở số nhà 26/349 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi hội trưởng nhiệt tình, năng nổ

Chi hội trưởng nhiệt tình, năng nổ
Nhiệt tình, trách nhiệm trong các công việc được giao, nhiều năm qua, ông Phạm Văn Minh, 75 tuổi, ở thôn Đình, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh luôn được bà con yêu mến. Hiện, ông vừa là Chi hội trưởng NCT, vừa là Tổ trưởng tổ hoà giải thôn Đình...

Việc gì cũng làm tốt

Việc gì cũng làm tốt
Sau ngày nghỉ hưu, bà Cao Thị Hà, 67 tuổi tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện bà làm Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) kiêm Chi hội phó Chi hội NCT địa bàn dân cư số 9, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tỉnh Quảng Ngãi: Người cao tuổi có uy tín là điểm tựa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Quảng Ngãi: Người cao tuổi có uy tín là điểm tựa cho đồng bào dân tộc thiểu số
Người cao tuổi có uy tín không chỉ là “cánh tay nối dài” để tuyên truyền các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với người dân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), mà còn là những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, giúp bà con hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Họ là những NCT là “cây cao bóng cả” là điểm tựa cho người dân đồng bào DTTS.

CLB bóng bàn nơi giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe

CLB bóng bàn nơi giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe
Nhằm tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, trong những năm qua, phong trào thể dục, thể thao được Hội NCT phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh quan tâm, qua đó thu hút được nhiều hội viên tham gia,...

Vợ liệt sĩ hiến đất "vàng" để thôn mở đường

Vợ liệt sĩ hiến đất "vàng" để thôn mở đường
Để có đất làm đường nông thôn mới, cụ Hà Thị Kiêm, 88 tuổi, ở thôn 1, xã Liên Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã hiến hơn 100m2 đất để thôn làm đường. Việc làm của bà nhận được sự trân trọng và thán phục của chính quyền và Nhân dân địa phương...

Tâm sáng của cựu binh Nguyễn Toan

Tâm sáng của cựu binh Nguyễn Toan
Sinh năm 1938, là một trong những hội viên cao tuổi nhất ở Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, nhưng cụ Nguyễn Toan, ở khu phố 8 vẫn hăng say công việc thiện nguyện giúp đỡ hội viên và bà con khó khăn.

Tiếp tục lan tỏa, nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Tiếp tục lan tỏa, nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”
Hội NCT quận Cầu Giấy vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024 và Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Huy Giáp, Ủy viên Thường trực BĐD Hội NCT thành phố; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT quận, các phường và 96 NCT tiêu biểu.

Cấp ủy, chính quyền quan tâm thúc đẩy phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Cấp ủy, chính quyền quan tâm thúc đẩy phong trào NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
UBND phường Thanh Bình vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu thanh gia hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2019-2024. Hội nghị do UBND phường chủ trì tổ chức thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với công tác NCT trên địa bàn và sự trọng thị, tôn vinh của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lớp người “cây cao bóng cả”. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND phường tặng Giấy khen 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Một cô giáo vượt lên số phận

Một cô giáo vượt lên số phận
Với khuôn mặt khắc khổ bà kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cuộc đời của mình, nhiều khi cô phải lấy khăn lau nước mắt.

NCT khẳng định vị thế, vai trò tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

NCT khẳng định vị thế, vai trò tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Hội NCT xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai có gần 1.000 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội; chi hội Lập Thành nhiều nhất với 168 hội viên, chi hội ít nhất 45 hội viên.
Xem thêm
Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

Giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

Nhân dịp kỉ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), sáng 19/7, Đoàn công tác của Hội NCT Việt Nam do TS. Trương Xuân Cừ, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều
Nhiều mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường

Nhiều mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường

Sáng 18/7, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên NCT các tỉnh thuộc Cụm thi đua số III. Tham dự có Hội nghị có trên 200 cán bộ Hội NCT các tỉnh,
Phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số

Phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số

Sáng 17/7, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chủ trì họp Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Đề án “NCT tham gia khởi nghiệp, việc làm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.
Hội NCT tỉnh Tiền Giang: Làm tốt bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Hội NCT tỉnh Tiền Giang: Làm tốt bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Thời gian qua, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể

Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về “Tuổi cao - Gương sáng”

Hội NCT TP Hải Phòng vừa triển khai Kế hoạch số 03 ngày 12/6/2024 về Tháng hành động vì NCT Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Hội NCT tỉnh Bắc Giang hoàn thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kì

Hội NCT tỉnh Bắc Giang hoàn thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kì

Hội NCT tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kì Đại hội III Hội NCT tỉnh, nhiệm kì VI Hội NCT Việt Nam (2021-2026).
Hội NCT tỉnh Sóc Trăng: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”

Hội NCT tỉnh Sóc Trăng: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”

Ngày 17/7, Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021 - 2026.
Người cao tuổi góp phần đưa chè Vân trở lại

Người cao tuổi góp phần đưa chè Vân trở lại

Có người bảo, chè Vân ở xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có nhiều đặc tính gần giống với chè San Tuyết ở Hà Giang, là loài cây có thân to và sống ở những vùng sương gió khắc nghiệt.
Biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Hội NCT huyện Đông Sơn vừa tổ chức hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2024, và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.
Phiên bản di động