IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS ở Việt Nam

Ngày 8/5, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam - đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam.

Cụ thể, kết luận thanh tra nêu rõ: Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mã số 760451423 chứng nhận lần đầu ngày 7/4/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 5/5/2021 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp. Nội dung đề án đầu tư tổ chức thi trắc nghiệm chứng chỉ Anh ngữ quốc tế và tư vấn du học tại Việt Nam.

Trang thông tin điện tử chính thức của công ty cung cấp thông tin liên quan đến liên kêt tổ chức thi của IDP Việt Nam: https://www.idp.com/vietnam/ và https://ielts.idp.com/vietnam.

Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (hệ ngắn hạn) số 7492/CN-SGD&ĐT ngày 1/8/2011 của Sở GD&ĐT Hà Nội, gồm các hoạt động: Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ chuyênn ngành tiếng Anh học thuận; Anh ngữ luyện thi IELTS; luyện nói và phát âm. Tổ chức thi trắc nghiệm Anh ngữ IELTS, hỗ trợ thực hiện các dự án IDP tai Việt Nam.

Trụ sở Công ty TNHH Giáo dục IDP.
Trụ sở Công ty TNHH Giáo dục IDP. Ảnh: Báo CAND

Từ ngày 9/9/2022 (ngày Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ GD&ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có hiệu lực) trở về trước, công ty chưa làm hồ sơ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/ND-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Giai đoạn từ 10/9/2022 (ngày Thông tư số 11/2022/TI-BGDĐT có hiệu lực) đến 16/11/2022 (trước ngày Bộ GD&ĐT có Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia), công ty chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/ND-CP.

Từ ngày 17/11/2022 Bộ GD&ĐT có các quyết định: Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022; Quyết định số 672/QĐ-BGDĐT ngày 8/3/2023; Quyết định số 1083/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2023; Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 25/05/2023 và Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 27/5/2023 cho phép Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) cùng các bên Việt Nam liên kết với IELTS Australia Pty Ltd, tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS tại các địa điểm thi theo quyết định.

Về kết quả liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ, kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT cho biết: trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, công ty đã liên kết tổ chức thi IELTS Test report form cho: 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS.

Địa điểm thi được trải rộng trong cả nước gồm: Hà Nội, TP.HCM và 16 tỉnh, thành phố. Tại một số địa phương, công ty có công văn gửi các Sở GD&ĐT thông báo ngày thi.

Giai đoạn từ 1/1-9/9/2022: Công ty TNHH Giáo dục IDP có tổ chức 458 đợt thi từ 1/1/2022 đến 9/9/2022 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và 28 tỉnh, thành phố bao gồm Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bình Thuận, Quảng Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Hải Dương, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Vinh, Gia Lai, Hàa Bình, Huế, Thái Bình, Bến Tre, Đồng Nai, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Lào Cai, Phú Thọ, An Giang, Bắc Ninh. Trong giai đoạn này, IDP đã cấp tổng số 46.643 chứng chỉ.

Giai đoạn từ 10/9-16/11/2022: Giai đoạn này công ty đã tổ chức 97 đợt thi tại: Cần Thơ ngày thi 10 và 24/9/2022, ngày 8 va 22/10/2022, ngày 5/11/2022; Đắk Lắk ngày thi 24/9/2022; Tiền Giang ngày thi 15/9/2022; Vũng Tàu ngày thi 24/9/2022; Hải Phòng ngày thi 10, 15, 24/9/2022, ngày 8, 22, 29/10/2022, ngày 5, 10/11/2022; Hải Dương ngày thi 15/9, 8/10/2022; Quảng Ninh ngày thi 24/9/2022, 22/10/2022; Đà Nẵng ngày thi 10, 15, 24/9/2022, ngày 8, 13, 22, 29/10/2022, ngày 5, 10/11/2022; Huế ngày thi 8/10/2022, Hà Nội ngày thi 10, 15, 22, 24/9/2022, ngày 8, 13, 20, 22, 29/10/2022, ngày 3, 5, 10/11/2022; Bình Dương ngày thi 24/9/2022, 29/10/2022; Thái Bình ngày thi 29/10/2022; Bắc Giang ngày thi 8/10/2022; Bắc Ninh ngày thi 10/11/2022; Đồng Tháp ngày thi 5/11/2022; Thanh Hóa ngày thi 22/10/2022; TP.HCM ngày thi 10, 15, 24/9/2022, ngay 6, 8, 13, 22, 29/10/2022, ngay 3, 5, 10/11/2022; Vinh ngày thi 24/9/2022, ngày 8, 22/10/2022, ngày 5/11/2022.

Ngoài ra, kì thi IELTS trên máy tính được tổ chức hàng ngày ở 3 thành phố là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Tổng số chứng chỉ IELTS đã cấp là 9.587 chứng chỉ.

Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ kỳ thi ngày 15/9/2022 tại Tiền Giang: Sở GD&ĐT Tiền Giang có Công văn số 1314/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 12/9/2022 cho phép công ty phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS, có biên bản giám sát hội đồng thi cấp chứng chỉ IELTS. Tại các địa phương khác, Sở GD&ĐT không có công văn đồng ý để công ty phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS trên địa bàn.

Kiểm tra hồ sơ thi ngày 13/10/2022 tại điểm thi 272 Võ Thị Sáu, quận 3. TP.HCM, có mã số VN 101. Hồ sơ gồm có: (1) Phiếu ghi nhận việc phát và thu hồi tài liệu thi nghe đọc viết; (2) Sơ đồ phòng thi cho 136 thí sinh; (3) Danh sách điểm danh thí sinh (có 120 thí sinh có mặt, vắng 16 thí sinh); (4) Phiếu ghi nhận việc phát và thu hồi tài liệu thi nói. Thời gian biểu thi nói (119 thí sinh dự thi); (6 phiếu chấm điểm thi nói; (7) Phiếu chấm điểm lệch (chấm lại lần 2); (8) Kết quả thi 119 thí sinh.

Giai đoạn từ 17/11-31/12/2022: Công ty TNHH Giáo dục IDP có quyết định thành lập hội đồng thi các đợt thi 18/11/2022 đến 31/12/2022 tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Đã cấp tổng số 9923 chứng chỉ.

Kiểm tra hồ sơ thi ngày 14/12/2022 tại điểm thi 161 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM có mã số VN 101. Hồ sơ gồm có: (1) Văn bản thông báo lịch thi gửi Sở GD&ĐT TP.HCM; (2) Quyết định thành lập hội đồng thi số 02/QĐ-IDP-IELTSHCM ngày 22/11/2022 của trưởng bộ phận khảo thí IELTS khu vực miền Nam (của IDP); (3) Phiếu ghi nhận việc phát và thu hồi tài liệu thi nghe đọc viết trên máy tính; (4) Danh sách điểm danh thí sinh (có 2 thí sinh có mặt, vắng 0 thí sinh): (5) Phiếu ghi nhận việc phát và thu hồi tài liệu thi nói; (6) Thời gian biểu thi nói (2 thí sinh dự thi); (7) Phiếu chấm điểm thi nói; (8) Kết quả thi 2 thí sinh; (9) Email thông báo lịch thi bằng tiếng Anh.

Về kết quả đạt được: Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) được Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cho phép thành lập mới dự án tổ chức thi trắc nghiệm chứng chỉ Anh ngữ quốc tế và tư vấn du học tại Việt Nam; được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh học thuật; luyện thi IELTS; luyện nói và phát âm...

Tính từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, IDP đã liên kết tổ chức thi IELTS Test report form cho: 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ.

Về vi phạm và trách nhiệm của các tập thể cá nhân, theo kết luận thanh tra: từ ngày 1/1-9/9/2022, công ty chưa được phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/ND-CP, Công ty TNHH Giáo dục IDP đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/ND-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luât Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020. Trách nhiệm thuộc giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam).

Từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022, công ty chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/ND-CP, Công ty TNHH Giáo dục IDP đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 9.587 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/ND-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luât Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020. Trách nhiệm thuộc giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam).

Ngày 15/6/2023, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 999/OLCL-QLVBCC gửi các Sở GD&ĐT trong cả nước về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nêu rö: "Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10/9/2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định".

Về các biện pháp xử lý: đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam của công ty, thực hiện đúng quyết định cho phép của Bộ GD&ĐT, quy định tại Thông tư số 11/2022/IT-BGDĐT, Nghị định 86/2018/ND-CP.

Rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm (nếu có).

Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của công ty để xảy ra những vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT sau 30 ngày.

Cục Quản lý chất lượng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GD&ĐT sau 30 ngày kể từ ngày kết luận được ban hành.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái

Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt ...

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi ...

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An: Bộ Công an kêu gọi những người mắc sai phạm tự thú Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An: Bộ Công an kêu gọi những người mắc sai phạm tự thú

Chiều 4/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an ...

Ti Gôn

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hơn 45.300 thí sinh hoàn thành môn cuối kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Thanh Hóa: Hơn 45.300 thí sinh hoàn thành môn cuối kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Sáng nay, hơn 45.300 thí sinh tại Thanh Hóa đã hoàn thành bài thi cuối, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2024-2025.
“Kế toán - Kiểm toán Việt Nam  thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”

“Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”

Sáng 12/6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số”, nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, doanh nghiệp cùng chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về hoạt động kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số…
Một thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa

Một thí sinh bị đình chỉ thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa

Hơn 45.300 thí sinh tại Thanh Hóa đã hoàn thành môn thi đầu tiên, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2024-2025.
Thanh Hóa: Công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Thanh Hóa: Công bố điểm trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) vừa công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2024-2025. Thí sinh có mức điểm cao nhất là học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa), đạt 47,1 điểm.
Thầy và trò trường vùng biên dồn lực ôn thi ‘vượt vũ môn’ THPT

Thầy và trò trường vùng biên dồn lực ôn thi ‘vượt vũ môn’ THPT

Bước vào giai đoạn nước rút, thầy và trò Trường THPT Quan Sơn, huyện vùng cao Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang dồn lực ôn thi tốt nghiệp THPT. Ngoài việc ôn luyện, thầy cô cũng không quên động viên, khích lệ tinh thần học trò.

Tin khác

Kỳ tích ở một ngôi trường làng

Kỳ tích ở một ngôi trường làng
Từ ngôi trường gặp muôn vàn gian khó, đến nay Trường THCS Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn và thi tuyển vào lớp 10 THPT có nhiều bứt phá trong nhiều năm trở lại đây.

Giáo dục con trẻ biết giao tiếp

Giáo dục con trẻ biết giao tiếp
Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển các mối quan hệ giữa người với người nhằm hướng đến những mục đích nhất định. Giao tiếp có vai trò rất quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như với toàn xã hội.

Ngôi trường của những ‘mùa vàng’

Ngôi trường của những ‘mùa vàng’
Mặc dù còn non trẻ, được thành lập năm 2015, song thầy và trò Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ đã nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Xúc động với bài phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà tại lễ tri ân cuối năm học

Xúc động với bài phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hồng Hà tại lễ tri ân cuối năm học
Bài phát biểu bằng sự nhiệt huyết, tâm can, không tô hồng của TS Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, đã lay động, rơi nước mắt, khắc ghi, từ hàng nghìn học sinh, phụ huynh, giáo viên trường Hồng Hà trong buổi lễ tri ân diễn ra ngày 25/5.

Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển

Nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển
Từ ngôi trường ven biển với muôn vàn khó khăn, đến nay Trường THCS Hoằng Phụ đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích nổi bật về chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học
Với điều kiện kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục còn hạn hẹp, thời gian qua, Trường Tiểu học Nga Phượng đã tích cực xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị day học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Bảo đảm công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Bảo đảm công khai, minh bạch các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn số 2179/BGDĐT-KHTC gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2024-2025.

Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với người học năm học 2023 – 2024

Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với người học năm học 2023 – 2024
Trường Đại học Hồng Đức vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng Nhà trường với người học năm học 2023 - 2024.

Tặng máy tính trường học, giáo viên và học sinh huyện Yên Thành

Tặng máy tính trường học, giáo viên và học sinh huyện Yên Thành
Trong 2 ngày 17 và 18/5/2024, đoàn công tác của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CEDC), do thạc sĩ Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã về thăm xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tham gia chương trình bảo tồn Di sản văn hóa tôn tạo Giếng cổ đền Bạch Y và tặng máy tính trường học và giáo viên, học sinh giỏi.

TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp

TP Hồ Chí Minh: Đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3, TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác cô giáo cho 6 học sinh đánh bạn trước lớp từ ngày 17/5 để làm rõ trách nhiệm.

Vụ bữa ăn bán trú bị cắt xén: Khai trừ Đảng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Thu Phố 1

Vụ bữa ăn bán trú bị cắt xén: Khai trừ Đảng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Thu Phố 1
Mới đây, Huyện ủy huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông tin về việc khai trừ Đảng đối với Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 do đã vi phạm các quy định “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác; sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước nhằm trục lợi”.

“Sinh hoạt dưới cờ”... một hoạt động bổ ích!

“Sinh hoạt dưới cờ”...  một hoạt động bổ ích!
Nằm trong chuỗi kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (1954 - 2024), Đảng uỷ, Hội CCB, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Trường Tiểu học Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã có buổi “sinh hoạt dưới cờ” thật bổ ích.

Hội đồng Anh cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh

Hội đồng Anh cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh
Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British council (Việt Nam) hay còn gọi là Hội đồng Anh (Việt Nam).

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường vận động học sinh không thi lớp 10 công lập

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường vận động học sinh không thi lớp 10 công lập
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT tạo quận, huyện, thị xã về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II, tổng kết năm học 2023-2024 cấp THCS và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

Yêu cầu thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian"

Yêu cầu thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian"
Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, Cục đã gửi công văn yêu cầu nhà xuất bản thẩm định lại cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vuong.
Xem thêm
Hội Nông dân Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới

Hội Nông dân Việt Nam nâng cao chất lượng hoạt động trong giai đoạn mới

Ngày 14/6 , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 Cụm thi đua số 3 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên

Hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định phê duyệt dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn kết nối huyện Tuy An - TP Tuy Hòa (giai đoạn 1) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư.
BHXH TP Hồ Chí Minh: Tăng cường truyền thông chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT

BHXH TP Hồ Chí Minh: Tăng cường truyền thông chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Chiều 13/6, tại hội nghị cung cấp thông tin báo chí quý II năm 2024, BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết trong 5 tháng đầu năm 2024 có 8,88 triệu lượt khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 13,12% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền chi là 9.880 tỷ đồng, tăng 16,87% so cùng kỳ năm trước.
Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Nghề báo, niềm đam mê cháy bỏng trong tôi

Tôi thường nghĩ: “Khi đã dấn thân vào nghề báo, ngoài những kiến thức đã được đào tạo bài bản từ giảng đường đại học, mỗi phóng viên, nhà báo phải trải qua một quá trình rèn luyện, tích lũy tri thức, chuẩn bị và hoàn thiện rất nhiều các kĩ năng để có thể làm, làm tốt và trụ vững được với nghề…”.
Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Nữ Bí thư Chi bộ cao tuổi chăm chỉ việc làng

Ấn tượng và thiện cảm khi chúng tôi về thăm thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) là quang cảnh thoáng đãng, sạch đẹp từ đường chính đến các đường nhánh vào từng xóm và tận các gia đình.
Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua xã Trường Giag (Nông Cống-Thanh Hóa) luôn xác định việc xây dựng Nông thôn mới là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước.
Phiên bản di động