Hiệu quả thiết thực từ sự thống nhất mô hình Hội NCT ở Bắc Giang

Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Bắc Giang có quá trình xây dựng và phát triển từ năm 1997 (sau khi tái lập tỉnh), ban đầu là Ban Đại diện (BĐD) Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện. Trải qua 3 nhiệm kì hoạt động theo mô hình tổ chức thống nhất, Hội NCT đã chỉ đạo hoạt động Hội các cấp đạt được những kết quả tích cực. Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang đã có cuộc trao đổi với Tạp chí NCT về hiệu quả mô hình tổ chức Hội ở địa phương…
Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang
Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Bắc Giang

PV: Thưa ông Dương Văn Trọng, xin ông khái quát những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức của Hội NCT các cấp tỉnh Bắc Giang trong 5 năm qua?

Ông Dương Văn Trọng: 5 năm qua, cùng với 2 nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc và phát huy, thì Hội đặc biệt quan tâm xây dựng tổ chức vững mạnh. Bởi tổ chức Hội có vững mạnh thì triển khai các nhiệm vụ khác mới tốt được.

Tháng 4/2013, Hội NCT tỉnh ban hành Kế hoạch số 03 thực hiện Đề án của Trung ương Hội NCT Việt Nam về “Xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Xây dựng Hội cơ sở vững mạnh, trước hết quan tâm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là Chủ tịch và Chi hội trưởng Hội NCT ở cơ sở, đây là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức cần phải đổi mới cách làm việc, biết tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội hoạt động; biết chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra thực hiện; biết phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Hội NCT cơ sở cần được tập huấn trang bị những kiến thức cần thiết, không chung chung mà phải cầm tay chỉ việc.

Nội dung tập huấn tập trung về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, những nội dung cần tham mưu; công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện và những nội dung cụ thể cần chỉ đạo, hướng dẫn; công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể và những nội dung cần phối hợp; công tác xã hội hóa các hoạt động của NCT. Ngoài ra, chúng tôi còn tập huấn các nội dung cụ thể về triển khai kế hoạch phát triển và nâng cao hiệu quả chân quỹ, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; xây dựng các CLB; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang tặng quà hội viên huyện Hiệp Hòa
Ông Dương Văn Trọng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang tặng quà hội viên huyện Hiệp Hòa

Cùng với đó, Hội NCT tỉnh xây dựng thống nhất trong toàn tỉnh hệ thống các văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động như tổ chức đại hội, hội nghị, lễ chúc thọ mừng thọ mừng thọ, “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, hướng dẫn, hệ thống sổ sách và biểu mẫu báo cáo, thu chi các loại quỹ; quản lí hội viên trên máy tính ở cơ sở; xây dựng trang thông tin điện tử của Hội để tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và lan tỏa các mô hình hay, cách làm tốt ở địa phương…

Với hoạt động nền nếp và hấp dẫn, mỗi năm Hội thu hút thêm 10.000 hội viên mới, tỉ lệ tập hợp NCT gia nhập tổ chức Hội đạt 98,8%. Hằng năm, Hội NCT phối hợp tổ chức chúc thọ mừng thọ mừng thọ cho gần 30.000 NCT; tặng quà hỗ trợ 40.000 NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn; gần 33.000 cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội. Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, toàn tỉnh có 110.800 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất; 5.900 NCT tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở. NCT gương mẫu thực hiện và vận động con cháu, người dân góp công, góp của, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần đẩy nhanh tốc độ về đích nông thôn mới…

Với những thành tích xuất sắc, Hội NCT tỉnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 cờ thi đua của Trung ương Hội và UBND tỉnh; 9 bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh.

Ngày 27/3/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định cho phép thành lập Hội NCT tỉnh, Hội NCT 10 huyện, thành phố. Từ đó đến nay ở tỉnh Bắc Giang Hội NCT có hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, đây là bước chuyển biến quan trọng trong tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Hội NCT tỉnh và Hội NCT 10 huyện, thành phố đã qua 3 kì Đại hội: Khóa I, nhiệm kì 2012-2016; khóa II, nhiệm kì 2016-2021; khóa III, nhiệm kì 2021-2026. Hiện toàn tỉnh có 10 Hội NCT huyện và thành phố, 209 Hội NCT cơ sở và 2.144 chi hội; thu hút 285.000 hội viên, trong đó 237.000 hội viên đủ 60 tuổi trở lên (tỉ lệ 83,2%).

PV: Xin ông cho biết hiện mô hình tổ chức, công tác cán bộ ở Hội NCT tỉnh Bắc Giang được thực hiện như thế nào?

Ông Dương Văn Trọng: Về mô hình tổ chức và công tác cán bộ được bố trí như sau: Hội NCT tỉnh có 5 cán bộ, trong đó 2 NCT làm chuyên trách (Chủ tịch và Phó Chủ tịch), 3 viên chức. Hội NCT các huyện, thành phố có 3 cán bộ, trong đó 2 NCT làm chuyên trách (Chủ tịch và Phó Chủ tịch), 1 viên chức. Ở Hội NCT các xã, phường, thị trấn có 2 cán bộ là Chủ tịch và Phó Chủ tịch đều là NCT làm chuyên trách. Để thực hiện mô hình này, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết định biên chế cho Hội NCT tỉnh (3 viên chức) và Hội NCT cấp huyện (1 viên chức).

Chủ tịch Hội NCT các huyện, thành phố hầu hết là Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy nghỉ hưu. Chủ tịch Hội NCT các xã, phường, thị trấn hầu hết là các đồng chí nguyên là Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ Hội luôn được quan tâm kiện toàn đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Định kì hằng năm, Hội NCT các cấp tổ chức tập huấn cho thường trực Hội NCT các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn, BCH Hội NCT các cấp và Chi hội về Luật NCT, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của các bộ, ngành trung ương, địa phương và Hội NCT để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội.

Trung ương Hội NCT Việt Nam khảo sát mô hình tổ chức Hội NCT tại tỉnh Bắc Giang
Đoàn công tác của Trung ương Hội NCT Việt Nam làm việc với Hội NCT tỉnh Bắc Giang về mô hình tổ chức Hội

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với hiệu quả hoạt động Hội NCT ở địa phương?

Ông Dương Văn Trọng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhận thức rõ vai trò, vị trí của NCT và tổ chức Hội nên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Hội; nhất là tổ chức bộ máy, cán bộ; cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động. Đặc biệt là cho phép thành lập Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện nên đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội tổ chức các phong phú các hoạt động, chăm sóc và phát huy tốt vai trò NCT ở địa bàn dân cư. Tổ chức bộ máy Hội thống nhất giúp cho việc chỉ đạo thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và có hiệu quả thiết thực. Đội ngũ cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện được biên chế phù hợp; cán bộ Hội NCT các cấp có năng lực trình độ, có trách nhiệm, uy tín, năng động sáng tạo, đây là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Hằng năm, Ban Công tác NCT tỉnh đều có chương trình làm việc với Hội NCT, nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội, cho ý kiến kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Hội trong thời gian tiếp theo.

Thực tế hoạt động của Hội trong những năm qua chúng tôi nhận thấy rằng có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thì Hội mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả.

PV: Qua thực tiễn hoạt động, ông thấy mô hình tổ chức Hội NCT có Ban Chấp hành khác gì so với BĐD trước đây?

Ông Dương Văn Trọng: Trước hết, để so sánh hai mô hình, thì ưu điểm ưu điểm mô hình tổ chức Hội so với BĐD là không tăng biên chế. BĐD Hội NCT tỉnh do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, bao gồm chủ yếu là lãnh đạo một số ngành tỉnh, chỉ có Trưởng BĐD là NCT. Trong khi đó, BCH Hội NCT do Đại hội bầu ra, chủ yếu là NCT, BCH Hội NCT tỉnh bao gồm các Chủ tịch Hội NCT cấp huyện; BCH Hội NCT cấp huyện bao gồm các Chủ tịch Hội NCT cấp xã nên việc chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Thứ hai, hoạt động của BĐD chỉ là đại diện cho Hội NCT nên việc bàn bạc ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định chưa sát với thực tế. Trong khi hoạt động của BCH Hội NCT các nội dung đều được bàn bạc dân chủ trong BCH nên việc ra các chủ trương, nghị quyết, quyết định phù hợp với thực tế hơn. Thứ ba, Đại hội nhiệm kì của Hội NCT ra nghị quyết, trong đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; hằng năm có kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội.

PV: Ông có kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương Hội và các cơ quan chức năng?

Ông Dương Văn Trọng: Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng có văn bản mới về lãnh đạo Hội NCT thay thế Chỉ thị số 59-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VII) ngày 27/9/1995 về “Chăm sóc NCT”; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật NCT đáp ứng yêu cầu chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong giai đoạn già hóa dân số đang tăng nhanh hiện nay. Đề nghị Trung ương cho phép sớm chuyển đổi mô hình tổ chức Hội 4 cấp thống nhất trong cả nước và thống nhất bộ máy cán bộ, chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội trong toàn quốc. Đề nghị hạ độ tuổi NCT được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội từ đủ 80 tuổi xuống 75 tuổi ở tất cả các vùng miền, đối tượng.

Thanh Hà (Thực hiện)

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng"

Phó Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng"

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công an, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu "bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng".
Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Chính phủ đề xuất kéo dài cơ chế xử lý nợ xấu

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 24/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này.
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5/2022, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường về nhiều nội dung quan trọng.
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác với phía Hoa Kỳ để thúc đẩy khởi nghiệp toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác với phía Hoa Kỳ để thúc đẩy khởi nghiệp toàn dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các đối tác Hoa Kỳ phối hợp với các đối tác Việt Nam để góp phần phát động, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp toàn dân, giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu, toàn dân, trên tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, hiệu quả, mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Tin khác

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho NCT

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho NCT
Ngày 13/5, tại tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội NCT khu vực miền núi phía Bắc.

Mô hình Hội NCT thống nhất, đồng bộ là hết sức cần thiết

Mô hình Hội NCT thống nhất, đồng bộ là hết sức cần thiết
Ngày 12/5, Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình Hội NCT Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2022. Hội nghị nhằm đánh giá mô hình hoạt động Hội NCT, làm cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng cho Hội NCT Việt Nam sớm chuyển đổi mô hình tổ chức Hội đồng bộ, thống nhất trong cả nước, tạo điều kiện để Hội NCT hoạt động hiệu quả, góp phần làm nòng cốt chăm sóc, phát huy vai trò NCT, bảo đảm an sinh xã hội..

Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên

Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của hội viên
Rất cần một tổ chức Hội đủ mạnh để tập hợp NCT. Chuyển đổi mô hình tổ chức Hội NCT thống nhất trong cả nước là rất cần thiết và cấp thiết, là tâm tư nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của cán bộ, hội viên NCT. Đó là khẳng định của nhiều cán bộ Hội NCT địa phương khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Người cao tuổi về mô hình tổ chức Hội NCT hiện nay…

Chủ tịch Quốc hội: Chứng khoán quá bất thường, “sáng mưa chiều nắng”

Chủ tịch Quốc hội: Chứng khoán quá bất thường, “sáng mưa chiều nắng”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến thị trường chứng khoán quá bất thường, có tình trạng "sáng mưa, chiều nắng". Việc này có tác động tiêu cực, làm mất ổn định cho thị trường.
Xem thêm
Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

Bắt Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó Trưởng phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
Phát triển Khánh Hoà phải bảo đảm giữ vững chủ quyền, quốc phòng, an ninh

Phát triển Khánh Hoà phải bảo đảm giữ vững chủ quyền, quốc phòng, an ninh

Phát triển tỉnh Khánh Hoà cần đặc biệt chú ý vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; các vấn đề an ninh phi truyền thống, môi trường, biến đổi khí hậu trong việc xây dựng và phát triển khu Kinh tế Vân Phong và phát triển kinh t
Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Chiều 24/5, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.
Phiên bản di động