Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam

Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội(*)

(Phát biểu của Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tại Đại hội Đảng bộ cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kì 2020-2025)    

Đảng bộ cơ quan Trung ương (CQTƯ) Hội có nhiệm vụ to lớn trong công tác xây dựng Đảng, trong giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, động viên cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của TƯ Hội NCT Việt Nam, triển khai các nhiệm vụ của TƯ Hội tới các cấp Hội cũng như hội viên NCT trong cả nước.

Nhận rõ vai trò và trọng trách to lớn của mình, 5 năm qua, Đảng bộ CQTƯ Hội đã đoàn kết một lòng, bám sát Nghị quyết và chương trình công tác lớn của Đảng, dưới sự hướng dẫn của Đảng bộ Khối các CQTƯ; phối hợp chặt chẽ với Thường trực TƯ Hội NCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội NCT Việt Nam.

gop phan quan trong thuc hien thang loi cac nhiem vu cua hoi
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại Đại hội

Qua nghe báo cáo của BCH trình Đại hội, tôi nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015-2020 của Đảng bộ cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025. Tại Đại hội trang trọng này, thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội NCT Việt Nam tôi phát biểu một số ý kiến sau:

Thứ nhất, về đánh giá tổng kết nhiệm kì 2015-2020, tôi xin nêu một số thành tích đáng ghi nhận của nhiệm kì:

Trước tiên, tôi đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kì qua, đã phối hợp tốt với Thường trực TƯ Hội triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Ngay đầu nhiệm kì Đảng bộ đã phối hợp với Thường vụ TƯ Hội NCT Việt Nam tổ chức thành công Đại hội V Hội NCT Việt Nam (tháng 11/2016), để lại dấu ấn tốt đẹp trong các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước với Hội NCT và NCT. Đảng ủy đã cùng lãnh đạo TƯ Hội tổ chức làm việc, trình bày định hướng hoạt động của Hội, nêu những thuận lợi, khó khăn để các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam hiểu thêm về tổ chức của Hội NCT, một lực lượng quần chúng to lớn của Đảng, góp phần nâng cao vị thế của Hội NCT và trân trọng hơn những đóng góp của Hội NCT với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội.

BCH Đảng bộ cùng lãnh đạo CQTƯ Hội tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn, khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đã tổ chức biểu dương những tấm gương sáng của NCT trong một số lĩnh vực. Từ đó, khẳng định vai trò NCT trong cộng đồng, xứng đáng với 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cụ thể như: Năm 2017, tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; năm 2018, Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc; năm 2019, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên; năm nay đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Thông qua đó, nhiều tấm gương sáng của NCT trong cả nước được biểu dương đã có sức lan tỏa rộng rãi.

gop phan quan trong thuc hien thang loi cac nhiem vu cua hoi
Ban Chấp hành Đảng bộ mới ra mắt

Đã triển khai hiệu quả một số chương trình phối hợp với các bộ, ngành TƯ nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò NCT như: Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn tổ chức “Tháng hành động vì NCT”, phát huy vai trò NCT tham gia công tác xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chương trình NCT bảo vệ môi trường; với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; với Bộ Công an trong phòng chống tội phạm, ma túy; với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới biển đảo; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các hoạt động văn nghệ, thể thao của NCT...

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Hội NCT nhận được sự phối hợp rất chặt chẽ, sự động viên của Đảng bộ, sự cố gắng nỗ lực của đảng viên trong Đảng bộ. Thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội nhiệt liệt chúc mừng thành tựu của Đảng bộ và cảm ơn đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kì qua với hoạt động của Hội NCT.

Về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, Đảng bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt bảo đảm quy định về thời gian và nâng cao chất lượng các kì họp Chi bộ.

Với đặc thù của Đảng bộ có nhiều đảng viên là NCT và tuổi Đảng cao, nhiều đồng chí 30, 40, 50 năm tuổi Đảng, ý thức về xây dựng Đảng cao, các đồng chí rất quan tâm đến sự kiện lớn của Đảng, của đất nước. Đảng bộ đã nhiều lần tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề giúp đảng viên nhận thức đầy đủ khách quan hơn. Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy quan tâm phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quy trình về nhân sự của Hội, tạo sự đồng thuận trong quyết định về công tác cán bộ; đặc biệt quan tâm kết nạp đảng viên mới, đã kết nạp 10 đảng viên trẻ. Do công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ làm tốt nên trong nhiệm kì không có đảng viên vi phạm kỉ luật, sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ tốt.

gop phan quan trong thuc hien thang loi cac nhiem vu cua hoi
Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng với kết quả đạt được mỗi chúng ta cũng chưa bằng lòng với những hạn chế, khuyết điểm mà báo cáo của BCH đã chỉ rõ. Tôi hi vọng với trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên hãy cùng với BCH Đảng bộ mới sẽ sớm khắc phục những hạn chế để Đảng bộ CQTƯ Hội tiếp tục là Đảng bộ đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kì 2015-2020 là sự cố gắng của BCH Đảng bộ và của mỗi đảng viên chúng ta cùng sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy khối các CQTƯ, tôi hi vọng rằng nhiệm kì tới, Đảng bộ chúng ta tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo và hướng dẫn của Đảng ủy các CQTƯ. Đảng bộ CQTƯ Hội NCT Việt Nam tiếp tục là Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, về nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025. Về thuận lợi, Bộ Chính trị sớm có quy định về quy trình nhân sự BCH các cấp, Đảng ủy Khối các CQTƯ có hướng dẫn, Đảng bộ có quy hoạch cho công tác nhân sự BCH mới. Nhưng đến thời điểm chuẩn bị Đại hội các cấp, Ban Bí thư có Kết luận số 58 về độ tuổi tham gia công tác Hội quần chúng. Với đặc thù tuyệt đại bộ phận các đồng chí Thường trực, Thường vụ TƯ Hội cùng một số dự kiến nhân sự cho Đảng ủy khóa mới đều quá tuổi tham gia cấp ủy, vì theo quy định của Điều lệ, tháng 10/2021 Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam mới diễn ra, các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó, ban không tiếp tục tham gia. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã báo cáo và được Đảng ủy Khối các CQTƯ chấp thuận về phương án nhân sự để trình Đại hội thảo luận, quyết định.

Để bảo dảm tiêu chuẩn cấp ủy tại Đại hội này chưa bầu đủ về số lượng, cơ cấu, Đại hội quyết định sẽ dần hoàn thiện từ nay đến khi tiến hành Đại hội VI Hội NCT. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của mình, các đồng chí đảng viên đã hiểu rõ thực trạng hiện nay và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chuẩn bị của BCH khóa V, Đại hội chúng ta sẽ bầu BCH mới thành công.

Thứ ba, về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau: Ngay sau bế mạc Đại hội, công tác tuyên truyền kết quả Đại hội cũng như công tác chính trị tư tưởng phải được quan tâm, tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục hoàn thiện nhân sự BCH Đảng bộ khi có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ.

Tập trung cao cùng với lãnh đạo TƯ Hội chỉ đạo, hướng dẫn Hội, BĐD Hội NCT các cấp tổng kết nhiệm kì, tổ chức Đại hội tiến tới tổ chức thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào tháng 10/2021. Chuẩn bị định hướng hoạt động của Hội NCT giai đoạn 2021-2026 phù hợp với Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận 158 của BCH TƯ Đảng khóa XII ngày 2/1/2020 về Hội quần chúng trong tình hình mới. Củng cố, nâng cao vị thế và sự đóng góp của Hội NCT và NCT với Đảng, Nhà nước ngày một tốt hơn.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ Chính phủ giao cho Hội NCT và các chỉ tiêu cụ thể đã nêu trong Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, trong chống tiêu cực tham nhũng cũng như những quy định đã được nêu trong quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Cơ quan TƯ Hội. Nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các CQTƯ tới tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động trong Đảng, chăm lo xây dựng nội bộ tạo sự đồng thuận cao trong Đảng. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020 vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

----------------

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

trung uong hoi nct viet nam tiep nhan qua tang tu nutifood

Trung ương Hội NCT Việt Nam tiếp nhận quà tặng từ NutiFood

Ngày 27/8, tại Hà Nội, TƯ Hội NCT Việt Nam tiếp nhận 1.980 chai sữa EnPlus Diamond, trị giá 63,36 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood thông qua Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng NutiFood Thụy Điển và Việt Nam trao tặng.

Tin khác

Tập huấn nâng cao kiến thức bình đẳng giới tại cộng đồng cho NCT tỉnh Quảng Bình

tap huan nang cao kien thuc binh dang gioi tai cong dong cho nct tinh quang binh
Từ ngày 14 - 19/9, tại TP Đồng Hới, TƯ Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Quảng Bình tổ chức 2 lớp tập huấn về "Bình đẳng giới và thực hiện bình đẳng giới tại cộng đồng".    

Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện

neu cao tinh than doan ket sang tao guong mau xay dung dang bo trong sach vung manh toan dien
Trong 2 ngày 19 và 20/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương (CQTƯ) Hội NCT Việt Nam tổ chức trọng thể Đại hội lần thứ VI. Ông Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan TƯ; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam cùng lãnh đạo TƯ Hội và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham dự.    

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kì mới

xay dung dang bo trong sach vung manh phan dau hoan thanh xuat sac nhiem vu trong thoi ki moi
Cùng với nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, hội viên NCT cả nước; quyết tâm vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội V Hội NCT Việt Nam đề ra; Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội đã chung tay cùng Thường trực TƯ Hội, Ban Thường vụ, BCH lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.    

Việt Nam: Giành hai Giải thưởng “Sáng kiến vì một Châu Á Già hóa Khỏe mạnh”

viet nam gianh hai giai thuong sang kien vi mot chau a gia hoa khoe manh
Công bố trực tuyến Giải thưởng “Sáng kiến vì một Châu Á Già hóa Khỏe mạnh” (HAPI - The Healthy Aging Prize for Asian Innovation) lần thứ Nhất.

Thông báo của Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

thong bao cua thuong truc trung uong hoi nguoi cao tuoi viet nam
Hoãn các hội nghị chuẩn bị Đại hội Hội Người cao tuổi các cấp dự kiến tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bắc Ninh.

Hội NCT Việt Nam: Làm hết sức mình để các thương binh, bệnh binh, người có công được hưởng cuộc sống tốt hơn

hoi nct viet nam lam het suc minh de cac thuong binh benh binh nguoi co cong duoc huong cuoc song tot hon
Nhân kỉ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2020), ngày 27/7, Tiến sĩ Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam; ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương Hội đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hóa    

NCT chăm lo sức khỏe và tham gia phòng chống tệ nạn xã hội

nct cham lo suc khoe va tham gia phong chong te nan xa hoi
Trong 2 ngày 21 và 22/7, tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu diễn ra Hội nghị tập huấn kĩ năng công tác xã hội cho cán bộ làm công tác NCT và Hội thảo NCT tham gia phòng chống tệ nạn xã hội. Chương trình do TƯ Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức.    

Phó Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa: NCT là vốn quý, các thế hệ cháu con có trách nhiệm phụng dưỡng

pho chu tich ubqg ve nct viet nam chu tich hoi nct viet nam pham thi hai chuyen lam viec voi ubnd tinh khanh hoa nct la von quy cac the he chau con co trach nhiem phung duong
Sáng 23/7 Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia (UBQG) về NCT Việt Nam do Phó Chủ tịch UBQG, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền có buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền giám sát việc thực hiện Luật NCT tại tỉnh Khánh Hòa: Xuống cơ sở nghe phản ánh để bổ sung, sửa đổi chính sách đối với NCT

pho chu tich uy ban quoc gia ve nct viet nam chu tich hoi nct viet nam pham thi hai chuyen giam sat viec thuc hien luat nct tai tinh khanh hoa xuong co so nghe phan anh de bo sung sua doi chinh sach doi voi nct
Ngày 22/7 bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam đã  làm việc tại Hội NCT xã Diên Đồng và xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Xem thêm
no luc trien khai thang hanh dong vi nct viet nam

Nỗ lực triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”

UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã sớm triển khai “Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020”.
nguoi cao tuoi tham gia day lui te nan ma tuy

Người cao tuổi tham gia đẩy lùi tệ nạn ma túy

Thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có 8 xóm, tổ dân phố; 8 dân tộc anh em chung sống. T
hoi nct huyen tra cu tinh tra vinh tang qua nct co hoan canh kho

Hội NCT huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Tặng quà NCT có hoàn cảnh khó

Nhân kỉ niệm Ngày Quốc tế NCT (1/10/1991-1/10/2020), Ban Đại diện Hội NCT huyện Trà Cú kết hợp với các nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh tổ chức ...
nguoi cao tuoi tam duong chung tay xay dung nong thon moi

Người cao tuổi Tam Đường chung tay xây dựng nông thôn mới

Ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, NCT chủ yếu sống ở nông thôn, làm ruộng, vườn, rừng; gần 80% NCT là đồng bào dân tộc thiểu số; mỗi NCT ...
cau lac bo giup nhau lam kinh te thanh dat

Câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế thành đạt

Được Ban Thương vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn đến thăm Câu lạc bộ (CLB) giúp nhau làm kinh ...
mang het tam huyet tam long phuc vu ba con

“Mang hết tâm huyết, tấm lòng phục vụ bà con”

Đó là ông Đặng Tài Tính, Chánh Văn phòng TƯ Hội NCT Việt Nam, cộng tác viên tích cực và tâm huyết của Tạp chí Người cao tuổi.
ba xoan gioi viec nuoc dam viec nha

Bà Xoan giỏi việc nước, đảm việc nhà

Tuổi chạm ngưỡng 70, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, bà Nguyễn Thị Xoan - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội NCT xã Hải Phú (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam ...
chu tich hoi nguoi cao tuoi xa ea tar

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ea Tar

Ông Phạm Văn Hải đã có 24 năm cống hiến xây dựng quê hương Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
tao dieu kien de hoi nct phat huy vai tro thuc hien tot nhiem vu

Tạo điều kiện để Hội NCT phát huy vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ

Cùng với 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh Lai Châu cũng có 15 năm xây dựng và phát triển.
Phiên bản di động