Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam

Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội(*)

(Phát biểu của Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tại Đại hội Đảng bộ cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kì 2020-2025)    

Đảng bộ cơ quan Trung ương (CQTƯ) Hội có nhiệm vụ to lớn trong công tác xây dựng Đảng, trong giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, động viên cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của TƯ Hội NCT Việt Nam, triển khai các nhiệm vụ của TƯ Hội tới các cấp Hội cũng như hội viên NCT trong cả nước.

Nhận rõ vai trò và trọng trách to lớn của mình, 5 năm qua, Đảng bộ CQTƯ Hội đã đoàn kết một lòng, bám sát Nghị quyết và chương trình công tác lớn của Đảng, dưới sự hướng dẫn của Đảng bộ Khối các CQTƯ; phối hợp chặt chẽ với Thường trực TƯ Hội NCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội NCT Việt Nam.

gop phan quan trong thuc hien thang loi cac nhiem vu cua hoi
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại Đại hội

Qua nghe báo cáo của BCH trình Đại hội, tôi nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015-2020 của Đảng bộ cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025. Tại Đại hội trang trọng này, thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội NCT Việt Nam tôi phát biểu một số ý kiến sau:

Thứ nhất, về đánh giá tổng kết nhiệm kì 2015-2020, tôi xin nêu một số thành tích đáng ghi nhận của nhiệm kì:

Trước tiên, tôi đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kì qua, đã phối hợp tốt với Thường trực TƯ Hội triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Ngay đầu nhiệm kì Đảng bộ đã phối hợp với Thường vụ TƯ Hội NCT Việt Nam tổ chức thành công Đại hội V Hội NCT Việt Nam (tháng 11/2016), để lại dấu ấn tốt đẹp trong các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước với Hội NCT và NCT. Đảng ủy đã cùng lãnh đạo TƯ Hội tổ chức làm việc, trình bày định hướng hoạt động của Hội, nêu những thuận lợi, khó khăn để các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam hiểu thêm về tổ chức của Hội NCT, một lực lượng quần chúng to lớn của Đảng, góp phần nâng cao vị thế của Hội NCT và trân trọng hơn những đóng góp của Hội NCT với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội.

BCH Đảng bộ cùng lãnh đạo CQTƯ Hội tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn, khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đã tổ chức biểu dương những tấm gương sáng của NCT trong một số lĩnh vực. Từ đó, khẳng định vai trò NCT trong cộng đồng, xứng đáng với 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cụ thể như: Năm 2017, tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; năm 2018, Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc; năm 2019, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên; năm nay đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Thông qua đó, nhiều tấm gương sáng của NCT trong cả nước được biểu dương đã có sức lan tỏa rộng rãi.

5606 tr 2 ban chyp hanh yyng by myi ra myt
Ban Chấp hành Đảng bộ mới ra mắt

Đã triển khai hiệu quả một số chương trình phối hợp với các bộ, ngành TƯ nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò NCT như: Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn tổ chức “Tháng hành động vì NCT”, phát huy vai trò NCT tham gia công tác xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chương trình NCT bảo vệ môi trường; với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; với Bộ Công an trong phòng chống tội phạm, ma túy; với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới biển đảo; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các hoạt động văn nghệ, thể thao của NCT...

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Hội NCT nhận được sự phối hợp rất chặt chẽ, sự động viên của Đảng bộ, sự cố gắng nỗ lực của đảng viên trong Đảng bộ. Thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội nhiệt liệt chúc mừng thành tựu của Đảng bộ và cảm ơn đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kì qua với hoạt động của Hội NCT.

Về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, Đảng bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt bảo đảm quy định về thời gian và nâng cao chất lượng các kì họp Chi bộ.

Với đặc thù của Đảng bộ có nhiều đảng viên là NCT và tuổi Đảng cao, nhiều đồng chí 30, 40, 50 năm tuổi Đảng, ý thức về xây dựng Đảng cao, các đồng chí rất quan tâm đến sự kiện lớn của Đảng, của đất nước. Đảng bộ đã nhiều lần tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề giúp đảng viên nhận thức đầy đủ khách quan hơn. Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy quan tâm phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quy trình về nhân sự của Hội, tạo sự đồng thuận trong quyết định về công tác cán bộ; đặc biệt quan tâm kết nạp đảng viên mới, đã kết nạp 10 đảng viên trẻ. Do công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ làm tốt nên trong nhiệm kì không có đảng viên vi phạm kỉ luật, sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ tốt.

5944 cac yyi biyu tham dy yyi hyi
Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng với kết quả đạt được mỗi chúng ta cũng chưa bằng lòng với những hạn chế, khuyết điểm mà báo cáo của BCH đã chỉ rõ. Tôi hi vọng với trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên hãy cùng với BCH Đảng bộ mới sẽ sớm khắc phục những hạn chế để Đảng bộ CQTƯ Hội tiếp tục là Đảng bộ đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kì 2015-2020 là sự cố gắng của BCH Đảng bộ và của mỗi đảng viên chúng ta cùng sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy khối các CQTƯ, tôi hi vọng rằng nhiệm kì tới, Đảng bộ chúng ta tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo và hướng dẫn của Đảng ủy các CQTƯ. Đảng bộ CQTƯ Hội NCT Việt Nam tiếp tục là Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, về nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025. Về thuận lợi, Bộ Chính trị sớm có quy định về quy trình nhân sự BCH các cấp, Đảng ủy Khối các CQTƯ có hướng dẫn, Đảng bộ có quy hoạch cho công tác nhân sự BCH mới. Nhưng đến thời điểm chuẩn bị Đại hội các cấp, Ban Bí thư có Kết luận số 58 về độ tuổi tham gia công tác Hội quần chúng. Với đặc thù tuyệt đại bộ phận các đồng chí Thường trực, Thường vụ TƯ Hội cùng một số dự kiến nhân sự cho Đảng ủy khóa mới đều quá tuổi tham gia cấp ủy, vì theo quy định của Điều lệ, tháng 10/2021 Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam mới diễn ra, các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó, ban không tiếp tục tham gia. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã báo cáo và được Đảng ủy Khối các CQTƯ chấp thuận về phương án nhân sự để trình Đại hội thảo luận, quyết định.

Để bảo dảm tiêu chuẩn cấp ủy tại Đại hội này chưa bầu đủ về số lượng, cơ cấu, Đại hội quyết định sẽ dần hoàn thiện từ nay đến khi tiến hành Đại hội VI Hội NCT. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của mình, các đồng chí đảng viên đã hiểu rõ thực trạng hiện nay và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chuẩn bị của BCH khóa V, Đại hội chúng ta sẽ bầu BCH mới thành công.

Thứ ba, về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau: Ngay sau bế mạc Đại hội, công tác tuyên truyền kết quả Đại hội cũng như công tác chính trị tư tưởng phải được quan tâm, tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục hoàn thiện nhân sự BCH Đảng bộ khi có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ.

Tập trung cao cùng với lãnh đạo TƯ Hội chỉ đạo, hướng dẫn Hội, BĐD Hội NCT các cấp tổng kết nhiệm kì, tổ chức Đại hội tiến tới tổ chức thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào tháng 10/2021. Chuẩn bị định hướng hoạt động của Hội NCT giai đoạn 2021-2026 phù hợp với Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận 158 của BCH TƯ Đảng khóa XII ngày 2/1/2020 về Hội quần chúng trong tình hình mới. Củng cố, nâng cao vị thế và sự đóng góp của Hội NCT và NCT với Đảng, Nhà nước ngày một tốt hơn.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ Chính phủ giao cho Hội NCT và các chỉ tiêu cụ thể đã nêu trong Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, trong chống tiêu cực tham nhũng cũng như những quy định đã được nêu trong quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Cơ quan TƯ Hội. Nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các CQTƯ tới tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động trong Đảng, chăm lo xây dựng nội bộ tạo sự đồng thuận cao trong Đảng. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020 vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

----------------

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ gia đình

Phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ gia đình

Ngày 3/11, tại TP Hưng Yên, TƯ Hội NCT Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo “Vai trò Hội NCT cơ sở trong phòng chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng”. TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội; bà Lưu Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chăm sóc NCT TƯ Hội; ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh Hưng Yên đồng chủ trì Hội thảo. Ông Nguyễn Xuân Lập, Phó Trưởng ban Chăm sóc NCT làm báo cáo viên. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Chăm sóc NCT TƯ Hội; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở tỉnh dự.
Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn

Nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, ngày 29/10, Chủ tịch Hội NCT Phạm Thị Hải Chuyền làm Trưởng đoàn công tác TƯ Hội đến thăm, tặng quà 10 NCT hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Ninh Bình, mỗi suất 1,2 triệu đồng. Bà Vũ Thị Hiểu, Phó Trưởng ban Chăm sóc NCT; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng TƯ Hội cùng đi.
Kiến nghị về công tác tổ chức, cán bộ

Kiến nghị về công tác tổ chức, cán bộ

Ngày 27/10, trong chuyến công tác ra Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc, đoàn đại biểu của Hội NCT tỉnh Kon Tum đã đến thăm, làm việc với TƯ Hội NCT Việt Nam.
Tiếp tục đóng góp kinh nghiệm hay, bài học quý để phát triển phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”

Tiếp tục đóng góp kinh nghiệm hay, bài học quý để phát triển phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”

Ngày 26/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TƯ dự và tặng Hội NCT Việt Nam bức ảnh chân dung Bác Hồ.
Thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, phát triển bền vững (*)

Thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, phát triển bền vững (*)

Nhân kỉ niệm 25 năm thành lập Hội NCT Việt Nam (1995 - 2020), tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” toàn quốc giai đoạn 2015-2020; được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, TƯ Hội NCT Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội (BDCBH) NCT tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015-2020. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu bài phát biểu…

Tin khác

Người cao tuổi là cầu nối quan trọng giữa người dân với Đảng

Người cao tuổi là cầu nối quan trọng giữa người dân với Đảng
Trong chuyến công tác tại TP Hải Phòng, ngày 25/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng, lãnh đạo huyện Cát Hải và đến thăm doanh nghiệp tiêu biểu do NCT làm chủ.

Tạo không khí phấn khởi, tiếp tục phát huy vai trò NCT trong gia đình, xã hội

Tạo không khí phấn khởi, tiếp tục phát huy vai trò NCT trong gia đình, xã hội
Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc diễn ra ngày 26/10 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị quy tụ 325 cán bộ Hội xuất sắc từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phóng viên Tạp chí Người cao tuổi trò chuyện với một số đại biểu...

Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
Chiều ngày 22/10, Đoàn Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Đàm Hữu Đắc, Thủ trưởng Cơ quan, làm Trưởng đoàn đã đến tại trụ sở Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trao tặng số tiền 25 triệu đồng.

Gặp mặt nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Gặp mặt nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Ngày 20/10, Công đoàn Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam tổ chức gặp mặt chị em nhân dịp kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Mong có nhiều vận động viên, nhiều đoàn tham gia hơn nữa…

Mong có nhiều vận động viên, nhiều đoàn tham gia hơn nữa…
Những ngày trung tuần tháng 10, nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam, tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ nằm trên địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sôi nổi chứng kiến giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2020.

Tiếp tục nêu cao vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Tiếp tục nêu cao vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”
Ngày 16/10, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, TS Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NCT Việt Nam đã đến thăm, tặng 5 suất quà cho cán bộ Hội NCT của tỉnh, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng.    
Xem thêm
Tiếp tục phát huy vai trò Cụm đầu tàu của TƯ Hội

Tiếp tục phát huy vai trò Cụm đầu tàu của TƯ Hội

Ngày 26/11, tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng, Hội NCT Cụm thi đua số III tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác thi đua năm ...
Hội Người cao tuổi TP Lào Cai: Chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi

Hội Người cao tuổi TP Lào Cai: Chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi

Vừa qua Hội NCT thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai tổ chức đợt khám và tư vấn sức khỏe và tặng ...
Người cao tuổi là phải mẫu mực

Người cao tuổi là phải mẫu mực

Đó là quan điểm của nhiều người cao tuổi (NCT) mà tôi gặp, trong đó có nhiều hội viên của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
55 năm “đường may hạnh phúc”

55 năm “đường may hạnh phúc”

Đã 87 tuổi, nhưng cụ Đinh Mạnh Sơn ở số nhà 671 phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vẫn cần mẫn với việc ...
Người cao tuổi say mê hoạt động văn hóa văn nghệ

Người cao tuổi say mê hoạt động văn hóa văn nghệ

Ở tổ dân phố 7, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có một cựu chiến binh hết lòng duy trì và phát huy tinh hoa thơ ...
"Con thuyền nhỏ bé" chở đầy ân nghĩa

"Con thuyền nhỏ bé" chở đầy ân nghĩa

Ông là Trần Lực, 60 tuổi, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Lâm Đồng.
Bà Tom ở Mường So

Bà Tom ở Mường So

Bà Lý Thị Tom, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
Ông Đỗ Văn Triệu

Ông Đỗ Văn Triệu

Được tin phóng viên báo Hội từ tận Thủ đô về tham quan mô hình NCT ở phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai và đăng kí phỏng vấn, ...
Những cán bộ Hội Người cao tuổi ở quê lúa Thái Bình

Những cán bộ Hội Người cao tuổi ở quê lúa Thái Bình

Hội NCT là tổ chức xã hội có tính đặc thù, cán bộ Hội là người trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ...
Phiên bản di động