Đảng bộ Cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam

Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội(*)

(Phát biểu của Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền tại Đại hội Đảng bộ cơ quan TƯ Hội NCT Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kì 2020-2025)    

Đảng bộ cơ quan Trung ương (CQTƯ) Hội có nhiệm vụ to lớn trong công tác xây dựng Đảng, trong giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, động viên cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của TƯ Hội NCT Việt Nam, triển khai các nhiệm vụ của TƯ Hội tới các cấp Hội cũng như hội viên NCT trong cả nước.

Nhận rõ vai trò và trọng trách to lớn của mình, 5 năm qua, Đảng bộ CQTƯ Hội đã đoàn kết một lòng, bám sát Nghị quyết và chương trình công tác lớn của Đảng, dưới sự hướng dẫn của Đảng bộ Khối các CQTƯ; phối hợp chặt chẽ với Thường trực TƯ Hội NCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội NCT Việt Nam.

gop phan quan trong thuc hien thang loi cac nhiem vu cua hoi
Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu tại Đại hội

Qua nghe báo cáo của BCH trình Đại hội, tôi nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015-2020 của Đảng bộ cũng như phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025. Tại Đại hội trang trọng này, thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội NCT Việt Nam tôi phát biểu một số ý kiến sau:

Thứ nhất, về đánh giá tổng kết nhiệm kì 2015-2020, tôi xin nêu một số thành tích đáng ghi nhận của nhiệm kì:

Trước tiên, tôi đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kì qua, đã phối hợp tốt với Thường trực TƯ Hội triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Ngay đầu nhiệm kì Đảng bộ đã phối hợp với Thường vụ TƯ Hội NCT Việt Nam tổ chức thành công Đại hội V Hội NCT Việt Nam (tháng 11/2016), để lại dấu ấn tốt đẹp trong các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước với Hội NCT và NCT. Đảng ủy đã cùng lãnh đạo TƯ Hội tổ chức làm việc, trình bày định hướng hoạt động của Hội, nêu những thuận lợi, khó khăn để các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam hiểu thêm về tổ chức của Hội NCT, một lực lượng quần chúng to lớn của Đảng, góp phần nâng cao vị thế của Hội NCT và trân trọng hơn những đóng góp của Hội NCT với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội.

BCH Đảng bộ cùng lãnh đạo CQTƯ Hội tổ chức các hoạt động tạo điểm nhấn, khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc và phát huy vai trò NCT, đã tổ chức biểu dương những tấm gương sáng của NCT trong một số lĩnh vực. Từ đó, khẳng định vai trò NCT trong cộng đồng, xứng đáng với 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cụ thể như: Năm 2017, tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; năm 2018, Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi toàn quốc; năm 2019, Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên; năm nay đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015-2020. Thông qua đó, nhiều tấm gương sáng của NCT trong cả nước được biểu dương đã có sức lan tỏa rộng rãi.

5606 tr 2 ban chyp hanh yyng by myi ra myt
Ban Chấp hành Đảng bộ mới ra mắt

Đã triển khai hiệu quả một số chương trình phối hợp với các bộ, ngành TƯ nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò NCT như: Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong hướng dẫn tổ chức “Tháng hành động vì NCT”, phát huy vai trò NCT tham gia công tác xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chương trình NCT bảo vệ môi trường; với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; với Bộ Công an trong phòng chống tội phạm, ma túy; với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ biên giới biển đảo; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các hoạt động văn nghệ, thể thao của NCT...

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Hội NCT nhận được sự phối hợp rất chặt chẽ, sự động viên của Đảng bộ, sự cố gắng nỗ lực của đảng viên trong Đảng bộ. Thay mặt Ban Thường vụ TƯ Hội nhiệt liệt chúc mừng thành tựu của Đảng bộ và cảm ơn đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kì qua với hoạt động của Hội NCT.

Về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, Đảng bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt bảo đảm quy định về thời gian và nâng cao chất lượng các kì họp Chi bộ.

Với đặc thù của Đảng bộ có nhiều đảng viên là NCT và tuổi Đảng cao, nhiều đồng chí 30, 40, 50 năm tuổi Đảng, ý thức về xây dựng Đảng cao, các đồng chí rất quan tâm đến sự kiện lớn của Đảng, của đất nước. Đảng bộ đã nhiều lần tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề giúp đảng viên nhận thức đầy đủ khách quan hơn. Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy quan tâm phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ quy trình về nhân sự của Hội, tạo sự đồng thuận trong quyết định về công tác cán bộ; đặc biệt quan tâm kết nạp đảng viên mới, đã kết nạp 10 đảng viên trẻ. Do công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ làm tốt nên trong nhiệm kì không có đảng viên vi phạm kỉ luật, sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ tốt.

5944 cac yyi biyu tham dy yyi hyi
Các đại biểu tham dự Đại hội

Cùng với kết quả đạt được mỗi chúng ta cũng chưa bằng lòng với những hạn chế, khuyết điểm mà báo cáo của BCH đã chỉ rõ. Tôi hi vọng với trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên hãy cùng với BCH Đảng bộ mới sẽ sớm khắc phục những hạn chế để Đảng bộ CQTƯ Hội tiếp tục là Đảng bộ đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kì 2015-2020 là sự cố gắng của BCH Đảng bộ và của mỗi đảng viên chúng ta cùng sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy khối các CQTƯ, tôi hi vọng rằng nhiệm kì tới, Đảng bộ chúng ta tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo và hướng dẫn của Đảng ủy các CQTƯ. Đảng bộ CQTƯ Hội NCT Việt Nam tiếp tục là Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, về nhân sự BCH Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025. Về thuận lợi, Bộ Chính trị sớm có quy định về quy trình nhân sự BCH các cấp, Đảng ủy Khối các CQTƯ có hướng dẫn, Đảng bộ có quy hoạch cho công tác nhân sự BCH mới. Nhưng đến thời điểm chuẩn bị Đại hội các cấp, Ban Bí thư có Kết luận số 58 về độ tuổi tham gia công tác Hội quần chúng. Với đặc thù tuyệt đại bộ phận các đồng chí Thường trực, Thường vụ TƯ Hội cùng một số dự kiến nhân sự cho Đảng ủy khóa mới đều quá tuổi tham gia cấp ủy, vì theo quy định của Điều lệ, tháng 10/2021 Đại hội lần thứ VI Hội NCT Việt Nam mới diễn ra, các đồng chí lãnh đạo, trưởng phó, ban không tiếp tục tham gia. Trước tình hình đó, Đảng ủy đã báo cáo và được Đảng ủy Khối các CQTƯ chấp thuận về phương án nhân sự để trình Đại hội thảo luận, quyết định.

Để bảo dảm tiêu chuẩn cấp ủy tại Đại hội này chưa bầu đủ về số lượng, cơ cấu, Đại hội quyết định sẽ dần hoàn thiện từ nay đến khi tiến hành Đại hội VI Hội NCT. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm của mình, các đồng chí đảng viên đã hiểu rõ thực trạng hiện nay và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chuẩn bị của BCH khóa V, Đại hội chúng ta sẽ bầu BCH mới thành công.

Thứ ba, về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2020-2025. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau: Ngay sau bế mạc Đại hội, công tác tuyên truyền kết quả Đại hội cũng như công tác chính trị tư tưởng phải được quan tâm, tạo đồng thuận cao trong Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục hoàn thiện nhân sự BCH Đảng bộ khi có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ.

Tập trung cao cùng với lãnh đạo TƯ Hội chỉ đạo, hướng dẫn Hội, BĐD Hội NCT các cấp tổng kết nhiệm kì, tổ chức Đại hội tiến tới tổ chức thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam vào tháng 10/2021. Chuẩn bị định hướng hoạt động của Hội NCT giai đoạn 2021-2026 phù hợp với Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận 158 của BCH TƯ Đảng khóa XII ngày 2/1/2020 về Hội quần chúng trong tình hình mới. Củng cố, nâng cao vị thế và sự đóng góp của Hội NCT và NCT với Đảng, Nhà nước ngày một tốt hơn.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ Chính phủ giao cho Hội NCT và các chỉ tiêu cụ thể đã nêu trong Nghị quyết Đại hội.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, trong chống tiêu cực tham nhũng cũng như những quy định đã được nêu trong quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Cơ quan TƯ Hội. Nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các CQTƯ tới tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động trong Đảng, chăm lo xây dựng nội bộ tạo sự đồng thuận cao trong Đảng. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ nhiệm kì 2015-2020 vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

----------------

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền

Theo dòng sự kiện

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Mong cử tri tiếp tục ủng hộ để ứng cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XV

Mong cử tri tiếp tục ủng hộ để ứng cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XV

TS Trương Xuân Cừ trưởng thành từ cơ sở, từ giáo viên cấp ba, trước khi nghỉ hưu là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ông được lãnh đạo Trung ương Hội, 100% cử tri cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và nơi thường trú tin tưởng giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nhân ngày hội toàn dân bầu cử Quốc hội đang rất gần, TS Trương Xuân Cừ dành cho phóng viên Tạp chí Người cao tuổi cuộc trao đổi thân tình…
Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Chương trình đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh…
Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Hơn nửa thập kỉ chăm lo cho người cao tuổi

Trên 10 năm Luật Người cao tuổi ra đời và đi vào cuộc sống, 6 năm triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội, lớp người “cây cao bóng cả” ngày càng được chăm sóc tốt hơn; đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe từng bước cải thiện. Từ đó, càng tiếp thêm động lực để người cao tuổi tiếp tục sống vui, khỏe, có ích cho bản thân, gia đình, xã hội…
Tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực

Tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực

Ngày 11/5, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (Nguyễn Hữu Chính, Trương Xuân Cừ, Bùi Huyền Mai, Ngô Thị Lục và Lê Thị Nhung) tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đông Anh, thuộc đơn vị bầu cử số 2. Các ông: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chủ trì Hội nghị.
Trách nhiệm kép đối với cử tri và người cao tuổi

Trách nhiệm kép đối với cử tri và người cao tuổi

Ngày 10/5, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các quận Hoàn Kiếm, Long Biên thuộc đơn vị bầu cử số 2. Chủ trì Hội nghị có các ông: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Tin khác

TS Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

TS Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội, gồm các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh

Tích cực chuẩn bị để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri

Tích cực chuẩn bị để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri
Ngày 4/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị để ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Ngô Trọng Vịnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Hội Người cao tuổi thuộc đơn vị bầu cử số 2 (huyện Đông Anh, quận Hoàn Kiếm và quận Long Biên, TP Hà Nội).

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của ông Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của ông Trương Xuân Cừ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026
TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026

Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (VACHE) phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và các nhà tài trợ tổ chức Chương trình tọa đàm “2021 - sự thay đổi vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn”.

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền thăm, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm

Chủ tịch Phạm Thị Hải Chuyền thăm, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm
Sáng 10/4, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã đến thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND huyện; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện, lãnh đạo các địa phương có người cao tuổi được thăm hỏi, tặng quà.
Xem thêm
Hội NCT Quận 6, TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Hội NCT Quận 6, TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Hội NCT Quận 6 luôn xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT là trách nhiệm, nghĩa vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an ...
Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 120 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 120 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Hội NCT tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tổng kết thực hiện Đề án xây dựng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (gọi tắt là Đề án) giai đoạn ...
Hương sắc, một miền thơ…

Hương sắc, một miền thơ…

Đại hội tổng kết nhiệm kì CLB Thơ Hương sắc (thuộc Hội Người cao tuổi) xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong không khí thân ...
Luôn nhiệt huyết với công tác Hội

Luôn nhiệt huyết với công tác Hội

Thời gian qua, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã được phát động đến toàn thể hội viên trong trên địa bàn. Một trong những điển hình ...
Mãi mãi với tinh thần tuổi cao chí càng cao

Mãi mãi với tinh thần tuổi cao chí càng cao

Người cao tuổi và Hội NCT Việt Nam cả nước đang có nhiều hoạt động hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày Truyền thống NCT Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2021) ...
Chi hội trưởng tâm huyết với công tác Hội

Chi hội trưởng tâm huyết với công tác Hội

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội, ông Trần Hữu Nhậm (75 tuổi), Chi hội trưởng NCT khu phố Giếng Chanh, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, ...
Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiền Giang: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 23/4, Hội NCT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị
Cụ Tường ở Phú Lương

Cụ Tường ở Phú Lương

Tám mươi mốt năm tuổi đời, cụ Nguyễn Xuân Tường cũng tự hào với 62 mùa Xuân đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Mẫu mực từ gia đình đến xã hội…

Bước vào tuổi 82, cụ Võ Xuân Huê, Chủ tịch Hội NCT xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai còn khỏe khoắn, nhanh nhẹn.
Phiên bản di động